Zoekresultaat

139 Resultaten
Toon producten van Marum
 • Marktplaats aanvragen

  Als u een plaats op de markt wilt hebben, dan vraagt u een marktplaatsvergunning aan bij de gemeente. Dit geldt voor alle soorten markten: dagmarkt weekmarkt jaarmarkt (bijvoorbeeld een kerstmarkt)

 • Naamswijziging achternaam

  In bepaalde situaties kunt u uw achternaam of die van uw kind wijzigen. Download de brochure Naamswijziging en bekijk of dit kan. Staat uw situatie in deze brochure, dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging doen bij Dienst Justis.

 • Asbest verwijderen

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Bouw en verbouwing, welstand

  De gemeenteraad van Marum heeft in 2014, na een proefperiode, besloten om in de gehele gemeente niet meer te toetsen aan de redelijke eisen van welstand. Dit met uitzondering van omgevingsvergunningplichtige bouwactiviteiten van objecten die in het bestemmingsplan zijn aangewezen als "karakteristiek en/of cultuurhistorisch waardevol".  

 • Bijstand terugbetalen door ex-partner of ouder

  Ontvangt u een uitkering en wordt een deel of de gehele uitkering verhaald op een andere partij, dan spreken we van verhaal van bijstand. Bijstand kan worden verhaald op ouders van een uitkeringsgerechtigde jonger dan 21 jaar of op een voormalige echtgeno(o)t(e) als er sprake is van bijstandsverlening na echtscheiding.

 • Milieu, vergunning of melding

  Wanneer de activiteiten van uw bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente. Vergunning of melding U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) controleren of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. 

 • Gemeentearchief bekijken

  Het gemeentearchief bewaart allerlei geschreven stukken, kaarten, foto's en krantenknipsels. In het gemeentearchief kunt u informatie vinden over: de geschiedenis van uw familie (stamboomonderzoek);  een woonhuis of bedrijf; een buurt of wijk; de gemeente zelf. 

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. In beide gevallen regelt u dit via een advocaat.

 • Geluidsoverlast veroorzaken

  Als u verwacht zoveel geluid te veroorzaken dat dit overlast kan geven, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden of een evenement.

 • Afval, oud papier

  De inzameling van oud papier in onze gemeente is op twee manieren georganiseerd:  De -maandelijkse- inzameling door verenigingen, huis-aan-huis in een bepaald dorp, met vrijwilligers. De verenigingen hebben hier baat bij omdat de opbrengst tot een gegarandeerde vergoeding per kilo leidt die in de verenigingskas vloeit. Wilt u de betreffende vereniging steunen, dan adviseren wij u het papier te bewaren totdat de vereniging langskomt. Wij bevelen dit van harte bij u aan ! In elke uitgave van het AchtDorpenNieuws (redactionele pagina) staat een overzicht van de inzameling van oud papier door verenigingen in de gemeente Marum. De -wekelijkse- inzameling door de milieuboer, huis-aan-huis in de hele gemeente. Deze inzameling gebeurt door een bedrijf (HRM). De kosten voor deze inzamelmethode zijn voor de gemeente uiteraard hoger dan de inzameling door verenigingen (maar nog altijd goedkoper dan via de grijze container). Voordeel van deze methode is, dat u het oud papier niet lang hoeft te bewaren (wekelijkse inzameling).  Overzicht papierinzameling verenigingen Dag Plaats Vereniging/school Vrijdagavond, af te leveren op perceel Kruisweg 32  Marum Vriendenver. Showband Marum  Iedere 1e zaterdag van de maand Marum Muziekver. Harmonie Iedere 2e zaterdag van de maand Jonkersvaart  Obs ’t Jonkertje Ieder dag af te leveren op perceel Hoofdweg 7 Boerakker Muziekver. Nil Sine Labore Iedere laatste zaterdag van de maand Noordwijk Korfbalvereniging NKC Om de vijf week vrijdagavond en zaterdagmorgen (10 x per jaar)  (zie jaarkalender De Wilp) De Wilp   Muziekver. De Volharding  

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Marum

Geen verfijning beschikbaar.

Acties