Zoekresultaat

57 Resultaten
Toon producten van Leek
 • Paspoort

  Een nationaal paspoort is een officieel reisdocument geldig voor ieder land ter wereld. Meenemen: - alle in uw bezit zijnde geldige en ongeldige reisdocumenten - 1 recente pasfoto - indien aanvraag minderjarige, toestemmingsformulier Maak een afspraak Uitleg Elke Nederlander kan een nationaal paspoort aanvragen. Met dit document kan naar ieder land ter wereld worden gereisd. Tevens kan het dienst doen als officieel identiteitsbewijs.

 • Echtscheiding melden

  Beschrijving: U kunt bij de gemeente geen verzoek tot echtscheiding indienen. De rechtbank spreekt het vonnis van echtscheiding uit. De gemeente verwerkt dan de uitkomst van het vonnis van de rechtbank. Zodra dit vonnis onherroepelijk is geworden, biedt u (als betrokkene) of uw advocaat het vonnis binnen zes maanden bij de gemeente ter inschrijving aan. Een echtscheidingsvonnis is pas rechtsgeldig als het vonnis is ingeschreven en de akte is opgemaakt. Meenemen: het vonnis Meer informatie bij: team Burgerzaken, tel. (0594) 55 15 15, e-mail: burgerzaken@leek.nl

 • Geboren kind, erkenning

  Een man of vrouw die niet getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van een kind, kan toch officieel het ouderschap op zich nemen. Dit heet: het kind erkennen. Een kind kan ook al erkend worden voordat het geboren is. Dit heet: erkenning ongeboren vrucht.  Bij erkenning van het eerste kind kan men kiezen voor de geslachtsnaam van de moeder of de erkenner. De erkenner hoeft niet de biologische ouder van het kind te zijn. Of iemand een kind kan erkennen is afhankelijk van meerdere factoren, zoals leeftijd en nationaliteit. Om een kind te erkennen is altijd toestemming van de moeder nodig. De moeder van het kind en de erkenner moeten samen naar de Burgerlijke Stand komen en moeten zich kunnen legitimeren. U kunt hiervoor een afspraak maken met het team Burgerzaken. telefoon 0594 - 55 15 15, e-mail: burgerzaken@leek.nl Digitaal een afspraak maken Maak een afspraak

 • Geboorteaangifte

  Digitaal aangifte doen Start de aangifte U kunt de aangifte van uw kind(eren) online al starten. U hoeft alleen nog langs te komen om de akte te tekenen. Langskomen op gemeentehuis Maak een afspraak De geboorte van een kind moet binnen drie dagen na de geboorte kenbaar worden gemaakt bij de gemeente waar de geboorte heeft plaatsgevonden. Van de geboorte wordt een geboorteakte opgemaakt door een ambtenaar van burgerlijke stand. De akte wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. De geboorteakte geeft de bewijskracht van de geboorte van een persoon. Meer informatie bij: Gemeente Leek, telefoon 0594 - 55 15 15, e-mail: burgerzaken@leek.nl

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is een parkeerplaats voor mensen met een lichamelijke beperking. Andere bestuurders mogen hun auto hier niet parkeren. U kunt een eigen gehandicaptenparkeerplaats bij uw woning of werkplek aanvragen bij de gemeente. U krijgt dan een gereserveerde parkeerplaats waar alleen het voertuig met uw kenteken mag staan. Online een aanvraag gehandicaptenparkeerplaats indienen

 • Huwelijk en geregistreerd partnerschap

  Digitaal aangifte Start de aangifte Regel uw huwelijk of geregistreerd partnerschap online! Langskomen op gemeentehuis is niet meer nodig. Heeft u liever persoonlijk contact maak dan een afspraak. Maak een afspraak Wie de relatie met zijn of haar partner formeel wil regelen, heeft daarvoor drie mogelijkheden: het burgerlijk huwelijk, het geregistreerd partnerschap en een samenlevingscontract (via de notaris). Al deze vormen van samenleven zijn toegankelijk voor paren van gelijk en verschillend geslacht. Daarnaast kunnen mensen natuurlijk ook samenwonen zonder officieel iets te regelen.

 • Medisch afval

  Als u medisch afval heeft en hierdoor meer kilogrammen (kg.) aanlevert dan een gemiddeld huishouden, kunt u voor de meer dan gemiddeld aangeleverde kg. afval een vergoeding aanvragen. Dat kan op het moment dat u de aanslag gemeentelijke belastingen van het lopende jaar hebt ontvangen. Hierop staan ook de afgerekende kg. van het voorgaande jaar. U vraagt de vergoeding aan bij het college van B&W van de gemeente Leek. Bij de aanvraag moet u bewijsstukken meesturen (bijvoorbeeld rekeningen van de apotheek of een overzicht van uw zorgverzekering). 

 • Overlijden, aangifte

  Aangifte van overlijden moet gedaan worden bij de ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de begrafenisondernemer aangifte van overlijden. U mag dit ook zelf doen. Maak een afspraak Voor de aangifte is geen termijn vastgesteld. Er moet wel rekening gehouden worden met de maximale termijn van lijkbezorging, uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden. Wanneer er aangifte is gedaan van het overlijden wordt er toestemming afgegeven om de overledene te begraven of te cremeren. De gemeente zorgt er ook voor dat de gegevens van de overledene in de Basisregistratie Personen (BRP) worden aangepast. Wanneer iemand in het buitenland is overleden is er mogelijk meer informatie nodig. Neemt u in dit geval contact op met Burgerzaken via het (0594) 55 15 15. Digitaal aangifte voor uitvaartverzorgers Start de aangifte

 • Gemeentelijke begraafplaatsen

  De gemeente Leek heeft 3 begraafplaatsen in haar bezit. In Midwolde, Zevenhuizen en in Oostwold. U kunt de begraafplaatsen op alle dagen van de week bezoeken tussen zonsopgang en zonsondergang.

 • Gedenkteken plaatsen

  Als u als rechthebbende een grafsteen of gedenkplaat bij een graf wilt plaatsen, dan heeft u daarvoor een vergunning nodig. De aanvraag voor een dergelijke vergunning wordt door de rechthebbende ingediend. De formulieren (inclusief tekening) worden via de steenhouwerij opgestuurd.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Leek

Geen verfijning beschikbaar.

Acties