Zoekresultaat

290 Resultaten
Toon producten van Voorst
 • Bodemonderzoek aanvragen

  Wat is een bodemonderzoek? Een toelichting over bodemonderzoek is te vinden op de website Bodemrichtlijn. Bodeminformatie opvragen Of er een bodemonderzoek bekend is van uw adres, is te raadplegen via deze viewer op de site van de provincie Gelderland. De gemeente Voorst en de provincie Gelderland maken gebruik van een gezamenlijk bodeminformatiesysteem, dus de viewer op de site van de provincie geeft ook informatie over bodemonderzoeken die bekend zijn bij de gemeente Voorst. Het raadplegen en interpreteren van de viewer vergt enige deskundigheid, als dat nodig is dan kan de gemeente Voorst u hiermee helpen.

 • Afval inleveren

  Grofafval aanleveren bij de recyclepleinen van Circulus-Berkel (vanaf 1-1-2018).  De prijsstelling, openingstijden en de adressering voor het zelf brengen van (grof)afval bij de Recyclepleinen van Circulus-Berkel treft u aan door te klikken op deze link. Vanaf 1-1-2018 kunt u daar als inwoner van de gemeente Voorst terecht voor het zelf brengen van Grofvuil en Grofgroen.

 • Evenementenvergunning

  Op grond van artikel 2.2.2 van de Algemene plaatselijke verordening is het verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren. Onder evenement wordt verstaan: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Onder evenement wordt mede verstaan:a. een herdenkingsplechtigheid;b. een braderie;c. een optocht;d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg.

 • Glas inleveren

  De gemeente zamelt glas in. Hierdoor kan glas opnieuw worden gebruikt. De glasbakken staan op verschillende plekken in de gemeente. Let op: alleen verpakkingsglas hoort in de glasbak. Serviesglas, vlakglas van vensters en aquaria horen in de grijze container of kunnen tijdens de maandelijkse inzameling op de 1e vrijdag van de maand (van 15.00 - 18.00 uur) van het KCA op de gemeentwerf (Jupiter 2 Twello) worden afgeleverd. Wilt u meer info? Bel dan de afvalinformatielijn via telefoonnummer 0571-279358 (op werkdagen tussen 9.00 - 12.00 uur).

 • Straatartiest

  Op grond van artikel 2.1.4.3 van de Algemene plaatselijke verordening is het verboden als straatartiest, straatmuzikant, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op te treden op door de burgemeester aangewezen openbare plaatsen in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en het milieu.

 • Object plaatsen onder een hoogspanningsleiding

  Het is verboden om in de buurt van hoogspanningslijnen voorwerpen, bomen of andere objecten hoger dan 2 meter te plaatsen. Bouwwerken die bij de hoogspanningsleiding zelf horen, kunnen hierop een uitzondering zijn. Wilt u toch een hoog object plaatsen? Dan heeft u een ontheffing nodig.

 • Venten

  Op grond van artikel 5.2.2.2 van de Algemene plaatselijke verordening is voor venten geen vergunning nodig. Wat is venten?Het in de uitoefening van de ambulante handel te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aanbieden op een openbare en in de open lucht gelegen plaats of aan huis.

 • Vuur stoken in de openlucht

  U mag geen vuur stoken in de openlucht. Het verbod geldt niet voor rookwaren, kaarsen en vuur voor bakken en braden, wanneer dit niet gevaarlijk is voor de omgeving. In bossen en natuurgebieden kan een rookverbod gelden.  Voor het verbranden van snoeihout van landschapsonderhoud zoals hagen en knotwilgen kunt u een ontheffing aanvragen. Hier zijn regels aan verbonden.

 • Collecteren

  Vanaf 2 augustus 2018 is er geen collectevergunning meer nodig voor het publiekelijk inzamelen van geld of goederen. De vergunning was opgenomen in artikel 5.2.1 van de Algemene plaatselijke verordening, maar deze is komen te vervallen.

 • Nederlandse nationaliteit aanvragen via de optieprocedure

  Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op 2 manieren: de optieprocedure en de naturalisatieprocedure. De snelste manier is de optieprocedure. De optieprocedure is goedkoper en u bent niet verplicht in te burgeren. Of u de optieprocedure mag doorlopen, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Voorst

Geen verfijning beschikbaar.

Acties