Resultaten

91 - 92 van de 92 Resultaten
Toon producten van Etten-Leur
  • Bestemmingsplan, algemene informatie

    In een bestemmingsplan is vastgelegd  waar woningen, winkels, andere bebouwing  en wegen zijn toegestaan. Het gaat dan niet alleen om het gebruik van de grond en de bebouwing  maar ook over de maximale afmetingen van de bebouwing. Bestemmingsplannen zijn nodig om een goed woon- en leefklimaat te behouden. De bestemmingsplannen moeten ongewenste ontwikkelingen voorkomen. Onderdelen van een bestemmingsplan Een bestemmingsplan bestaat uit: een planverbeelding (plankaart) planregels een plantoelichting Op de planverbeelding zijn de bestemmingen door middel van kleuren, lijnen en tekens aangegeven. In de planregels is vastgelegd wat er wel en niet mag binnen een bepaalde bestemming. De plantoelichting geeft een beschrijving van het plangebied en wat de plannen van de gemeente zijn met het gebied of de buurt. Het bestemmingsplan geldt voor burgers en bedrijven, maar ook voor de gemeente zelf. Het gemeentebestuur geeft opdracht tot het maken van een nieuw bestemmingsplan of tot het herzien van een bestaand plan. Soms wordt een bestemming herzien omdat een burger of een bedrijf daarom vraagt Totstandkoming van een bestemmingsplan Een bestemmingsplan doorloopt verschillende fasen: Voorontwerp bestemmingsplan (is niet verplicht): Het maken van een bestemmingsplan begint met een voorontwerp. Hierop wordt gedurende een periode van zes weken inspraak verleend. Gedurende de inspraakprocedure kan iedereen het voorontwerp bestemmingsplan inzien en een reactie indienen. In de Etten-Leurse Bode en op de gemeentelijke internetpagina wordt bekend gemaakt wanneer het voorontwerp ter inzage ligt/digitaal raadpleegbaar is. Bij concrete ontwikkelingen waarin al veel is overlegd met omwonenden en andere belanghebbenden wordt deze fase vaak overgeslagen. Ontwerpbestemmingsplan: Het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan is verplicht. Zodra dit ontwerp gereed is, wordt de formele vaststellingsprocedure gestart. Gedurende een periode van zes weken kan iedereen het ontwerp bestemmingsplan inzien en een zienswijze indienen. In o.a. de Etten-Leurse Bode en op de gemeentelijke internetpagina wordt bekend gemaakt wanneer een ontwerp ter inzage ligt/digitaal raadpleegbaar is. Vaststelling: Na het verwerken van de zienswijzen stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend over het ontwerpbestemmingsplan, kunnen gedurende deze zes weken een beroepschrift indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. In werking: Nadat de inzagetermijn van zes weken voor het vastgestelde bestemmingsplan  is verstreken, treedt het bestemmingsplan in werking. Dit is niet het geval indien in deze periode  van zes weken een verzoek om voorlopige voorziening bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan uitsluitend worden ingediend als er ook een beroepschift is ingediend. Onherroepelijk: Wanneer er géén beroep bij de Raad van State is ingediend, dan wordt het plan na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk. Wordt er wel beroep ingesteld, dan wordt het plan pas onherroepelijk nadat de Raad van State op het beroep heeft beslist. Bestemmingsplannen inzien De gemeente biedt de  bestemmingsplannen digitaal aan. Dit is verplicht voor alle gemeenten in Nederland. Vanuit elke willekeurige locatie kunnen bestemmingsplannen worden ingezien. Daarvoor is één locatie aangewezen namelijk http://www.ruimtelijkeplannen.nl/. Naast het digitale bestemmingsplan kan een papieren versie van het bestemmingsplan nog steeds in het stadskantoor worden ingezien. Rechtsgeldigheid bestemmingsplannen Zowel het papieren als het digitale exemplaar betreffen een weergave van de inhoud. Beide zijn rechtsgeldig. Het verschil zit in de manier waarop het is weergegeven, niet in de inhoud. Als er toch sprake is van een verschil tussen de beide versies dan is het digitale bestemmingsplan doorslaggevend. Overzicht bestemmingsplannen Zie hier het volledige overzicht van de bestemmingsplannen.      

  • Parkeervergunningen voor inwoners

    Vanwege het coronavirus willen we u vragen om telefonisch contact met ons op te nemen als u via het E-loket geen aanvraag, verlenging, wijziging of opzegging kunt doorvoeren. Wij zijn elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer 14 076. Wij willen benadrukken dat we bezoek in het stadskantoor zoveel mogelijk willen beperken.  Parkeervergunning voor inwoners Etten-Leur kent twee parkeervergunningen voor inwoners: de bewoners- en de bezoekersparkeervergunning. Een parkeervergunning is nodig op maandag tot en met donderdag en zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur. Op vrijdag van 09.00 uur tot 21.00 uur en op koopzondag van 11.00 uur tot 18.00 uur. Dit staat op de verkeersborden aangegeven. Een bewoners- en/of een bezoekersparkeervergunning aanvragen,verlengen,wijzigen of afmelden doet u via het E-loket.  Bij uw aanvraag of kentekenwijziging verklaart u dat uw voertuig qua afmetingen en/of gebruik voldoet aan de regels uit de APV, dat wil zeggen dat: Het voertuig niet langer is dan 6 meter en niet hoger is dan 2,4 meter. Het voertuig geen camper, kampeerauto, caravan, kampeerwagen of een ander kampermiddel betreft. U verklaart verder dat u alle gegevens naar waarheid heeft ingevuld.  Bewonersparkeervergunning Deze vergunning kunt u aanvragen als eigenaar of houder van een personenauto, woonachtig in een vergunninghoudersgebied. Een aantal gebouwen in het centrum is uitgezonderd en komt hiervoor niet in aanmerking. Uw bewonersparkeervergunning is digitaal. Op basis van het kenteken controleren we geparkeerde voertuigen. U ontvangt dus geen papieren kaart.   Tarieven Per adres kunnen maximaal vier bewonersparkeervergunningen worden verstrekt. Vergunning 1:   € 0,00    per jaar Vergunning 2:   € 25,00  per jaar Vergunning 3:   € 75,00  per jaar Vergunning 4:   € 75,00  per jaar Uitzonderingen  Binnen het vergunninghouders- en betaald parkeren gebied zijn er een aantal locaties waar met een bewonersparkeervergunning NIET geparkeerd mag worden. Betaald parkeren Binnen het betaald parkeren gebied mag u niet parkeren op onderstaande locaties:  - de Markt, tussen de Dreef/Stationsstraat en de Oude Bredaseweg - de Oude Bredaseweg, tussen de Markt en de Anna van Berchemlaan - de Bisschopsmolenstraat, tussen de Roosendaalseweg en de Voorvang Parkeerschijfzone (blauwe zone) Op onderstaande parkeerschijfzones binnen het vergunninghouders- en betaald parkeren gebied mag u met een bewonersparkeervergunning NIET parkeren: Kerkwerve                                parkeerplein                                                         Bogaard                                    ter hoogte van fietsenstalling                                   Roosendaalseweg                    ter hoogte van stadskantoor                                   Rode Poort                               ter hoogte van Valpoort                                           Het Stationsplein                       zuidzijde van het station                                           Anna van Berchemlaan            parkeerterrein Nobelaer Noord                               Oude Bredaseweg                   tussen Anna van Berchemlaan en Nuytsstraat       Stationsstraat                           tussen Oderkerkpad en Markt                                 Stationsstraat                           bij toegang tot gedenkplaats         Deelgebieden Deelgebieden De vergunninghoudersgebieden zijn verdeeld in zes deelgebieden. U komt in aanmerking voor de bewonersparkeervergunning van het deelgebied waarin u woont. Hier vindt u een overzichtskaart met daarop onderstaande deelgebieden. Centrum Noord Centrum Oost Centrum Zuid Centrum West Banakkers Grauwe Polder Ook Etten-Leur Noord valt gedeeltelijk onder een vergunninghoudersgebied. Hier vindt u een overzichtskaart van de vergunninghoudersgebieden in Etten-Leur Noord.     Tijdelijk een andere auto? Als uw auto naar de garage moet of u heeft om een andere reden tijdelijk een andere auto, dan kunt u het kenteken heel gemakkelijk zelf wijzigen via het E-loket Denkt u er wel aan om opnieuw te wijzigen als u uw eigen auto terug hebt. Bezoekersparkeervergunning Met een bezoekersparkeervergunning kunnen bewoners in een vergunninghoudersgebied hun bezoek laten parkeren. De bezoekersparkeervergunning is er in twee uitvoeringen. Tarieven Parkeerkaart:   €40,00 per jaar Kraskaarten:     €10,00 per boekje (10 kraskaarten) Duplicaat bij verlies bezoekersparkeerkaart: €16,00  Let op: Bezoekersparkeerschijf vervalt De rode bezoekersparkeerschijf is vanaf 1 april 2020 niet meer geldig. U kunt de bezoekersparkeerschijf vervangen voor een nieuwe bezoekersparkeervergunning. Vraag een vervangende bezoekersparkeervergunning aan Vraag uw vervangende bezoekersparkeervergunning aan via het E-Loket. Volg onderstaande stappen om uw bezoekersparkeerschijf om te ruilen voor een nieuwe bezoekersparkeervergunning. Stap 1: Log in met uw Digid op het E-Loket. Stap 2:  Ga naar ‘mijn huidige vergunningen’. Stap 3: Klik op ‘Bezoekersparkeervergunning Schijf’. Stap 4: Klik op ‘Beëindigen’. Stap 5: Ga naar ‘Nieuwe parkeervergunningen’. Stap 6: Klik op ‘Bezoekersparkeervergunning Schijf’. Stap 7: Klik op ‘Aanvragen’. Stap 8: Typ bij ‘gewenste ingangsdatum’ de einddatum van uw lopende bezoekersparkeerschijf in. Stap 9:   Klik op ‘Aanvragen’. Stap 10: Volg de instructies voor het uitvoeren van uw betaling. U ontvangt uw bezoekersparkeervergunning binnen twee weken per post thuis. Kosten vervangende bezoekersparkeervergunning De nieuwe bezoekersparkeervergunning kost €40,00 voor een volledig jaar. 2020 is een overgangsjaar. omdat u mogelijk nog een bezoekersparkeerschijf heeft die geldig is voor een bepaalde periode in 2020. In 2020 betaalt u daarom naar rato, afhankelijk van de geldigheidsduur van uw bestaande parkeerschijf. Het bedrag varieert dus tussen de €0,00 en maximaal €40,00. Het verhogen van de tarieven is natuurlijk geen prettige boodschap voor u. Dat begrijpen we. Het verhogen van de inkomsten is helaas noodzakelijk om Etten-Leur ook in 2020 financieel gezond te houden. De Gemeenteraad heeft hier keuzes in gemaakt. Kraskaarten U kunt naast een bezoekersparkeervergunning ook gebruik maken van kraskaarten voor het parkeren van uw bezoek. Ook kraskaarten kunt u aanvragen via het E-Loket. U kunt een boekje van 10 kraskaarten aanschaffen voor €10,00. Kraskaarten V: Deze kraskaarten zijn geldig in vergunninghoudersgebieden. Kraskaarten B: Deze kraskaarten zijn geldig in betaald parkerengebieden. Met een kraskaart mag u maximaal 5 uur lang parkeren.  

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties