Resultaten

1 - 10 van de 161 Resultaten
Toon producten van Westerveld
 • Tozo-regeling per 1 juni 2020 (Tozo 2)

  De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) vult uw inkomen uit uw bedrijf of zelfstandig beroep aan tot het sociaal minimum. De Tozo 1 had een looptijd van 1 maart tot 31 mei 2020. Deze regeling is verlengd met Tozo-regeling 2. De Tozo 2 gaat in per 1 juni en loopt tot uiterlijk 30 september 2020. U kunt een verlenging van de Tozo-uitkering aanvragen.

 • Aangifte doen van overlijden

  Is een naaste van u overleden? Meestal doet de begrafenisondernemer dan aangifte van overlijden, maar u mag als naaste ook zelf aangifte doen. Dit doet u bij de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente maakt dan een overlijdensakte op.

 • Aangifte doodgeboren kind

  Is uw kind na 24 weken zwangerschap dood geboren? Dan moet u hiervan aangifte doen bij de gemeente waar het kind is geboren. Het is wettelijk verplicht om een doodgeboren kind na een zwangerschap van 24 weken te begraven of cremeren.

 • Aanmaning en deurwaarder

  Heeft u uw gemeentelijke belastingen niet op tijd volledig betaald? Dan kunt u te maken krijgen met aanmaningen en in een later stadium met deurwaarders. Een deurwaarder is iemand die in opdracht van een schuldeiser probeert alsnog de schuld geïncasseerd te krijgen. Wanneer de gemeente de bedragen niet voor of op de vervaldata heeft ontvangen, stuurt de gemeente u eerst een herinnering en daarna een aanmaning. De kosten van het versturen van de aanmaning worden bij u in rekening gebracht. De hoogte van die kosten zijn wettelijk voorgeschreven. Als na het verstrijken van de aanmaningstermijn het verschuldigde bedrag inclusief aanmaningskosten nog niet is voldaan, zal de vordering naar de belastingdeurwaarder worden gestuurd. Bij de betekening van het dwangbevel wordt de vordering verhoogd met dwangbevelkosten. De hoogte van deze kosten zijn wettelijk bepaald. Als na de dwangbeveltermijn het verschuldigde bedrag inclusief aanmaningskosten en dwangbevelkosten niet door u is voldaan, gaat de deurwaarder verdere invorderingsmaatregelen nemen. Hij kan besluiten om beslag te leggen op: uw loon, uitkering en andere periodieke inkomsten; uw inboedel en auto; uw huis; uw bankrekening(en).

 • Aanspreekpunt voor ondernemers

  Bent u ondernemer en heeft u een vraag aan de gemeente over bijvoorbeeld een geschikte bedrijfslocatie in Westerveld of waar u als startende ondernemer aan moet denken? Bedrijvencontactfunctionaris Voor deze en andere ondernemersvragen kunt u terecht bij de bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente Westerveld. Zij is voor ondernemers het eerste en centrale aanspreekpunt en vormt de schakel tussen het bedrijfsleven en de overheid. Een aantal zaken waar de bedrijvencontactfunctionaris zich mee bezighoudt: begeleiding van bedrijven die zich in Westerveld willen vestigen advies voor startende ondernemers ondersteuning van ondernemers die hun weg zoeken binnen de gemeentelijke organisatie bemiddeling bij het oplossen van vraagstukken tussen de gemeente en het bedrijfsleven. De bedrijvencontactfunctionaris is uw gids in ‘gemeenteland’ en verzorgt de begeleiding van de eventuele plannen voor vestiging van uw bedrijf of organisatie in Westerveld. Ook als er zich na de vestiging problemen voordoen of als u vragen heeft, is de bedrijvencontactfunctionaris uw aanspreekpunt.

 • Aanvraag voor een ander

  De begunstigde is 18 jaar of ouder; U logt in met de DigiD-gegevens van de begunstigde. Let op! Een te laat ingediende aanvraag en een aanvraag zonder bewijsstukken wordt niet in behandeling genomen.

 • Aanvraag voor uw kind

  Uw kind is jonger dan 18 jaar U logt als ouder/verzorger in met uw eigen DigiD en vinkt in het aanvraagformulier aan dat u de aanvraag doet voor uw minderjarige kind. Let op! Een te laat ingediende aanvraag en een aanvraag zonder bewijsstukken wordt niet in behandeling genomen.

 • Aanvraag voor uzelf

  U bent 18 jaar of ouder U logt in met uw eigen DigiD Let op! Een te laat ingediende aanvraag en een aanvraag zonder bewijsstukken wordt niet in behandeling genomen.

 • Achternaam kind

  Ouders mogen kiezen of hun eerste kind de achternaam krijgt van de moeder of van de vader. Kiest u bijvoorbeeld de naam van de vader, dan krijgen al uw volgende kinderen uit deze relatie ook deze naam. Hiermee blijft er in het gezin eenheid in de naam. De naamskeuze kan niet meer worden teruggedraaid.

 • Achternaam wijzigen

  Wilt u uw achternaam of die van uw kind wijzigen? Of wilt u een naam toevoegen aan uw eigen achternaam? Dan moet u daarvoor toestemming vragen aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Redenen om uw achternaam te wijzigen, kunnen zijn: de naam is, eventueel in combinatie met het beroep, maatschappelijke positie of de persoonlijke situatie, ongepast of bespottelijk; de naam komt zo vaak voor dat zij onvoldoende onderscheid biedt; de naam is in het Nederlands moeilijk uitspreekbaar; de naam is onjuist gespeld in de akten van de burgerlijke stand; de ouders zijn uit elkaar; de achternaam van het kind is anders dan die van de andere kinderen in het gezin.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties