Zoekresultaat

178 Resultaten
Toon producten van Haren
 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Onroerendezaakbelastingen wordt geheven over onroerende zaken. Dit zijn alle gebouwen en de grond waarop zij staan. Het gaat dus om grond, bouwpercelen, woningen (ook in aanbouw), kantoren, bedrijven etc. WOZ-Waarde De Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) is een landelijke regeling die de gemeenten verplicht van alle onroerende zaken de waarde vast te stellen. De waarde is bepalend voor uw aanslag OZB en voor de forensenbelasting. Ook andere instanties gebruiken de WOZ-waarde: het waterschap (Noordelijk Belastingkanoor) hanteert de waarde om de waterschapsomslag voor eigenaren te bepalen. De Rijksbelastingdienst hanteert de WOZ-waarde voor de berekening van het eigenwoningforfait en voor de  erfbelasting.  Landelijke voorziening WOZ Per 1 oktober 2016 is bij wet geregeld dat de WOZ-waarden van alle woningen openbaar zijn. Om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken, heeft de overheid samen met het Kadaster en de Waarderingskamer gezorgd voor een landelijk loket: de Landelijke Voorziening WOZ. U kunt via www.wozwaardeloket.nl een WOZ-waarde inzien. Alleen de WOZ-waarde wordt getoond. Andere gegevens die die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals wie is de eigenaar of wat is de verkoopprijs, zijn niet te raadplegen. Ook zijn de taxatieverslagen niet openbaar.

 • Bouwwerk, gereedmelding

  In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan u zich moet houden. Als u klaar bent met de werkzaamheden, dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of u gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning. Als u volgens de regels gebouwd hebt, dan mag u het bouwwerk gaan gebruiken.

 • Seksbedrijf beheren

  De gemeente stelt eisen aan het beheren van een seksbedrijf. Ook moet u het starten, het overnemen of het stoppen van het beheer melden bij de gemeente.

 • Naamswijziging achternaam

  In bepaalde situaties kunt u uw achternaam of die van uw kind wijzigen. Download de brochure Naamswijziging en bekijk of dit kan. Staat uw situatie in deze brochure, dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging doen bij Dienst Justis.

 • Asbest verwijderen

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Schoolbegeleidingsdienst (SBD)

  Een Schoolbegeleidingsdienst (SBD) helpt basisscholen bij organisatorische problemen en met onderwijsbegeleiding.

 • Bijen houden

  U mag niet zomaar bijen houden als hobby of vanwege uw beroep. Bijen zijn beschermde dieren en kunnen overlast bezorgen in uw omgeving. Het is daarom verboden bijen te houden: binnen een afstand van 30 meter van een woning of andere gebouwen waar overdag mensen zijn (kantoren, scholen); binnen een afstand van 30 meter van de openbare weg. Als u toch bijen wilt houden, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

 • Bouw en verbouwing, welstand

  De gemeente kan bepalen dat een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen? Dan kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie adviseert of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen gesteld in de welstandsnota.

 • Bijstand terugbetalen door ex-partner of ouder

  De gemeente kan iemand anders dan degene die bijstand krijgt, verplichten om de bijstandsuitkering terug te betalen. Dit heet ‘verhaal van bijstand’. De gemeente kan bijstand op u verhalen als u uw onderhoudsplicht niet nakomt. Onderhoudsplicht betekent dat u meebetaalt aan de kosten van levensonderhoud van een ander persoon. U bent verplicht financieel te zorgen voor: uw kind jonger dan 21 jaar; uw (ex-)echtgenoot/echtgenote; uw (ex-)geregistreerd partner. Als u dit niet doet, en heeft uw kind of (ex-)partner daardoor een bijstandsuitkering, dan kan de gemeente beslissen dat u deze bijstand moet terugbetalen.

 • Milieu, vergunning of melding

  Wanneer de activiteiten van uw bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente. Vergunning of melding U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) controleren of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. 

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Haren

Geen verfijning beschikbaar.

Acties