Zoekresultaat

68 Resultaten
Toon producten van Schinnen
 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand. U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt. Deze belasting betaalt u aan BsGW.

 • Asbest verwijderen

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Bouw en verbouwing, welstand

  U wilt gaan bouwen of verbouwen? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de bouw van een nieuwe woning of het verbouwen van een rijksmonument. Via de vergunningcheck van het omgevingsloket kunt u nagaan of u een vergunning nodig hebt. Controle Als u een vergunning nodig heeft, dan controleren wij of uw aanvraag voldoet aan de volgende onderdelen:      • Het bestemmingsplan      • De redelijke eisen van welstand      • De bouwverordening      • Het bouwbesluit Weet u niet zeker of u een vergunning moet aanvragen? Laat u dan adviseren door de gemeente. Welstand Uw bouwplan dient architectonisch te passen in de omgeving. Dit heet welstand en de gemeente controleert hierop. De eisen en kosten hiervoor zijn vastgelegd in de welstandsnota. Er wordt vooral gekeken naar:      • Past het bouwplan in de omgeving?      • Passen materialen en details van het bouwplan bij elkaar?      • Is er aandacht besteed aan de toepassing van architectuur? Bij grote bouwplannen beoordeelt de dorpsbouwmeester (een deskundige op dit gebied) het bouwplan. Kleine bouwplannen worden vaak ambtelijk beoordeeld. Second opinion Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt een second opinion aanvragen. Dit kan bij een andere welstandscommissie/dorpsbouwmeester. De kosten voor dit advies zijn voor eigen rekening. Erfafscheidingen Voor het plaatsen van een erfafscheiding in de vorm van een schutting of een muur is normaal gesproken geen omgevingsvergunning nodig. De afscheiding moet dan wel voldoen aan de bepalingen uit het Besluit Omgevingsrecht. Vooral bij hoekwoningen is de kans aanwezig dat toch een omgevingsvergunning nodig is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Wabo van de gemeente (14 046 of info@schinnen.nl). Voor natuurlijke erfafscheidingen, zoals hagen, gelden andere regels. Deze staan in het Burgerlijk Wetboek en vallen buiten de publiekrechtelijke bevoegdheid van de gemeente. Heeft u een geschil over bijvoorbeeld een haag of boom? Neem dan contact op met een juridisch adviseur of kijk op het Juridisch Loket.  

 • Milieu, vergunning of melding

  Wanneer de activiteiten van uw bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente. Vergunning of melding U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) controleren of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. 

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. In beide gevallen regelt u dit via een advocaat.

 • Transport gevaarlijke stoffen

  Het is verboden om gevaarlijke stoffen in de gemeente te vervoeren, laden of lossen. Voor een aantal gevaarlijke stoffen geldt in Nederland een routeplicht. Sommige gemeenten en provincies geven de verplichte route met verkeersborden aan. Informatie over deze routes kunt u krijgen bij de gemeentelijke of de regionale brandweer. Wilt u binnen de gemeente van de verplichte route afwijken, bijvoorbeeld om te laden of lossen? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

 • Inburgeren

  Als u in Nederland komt wonen, is het belangrijk dat u de Nederlandse taal leert. Het is ook belangrijk dat u leert hoe Nederlanders wonen en werken. Dit noemen we inburgeren. Als u het inburgeringsexamen hebt gehaald, dan bent u ingeburgerd.

 • Drank- en horecavergunning

  U heeft een drank- en horecavergunning nodig als u alcoholische drank verkoopt, bijvoorbeeld in een: horecabedrijf (café of restaurant) sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant cafetaria of snackbar slijterij (sterk alcoholische drank) Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan dient u een ontheffing aan te vragen. U heeft geen drank- en horecavergunning nodig als u alleen licht alcoholische drank verkoopt, zoals bier of wijn, in een levensmiddelenbedrijf of in een supermarkt.

 • Ramp of crisis

  De kans dat er een grote ramp of crisis uitbreekt bij u in de buurt, is klein. U hoort dit dan door de sirene. Blijf zo rustig mogelijk, ga naar binnen, sluit deuren en ramen en zet radio of tv aan op de regionale zender. Elke eerste maandag van de maand worden de sirenes getest. Dit proefalarm bestaat uit een signaal dat hoorbaar is om 12.00 uur. Hoort u de sirene op dit tijdstip, dan weet u dat er niets aan de hand is.

 • Woning onttrekken aan woonruimtevoorraad

  Als huiseigenaar kunt u uw woning onttrekken aan de woonruimtevoorraad. De woning is dan niet meer geschikt om in te wonen voor dezelfde hoeveelheid mensen. Een woning onttrekken kan op de volgende manieren: U wilt een woning gebruiken voor iets anders, bijvoorbeeld als kantoor. U wilt 2 woningen samenvoegen. U wilt een woning slopen. U wilt een woning gebruiken voor kamerverhuur. Wilt u een woning op een van deze manieren veranderen? En heeft de woning een huurprijs onder de € 710,68 (huurliberalisatiegrens)? Dan vraagt u een onttrekkingsvergunning aan bij de gemeente.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Schinnen

Geen verfijning beschikbaar.

Acties