Resultaten

47 Resultaten
Toon producten van Haaksbergen
 • Infoblad Omgevingsvergunning en melding brandveilig gebruik Bouwbesluit 2012 (pdf | 1,6 MB)

  Met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 , sinds 1 april 2012, is de meldingsplicht van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken overgeheveld naar het Bouwbesluit 2012. U kunt nog steeds volstaan met een melding maar dan nu op basis van het Bouwbesluit 2012. Ook deze melding wordt gedaan...

 • Leerplicht

  De Nederlandse overheid heeft in de Leerplichtwet vastgelegd dat ieder kind naar school moet. In de Leerplichtwet staat ook dat het de taak van ouders/verzorgers is er voor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Een leerling mag dus nooit zomaar van school wegblijven. Ieder kind in...

 • Tweede paspoort

  U kunt naast uw paspoort ook een tweede Nederlands paspoort aanvragen. Het tweede paspoort is bedoeld voor mensen die veel zakenreizen maken. Het wordt niet verstrekt voor een eenmalig bezoek of privéreizen.  Een tweede paspoort is 2 jaar geldig. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om een tweede...

 • Vreemdelingenpaspoort

  Een vreemdelingenpaspoort is een paspoort voor inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten. Voor een vreemdelingenpaspoort moet u drie keer naar de Publieksbalie van het gemeentehuis komen. De eerste keer vult u een aanvraagformulier in. Het formulier wordt voor advies gestuurd...

 • Kapvergunning

  Voor het kappen van een boom of houtopstand op uw perceel heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘vellen van een houtopstand’ nodig. In de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV) vindt u onder hoofdstuk 4, afdeling 3, artikel 4:11 specifieke informatie over het...

 • Bijstand voor zelfstandigen, Bbz

  De gemeente Haaksbergen heeft besloten om met ingang van 1 januari 2015 de regeling Bbz uit te laten voeren door het ROZ Hengelo. Kijk voor meer informatie op de website van Noaberpoort .

 • Informatie over regelgeving voor horecabedrijven en paracommerciële instellingen

  In de Drank- en Horecawet is opgenomen dat het verboden is om zonder vergunning een horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen. Voor horecabedrijven valt hierbij een onderscheid te maken tussen commercieel (café, restaurant, enz.) en paracommercieel (sportvereniging, buurthuizen, enzovoort)....

 • Uittreksel burgerlijke stand

  Soms heeft u een bewijsstuk nodig om aan te tonen wanneer u geboren bent, wie uw ouders zijn, wanneer u getrouwd bent of wanneer uw echtgenoot is overleden enzovoort. Dit doet u met een uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand. Wij kennen verschillende uittreksels: geboorteakte: voor uzelf,...

 • Evenementenvergunning

  U hebt een vergunning nodig als u een evenement wilt organiseren. Het is belangrijk dat de vergunning zo vroeg mogelijk wordt aangevraagd. Dan kan gegarandeerd worden dat de vergunning op tijd kan worden verleend en dat het evenement dus door kan gaan. Voor meer informatie hierover: zie de website...

 • Uittreksel BRP

  Een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) is een bewijs dat u in de gemeente Haaksbergen bent ingeschreven op een bepaald adres. Het uittreksel bevat uw naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats en, afhankelijk van het doel van de aanvraag, een aantal aanvullende gegevens. Vraag bij de...

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties