Resultaten

1 - 10 van de 311 Resultaten
Toon producten van Oss
 • Aangifte doen van overlijden

  Aangifte doen van overlijden Is er iemand overleden? Dan regelt meestal de uitvaartorganisatie de aangifte van overlijden. U kunt als nabestaande ook zelf de overlijdensaangifte doen. Aangifte van overlijden moet binnen 6 werkdagen na het overlijden worden gedaan. U doet aangifte in de gemeente waar die persoon is overleden. Toestemming voor begraven of cremeren Nadat de aangifte is gedaan, krijgt degene die de aangifte heeft gedaan toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. De begrafenis of crematie moet binnen 6 werkdagen na de dag van overlijden plaatsvinden. Afspraken hierover maakt u met de begraafplaats of het crematorium. Verwerking persoonsgegevens Wij verwerken het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP). Zo zijn alle overheidsorganisaties automatisch op de hoogte.Wat moet u doen?Bent u uitvaartondernemer? Dan regelt u de aangifte van overlijden online via deze link. Als nabestaande doet u de aangifte van overlijden persoonlijk aan de balie burgerzaken. Hiervoor moet u een afspraak maken. U neemt het volgende mee naar de afspraak: het geldige identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet B-envelop (envelop voor het CBS met daarin een geneeskundige verklaring over de doodsoorzaak) bij een natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden, afgegeven door arts of gemeentelijk lijkschouwer bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis, afgegeven door de Officier van Justitie als uitstel van crematie/begrafenis noodzakelijk is: verklaring van geen bezwaar afgegeven door een geneeskundige als er sprake is van ontleding: verzoek aan burgemeester tot afgifte verlof tot ontleding eventueel het trouwboekje voor het bijwerken van gegevens overlijden Links naar meer informatieInformatie over het 24/7 BZ ContactcenterVind de contactgegevens van een ambassade, consulaat of andere vertegenwoordigingInformatie over legalisatie van buitenlandse documenten, per landInformatie over overlijden in het buitenlandInformatie over erfenissenInformatie over overlijden aangifte sterfgeval , begraven , cremeren , dood , doorgeven , later begraven , melden van overlijden , sterfgeval , sterven , toestemming begraven , uitstellen , uitstellling , uitstelontheffing , uitstelvergunning , uitvaart , verlof , verlof tot begraven

 • Aangifte levenloos geboren kind

  Akte van geboorte (levenloos) Is uw kindje vóór de geboorte overleden? Dan kan er een akte opgemaakt worden van geboorte(levenloos). Ook wanneer uw kindje al langere tijd geleden levenloos is geboren. U regelt dit in de gemeente waar uw kindje is geboren. Het maakt niet uit of het kindje binnen of na een zwangerschap van 24 weken is geboren. U kunt in de akte voor- en achternamen laten opnemen. Ook is het mogelijk om een levenloos geboren kindje bij aangifte te erkennen. Registratie in de BRP Het is vanaf 3 februari 2019 ook mogelijk om een levenloos geboren kindje te laten registreren in de Basisregistratie personen (BRP). Het kindje wordt dan op uw persoonslijst gezet. Dit doet u in de gemeente waar u woont. Het maakt niet uit na hoeveel weken zwangerschap uw kindje geboren is, en ook niet hoe lang geleden dat was.Wat moet u doen?Wilt u een akte van geboorte (levenloos) laten opmaken? Of wilt u uw levenloos geboren kindje registreren in de BRP?  Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u ook een email sturen naar burgerlijkestand@oss.nl.  U kunt ook bellen om een afspraak in de plannen. De medewerker informeert u over de benodigde documenten.Links naar meer informatieWat moet ik doen om mijn levenloos geboren kind te registreren in de BRP?Informatie over het registreren van een levenloos geboren kindHoe doe ik aangifte van een levenloos geboren kind?ContactHeeft u nog vragen? Neem contact met ons op. baby , baby dood geboren , dode baby , dood kindje , doodgeboren , inschrijven brp , inschrijving in brp inschrijving in basisregistratie personen burgerlijke stand burgerzaken basisregistratie personen brp brp , kind overleden , levenloos geboren kind , mis kraam , miskraam , overleden kind , overlijden , persoonslijst , registratie brp , registreren brp

