Resultaten

1 - 10 van de 47 Resultaten
Toon producten van Waterschap Zuiderzeeland
 • Hoe legt u een agrarische bron aan?

  Als u grondwater onttrekt of wilt onttrekken voor agrarische doeleinden, dan moet u dit aanvragen bij het waterschap. Meestal kunt u met een melding volstaan, maar soms is een vergunning nodig. 

 • Aanvraag afvoer per as naar afvalwaterzuiveringsinstallatie

  Indien u afvalwater heeft, maar dit niet via het riool kunt lozen, dan is er een mogelijkheid om dit afvalwater per as (vrachtwagen) aan te bieden.

 • Aanvraag spreekrecht

  Maak gebruik van uw spreekrecht tijdens een openbare vergadering van de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland, dien een aanvraag in.

 • Aanvraag waterinformatie

  Stel een informatievraag

 • Activiteitenbesluit milieubeheer

  Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat algemene milieuregels voor bedrijven.

 • Actuele neerslag

  Bekijk hier de hoeveelheid neerslag die de afgelopen 24 uur in Flevoland gevallen is

 • Automatische incasso

  Als u GBLT machtigt om de aanslagen waterschap- en/of gemeentebelastingen automatisch van uw rekening af te schrijven en de aanslag is opgelegd in het jaar waarop de aanslag betrekking heeft, dan wordt deze aanslag in termijnen afgeschreven. Het aantal betalingstermijnen is gelijk aan het aantal kalendermaanden dat in het huidige jaar na ontvangst van de machtiging nog overblijft.

 • Beschermde flora en fauna in Flevoland

  Veel (vrijwilligers)organisaties houden bij hoeveel en welke beschermde planten en dieren voorkomen in Flevoland. Met deze gegevens is een overzicht gemaakt van de beschermde soorten die in het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland voorkomen.

 • Beschermingszones waterkeringen

  Waterschap Zuiderzeeland is volgens de Waterschapswet en het Reglement van het waterschap, verantwoordelijk voor het beheer van ongeveer 208 kilometer primaire waterkeringen rondom Flevoland. Deze dijken zijn van wezenlijk belang voor Flevoland: sterker nog, zonder dijken geen Flevoland. Waterschap Zuiderzeeland heeft daarom beleid over die keringen. De beleidsregels is tevens verwerkt in de Keur en de Legger.

 • Bezwaar belastingaanslag

  Indien u uw aanslag zuiveringsheffing en/of watersysteemheffing ingezetenen niet kunt betalen, kunt u hiervoor kwijtschelding aanvragen. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden (zoals inkomen, vermogen en woonlasten). U kunt bij GBLT ook kwijtschelding aanvragen voor de volgende gemeentebelastingen:

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties