Zoekresultaat

224 Resultaten
Toon producten van Woudrichem
 • Aanschrijving door de gemeente

  De gemeente let erop dat iedereen zich aan de regels houdt. Net als de politie. Overtreedt u wettelijke regels? Dan vraagt de gemeente u per brief om de overtreding ongedaan te maken. Dit heet een aanschrijving. Doet u niets? Dan doet de gemeente het voor u. De kosten zijn dan ook voor u. Dit heet bestuursdwang. De gemeente kan u ook een dwangsom laten betalen. Dit betekent dat u moet betalen als u de overtreding niet op tijd ongedaan maakt. Op welke overtredingen let de gemeente? O.a.: bouwen zonder omgevingsvergunning gebruik van gronden en gebouwen in strijd met de regels van het bestemmingsplan illegaal houden van dieren op een verkeerde manier huisvuil aanbieden

 • Adoptie

  Bij adoptie neemt u de opvoeding en de dagelijkse zorg voor uw adoptiekind over van de biologische ouders. Het kind wordt dan ook officieel familie van u. Er bestaat een onderscheid tussen sterke en zwakke adopties. Bij een sterke adoptie zijn de wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders geheel verbroken en ontstaat een nieuwe wettelijke familieband tussen het kind en de adoptieouders. Bij een zwakke adoptie zijn de wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders nog niet verbroken. Meer informatie over adoptie vindt u op Rechtspraak.nl.

 • Afgezet gebied binnengaan

  Het is verboden een gebied in te gaan dat door de gemeente is afgezet. Wilt u dit toch? Dan vraagt u hiervoor een ontheffing aan.Bij de gemeente wordt dit behandeld door de afdeling AJBZ.

 • Afval, huishoudelijk afval

  Informatie over inzameldagen vindt u in de Afvalkalender 2013, die u op deze bladzijde onder Openbare Documenten kunt downloaden. De meeste huishoudens binnen de gemeente hebben 1 container voor restafval en 1 container voor gft. U kunt uw container met restafval om de week aan de straat zetten. Uw gft-container kunt u eens in de vier weken laten legen. Is uw huis aangewezen op een ondergrondse container? Dan beschikt u over een zogenaamde milieupas waarmee u uw afval in de zuil kunt werpen. Voor het afgeven van afval betaalt u de gemeente afvalstoffenheffing: u betaalt een basistarief gebaseerd op de grootte van uw containers en voor elke keer dat u uw container laat legen. Gebruikt u (ondergrondse) verzamelcontainers dan betaalt u een basistarief naar de omvang van uw huishouden en per keer dat u de container gebruikt. U kunt kosten beperken door plastic apart aan te bieden en glas, drankenkartons, textiel en blik in te leveren bij de milieuparkjes. Er zijn 4 milieuparkjes binnen de gemeente: bij Boon's in Woudrichem, de AH in Almkerk, bij Sparta '30 in Andel en in de Dorpsstraat nabij de winkels in Rijswijk. Oud papier wordt geregeld gratis bij u thuis opgehaald. De inzameldagen verschillen per kern en staan in de Afvalkalender. Ook uw plastic afval wordt gratis huis aan huis ingezameld. Dat gebeurt één keer in de vier weken. Uw plastic afval stopt u in speciale afvalzakken die u gratis op kunt halen in het gemeentehuis en bij de supermarkten in de verschillende kernen.

 • Afval, glas

  Binnen de gemeente Woudrichem staan in elke kern 1 of meerdere glascontainers waar u uw glas kunt inwerpen. U kunt hier geen vlak glas kwijt. Ook kunt u gratis glas inleveren bij het milieustation. Daar kunt u ook vlak glas afleveren.

 • Milieustraat

  Binnen de gemeente Woudrichem bevindt zich een milieustation aan de Handelsstraat 4 te Giessen (bedrijventerrein De Rietdijk). Hier kunnen door inwoners uit de gemeenten Woudrichem en Aalburg afvalstoffen worden aangeboden. Bedrijven mogen hun afval niet naar het milieustation brengen. Het milieustation is bedoeld voor afvalstoffen die niet meegegeven kunnen worden met het huishoudelijk afval.    

 • Afvalstoffenheffing

  U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

 • Afvalwater lozen

  Afvalwater bedrijven lozen Als u met uw bedrijf afvalwater wilt lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel, wil de gemeente dat van u weten. Bepaalde lozingen hoeft u alleen te melden. Voor andere lozingen vraagt u een vergunning aan bij de gemeente. Huishoudelijk afvalwater lozen Het is verboden buiten het riool huishoudelijk afvalwater te lozen (af te voeren), bijvoorbeeld op een beek, rivier, meer of in de grond. Als uw woning of ander gebouw (nog) niet is aangesloten op het riool, kunt u een vrijstelling aanvragen op het lozingsverbod. Dit doet u bij het waterschap/hoogheemraadschap in uw regio. Als u een watervergunning hebt voor het lozen, hoeft u geen vrijstelling aan te vragen. Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

 • Alarmsysteem installeren

  Wilt u als particulier, bedrijf of instelling een alarmsysteem installeren? Dan hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  Als u tijdens een evenement alcohol wilt schenken en verkopen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Woudrichem

Geen verfijning beschikbaar.

Acties