 • Aansprakelijkheid gemeente Oss

  U kunt de gemeente aansprakelijk stellen voor schade die u lijdt door schuld of nalatigheid van de gemeente. Er zijn verschillende soorten schade waarvoor u de gemeente aansprakelijk kunt stellen en schadevergoeding kunt vragen: schade die u hebt opgelopen door gemeentelijk handelen schade doordat de gemeente wegen, pleinen, openbaar groen en bouwwerken niet goed onderhoudt Schade kan ook veroorzaakt zijn door nalatigheid van de aannemer die in opdracht van de gemeente werkzaamheden uitvoert. Denk bijv. aan een opspattende steen bij het maaien van de berm of een tak die bij het snoeien van een boom op uw auto valt. Dan ligt vaak de verantwoordelijkheid voor het ontstaan van de schade bij de aannemer. De gemeente beoordeelt uw claim. Als de gemeente ook vindt dat zij aansprakelijk is, krijgt u schade vergoed. Vindt de gemeente dat de schade verband houdt met de uitvoering van werkzaamheden door de aannemer, dan stuurt de gemeente de aansprakelijkstelling voor verdere beoordeling en behandeling door naar de uitvoerend aannemer.Wat moet u doen?Als u schade wilt melden of de gemeente aansprakelijk wilt stellen, dan is het altijd mogelijk een brief of een mailbericht aansprakelijkheid@oss.nl te sturen naar de gemeente. De gemeente heeft bij een melding of aansprakelijkstelling de volgende gegevens van u nodig: een bewijs van de opgelopen schade (een foto, aankoop-/reparatienota) een foto waarop duidelijk zichtbaar en herkenbaar locatie en oorzaak ontstaan schade zo mogelijk een getuigenverklaring een verklaring van het voorval (bij verkeersongelukken een proces-verbaal van de politie). Links naar meer informatieWet- en regelgeving overheidContactHeeft u nog vragen? Neem contact met ons op. aansprakelijk stellen van gemeente na ongeval als gevolg van slecht onderhoud aan wegen , aansprakelijkheid , aansprakelijkheid van de gemeente , aansprakelijkheidstelling , Aansprakelijkstelling weg , claim , onderhoud , ongeluk , ongeval , planschade , schade , schadeclaim , schadevergoeding

 • Aanvullende Zorgverzekering Oss (AZOSS) aanvragen

  Speciaal voor mensen met een laag inkomen biedt de gemeente Oss AZOSS. Een zorgverzekering met korting. Deze verzekering noemen we Aanvullende Zorgverzekering Oss (AZOSS). AZOSS is een verzekering bij zorgverzekeraars VGZ of CZ. Met AZOSS bent u goed verzekerd. VGZ, CZ en de gemeente zorgen dat de premie niet te hoog is door kortingen te geven. Hoe? Naast de collectiviteitskorting, betaalt de gemeente een deel van de premie. Meedoen betekent dus goed verzekerd bij een laag inkomen! AZOSS AZOSS vergoedt allerlei kosten die u anders zelf moet betalen, bijvoorbeeld een bril, tandarts, fysiotherapie en de eigen bijdrage van de Wmo. Zorgverzekeraars CZ en VGZ bieden verschillende verzekeringspakketten aan. Op www.gezondverzekerd.nl/oss kunt u zien wat de verschillen zijn tussen pakketten en premies. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen uw eigen risico mee te verzekeren of gespreid te betalen. U kiest zelf het pakket dat beste bij uw situatie past. Kinderen tot 18 jaar kunt u gratis meeverzekeren. Wat moet u doen?Bent u op 1 januari 2019 verzekerd bij VGZ of CZ? Dan kunt u het hele jaar overstappen naar AZOSS via www.gezondverzekerd.nl. Bent u niet verzekerd bij VGZ of CZ? Dan kunt u pas overstappen vanaf 1 januari 2020. Wat zijn de voordelen van AZOSS? U bent goed verzekerd voor veel voorkomende ziektekosten (bijvoorbeeld bril, fysiotherapie, orthodontie). Het extra uitgebreide pakket verzekert uw eigen bijdrage van alle WMO-voorzieningen (behalve langdurige zorg bij verblijf) en heeft een regeling voor uw eigen risico. U wordt niet medisch gekeurd. U krijgt een korting op de maandelijkse premie. De gemeente betaalt maandelijks € 20 of € 40 aan verzekeraars CZ en VGZ. Dit geldt voor elke volwassen verzekerde. Hierdoor wordt uw premie niet te hoog. Het bedrag dat in uw polis staat is dan het bedrag dat u zelf nog maandelijks betaalt aan CZ of VGZ. Wanneer kunt u meedoen met AZOSS? U kunt meedoen met AZOSS: als uw inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm die voor u van toepassing is, en u geen bezittingen (vermogen) hebt die meer waard zijn dan € 6.120 (alleenstaanden) of € 12.240 (alleenstaande ouders/gehuwden/samenwonenden), en u al verzekerd bent bij VGZ of CZ of u zich vanaf 1 januari 2020 verzekert bij VGZ of CZ. TermijnNa uw aanmelding ontvangt u van de gemeente bericht of u, op basis van uw inkomen en vermogen, kunt deelnemen aan AZOSS. De zorgverzekeraar beslist uiteindelijk of u wel of niet verzekerd kunt zijn. De zorgverzekeraar stuurt u een polis als u kunt deelnemen of een brief met een afwijzing als u niet kunt deelnemen (bijvoorbeeld omdat u nog een schuld hebt bij de verzekeraar).Links naar meer informatieDirect aanmelden voor AZOSS op Gezondverzekerd.nlFilmpje gezond verzekerd in 5 stappenFilmpje over de gemeentepolis; goed verzekerd bij een laag inkomenMeer informatie over zorgverzekeringen op Rijksoverheid.nlMeer informatie over de collectieve zorgverzekering via de gemeente op Gezondverzekerd.nlContactHebt u nog vragen of wilt u meer informatie? Informatie over de aanvullende zorgverzekering AZOSS vindt u op www.gezondverzekerd.nl, vul hier gemeente Oss in. U vindt hier de premies voor 2019. VGZ geeft informatie op www.vgz.nl/zorgverzekering/gemeentepakket. U kunt VGZ ook bellen op 0900 - 779 97 71 (u betaalt de gebruikelijke belkosten). CZ kunt u bellen op 088 - 555 77 77 (u betaalt de gebruikelijke belkosten). U kunt uw vraag ook stellen via WhatsApp: 06 13 65 19 50 Vindt u geen antwoord op uw vraag? Neem contact met ons op. aanvullende zorg verzekering , azoss , collectieve verzekering , collectieve zorgverzekering , CZ , dekking ziektekosten , hoge zorgkosten , laag inkomen , verzekering extra zorg kosten , verzekering voor minima , vgz , ziekte kosten , ziektekostenpolis , ziektekostenverzekering

 • Achternaam van uw partner gebruiken

  Iedereen in Nederland heeft een achternaam. Uw achternaam is vastgelegd in de burgerlijke stand. Ook staat uw achternaam in de basisregistratie personen (BRP). Als u getrouwd bent (geweest) of een partnerschap hebt laten registreren dan kunt u kiezen met welke achternaam de gemeente u aanschrijft. Dit heet naamgebruik. U kunt op vier manieren worden aangeschreven. Stel: u heet J. de Wit en uw partner heet P. Jansen. Dan kunt u kiezen voor één van deze namen: J. Jansen J. de Wit J. de Wit - Jansen J. Jansen - de Wit   Let op: de gemeente verandert dus niet uw achternaam, maar verandert uw naamgebruik in de BRP. De gemeente en andere (overheids)organisaties gebruiken deze naam als zij post naar u sturen. De achternaam waarmee u bent geboren blijft in uw officiële papieren staan. Bijvoorbeeld op uw paspoort of rijbewijs.Wat moet u doen?Wilt u een andere achternaam gebruiken? Zo regelt u dat: Vul het formulier andere achternaam gebruiken in (met DigiD). Wij verwerken uw aanvraag. We sturen via de post een bevestiging. U kunt dit ook regelen aan de balie. Maak een afspraak via deze link. Neem een geldig identiteitsbewijs mee.Online regelenDigitale aangifte andere achternaam gebruiken (met DigiD)ContactHeeft u nog vragen? Neem contact met ons op. aanspreeknaam , getrouwde naam , kiezen van achternaam van uw partner , naam partner , naam veranderen , naam wijzigen , naamgebruik , naamsgebruik , naamswijziging , partner , verklaring , verklaring naamgebruik , verzoek naamgebruik

 • Achternaam voor uw kind kiezen

  Krijgt u een kind? Dan kunt u de achternaam van uw kind kiezen. U kunt kiezen voor uw achternaam of voor de achternaam van uw partner. Alle volgende kinderen die met dezelfde partner krijgt, krijgen dezelfde achternaam.Wat moet u doen?Krijgt u een kind en wilt u een achternaam kiezen voor u kind? Hier leggen we de mogelijkheden uit: Getrouwd of geregistreerd partnerschap U kiest de achternaam van uw kind vóór de geboorte of tijdens de geboorteaangifte. Neem contact op om een afspraak te maken. Neem een geldig legitimatiebewijs mee naar de afspraak. Niet getrouwd en geen geregistreerd partnerschap U moet uw kind erkennen om de achternaam van uw kind te kunnen kiezen. Tijdens de erkenning kunt u een achternaam kiezen. Kiest u bij de erkennin geen achternaam, of erkent u uw kind niet? Dan krijgt uw kind automatisch de achternaam van de biologische moeder. Kijk hier voor meer informatie over het erkennen van een kind. Achternaam van uw kind veranderen omdat u gaat trouwen Heeft u een achternaam voor uw kind gekozen tijdens de erkenning en gaat u op een later moment toch trouwen? Dan kunt u de achternaam van uw kind nog één keer veranderen naar de achternaam van de andere ouder. Tijdens uw trouwdag ondertekent u een akte van naamskeuze. Voor al uw kinderen kiest u dezelfde achternaam. Daarna is naamsverandering niet meer mogelijk. Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan moet uw kind zelf ook tekenen. De achternaam van uw stief- of pleegkind veranderen in uw achternaam Uw stief- of pleegkind kan uw achternaam krijgen. Neem contact op met Justis voor meer informatie. Links naar meer informatieInformatie over de keuze van een achternaamInformatieblad: De keuze van de achternaamContactHeeft u nog vragen? Neem contact met ons op. achternaamwijziging , toestemming voor het wijzigen achternaam van uw kinderen , veranderen naam � , veranderen naam  

 • Achternaam wijzigen

  Wilt u uw achternaam veranderen? Dien dan een aanvraag in bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan past de gemeente uw naam aan in de Basisregistratie personen (BRP).Wat moet u doen?Vul het aanvraagformulier in op de website van Justis. Op het aanvraagformulier staat welke documenten u mee moet sturen.Links naar meer informatieMeer informatie over het wijzigen van uw achternaamContactHeeft u nog vragen? Neem contact met ons op. achternaam veranderen , familienaam , geslachtsnaam , meisjesnaam , naam aanpassen , naam verkeerd gespeld , vaststellen achternaam , vaststellen voornaam , veranderen , verandering achternaam , verandering voornaam , wijzigen naam

 • Activiteiten voor schoolgaande kinderen

  De gemeente zorgt ervoor dat kinderen uit een arm gezin mee kunnen doen aan verschillende activiteiten. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat de kinderen buiten de maatschappij vallen. De gemeente regelt de activiteit zelf. Soms geeft zij ook geld.  Voorbeelden zijn: contributie van een sportvereniging of toneelgezelschap een abonnement toegangskaartjes de bibliotheek studieboeken Links naar meer informatieVoor meer informatie: Actief zijn en meedoenRegelingen voor mensen met een laag inkomen en kinderenContactVoor meer informatie neem contact met ons op: • e-mail: digitaalloket@oss.nl • telefoon: 14 0412 (bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur) belemmeringen , bijzondere bijstand , categoriale bijzondere bijstand. individuele bijzondere bijstand , cultureel , educatief , financieel , financiële ondersteuning , in natura , kansarm , kinderen , maatschappelijke participatie , natura , schoolgaand , sociaal , sportief , subsidie

 • Adresonderzoek aanvragen

  Staat er iemand op uw adres ingeschreven die daar niet woont? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te starten. De gemeente kan zelf ook een adresonderzoek starten als er twijfel bestaat over het adres van personen in de Basisregistratie personen (BRP).Wat moet u doen?Maak een afspraak voor het starten van een adresonderzoek. Neem een geldig identiteitsbewijs van uzelf mee.TermijnEen adresonderzoek duurt gemiddeld 10 tot 12 weken. De gemeente ontvangt graag zoveel mogelijk aanvullende informatie over de personen die in onderzoek staan. Denk bijvoorbeeld aan het nieuwe adres van de persoon, telefoonnummer, werkgever, emaildres, etc. Dit kan het onderzoek versnellen. adres , analyse , beoordeling , bewijs van inschrijving , controle , huisadres , onbekend , onderzoek , post , post onbekend , post vreemden , postadres , research , toetsing , uitschrijven , uitschrijving , verblijfplaats , vertrokken , wonen , woning

 • Afgezette gebieden betreden

  De gemeente kan om verschillende redenen terreinen of gebieden afzetten. Hierdoor mag u niet meer in die gebieden komen. Dit heeft meestal te maken met de veiligheid en openbare orde. Wilt u een afgezet gebied in? Dan moet u een ontheffing aanvragen. Of u deze krijgt, ligt aan de reden van het verzoek.Wat moet u doen?U vraagt een ontheffing aan bij balie bouwen, milieu en leefomgeving bij de gemeente. Bij uw aanvraag geeft u het volgende aan: de reden datum tijdstip de namen van betrokkenen ContactHeeft u nog vragen? Neem contact met ons op. gebied binnengaan , ontheffing , terrein , veiligheid , vrijstelling , wanordelijkheid , wegen , weggedeelten

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties