Resultaten

1 - 10 van de 46 Resultaten
Toon producten van Haaksbergen
 • Bijstand voor zelfstandigen, Bbz

  De gemeente Haaksbergen heeft besloten om met ingang van 1 januari 2015 de regeling Bbz uit te laten voeren door het ROZ. Kijk voor meer informatie op www.rozgroep.nl  of  de website van Noaberpoort.

 • Informatie over regelgeving voor horecabedrijven en paracommerciële instellingen

  In de Drank- en Horecawet is opgenomen dat het verboden is om zonder vergunning een horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen. Voor horecabedrijven valt hierbij een onderscheid te maken tussen commercieel (café, restaurant, enzovoort.) en paracommercieel (sportvereniging, buurthuizen, enzovoort)....

 • Informatie over regelgeving voor horecabedrijven en paracommerciële instellingen

  Het is verboden om zonder ontheffing zwak alcoholische dranken buiten een horecagelegenheid te verstrekken. Sterke drank buiten een horeca-inrichting verstrekken is nooit toegestaan. Een ontheffing Drank- en horecawet houdt in dat er een uitzondering wordt gemaakt voor het verstrekken van zwak...

 • Bewijs van in leven zijn

  Het bewijs van in leven zijn, is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een bepaalde burger in leven is. Het bewijs van in leven zijn kan noodzakelijk zijn voor pensioenfondsen of andere uitkerende instanties aan wie u moet aantonen dat u nog leeft.  Vraag hier een 'bewijs van in leven zijn'...

 • Bezwaarschrift indienen

  Wanneer u het niet eens bent met een besluit van een bestuursorgaan (het college, de burgemeester of de gemeenteraad van Haaksbergen) en u bent daarbij rechtstreeks betrokken (u bent belanghebbende), dan kunt u daartegen bezwaar maken. De mogelijkheid om bezwaar te maken is meestal in het betreffende besluit...

 • Infoblad Omgevingsvergunning en melding brandveilig gebruik Bouwbesluit 2012 (pdf | 1,6 MB)

  Met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 , sinds 1 april 2012, is de meldingsplicht van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken overgeheveld naar het Bouwbesluit 2012. U kunt nog steeds volstaan met een melding maar dan nu op basis van het Bouwbesluit 2012. Ook deze melding wordt gedaan...

 • Uittreksel burgerlijke stand

  Soms heeft u een bewijsstuk nodig om aan te tonen wanneer u geboren bent, wie uw ouders zijn, wanneer u getrouwd bent of wanneer uw echtgenoot is overleden enzovoort. Dit doet u met een uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand. Vraag hier een uittreksel burgerlijke stand aan met uw DigiD...

 • Evenementenvergunning

  U hebt een vergunning nodig als u een evenement wilt organiseren. Het is belangrijk dat de vergunning zo vroeg mogelijk wordt aangevraagd. Dan kan gegarandeerd worden dat de vergunning op tijd kan worden verleend en dat het evenement dus door kan gaan. Voor meer informatie hierover: zie de website...

 • Uittreksel BRP

  Een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) is een bewijs dat u in de gemeente Haaksbergen bent ingeschreven op een bepaald adres. Het uittreksel bevat uw naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats en, afhankelijk van het doel van de aanvraag, een aantal aanvullende gegevens. Vraag bij de...

 • Aangifte geboorte

  U moet binnen 3 dagen na de bevalling aangifte doen van de geboorte van uw kind in de gemeente waar het kind is geboren. De geboortedag zelf telt niet mee voor de aangiftetermijn. Als de termijn van geboorteaangifte afloopt op een zaterdag, zondag of een erkende feestdag, kan de aangifte ook plaatsvinden...

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties