Zoekresultaat

69 Resultaten
Toon producten van Waterschap Noorderzijlvest
 • Aanpassing schouwkaart

  Schouw vindt ieder jaar plaats in november en december. Schouwen betekent dat het waterschap controleert of de (aanliggende) eigenaren de sloten goed onderhouden. Aanvraagformulier Verzoek aanpassing schouwkaart(en).

 • Aanvraag toepassing alleenwonendentarief Zuiveringsheffing

  Als u alleen woont betaalt u minder belasting aan het waterschap dan wanneer u samenwoont. U betaalt dan een ander tarief. Het Noordelijk Belastingkantoor verzorgt de heffing en inning van de belastingen voor Noorderzijlvest.

 • Aanvragen MIA\Vamil subsidie

  Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

 • Activiteitenbesluit Milieubeheer

  Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen hebben vaak geen vergunning voor het oprichten of veranderen nodig.

 • Agrarische activiteiten in het Activiteitenbesluit

  Praktische informatie over de agrarische activiteiten in het Activiteitenbesluit. Op deze site staan de geldende regels eenvoudig en overzichtelijk weergegeven

 • Agrarische Nieuwsbrief

  Het waterschap Noorderzijlvest geeft de nieuwsbrief 'Boerderij en Water' uit.

 • Bekendmakingen

  Bekendmaking is nodig om een regeling in werking te laten treden.

 • Belastingaanslag 2018 - bijsluiter

  Uitleg bij uw aanslag Waterschapsbelasting 2018

 • Beleidnotitie Water en ruimte

  In deze notitie wordt het beleid van waterschap Noorderzijlvest ten aanzien van het waterbeheer in bebouwd gebied toegelicht. Het omschrijft de doelen en eisen die Noorderzijlvest stelt aan het water in bebouwd gebied.

 • Beleidsrapport toetsing onderbemaling

  Dit beleidsrapport is een uitwerking van het bestaande beleid en geeft richting aan de beslissingen die genomen worden bij het beoordelen van bestaande onderbemalingen en bij nieuwe aanvragen. In het rapport zijn stroomschema's opgenomen waarin stapsgewijs, alle voorwaarden waaraan een onderbemaling moet voldoen worden doorlopen.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Waterschap Noorderzijlvest

Geen verfijning beschikbaar.

Acties