Zoekresultaat

194 Resultaten
Toon producten van Leudal
 • Marktplaats aanvragen

  Als u een plaats op de markt wilt hebben, dan vraagt u een marktplaatsvergunning aan bij de gemeente. Dit geldt voor alle soorten markten: dagmarkt weekmarkt jaarmarkt (bijvoorbeeld een kerstmarkt)

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  De onroerende-zaakbelasting (OZB) is een algemene belasting die door gemeenten wordt geheven van de eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. Onder het begrip onroerende zaak wordt verstaan een gebouwd of ongebouwd eigendom zoals woningen, winkels, fabrieken en bouwterreinen. De onroerende-zaakbelasting kent een eigenaarsdeel en een gebruikersdeel. Alle objecten worden betrokken in het eigenaarsdeel. Bij onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen wordt tevens een gebruikersdeel opgelegd.

 • Bouwwerk, gereedmelding

  In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan u zich moet houden. Als u klaar bent met de werkzaamheden, dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of u gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning. Als u volgens de regels gebouwd hebt, dan mag u het bouwwerk gaan gebruiken.

 • Seksbedrijf beheren

  De inrichting van het pand en de ondernemer/leidinggevende moeten voldoen aan verschillende voorschriften. Om te bepalen of u voldoet aan de voorschriften, vraagt de gemeente u de Bibob-vragenlijst in te vullen.

 • Naamswijziging achternaam

  In bepaalde situaties kunt u uw achternaam of die van uw kind wijzigen. Download de brochure Naamswijziging en bekijk of dit kan. Staat uw situatie in deze brochure, dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging doen bij Dienst Justis.

 • Asbest verwijderen

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Bijen houden

  U mag niet zomaar bijen houden als hobby of vanwege uw beroep. Bijen zijn beschermde dieren en kunnen overlast bezorgen in uw omgeving. Het is daarom verboden bijen te houden: binnen een afstand van 30 meter van een woning of andere gebouwen waar overdag mensen zijn (kantoren, scholen); binnen een afstand van 30 meter van de openbare weg. Als u toch bijen wilt houden, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

 • Milieu, vergunning of melding

  Wanneer de activiteiten van uw bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente. Vergunning of melding U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) controleren of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen.

 • Gemeentearchief bekijken

  Archief van de gemeente Leudal Tijdens de uitvoering van de werkprocessen ontstaan bij de gemeente archiefstukken. Hoe een gemeente deze informatie moeten bewaren en beheren, staat in de Archiefwet. Na 20 jaar moet het archief dat voor blijvende bewaring in aanmerking komt, worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats. De gemeente Leudal brengt het permanent te bewaren archief over naar het gemeentearchief in Roermond. In het archief van de gemeente Leudal bevinden zich de volgende archiefcollecties: 1991-2006:         Voormalige gemeentes Haelen, Heythuysen, Hunsel, Roggel en Neer Na 2007     :        Archieven gemeente Leudal Gemeentearchief Roermond Het gemeentearchief is een historisch documentatiecentrum in de breedste zin van het woord, waarin geschreven stukken, kaarten, foto's en krantenknipsels worden bewaard. In het gemeentearchief kunt u informatie vinden over de geschiedenis van uw familie (stamboomonderzoek) of over een woonhuis, bedrijf, buurt of de gemeente zelf. Meestal dateren de eerste akten van de burgerlijke stand uit 1798 en de oudste bevolkingsregisters uit 1850. Alle openbare registers bevinden zich in het gemeentearchief van Roermond. Vaak is slechts een klein deel hiervan te vinden in het archief van Leudal, die nog niet openbaar is. De gemeentearchieven tot 1991 van de voormalige gemeenten Haelen, Heythuysen, Hunsel, Roggel en Neer bevinden zich in het gemeentearchief Roermond. Deze archieven zijn, op enkele uitzonderingen na, openbaar. Rijksarchiefdienst Voor de akten burgerlijke stand van vóór 1798 kunt u terecht bij de Rijksarchiefdienst, RHCL te Maastricht. Hier worden nog oudere archiefstukken bewaard. U kunt het beste contact opnemen met het Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. In beide gevallen regelt u dit via een advocaat.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Leudal

Geen verfijning beschikbaar.

Acties