Resultaten

101 - 106 van de 106 Resultaten
Toon producten van Achtkarspelen
 • Rijbewijs

  U vraagt een rijbewijs persoonlijk aan bij de gemeente. Na 5 werkdagen kunt u uw rijbewijs afhalen. Let op: rijbewijzen hebben een nieuwe chip. In de toekomst kunt u met deze chip inloggen op DigiD. De Dienst Wegverkeer (RDW) moet nog bekendmaken vanaf wanneer de chip te gebruiken is. Als u een nieuw rijbewijs zonder deze chip wilt, moet u 5 dagen voordat u uw rijbewijs vernieuwt een brief sturen naar de RDW. Kijk voor meer informatie op de website van de RDW. Spoedaanvraag Als u snel uw rijbewijs nodig hebt, doet u een spoedaanvraag. Als u het rijbewijs voor 14.00 aanvraagt, kunt u het de volgende werkdag ophalen. Dit kost extra geld. Maak een afspraak

 • Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn)

  Het bewijs van in leven zijn is een schriftelijke verklaring dat een persoon in leven is. U kunt het bewijs van in leven zijn alleen krijgen bij de gemeente waar u ingeschreven staat. U kunt zelf het bewijs van in leven zijn aanvragen, of iemand machtigen om dit te doen. Als u een verklaring van in leven zijn in het buitenland wilt gebruiken, heeft u een internationale verklaring van in leven zijn nodig. Deze internationale verklaring heet een Attestatie de Vita. Let op! Een internationale verklaring van in leven zijn kunt u alleen persoonlijk aan de balie aanvragen. Maak een afspraak

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. In beide gevallen regelt u dit via een advocaat. Als u bent getrouwd, kunt op drie manieren scheiden van uw partner: Bij een echtscheiding wordt het huwelijk beëindigd. Dit verbreekt volgens de wet alle banden tussen u en uw ex-partner. Bij een scheiding van tafel en bed bent u uit elkaar, maar blijft u volgens de wet getrouwd. De rechten en plichten van het huwelijk blijven gelden. Een scheiding van tafel en bed kan een oplossing zijn als u van uw geloof niet mag scheiden. Of als u om financiële redenen geen echtscheiding wilt. Na een scheiding van tafel en bed van minimaal drie jaar, kunt u uw huwelijk laten ontbinden. Uw huwelijk is dan definitief beëindigd. Dit verbreekt volgens de wet alle banden tussen u en uw ex-partner. Einde geregistreerd partnerschap U beëindigt uw geregistreerd partnerschap via de rechter in de volgende gevallen: Een van de partners wil het geregistreerd partnerschap beëindigen. U hebt minderjarige kinderen. Als u en uw partner het met elkaar eens bent en u hebt geen minderjarige kinderen, hoeft u dit niet via de rechter te doen.

 • Paspoort

  U vraagt een paspoort aan bij de gemeente. Na 5 werkdagen kunt u uw paspoort afhalen. Spoedaanvraag Als u uw paspoort snel nodig hebt, doet u een spoedaanvraag. Als u het paspoort 's ochtends aanvraagt, kunt u het de volgende werkdag ophalen. U moet voor een spoedaanvraag wel extra betalen. Reizen met kinderen Kinderen moeten een eigen reisdocument hebben en mogen niet meer bijgeschreven staan in het paspoort van de ouders. Als u met uw kind naar het buitenland reist en u hebt een andere achternaam dan uw kind, dan hebt u een bewijs nodig dat u de vader of moeder bent of het ouderlijk gezag hebt. Lees meer over reizen met kinderen op de website van de Rijksoverheid.Maak een afspraak Online vermissing melden (DigiD nodig)

 • Boom kappen

  De oude kapvergunning heet tegenwoordig omgevingsvergunning. Voor het kappen van bomen is soms wel en soms geen omgevingsvergunning vereist. Een omgevingsvergunning is altijd nodig in de volgende gevallen De algemene regel is dat voor het kappen van bomen met een stamomvang van méér dan 75 cm, gemeten op 1,30 m hoogte, een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd.  Ook voor de families van de ginkgoachtigen, de taxusachtigen en de denachtigen, moet u een omgevingsvergunning aanvragen (bij meer dan 75 cm stamomvang). Bijna alle naaldbomen, zoals de moerascypres, den, spar, larix en ceder behoren trouwens tot de familie van de denachtigen. U heeft geen omgevingsvergunning nodig voor Bomen met een stamomvang van minder dan 75 cm, gemeten op 1,30 m hoogte. Dit dus met uitzondering van wat hierboven staat. Bomen die behoren tot de cyprusachtigen. Dit zijn bijvoorbeeld gekweekte "tuinconiferen", namelijk: cypres, Dwergcypres, kruisingen van Cypres en Dwergcypres, Levensboom (Thuja), Thujopsis, Libocedrus en Jeneverbes (Juniperus). Boomwallen en -singels Bomen, die deel uitmaken van een boomsingel of boomwal, mogen - ongeacht hun stamomvang - alleen gekapt worden na een kapmelding aan de gemeente. Deze bomen worden namelijk bij wijze van onderhoud periodiek gekapt, meestal om de 15 tot 25 jaar, zodat ze zelden een stamomvang van meer dan 75 cm bereiken. De kapmelding wordt geaccepteerd, als er maatregelen worden genomen om het voortbestaan van de boomsingel of boomwal te verzekeren. Voor het definitief kappen (rooien) van een houtsingel of houtwal is altijd een kap- of aanlegvergunning nodig. Vraag omgevingsvergunning aan (DigiD nodig)

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  LET OP: Wij accepteren alleen de versie 'februari 2018' van het aanvraagformulier VOG. U vindt de versie onderaan iedere pagina van het aanvraagformulier VOG. Beschikt u over een oudere versie? Dan moet u een nieuwere versie van het aanvraagformulier in laten vullen door uw werkgever. Anders kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Verklaring omtrent gedrag Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken, maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt. GRATIS Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers in Tytsjerksteradiel Gemeente Tytsjerksteradiel neemt voor zover bekend als eerste gemeente in Friesland de kosten voor haar rekening voor vrijwilligers voor een Verklaring omtrent het gedrag. De regeling is voor vrijwilligers die wonen en vrijwilligerswerk uitvoeren binnen de gemeente. Een gratis VOG aanvragen kan in de periode van 1 december 2017 t/m 30 november 2018 (of eerder indien het budgetplafond van de regeling bereikt is). De gratis verklaring is voor vrijwilligers die niet in aanmerking komen voor een gratis VOG op basis van de landelijke regeling en waarvan de kosten niet door de (vrijwilligers)organisatie vergoed kunnen worden. Vrijwilligers die in aanmerking komen voor de regeling Gratis VOG vanuit het Ministerie van Veiligheid en justitie hebben geen recht op de gratis VOG van de gemeente. Voorwaarden waaraan vrijwilligers en (vrijwilligers)organisaties dienen te voldoen leest u in de Beleidsregels Regeling Gratis VOG. Hoe vraag ik een gratis VOG aan? Vul het 'VOG aanvraagformulier' in; Vul het 'gratis VOG adviesformulier' in; Er is een positief advies van de Vrijwilligerscentrale van Kearn nodig om in aanmerking te komen voor het aanvragen van de gratis VOG. Stuur daarom het ingevulde formulier naar hen toe en wacht het advies af. Hoe u het adviesformulier naar Kearn kunt sturen en meer uitleg over de procedure vindt u ook in het formulier. Heeft u positief advies gekregen? Maak dan een afspraak om langs te komen in het gemeentehuis; Ga met beide, volledig ingevulde, formulieren naar het gemeentehuis.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties