Resultaten

91 - 93 van de 93 Resultaten
Toon producten van Flevoland
  • Verbeteren van de geluidwering van woningen 2019-2023, subsidie

    Flevoland groeit. Niet alleen het aantal inwoners neemt toe, maar ook de economische bedrijvigheid. Dit betekent dat het op onze provinciale wegen steeds drukker wordt. In 2018 is de geluidsbelasting van alle provinciale wegen in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat 1.200 woningen langs deze wegen een hogere geluidbelasting heeft dan gewenst. Met het Actieplan Geluid 2018-2023 pakt de provincie dit de komende jaren aan. Eén van de maatregelen uit dit actieplan is een subsidieregeling om de geluidwering van woningen te verbeteren. Het doel van de regeling is om bewoners te helpen de hinder van de hoge geluidbelasting door het verkeer op provinciale wegen, in de woning te verminderen.

  • Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland

    Het doel van het Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland is om de beroepsbevolking blijvend inzetbaar te houden op de Maritiem technische arbeidsmarkt in Noordelijk Flevoland. Ook is het  doel om de economische positie van het Maritiem Cluster Urk te versterken. Dit wordt mogelijk gemaakt door gerichte scholing te stimuleren en toegankelijk te maken door een financiële tegemoetkoming te bieden in de vorm van een tegoedbon. Deze regeling richt zich in het bijzonder op de doelgroep die niet hoger geschoold is dan mbo niveau en woonachtig of werkzaam is in de maritieme sector in Noordelijk Flevoland. Medewerkers van bedrijven kunnen de gevraagde kennis en vaardigheden op peil houden of brengen. Ook kunnen mensen worden opgeleid voor beroepen waar het bedrijfsleven in de maritieme sector behoefte aan heeft.

  • Versterking Maritieme Campus Noordelijk Flevoland

    Met de subsidie Versterking Maritieme Campus Noordelijk Flevoland wil de provincie de maritieme scholingsfaciliteiten versterken in de regio die benodigd zijn om de beroepsbevolking te scholen voor de maritieme technische arbeidsmarkt in Noordelijk Flevoland. Met de realisatie van een Maritieme Campus en de realisatie van een volwaardige onderwijsinfrastructuur wordt voorzien in (op-, om- en bij)scholing voor het opleiden van (nieuw) arbeidspotentieel.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties