Zoekresultaat

398 Resultaten
Toon producten van Velsen
 • Raadsinformatie

  De agenda van de raadsvergadering kan 10 dagen voor de vergadering digitaal worden ingezien, maar ligt ook ter inzage bij de publieksbalie in het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Dit geldt ook voor de vergaderstukken. De vergaderingen zijn over het algemeen genomen openbaar, dit g...

 • Omgevingsvergunning

  Wanneer u uw huis wilt verbouwen of een gebouw wilt slopen dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen.Vanaf 1 oktober 2010 heeft u daarvoor een Omgevingsvergunning nodig.Deze vergunning vervangt veel oude vergunningen op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur.Ook als u van meerdere inst...

 • Rioolheffing

  Rioolheffing is een belasting voor huishoudens en bedrijven, voor het beheer en onderhoud van de riolering. Uit de inkomsten betaalt Gemeente Velsen ook de maatregelen die worden genomen om hemelwater (regen) te verwerken en het grondwater op peil te houden.Voor wie?U betaalt rioolheffing als uw ...

 • Oplaadpunten voor elektrische auto's

  In Velsen vind u op diverse locaties oplaadpunten voor uw elektrische auto. Regelmatig komen er nieuwe oplaadpunten bij.U vindt ze op de volgende locaties:IJmuidenDennekoplaan (ter hoogte van nummer 45)Dudokplein (bij gemeentehuis)Grahamstraat (ter hoogte van nummer 244)Groot Helmduin (grote P-te...

 • Flitsvergunning dakkapel

  Op grond van de wet mag de gemeente acht weken doen over beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een dakkapel. Voor deze eenvoudige bouwwerken heeft de gemeente haar werkproces nu zo ingericht dat er binnen twee werkdagen een besluit wordt genomen. Voorwaarde is dat de aanvra...

 • Wet BAG (Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen)

  Sinds 1 juli 2009 is de Wet BAG (Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen) van kracht, waarin een aantal acties worden benoemd die verplicht leiden tot een koppeling met de BAG. Elke burger (dus niet alleen inwoners van Velsen) en instantie heeft het recht om vermeende onjuistheden in de ...

 • Grofvuil / grof afval

  WegbrengenGrofvuil (grof afval) brengt u gratis naar 1 van de 2 afvalbreng-stations in Velsen. Informatie over welk afval waar hoort, vindt u op hvcgroep.nl.OpeningstijdenMaandag t/m vrijdag: 09.00 tot 17.00 uurZaterdag: 09.00 tot 15.00 uurNeem altijd uw afvalpas mee.Let op: op feestdag...

 • Bezwaar

  Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Bent u het met de beslissing op uw bezwaar ook niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hier leest u hoe dit in zijn werk gaat.Bezwaar maken WMO en ParticipatiewetBent u het niet eens m...

 • Kinderopvang tegemoetkoming

  Tegemoetkoming van het RijkOuders/verzorgers die werk en de zorg voor hun kind(eren) combineren, kunnen voor de kosten van kinderopvang op grond van de Wet Kinderopvang een (inkomensafhankelijke) tegemoetkoming van de Belastingdienst ontvangen. Een aanvraag voor een tegemoetkoming dient u in bij ...

 • Geboorteaangifte

  Aangifte van geboorte doet u binnen 3 dagen na de geboortedag in de gemeente waar het kind geboren is. De geboortedag telt niet mee. Als de laatste dag van die 3 dagen op een zaterdag, zondag of een in Nederland erkende feestdag valt, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. De ter...

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Velsen

Geen verfijning beschikbaar.

Acties