Resultaten

1 - 10 van de 178 Resultaten
Toon producten van Putten
 • Aangifte geboorte

  De geboorte van een kind moet u binnen drie werkdagen aangeven in de gemeente waar het kind is geboren. De vader of moeder doet aangifte. Als dit niet kan, moet iemand die aanwezig was bij de geboorte aangifte doen. U kunt online of aan de balie aangifte doen. De geboorte online aangeven via DigiD Afspraak maken voor het aangeven van de geboorte  Zonder afspraak de geboorte aangeven Na de online aangifte moet u uiterlijk drie werkdagen na de geboorte uw handtekening onder de geboorteaangifte komen zetten. Dit kunt u doen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. U kunt hiervoor ook een afspraak maken.

 • Aangifte (her)vestiging vanuit het buitenland

  Voor het aangeven van een (her)vestiging vanuit het buitenland kunt u een afspraak maken. U kunt ook zonder afspraak een (her)vestiging vanuit het buitenland aangeven bij de afdeling Burgerzaken. Afspraak maken voor het aangeven van uw (her)vestiging vanuit het buitenland Zonder afspraak uw (her)vestiging vanuit het buitenland aangeven Wanneer u zich vanuit het buitenland in Nederland (her)vestigt, dan kunt u hiervan bij de gemeente aangifte doen. Deze aangifte is ook van toepassing op personen die zijn uitgeschreven met "Vertrek onbekend waarheen". Voorwaarden Als u met uw hele gezin naar Nederland verhuist, moeten ook uw partner en uw kinderen zich persoonlijk inschrijven.

 • Aangifte levenloos kind

  Is uw kind na 24 weken zwangerschap levenloos geboren? Dan moet u hiervan aangifte doen bij de gemeente waar het kindje is geboren. Het is wettelijk verplicht om een levenloos kindje na een zwangerschap van 24 weken te begraven of te cremeren. Is uw kind voor 24 weken zwangerschap levenloos geboren? Dan mag u aangifte doen, maar dit hoeft niet. Bij de aangifte krijgt u toestemming om het kindje te begraven of te cremeren.

 • Aangifte overlijden

  Als er iemand overlijdt moet u aangifte doen bij de gemeente. U doet de aangifte bij de gemeente waarin het overlijden heeft plaatsgevonden. Dit gebeurt normaal gesproken door de begrafenisondernemer, u kunt het ook zelf doen. Na de aangifte wordt een overlijdensakte opgemaakt en het verlof tot begraven/cremeren afgegeven.

 • Aangifte verhuizing

  Als u binnen de gemeente gaat verhuizen of als u in deze gemeente komt wonen, moet u bij ons aangifte doen. Als u naar een andere gemeente verhuist, dan moet u daar aangifte doen.  Uw verhuizing online doorgeven via DigiD Afspraak maken voor het doorgeven van uw verhuizing  Zonder afspraak uw verhuizing doorgeven

 • Aangifte verhuizing naar het buitenland

  Verhuizing naar het buitenland geeft u door als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn. U geeft uw verhuizing naar het buitenland maximaal 5 dagen voor vertrek door aan de gemeente. In de aangifte geeft u aan wanneer u vertrekt, in welk land u zult verblijven en wat uw oude en nieuwe adres is.  U kunt uw verhuizing naar het buitenland alleen online aangeven als alle bewoners van het adres tegelijk emigreren. Is dit niet het geval? Dan moet u en iedereen die wel met u meegaat persoonlijk bij de gemeente langskomen. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar.  Uw verhuizing naar het buitenland online aangeven via DigiD Afspraak maken voor het aangeven van uw verhuizing naar het buitenland Zonder afspraak uw verhuizing naar het buitenland aangeven  Zodra de verhuizing is verwerkt, ontvangt u hiervan een kennisgeving. U wordt uitgeschreven op de dag dat u uw verhuizing doorgeeft .De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die zijn aangesloten op de basisregistratie personen (BRP), zoals de Belastingdienst en de pensioenfondsen. Als u geen aangifte doet van emigratie, kan de gemeente u een boete opleggen. Voorwaarden De aangifte van verhuizing kan gedaan worden door: Uzelf, als u 16 jaar en ouder bent. Door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen. Samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar (alleen als verhuizing plaatsvindt van en naar hetzelfde adres). Samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar (alleen als verhuizing plaatsvindt van en naar hetzelfde adres). De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

 • Aanplakzuilen

  Er zijn drie plakzuilen in Putten geplaatst. De plakzuilen staan op de volgende locaties: in de groenstrook tussen de Harderwijkerstraat en de parkeerplaats van Stroud; in de groenstrook tussen de Engweg en de parkeerplaats voor het gezondheidscentrum; In de Achterstraat ter hoogte van nummer 77. Op de plakzuilen kan iedereen meningsuitingen en bekendmakingen plakken. De zuilen zijn niet bedoeld voor handelsreclame. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten deze plakzuilen op grond van artikel 2.4.2, lid 4 van de Algemene plaatselijke verordening aan te wijzen als plakborden. Het is verboden op andere locaties uitingen aan te plakken. Voor het plakken op andere locaties dan de aangewezen plakzuilen kan een bekeuring worden uitgeschreven, waarvan het bedrag door justitie wordt bepaald. De zuilen worden vier keer per jaar volledig schoongemaakt, te weten in de weken 15, 27, 39 en 51.

 • Aansprakelijkstelling gemeente, schade melden

  Heeft u schade opgelopen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld door een slecht wegdek? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. De gemeente kan verantwoordelijk worden gesteld voor schade, als er sprake is van nalatigheid. Of de gemeente daadwerkelijk aansprakelijk is hangt af van de omstandigheden en wordt per geval beoordeeld.  Heeft u een schade- of rechtsbijstandverzekering? Bent u verzekerd voor de opgelopen schade of heeft u een rechtsbijstandverzekering? Neem het verder op met uw verzekeringsmaatschappij. Bent u niet verzekerd? Dan kunt u zelf de gemeente aansprakelijk stellen. >> Online uw schade melden Bewijsstukken Er moeten een aantal bewijsstukken toegevoegd worden als u uw schade online wilt melden. Zorg er dus voor dat u deze gegevens digitaal beschikbaar hebt. Zo kunnen we sneller en beter uw aanvraag beoordelen. De volgende stukken kunnen (indien van toepassing) toegevoegd worden: Foto’s van het object of de situatie die de schade heeft veroorzaakt. Foto’s van de locatie waar de schade is ontstaan. Foto’s van de schade. Getuigenverklaringen  Een herstelofferte of reparatienota. Schade veroorzaakt door een voertuig van de gemeente? Dan is een volledig ingevuld Europees schadeformulier (aanrijdingsformulier) verplicht.  Eventueel rapport van een schade-expert Eventueel een proces-verbaal van de politie Hoe nu verder? Wij zullen uw aansprakelijkstelling beoordelen. U hoort vervolgens of de gemeente aansprakijk is voor de opgelopen schade. 

 • Aanvraag geheimhouding persoonsgegevens

  De basisregistratie personen (BRP) bevat de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering en pensioen. Soms worden uw gegevens ook aan anderen doorgegeven. Wilt u niet dat uw gegevens worden doorgegeven? Vraag dan aan de gemeente om geheimhouding van uw persoonsgegevens. Geheimhouding persoonsgegevens online aanvragen via DigiD Voorwaarden In sommige gevallen moet de gemeente uw persoonsgegevens toch doorgeven. Ook als u geheimhouding heeft aangevraagd. Dit gebeurt als overheidsinstellingen uw gegevens willen hebben. Bijvoorbeeld de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Wilt u weten welke instellingen uw gegevens krijgen? Kijk dan op Rijksoverheid.nl.

 • Aanvraag huurtoeslag

  Huurtoeslag is een financiële vergoeding die u voor de huur van uw huis kunt ontvangen. Het bedrag van de huurtoeslag hangt af van uw jaarinkomen en dat van uw eventuele toeslagpartner en medebewoner(s). Een toeslagpartner is bijvoorbeeld een echtgenoot of een geregistreerde partner. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor huurtoeslag? Maak dan een proefberekening op de website van de Belastingdienst. Als er iets in uw situatie verandert, bijvoorbeeld wanneer u verhuist, geef dit door aan de Belastingdienst.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties