Zoekresultaat

69 Resultaten
Toon producten van Tiel
 • Marktplaats aanvragen

  Wilt u als ondernemer een standplaats op een markt? Dan moet u bij de gemeente een vergunning aanvragen voor een marktstandplaats. Aanvraagformulier downloaden (pdf, 60 kB)

 • Evenement organiseren

  Als u een evenement wilt organiseren, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg. Evenementenvergunning aanvragen (Word 90 kB)

 • Bouwwerk, gereedmelding

  In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan u zich moet houden. Bent u klaar met de werkzaamheden? Dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of u gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning. Hebt u volgens de regels gebouwd? Dan mag u het bouwwerk gaan gebruiken.De gemeente Tiel is ook graag op de hoogte wanneer u start met de bouwwerkzaamheden. Voor beide meldingen kunt u onderstaand formulier gebruiken. Online melden

 • Asbest verwijderen

  Als u asbest wilt verwijderen, bent u vanwege de gezondheidsrisico's wettelijk verplicht dit te melden bij de gemeente, voordat u met de sloop begint. Het is algemeen bekend dat asbest schadelijk is voor de gezondheid. Omdat asbest zo gevaarlijk is, zijn er strenge regels opgesteld om mens en milieu te beschermen.

 • Milieu, vergunning of melding

  Nieuwe bedrijven of bedrijven die uitbreiden of veranderen, vallen onder de werking van de Wet milieubeheer (Wm). Dit betekent dat een omgevingsvergunning moet worden verleend voor de activiteit 'milieu' of dat een melding in het kader van het Activiteitenbesluit moet worden ingediend.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Uw echtscheiding of de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap moet ingeschreven zijn bij de gemeente. U of uw advocaat moet de inschrijving regelen: Gaat het om echtscheiding? Dan regelt u dit bij de gemeente waar u getrouwd bent. Gaat het om de beëindiging van een geregistreerd partnerschap? Dan regelt u dit bij de gemeente waar uw geregistreerd partnerschap ingeschreven is. U hebt een uitspraak van de rechter nodig of een verklaring van uzelf en uw partner waarin staat dat u het geregistreerd partnerschap wilt beëindigen. De scheiding is pas definitief als deze stukken zijn ingeschreven bij de gemeente in de registers van de burgerlijke stand.

 • Geluidsoverlast veroorzaken

  Geluid kan zo hard zijn, dat het hinderlijk wordt. Bovendien kan het schadelijk zijn voor de gezondheid. In Nederland zijn afspraken gemaakt over wat acceptabele geluidsniveaus zijn en wat niet (de geluidsnormen). Wanneer een wettelijke geluidsnorm wordt overschreden, is er sprake van een te hoge geluidsproductie. Er zijn geluidsnormen voor woningen, bedrijven en horeca.

 • Drank- en horecavergunning

  Voor uitoefening van een horecabedrijf of slijtersbedrijf heeft u volgens de Drank- en Horecawet een Drank- en Horecavergunning nodig.

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  Voor het schenken van alcoholhoudende dranken buiten de horecagelegenheid of tijdens evenementen heeft u een ontheffing nodig. Verlening van deze ontheffing is gebaseerd op de Drank- en Horecawet. De ontheffing geldt uitsluitend voor zwak-alcoholhoudende dranken. Ontheffingsformulier downloaden (pdf, 70 kB)

 • Briefadres

  Een briefadres is het adres van een andere persoon of van een instelling. Met een briefadres bent u toch bereikbaar voor de overheid als u geen woonadres hebt of als u verblijft in een instelling. 

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Tiel

Geen verfijning beschikbaar.

Acties