Zoekresultaat

45 Resultaten
Toon producten van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Klacht indienen over jeugdhulp

  Klachten over een behandeling in de jeugdzorg of over een jeugdhulpaanbieder, kunt u indienen bij de klachtencommissie van de jeugdhulpinstelling.

 • Klacht indienen over zorgverlener bij Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

  Heeft u een klacht ingediend bij uw zorgaanbieder? En komt u er niet uit met uw zorgaanbieder? Dan kunt u een klacht indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

 • Klacht indienen over gedwongen opname in een psychiatrische instelling

  Heeft u een klacht over een gedwongen opname in een psychiatrische instelling? Dan kunt u een klacht indienen bij de instelling.

 • Klacht indienen bij zorgaanbieder

  Heeft u een klacht over uw zorgaanbieder? Dan bespreekt u dit eerst met de arts of de zorginstelling. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van uw zorgaanbieder.

 • Klacht indienen over zorgaanbieder bij geschilleninstantie

  Heeft u een klacht ingediend bij uw zorgaanbieder? En komt u er niet uit met uw zorgaanbieder, al dan niet met bemiddeling van een klachtenfunctionaris? Dan kunt u een klacht indienen bij een geschilleninstantie.

 • Melden fraude in de zorg

  U kunt (vermoedens) van fraude in de zorg melden. Bijvoorbeeld als u denkt dat uw zorgverzekeraar of zorgverlener fraude pleegt.

 • Melden detentie bij zorgverzekeraar

  Zit u in een gevangenis of justitiële inrichting, dan moet u dit melden aan uw zorgverzekeraar. Uw basisverzekering wordt dan stopgezet.

 • Inzien Geneesmiddeleninformatiebank

  In de Geneesmiddeleninformatiebank vindt u informatie over alle in Nederland geregistreerde reguliere en homeopathische medicijnen.

 • Inzage BIG-register

  In het BIG-register kunt u zien of een zorgverlener de juiste registratie heeft om zijn beroep te mogen uitoefenen.

 • Financiële ondersteuning burger-oorlogsslachtoffers Azië tijdens Tweede Wereldoorlog (AOR)

  Als u als burger of dienstplichtige in de Tweede Wereldoorlog in Azië oorlogsletsel heeft opgelopen, kunt u mogelijk financiële ondersteuning (AOR) krijgen.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Geen verfijning beschikbaar.

Acties