Zoekresultaat

426 Resultaten
Toon producten van Rijswijk
 • Ouderlijk gezag en voogdij aanvragen

  Ouderlijk gezagOuderlijk gezag hebben betekent dat u beslissingen mag nemen over uw kind. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en krijgt u een kind? Dan krijgen beide ouders automatisch het ouder

 • Nederlandse kinderen adopteren

  Als u een kind adopteert, ontstaat er een wettelijke familieband tussen u (en eventueel uw partner) en het kind. Deze nieuwe familieband verbreekt de familieband tussen het kind en de biologische ouders. Bij adoptie van Nederlandse kinderen gaat het in de

 • Vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort aanvragen

  U gebruikt een paspoort om te laten zien wie u bent. Met dit paspoort kunt u ook naar het buitenland reizen. Het vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort is in alle landen geldig, behalve in uw land van herkomst. Voor sommige landen heeft u ook een visum n

 • Duurzaamheidslening

  Huizenbezitters kunnen bij de gemeente een lening met een lage rente aanvragen voor energiebesparende aanpassingen. Hiermee helpen ze Rijswijk mee haar doelstellingen te behalen: de bestaande woningvoorraad verduurzamen en de CO2-uitstoot verminderen.

 • Leegstandswet

  Om op te treden tegen de onwenselijke leegstand van woningen is de Leegstandswet in het leven geroepen. Heeft u leegstaande woonruimte waar u een tijdelijke oplossing voor zoekt? Dan biedt de Leegstandswet uitkomst.

 • Leerwerkcheque

  Meer kans op werk met de Leerwerkcheque

 • Uittreksel uit basisregistratie personen (BRP) opvragen

  Met een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als een woningstichting hierom vraagt. Op een afschrift staat uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en adres.

 • Een kind erkennen

  Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Dan wordt u automatisch de wettelijke ouder. Anders kunt u het kind erkennen bij de gemeente. U wordt dan alsnog de wettelijke ouder. U kunt een kind al voor de geboorte

 • Dwangsom bij niet tijdig beslissen

  Als de gemeente te laat een beslissing neemt op bijvoorbeeld uw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing, kunt u recht hebben op een dwangsom. Deze dwangsom is een boete die de gemeente aan u moet betalen. De boete wordt opgelegd per d

 • Afvalstoffen en afvalwater afvoeren, ontheffing

  Sommige afvalstoffen mag u niet verwijderen, verbranden of afvoeren als u daarmee het milieu in gevaar brengt. Is het toch nodig? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Rijswijk

Geen verfijning beschikbaar.

Acties