Zoekresultaat

216 Resultaten
Toon producten van Waalwijk
 • Marktplaats aanvragen

  Wilt u een plaats op de markt innemen, dan hebt u een marktvergunning nodig. Klik hier voor meer informatie over de markt,  de tijden en waar de markten zijn. De voordelen Uw KVK- en vestigingsnummer worden automatisch ingevuld; Wij kunnen u sneller helpen bij een vervolgcontact. Marktplaats online aanvragen Liever melden zonder eHerkenning? Marktplaats online aanvragen zonder eHerkenning

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak. Bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.Elk jaar krijgt u een aanslag van de gemeente. Daarin staat welke OZB u moet betalen. Ook staat in deze aanslag de getaxeerde waarde van uw pand vermeld. De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari uw woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij koop en verkoop verrekent de notaris dit met de koper van de woning.

 • Bouwwerk, gereedmelding

  Zodra uw bouwwerk is afgebouwd en klaar is om in gebruik te nemen, moet u dit melden bij de gemeente.

 • Naamswijziging achternaam

  In bepaalde situaties kunt u uw achternaam of die van uw kind wijzigen. Download de brochure Naamswijziging en bekijk of dit kan. Staat uw situatie in deze brochure, dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging doen bij Dienst Justis.

 • Schoolbegeleidingsdienst (SBD)

  Nederlandse scholen in het basisonderwijs nemen diensten af van de schoolbegeleidingsdienst (SBD). De SBD ondersteunt scholen bij problemen van de schoolorganisatorische aard en problemen met inhoudelijke begeleiding van leerlingen. Ondervindt u als vertegenwoordiger van uw school in het primair onderwijs zulke problemen? U kunt zich dan het beste richten tot deze dienst voor ondersteuning.

 • Bijen houden

  Bijen zijn beschermde dieren en kunnen overlast bezorgen in uw omgeving. Daarom is het in sommige gevallen verboden om bijen te houden. Wilt u dit toch doen, dan moet u hiervoor een ontheffing op het verbod aanvragen bij de gemeente.

 • Bouw en verbouwing, welstand

  De gemeente kan bepalen dat een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen, dan kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie beslist of uw bouwplan voldoet aan de welstandscriteria. In de welstandsnota van de gemeente staan de welstandscriteria. Op basis hiervan kunt u zelf inschatten of uw bouwplan aan de criteria voldoet.

 • Bijstand terugbetalen door ex-partner of ouder

  Ontvangt u een bijstandsuitkering van Baanbrekers dan kan Baanbrekers soms iemand anders verplichten de bijstand (gedeeltelijk) terug te betalen. Er is dan sprake van ‘verhaal van bijstand’. Bijstand kan worden verhaald op je ouders als je jonger bent dan 21 jaar en bijstand krijgt. Bijstand kan ook worden verhaald op uw voormalig echtgenoot of echtgenote als u bijstand krijgt na de echtscheiding.

 • Milieu, vergunning of melding

  Start u een nieuw bedrijf of wijzigt u een bestaand bedrijf of breidt u deze uit? Voor diverse activiteiten hebt u een omgevingsvergunning nodig. Soms is een melding voldoende.

 • Bedrijfsverzamelgebouw, plek huren

  De gemeente Waalwijk heeft geen bedrijfsverzamelgebouw in beheer. Er zijn binnen de gemeente wel een aantal gebouwen waar meerdere bedrijven in gevestigd zijn, maar de verhuur van delen van deze panden gebeurt door de makelaardij.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Waalwijk

Geen verfijning beschikbaar.

Acties