Zoekresultaat

194 Resultaten
Toon producten van Laarbeek
 • Horeca, exploitatievergunning

  In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is bepaald dat ondernemers van een horecagelegenheid in het bezit moeten zijn van een exploitatievergunning.De exploitatievergunning is een instrument ter bescherming van de openbare orde en veiligheid, en ter voorkoming of beperking van aantasting va...

 • Huwelijk

  Wilt u met uw partner trouwen? Dan legt u uw relatie voor wet vast. In een huwelijk heeft u een aantal rechten en plichten met betrekking tot pensioen, erfrecht en de onderhoudsplicht. Melding Om met uw partner te kunnen trouwen, dient u tenminste 2 weken en maximaal 1 jaar voor de trouwdatu...

 • Partnerschapsregistratie

  Wilt u met uw partner een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan legt u uw relatie voor wet vast. In een geregistreerd partnerschap heeft u een aantal rechten en plichten met betrekking tot pensioen, erfrecht en de onderhoudsplicht. Melding Om met uw partner een geregistreerd partnersc...

 • Wmo-raad

  Wmo-Raad Laarbeek De Wmo-Raad Laarbeek bestaat uit een platform en werkgroep Wmo-voorzieningen. De Wmo-Raad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen op het brede terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De taken van de Wmo-Raad staan formeel vastgelegd in...

 • Festiviteiten van horeca of verenigingen, kennisgeving

  Elke horeca-inrichting, sportvereniging of recreatie-inrichting, die een festiviteit wil organiseren waardoor niet aan de normale geluids- en/of verlichtingsvoorschriften kan worden voldaan, moet hiervoor een kennisgeving incidentele festiviteiten doen. Er kan maximaal vijf keer per jaar onthe...

 • Gladheidbestrijding

  Als het door weersomstandigheden glad wordt, kan de gemeente strooien. Bij de gemeente kunt u navragen of bij gladheid in uw straat wordt gestrooid.

 • Koninklijke onderscheiding, toekenning

  Kent u iemand uit uw omgeving die volgens u voor een koninklijke onderscheiding in aanmerking komt, dan kunt u een decoratievoorstel indienen bij de burgemeester van de woonplaats van degene die voor een decoratie wordt voorgesteld.De meeste koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt tij...

 • Straatverlichting, storing

  Als de openbare verlichting in uw omgeving kapot is, kunt u contact opnemen met de gemeente Laarbeek. Repareren gaat het snelst wanneer u de plaats, de straatnaam en het nummer van de lichtmast doorgeeft via het meldpunt openbare ruimte.Staat de kapotte lichtmast in een achterpad? Kijk dan eerst ...

 • Bedrijfsvestiging, stimulering

  De gemeente voert beleid ten aanzien van de lokale bedrijfsmatige ontwikkeling. Op grond van dit beleid worden taken uitgevoerd om bepaalde vormen van bedrijvigheid aan te trekken. Zo kan vanuit sociaal oogpunt worden gezocht naar arbeidsintensieve bedrijven, maar kunnen in het kader van milieube...

 • Emigratie

  Gaat u voor langere tijd in het buitenland wonen, dan emigreert u. U moet dit binnen 5 dagen vóór uw vertrek melden aan de gemeente.Persoonlijk langskomenWoont u met meerdere personen op één adres en gaat niet iedereen met u mee? Dan moet iedereen die wél meegaat persoonlijk bij de gemeente langs...

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Laarbeek

Geen verfijning beschikbaar.

Acties