Resultaten

1 - 10 van de 95 Resultaten
Toon producten van Gouda
 • Aangifte levenloos geboren kind

  Een levenloos geboren kind wordt daarna niet automatisch in de Basisregistratie Personen (BRP) opgenomen. U kunt daar als ouder wel een verzoek voor indienen in de gemeente waar u woont. Afspraak maken Hoe werkt het? Als uw kind levenloos geboren is, dan wordt er een 'akte van geboorte (levenloos)' opgemaakt. Dit gebeurt in de gemeente waar uw kind geboren is. Het maakt hierbij niet uit hoelang de zwangerschap heeft geduurd. U kunt de voor- en achternamen van uw kind in de akte laten opnemen, en die van u en uw partner. U kunt uw kind ook laten bijschrijven in uw trouwboekje.  Als uw kind levenloos geboren is na een zwangerschap van 24 weken of meer, dan dient er alltijd aangifte gedaan te worden. Wanneer uw kind binnen drie dagen na de geboorte overlijdt, wordt er zowel een akte van geboorte als een akte van overlijden opgemaakt. Wat moet u doen? Wij nemen graag de tijd voor de aangifte. Daarom is het van belang dat u een afspraak hiervoor maakt. Elk van de ouders mag aangifte doen. Maar ook anderen die kennis hebben genomen van de levenloze geboorte van het kind, bijvoorbeeld de begrafenisondernemer of de medewerkers van het ziekenhuis, mogen aangifte doen. Alsnog aangifte doen? Wanneer een kind langer geleden levenloos geboren is, maar u hiervan geen aangifte heeft gedaan en dit alsnog wilt doen, kunt u hiervoor een afspraak maken. Het verzoek hiervoor moet door beide ouders gedaan worden. Als u geen 'verklaring van overlijden' door de behandelend arts meer heeft, neem dan andere documenten mee waaruit blijkt dat het kind levenloos geboren is. Dit kan bijvoorbeeld zijn: •    een verklaring van een arts, ziekenhuis of verloskundige; •    een overlijdensadvertentie of informatie over de begrafenis of crematie. Wanneer een kind destijds kort na de geboorte nog even geleefd heeft, kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank voor het laten opmaken van een geboorteakte en overlijdensakte. Meenemen Neem bij uw afspraak om aangifte te doen het volgende mee: •   een geldig identiteitsbewijs; •   eventueel een trouwboekje zodat het kind daarin kan worden bijgeschreven; •   een verklaring van overlijden, afgegeven door de behandelend arts; •   een enveloppe met daarin de gegevens over uw levenloos geboren kind, deze krijgt u van de arts. Hoe lang duurt het? Met een verklaring van overlijden wordt direct aan de balie de akte opgemaakt. Is er geen verklaring? Dan is het situatie afhankelijk. Kosten De aangifte en het laten opmaken van de akte zijn gratis.  Wanneer u niet in Gouda woont, kan uw woongemeente gratis een afschrift van de akte bij ons opvragen. Uw gemeente kan dit doen als u bij haar een verzoek indient voor registratie van uw kind in de BRP. Wanneer u zelf een afschrift van de akte wilt hebben, zijn daar kosten aan verbonden. Bekijk daarvoor Burgerlijke stand uittreksel.

 • Aansprakelijkstelling / schadeclaim indienen

  Schadeclaim indienen met DigiD  Schadeclaim indienen zonder DigiD Schadeclaim indienen (organisatie) Wanneer u schade heeft opgelopen door voorzieningen in de openbare ruimte waar de gemeente verantwoordelijk voor is kunt u een schadeclaim indienen. Denk bijvoorbeeld aan: schade aan uw auto door een slecht wegdek of een valpartij door een scheefliggende trottoirtegel. De gemeente heeft o.a. ook een zorgplicht voor bomen, riolering en de gladheidbestrijding. Indien er sprake is van nalatigheid door de gemeente kan de gemeente bij schade (onder bijzondere omstandigheden en afhankelijk van het geval) aansprakelijk zijn.

 • Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten

  Voor een kansspelautomaat heeft u een vergunning nodig. Het gaat hierbij om gelduitkerende automaten (de zgn. gokkasten). Voor een behendigheidsautomaat (flipperkast of videospel) is geen vergunning nodig. Wel is het aantal automaten dat in een bedrijf mag staan aan een maximum gebonden.

 • Achternaamgebruik wijzigen

  Wijziging achternaamgebruik aanvragen Hoe werkt het? U kunt uw achternaamgebruik wijzigen in: •    alleen uw eigen naam •    alleen de naam van uw partner •    de naam van uw partner gevolgd door uw eigen naam •    uw eigen naam gevolgd door de naam van uw partner. Wat moet u doen? U kunt via bovenstaande knop 'Online aanvragen met DigiD' uw achternaamgebruik direct en snel wijzigen. Schriftelijk of langskomen U kunt uw achternaamgebruik ook schriftelijk aan ons doorgeven. Komt u liever langs? Dan kunt u uw achternaamgebruik wijzigen aan de balie in het Huis van de Stad. Schriftelijk aanvragen Voor het schriftelijk doorgeven van de wijziging van uw achternaam gebruikt u het formulier Verzoek naamgebruik. U print dit en stuurt het per post op. Het adres staat op het formulier. Meenemen Als u langs komt aan de balie in het Huis van de Stad neemt u het volgende mee: •    geldig identiteitsbewijs. Kosten Het wijzigen van uw achternaamgebruik is gratis. Hoe lang duurt het? Als u uw achternaamgebruik online of aan de balie wijzigt, dan wordt de verandering meteen doorgevoerd. Geeft u de wijziging schriftelijk door? Dan duurt dit maximaal vier weken.

 • Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

  Direct aanvragen Hoe werkt het? U kunt een afschrift of een uittreksel aanvragen. Op een afschrift staan alle gegevens van de akte uit de burgerlijke stand. Op een uittreksel staat een deel van de informatie uit de akte. Wat moet u doen? U vraagt een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Geef bij de aanvraag duidelijk aan waarvoor u het afschrift of uittreksel nodig hebt. Heeft u het afschrift nodig voor het buitenland? Geef dan aan dat u een internationaal afschrift wilt. U kunt een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand ook persoonlijk of schriftelijk aanvragen.  Iemand anders machtigen Wanneer iemand anders de aanvraag voor u doet bij de gemeente, geeft u diegene een brief mee met daarin: •    de reden waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt; •    de naam van de gemachtigde; •    uw handtekening; •    de handtekening van de gemachtigde. Meenemen Persoonlijk aanvragen Als u langskomt heeft u het volgende nodig: •    geldig identiteitsbewijs; •    pinpas of contant geld; •    eventueel een machtigingsbrief. Schriftelijk aanvragen Voor het schriftelijk aanvragen van een afschrift of uittreksel burgelijke stand kunt u ons een brief sturen. Zorg ervoor dat u onderstaande documenten met de brief meestuurt: •    een kopie van uw geldige identiteitsbewijs. •    brief waarin staat waarom u het uittreksel of afschrift nodig hebt. •    uw handtekening op de brief. •    eventueel een machtigingsbrief; Kosten € 13,40 Hoe lang duurt het? Vraagt u het afschrift of uittreksel persoonlijk bij de balie aan? Dan krijgt u het meteen mee. Vraagt u het online of schriftelijk aan? Dan wordt het afschrift of het uittreksel binnen drie werkdagen verstuurd. 

 • Afvalstoffen lozen op de riolering

  Daarnaast dienen de voorwaarden in deze vergunning te worden afgestemd met de milieuvergunning die uw bedrijf eventueel heeft. De eisen die aan de lozing zijn gesteld verschillen per type bedrijf of inrichting.

 • Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen

  Op deze kaart vindt u een overzicht van de gehandicaptenparkeerplaatsen in Gouda. Op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen hoeft u met de gehandicaptenparkeerkaart niet te betalen. Wanneer u op een reguliere parkeerplaats parkeert, moet u wel betalen. De gehandicaptenparkeerkaart moet goed zichtbaar achter de voorruit liggen. Ook specifieke gehandicaptenvoertuigen mogen hier parkeren. Wel dienen deze voertuigen te voldoen aan de wettelijke gestelde eisen (o.a. max 1,10 meter breed en max 45 km per uur).

 • Asbest verwijderen

  Waar kan asbest in zitten? Een overzicht van producten waar asbest in kan zitten vindt u in de asbestwegwijzer. Sloopmelding indienen Als u zelf asbest wilt verwijderen, moet u eerst een sloopmelding indienen. Dat kan via www.omgevingsloket.nl. Nadat de aanvraag is ingediend, krijgt u binnen vijf werkdagen de schriftelijke toestemming.

 • Belastingen

  Voor al uw vragen over lokale heffingen (gemeente belastingen en waterschapsbelastingen), kunt u contact opnemen met de BSGR. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Telefoon: 071 5256200 Email: www.bsgr.nl/contact Website: http://www.bsgr.nl/ Bezoekadres Lammenschansweg 144 2321 JX Leiden Postadres Postbus 1141 2302 BC Leiden Aanslag BSGR Op de website www.bsgr.nl vindt u meer informatie en tarieven.

 • Bestemmingsplan

  Als u een omgevingsvergunning wilt aanvragen of een bedrijf wilt beginnen op uw grond, raden wij u aan om eerst te onderzoeken of uw plannen passen binnen het bestemmingsplan. U kunt de ruimtelijke plannen en bestemmingsplannen van de gemeente Gouda op diverse manieren raadplegen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties