Zoekresultaat

194 Resultaten
Toon producten van Noordwijk
 • Bouwwerk, gereedmelding

  In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan u zich moet houden. Als u klaar bent met de werkzaamheden, dan moet u dit melden. Er wordt dan bekeken of u gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning. Als u volgens de regels gebouwd hebt, dan mag u het bouwwerk gaan gebruiken.

 • Naamswijziging achternaam

  In bepaalde situaties kunt u uw achternaam of die van uw kind wijzigen. Download de brochure Naamswijziging en bekijk of dit kan. Staat uw situatie in deze brochure, dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging doen bij Dienst Justis.

 • Asbest verwijderen

  Asbest werd vroeger veel gebruikt als bouwmateriaal. Sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken. Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

 • Bouw en verbouwing, welstand

  De gemeente kan bepalen dat een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen? Dan kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie beslist of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen. De eisen kunt u bekijken in de welstandsnota.

 • Milieu, vergunning of melding

  Wanneer de activiteiten van uw bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet u een omgevingsvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. In beide gevallen regelt u dit via een advocaat.

 • Straatartiest optreden

  Wilt u in de openbare ruimte muziek maken, dansen, of uw diensten aanbieden als straatfotograaf, tekenaar of gids? Dan heeft u een ontheffing nodig.

 • Inburgeren

  De meeste vreemdelingen die in Nederland komen wonen, moeten inburgeren. Dit betekent dat u de Nederlandse taal leert lezen, schrijven en spreken. U moet ook leren over het leven in Nederland. U bent ingeburgerd als u het inburgeringsexamen hebt gehaald.

 • Drank- en horecavergunning

  U hebt een drank- en horecavergunning nodig als u alcoholische drank verkoopt in een horecagelegenheid, zoals bijvoorbeeld: horecabedrijf (café of restaurant) sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant cafetaria of snackbar

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  Wilt u alcohol verkopen tijdens een bijzondere gelegenheid zoals een evenement en vindt dit plaatst buiten een horecagelegenheid waarvoor een drank- en horecavergunning is verstrekt? Dan heeft u hiervoor een ontheffing nodig.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Noordwijk

Geen verfijning beschikbaar.

Acties