Resultaten

1 - 10 van de 231 Resultaten
Toon producten van Harlingen
 • Marktplaats aanvragen

  De gemeente Harlingen heeft de organisatie en beheer van de warenmarkt op de woensdag (van 8.00 - 12.00 uur) en de zaterdag (van 9.00 - 18.00 uur) aan de Voorstraat te Harlingen overgedragen aan Stichting Warenmarkt. Overige dagen, waaronder de woensdagmiddag, blijven standplaatsvergunningen. Wilt u een plek op de warenmarkt dan kunt u contact opnemen met: Marktmeester Emiel de Vlas Jade 2 9207 GL Drachten 0512 - 545205 Info@marktbeheer.com www.marktbeheer.com

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Als eigenaar van een woning of bedrijfspand moet u jaarlijks onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente betalen. Een koopwoning of bedrijfspand wordt een onroerende zaak genoemd. Ook een garagebox of een perceel grond zijn onroerende zaken.  Huurt u een woning, dan hoeft u geen OZB te betalen. Huurt u een bedrijfspand, dan moet u wel OZB betalen.   Onroerendezaakbelasting (OZB), kopie aanslag U kunt bij de gemeente een kopie krijgen van de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB). Deze kunt u bijvoorbeeld nodig hebben bij het verkopen van uw woning. Wat moet ik doen? Er zijn verschillende manieren om een kopie van de aanslag te krijgen: Online, u moet inloggen met DigiD; Stuur een e-mail naar belastingen@harlingen.nl. U krijgt de kopie thuisgestuurd; Telefonisch, bel 14 0517 voor een kopie. U krijgt de kopie thuisgestuurd; Persoonlijk, bij het Klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente Harlingen. Neem een geldig legitimatiebewijs mee.

 • Bouwwerk, gereedmelding

  In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan u zich moet houden. Als u klaar bent met de werkzaamheden, dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of u gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning. Als u volgens de regels gebouwd hebt, dan mag u het bouwwerk gaan gebruiken.

 • Naamswijziging achternaam

  Als u uw achternaam of die van uw kind wilt veranderen, checkt u eerst in de brochure Naamswijziging van Justis of dit kan. Justis is de screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Staat uw situatie in deze brochure, dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging doen bij Justis.

 • Asbest verwijderen

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat. Sloopmelding U moet daarom, vóórdat u gaat slopen, een sloopmelding doen. De sloopmelding bestaat uit een volledig ingevuld (elektronisch) meldingsformulier met bijlagen zoals foto's en een situatieschets van de bestaande situatie (dus voor de sloop). Een andere bijlage is het asbestinventarisatierapport. Asbestinventarisatierapport Gaat u in een bouwwerk aan de slag dan moet u weten of in de materialen die u gaat demonteren, afbreken, verwijderen of slopen asbest zit. Met een asbestinventarisatie wordt duidelijk waar asbest zit en op welke manier u het moet verwijderen. Is er asbest in het bouwwerk aanwezig dan moet u eerst het asbest laten verwijderen voordat u verder kunt gaan met de werkzaamheden. U heeft het rapport ruim voor aanvang van de werkzaamheden nodig en moet worden bijgevoegd bij de sloopmelding. Het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften voor het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken. Gecertificeerd bedrijf Het asbestinventarisatierapport moet aan specifieke eisen voldoen en geschreven zijn door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf. De richtlijnen hiervoor staan in de Arbowetgeving. Let er op dat bij het verstrekken van de opdracht voor een asbestinventarisatie het bedrijf voor de werkzaamheden is gecertificeerd en het certificaat geldig is.

 • Schoolbegeleidingsdienst (SBD)

  Een Schoolbegeleidingsdienst (SBD) helpt basisscholen bij organisatorische problemen en met onderwijsbegeleiding.

 • Bouw en verbouwing, welstand

  De gemeente heeft de redelijke eisen van welstand vastgelegd in de welstandsnota. Op basis hiervan kunt u zelf inschatten of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Is dat zo, dan mag de omgevingsvergunning niet om redelijke eisen van welstand worden geweigerd. Deze eisen gaan over: De karakteristiek van de bestaande bebouwing, De openbare ruimte, Het landschap, De stedenbouwkundige context, Massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaalkeuze en kleurstelling, Samenhang in het bouwwerk (de onderlinge relatie tussen samenstellende delen). Vraag een principeoordeel aan Wilt u een nieuwbouw, grote renovatie of omvangrijke verbouwing realiseren? Het is dan verstandig om eerst zelf een tekening te maken van wat u wilt bouwen en deze tekening aan de welstandscommissie voor te leggen. De commissie geeft dan een principeoordeel. Zo voorkomt u hoge architectkosten voor het ontwerp van een bouwwerk dat niet door de welstandscommissie wordt geaccepteerd.

 • Bijstand terugbetalen door ex-partner of ouder

  De gemeente kan iemand anders dan degene die bijstand krijgt, verplichten om de bijstandsuitkering terug te betalen. Dit heet ‘verhaal van bijstand’. De gemeente kan bijstand op u verhalen als u uw onderhoudsplicht niet nakomt. Onderhoudsplicht betekent dat u meebetaalt aan de kosten van levensonderhoud van een ander persoon. U bent verplicht financieel te zorgen voor: uw kind jonger dan 21 jaar; uw (ex-)echtgenoot/echtgenote; uw (ex-)geregistreerd partner. Als u dit niet doet, en heeft uw kind of (ex-)partner daardoor een bijstandsuitkering, dan kan de gemeente beslissen dat u deze bijstand moet terugbetalen.

 • Milieu, vergunning of melding

  Start u een nieuw bedrijf of wijzigt u een bestaand bedrijf of breidt u deze uit? Het kan zijn dat u melding moet doen of een omgevingsvergunning (eerder milieuvergunning) nodig hebt. Via Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen.

 • Koninklijk Predicaat

  Het predicaat 'Koninklijk' is een onderscheiding voor een onderneming, vereniging, stichting of instelling. Dit predicaat kunt u aanvragen bij de burgemeester. U mag dan de titel 'Koninklijk' toevoegen aan de naam van uw organisatie. Ook mag u een afbeelding van de Koninklijke Kroon gebruiken in uw logo.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties