Zoekresultaat

152 Resultaten
Toon producten van Terneuzen
 • Aangifte doen van overlijden

  Is een naaste van u overleden? Dan moet u dat binnen vijf dagen melden bij de gemeente waar de persoon is overleden. Er wordt dan door die Burgerlijke Stand een overlijdensakte opgemaakt. De woongemeente wordt automatisch op de hoogte gesteld, ook wanneer iemand in het buitenland overlijd.   Een overledene moet binnen zes dagen worden begraven of gecremeerd. Dit kan alleen met een verlof tot begraven of cremeren. Dat wordt afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van overlijden. Hierna kunt u de datum voor de begrafenis of crematie bepalen.  U kunt de overlijdensaangifte daarom het beste zo snel mogelijk na overlijden doen. In de praktijk doet de uitvaartondernemer aangifte. U kunt ook zelf bij de gemeente aangifte doen. Dat moet u het volgende meenemen: Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning. Een verklaring van overlijden, opgesteld door de behandelend arts of een gemeentelijke lijkschouwer. Meer informatie Overlijden in het buitenland Uitvaart regelen  

 • Aangifte levenloos geboren kind

  Is uw kind na 24 weken zwangerschap levenloos geboren? Dan moet u hiervan aangifte doen bij de gemeente waar het kind is geboren. Het is wettelijk verplicht om een levenloos geboren kind na een zwangerschap van 24 weken te begraven of cremeren. Is uw kind vóór 24 weken zwangerschap levenloos geboren? Dan mag u aangifte doen, maar dit hoeft niet. Bij aangifte krijgt u toestemming om uw kind te begraven of cremeren. U doet aangifte bij de Burgerlijke stand van de gemeente waar het kind is geboren. Bent u niet in staat om zelf aangifte te doen? Iedereen die aanwezig was bij de bevalling mag aangifte doen. Ook iemand van het ziekenhuis of de uitvaartondernemer mag aangifte doen. Als u aan de balie langs wilt komen, neem dan eerst telefonisch contact met ons op. Om aangifte te doen neemt u mee: een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning); verklaring van een arts of verloskundige. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

 • Aankoop of bruikleen van groenstroken

  Algemeen Als u een strook groen wilt aankopen of in bruikleen wilt nemen die deel uitmaakt van een strook achter meerdere woningen, dan adviseren wij u gezamenlijk met de betrokken bewoners een verzoek in te dienen. Verkoop gemeentegrond Het is gemeentelijk beleid dat er bij verkoop van meer dan 100 m² gemeentegrond een verkennend bodemonderzoek moet worden uitgevoerd. Onder de 100 m² is dit een historisch onderzoek. De resultaten van het onderzoek zijn mede bepalend of de grond daadwerkelijk wordt verkocht. De kosten komen voor rekening van de gemeente (zie tabblad kosten) Na goedkeuring door het college en na uitvoeren van een historisch of verkennend bodemonderzoek krijgt u de koopovereenkomst toegestuurd ter ondertekening. Daarna kan de overdracht plaatsvinden bij een door u gekozen notaris. Kosten kadaster en notaris komen voor rekening koper. Bij het aankopen van de grond, wordt de bestemming niet gewijzigd. Dit betekent dat de grond de huidige bestemming (groenbestemming) houdt Dit houdt in dat u niet mag bouwen op de aangekochte grond. Daarnaast kunnen er voorwaarden gesteld worden ten aanzien van bijvoorbeeld de erfafscheiding. Deze voorwaarden worden opgenomen in uw koopovereenkomst. Voor de aanvraag van aankoop/bruikleen van een groenstrook kijk op het tabblad aanvragen.

 • Aansprakelijkstelling gemeente

  Heeft u schade opgelopen door gemeentelijk handelen of juist het nalaten daarvan? Bijvoorbeeld door gebreken aan de weg of omdat de gemeente vergeten is om waarschuwingsborden te plaatsen bij een wegopbreking? Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

 • Achternaam wijzigen

  Wilt u uw achternaam of die van uw kind wijzigen? Of wilt u een naam toevoegen aan uw eigen achternaam? Dan moet u daarvoor toestemming vragen aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 • Afvalcontainer kapot, kwijt, omwisselen, extra legen, sticker

    Kies voor Melding afvalcontainer als u:   een vervangende container wilt aanvragen, omdat uw container kapot is of kwijt een grote container wilt omwisselen voor een kleine container (of omgekeerd) een extra leging wilt aanvragen (let op, hieraan zijn kosten verbonden) een extra container wilt aanvragen (let op: aan een extra blauwe en grijze container zijn kosten verbonden) een nieuwe set containers wilt aanvragen voor uw nieuwbouwwoning een container die u niet meer gebruikt op wilt laten halen In dit formulier selecteert u eerst uw woonplaats. Daarna kiest u een datum die u uitkomt. Na het invullen van uw gegevens kunt u aangeven om wat voor soort containermelding het gaat.   Kies voor Sticker afvalcontainer als u:   Een nieuwe sticker wilt aanvragen voor uw container(s)     Container Elk huishouden heeft een standaardset. Een grijze container voor restafval, een groene container voor groente-, fruit- en tuin-afval (GFT) en een blauwe container voor papier. Bij een verhuizing blijven de containers bij de woning achter. Er zijn twee formaten containers, 140 en 240 liter. U kunt uw grote container laten omwisselen voor een kleine en omgekeerd. Daaraan zijn geen kosten verbonden. Een volle container mag niet meer dan 70 kilo wegen. Legen U mag vanaf acht uur de avond voor de dag van legen uw container buiten zetten. Vanaf zeven uur 's morgens móét hij buiten staan. Haal na het legen de container liefst zo snel mogelijk weer binnen. Maar doe het altijd voor twaalf uur 's avonds op de dag van legen. De containers zijn geregistreerd door middel van een sticker. Alleen containers met een sticker worden geleegd. U kunt kosteloos een nieuwe sticker aan vragen.  

 • Afwijken van het bestemmingsplan

  Hieronder vindt u de verschillende mogelijkheden om van de bepalingen van een bestemmingsplan af te wijken.

 • Alcohol schenken tijdens een evenement

  Voor het schenken van zwak alcoholhoudende drank (minder van 15% alcohol) heeft u een ontheffing nodig volgens artikel 35 van de Drank- en horecawet van de gemeente. Hier zijn kosten aan verbonden. Bij het evenement moet op ieder moment een leidinggevende aanwezig te zijn die: in het bezit is van een Verklaring Sociale Hygiëne 21 jaar of ouder is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag is Hoe vraag ik een ontheffing aan? Klik op het aanvraagformulier onder het kopje 'Direct regelen'. U heeft hiervoor eHerkenning of DigiD nodig. Doe uw aanvraag minimaal 4 weken van te voren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.

 • Alles over het graf zelf

  U kiest zelf de begraafplaats maar de graven geven wij in volgorde uit. U kunt dus niet zelf een plek uitzoeken op de begraafplaats. Op de begraafplaatsen van de gemeente Terneuzen is het alleen mogelijk om te begraven in een particulier graf. Particulier graf Een particulier graf is een graf met een uitsluitend recht. Dat wil zegen dat de rechthebbende bepaalt of en wie er eventueel nog meer in het graf begraven kunnen worden. Met een particulier graf bedoelen we ook een urnengraf of bijzetting in de urnenwand. Op de gemeentelijke begraafplaatsen in Axel, Sas van Gent en Terneuzen, spreekt men van een grafruimte. Dit is een ruimte waarin één of twee overledenen boven elkaar begraven kunnen worden. Op de andere gemeentelijke begraafplaatsen liggen de graven naast elkaar. Een particulier graf heeft de volgende bijzondere kenmerken: U bent rechthebbende op een particulier graf voor een periode van tien, twintig of dertig jaar. Daarna kan de rechthebbende dit grafrecht steeds opnieuw met tien of twintig jaar verlengen. Een particulier graf is bij de nabestaanden in beheer, maar blijft eigendom van de gemeente. Vanaf ingebruikname van het graf, betaalt u grafrecht voor tien, twintig of dertig jaar, voor één en/of meerdere overledenen/reserveringen. Algemeen graf Tot en met 2016 werden er in onze gemeente zowel particuliere- als algemene graven uitgegeven. Een algemeen graf is een graf zonder grafrechten en blijft eigendom van de gemeente. De gemeente garandeert dat we minimaal tien jaar grafrust in acht nemen. De gemeente gaat na tien jaar over tot ruiming van een algemeen graf en het grafmonument. Het is mogelijk om een algemeen graf om te zetten naar een particulier graf. U kunt hiervoor via het contactformulier een verzoek indienen bij de gemeente. Grafmonument Een grafmonument moet voldoen aan een aantal eisen voor de materialen en de maatvoering. Deze eisen zijn opgenomen in Nadere regels voor de graven, asbezorging en grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen Kosten De tarieven van de begraafplaatsen stellen we elk jaar opnieuw vast. Een overzicht van de tarieven voor begraven, bijzetten,  verstrooien en de grafrechten  vindt u in de verordening van 2018.    

 • Bedrijf aan huis

  Wilt u een bedrijf aan huis starten? Dan moet u met een aantal zaken rekening houden. Niet alle beroepen kunnen zomaar in een woning worden uitgeoefend. U mag alleen een bedrijf aan huis starten als voor uw bedrijf maar een klein deel van de woning nodig is. Wonen moet de hoofdbestemming zijn. Het hangt van het bestemmingsplan af of u een bedrijf aan huis kunt starten. Welke bestemming er op uw huis rust kunt u inzien bij ‘inzien bestemmingsplannen’ of u maakt hiervoor een afspraak bij de gemeente. Kies hierbij voor ‘informatie bestemmingsplan’. Het aanvragen van een ontheffing kunt u met het omgevingsloket doen. Hier zijn kosten aan verbonden.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Terneuzen

Geen verfijning beschikbaar.

Acties