Resultaten

101 - 107 van de 107 Resultaten
Toon producten van Dronten
 • Ondernemen

  Let op! Ivm het coronavirus hebben wij een speciale pagina voor ondernemers ingericht op www.dronten.nl/coronavirus.  Hier vindt u de actuele informatie voor u als ondernemer. Dronten geeft je de ruimte! Dronten biedt creativiteit, dynamiek en ambtenaren die met u meedenken. We zetten in op mensen die de mouwen op willen stropen. Wilt u uw bedrijf in de gemeente Dronten vestigen? Er zijn allerlei mogelijkheden op onze bedrijventerreinen in Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant. Waarom kiezen voor Dronten? Centrale ligging in Nederland Goede bereikbaarheid Moderne infrastructuur Gevarieerd woningaanbod Royale, mooi opgezette bedrijventerreinen Lage grondprijzen

 • Dronter koers

  Door inzet van de Dronter Koers werkt de gemeente met haar partners integraal, vraag- en resultaatgericht. Dit moet zorgen voor kwalitatief betere zorg en ondersteuning voor inwoners die effectief op elkaar is afgestemd. U kunt aan de rechterkant uw keuze maken. Communicatie rondom de omgekeerde verordening:   Wat verwachten we van elkaar? Wij willen u ondersteunen en oplossingen bieden. Daarom willen we in begrijpelijke taal uitleggen wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. We helpen u bij de dingen die voor u nodig zijn. We zorgen voor zo min mogelijk rompslomp. We voeren de wetten zo goed mogelijk uit en laten de wetten goed op elkaar afstemmen. Wij vinden het belangrijk dat alle inwoners van de gemeente Dronten: • actief mee kunnen doen aan het maatschappelijk leven of aan het werk kunnen gaan; • een inkomen hebben waarmee ze rond kunnen komen; • hun financiën op orde hebben; • zoveel mogelijk kijken naar wat ze zelf kunnen om zichzelf te redden; • voor zichzelf kunnen zorgen; • een geschikte en schone woning hebben, waarin zij zelfstandig en veilig kunnen wonen; • dat kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen; en • dat ouders zelfstandig voor hun kinderen kunnen zorgen. Het is onze taak u hierbij te helpen. Daarom hebben we de ‘Verordening sociaal domein gemeente Dronten’ gemaakt. In deze brochure leest u precies wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten.  Ook vindt u de regels en afspraken die zijn gemaakt binnen het sociaal domein.

 • Verkiezingen

  Op woensdag 17 maart 2021 is de Tweede Kamer verkiezing. Door corona zijn er door de minister van Binnenlandse zaken aanvullende maatregelen genomen. Zo is het voor kiezers die tot de coronarisicogroep behoren mogelijk om op maandag 15 of dinsdag 16 maart hun stem uit te brengen, van 7.30 uur tot 21.00 uur. Op die dagen is in elke kern één stembureau open. Welke stembureaus dat zijn, wordt nog bekend gemaakt. Op woensdag 17 maart zijn alle stembureaus open van 7.30 uur tot 21.00 uur. Deze stembureaus worden nog bekend gemaakt. Verder is het voor kiezers van 70 jaar en ouder mogelijk om per brief te stemmen. Deze briefstem kan per post worden verstuurd of kan op een door de gemeente aangewezen afgiftepunt worden ingeleverd. Ook zullen alle stembureaus zodanig worden ingericht dat de geldende RIVM regels voor corona worden toegepast.  Op www.rijksoverheid.nl leest u hier meerover.

 • Klachten en bezwaren

  Het kan zijn dat bepaald handelen van de gemeente u benadeelt. Bijvoorbeeld door gedrag van een medewerker van de gemeente. U kunt hierover een klacht indienen. Uw klacht wordt na ontvangst geregistreerd en behandeld door de manager van de desbetreffende medewerker. Indien deze medewerker een manager betreft, dan wordt de klacht behandeld door de directie. Klachten over bestuurders worden behandeld door het college of de gemeenteraad. De klacht wordt getoetst aan de juridische- en behoorlijkheidsnormen. Bestuursorganen nemen ook veel schriftelijke besluiten. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet hebt gekregen. Of uw buren hebben een omgevingsvergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. In deze gevallen dient u geen klacht in, maar maakt u bezwaar.

 • Themasessie planschade

  Nederland wil graag van fossiele naar hernieuwbare energie. Daarom is het nodig om grootschalige windenergie op land te realiseren. In de gemeente Dronten zijn locaties aangewezen voor het plaatsen van windturbines. In de gemeente Dronten gaat het om 50 windturbines van Windplanblauw en 86 van Windplan Groen. De Raad van State heeft op 6 november 2019 uitspraak gedaan voor Windplan Blauw en op 16 september 2020 voor Windplan Groen. Inwoners hebben na die data 5 jaar de tijd om een planschadevergoeding aan te vragen. Het gaat dan om een tegemoetkoming in de schade door waardedaling van de woning.   De gemeente Dronten organiseert op dinsdag 15 december vanaf 19.15 uur een digitale informatiesessie over dit onderwerp via het programma Microsoft Teams. Wilt u deze digitale sessie bijwonen? Meld u dan aan Suze Teunissen (s.teunissen@dronten.nl), omgevingsmanager van de gemeente Dronten. Zij stuurt u dan een uitnodiging voor deze informatiesessie.

 • Jaarwisseling

  Vuurwerk verboden tijdens jaarwisseling 2020-2021 Oudejaarsvuurwerk is verboden tijdens jaarwisseling 2020-2021. U mag het niet verkopen, vervoeren of afsteken. Dit verbod geldt voor al het vuurwerk dat jaarlijks verkocht werd op de 3 dagen voor oud en nieuw. Dit is omdat de druk op ziekenhuizen, huisartsenposten en handhavers door corona heel hoog is. Sterretjes en knalerwten zijn wel toegestaan. Fop- en schertsvuurwerk wel toegestaan Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 mag u wel klein vuurwerk als sterretjes en knalerwten afsteken (categorie F1). Iedereen van 12 jaar en ouder mag dit vuurwerk het hele jaar door kopen en afsteken. Dit vuurwerk wordt ook onterecht kindervuurwerk genoemd. Het is het minst gevaarlijke vuurwerk, maar toch gebeuren er regelmatig ongelukken mee. Sterretjes kunnen bijvoorbeeld brandwonden veroorzaken omdat ze meer dan 1000 graden heet kunnen worden. Draag daarom altijd een vuurwerkbril, gebruik een aansteeklont en houd voldoende afstand. Afsteken carbid Rond de jaarwisseling mag er carbid afgestoken worden. Dit mag alleen op de daarvoor geldende tijden en daarnaast alleen op de aangewezen plaatsen. Houd bij het afsteken van carbid vooral rekening met elkaar en met dieren! Het afsteken mag alleen op 31 december 2020 van 10.00 uur tot 1 januari 2021 02.00 uur.  Locatie Biddinghuizen Op het Evenemententerrein, tussen de bomen langs de Dreef, tussen De Deel en de Verlengde Baan. Schietrichting: De Repel. Er mag niet op het asfalt sportveld worden geschoten. Locaties Dronten Op het grasveld aan De Reest/De Kromme Rijn, begrensd door De Oude IJssel en De Kromme Rijn. Schietrichting: vanaf De Kromme Rijn richting De Rivierendreef. Op het grasveld aan De Reest/De Kromme Rijn, begrensd door de spoorlijn en de Lage Vaart. Schietrichting: vanaf De Kromme Rijn richting de Lage Vaart. Op het grasveld tussen de Cellebroederspoort en Koornmarktpoort (De Poort van Dronten). Schietrichting: vanaf Koornmarktpoort richting Cellebroederspoort) Locatie Swifterbant Op het 'Tarpan'grasveld, gelegen tussen de Dronterringweg, De Kolk en de Wieling. De afstand tot de daar gevestigde bedrijven dienen minimaal 25 meter te zijn zoals aangegeven op de in de bijlage aangegeven plattegrond. Door gebieden aan te wijzen voor het carbidschieten wordt voorkomen dat er elders in de gemeente wordt geschoten en blijft geluid- en parkeerhinder beperkt. Ook kunnen de hulpdiensten zoals politie en brandweer op deze manier eventuele risico’s beheersen. Buiten bebouwde kom Buiten de bebouwde kom mag met carbid worden geschoten op alle gebieden die privé eigendom zijn én waar de eigenaar expliciet toestemming heeft gegeven om met carbid te schieten. Omliggende bebouwing en openbare wegen moeten dan wel op tenminste 50 meter afstand liggen van het schietpunt.  Bijzondere voorwaarden voor carbidschieten De maximaal toegestane inhoud van de melkbussen of andere voorwerpen, waarmee het carbidschieten wordt uitgevoerd, is 50 liter. Tijdens het carbid schieten, mag de melkbus, of het andere voorwerp, alleen worden afgesloten door middel van een bal of een andere zachte afsluiting, bijvoorbeeld een prop lappen. 

 • De gemeente Dronten

  De nog jonge geschiedenis van Dronten blijft boeiend, voor jong en oud, of u nu net hier bent komen wonen of hier al jaren woont. In 1957 viel Oostelijk Flevoland droog en in 1962 kwamen de eerste bewoners hier wonen. Op de zeebodem ontgonnen ‘de polderpioniers’ het land. Wat kunnen we trots zijn op hun prestaties! Wij wonen, werken, winkelen en sporten in de gemeente Dronten enkele meters onder de zeespiegel. Het is fascinerend als je daarbij stilstaat. U kunt zich dit een beetje voorstellen als u naar het metselwerk in de gevel van het gemeentehuis kijkt. Daarin is in reliëf aan­gegeven hoe hoog het water zou staan, wanneer dijken ons niet zouden beschermen. Nog meer gaat de geschiedenis van Dronten leven als we ons realiseren dat ongeveer 6.000 jaar v.Chr. in de buurt van Swifterbant ook al mensen woonden. Dit wordt de Swifterbantcultuur genoemd. Nu is Dronten een bloeiende gemeente met ruim 40.000 inwoners, verdeeld over de stad Dronten zelf en de dorpen Biddinghuizen en Swifterbant. De gemeente Dronten kenmerkt zich door ruimte. Ruimte voor elkaar, het gemoedelijke karakter en de fysieke ruimte. Gemiddeld heeft iedere inwoner één hectare. Ruimte die wordt ingevuld door onze inwoners, ondernemers en natuurlijk onze vele gasten. Omdat onze visie is gericht op ruimte voor elkaar, en ruimte voor verschillen van opvatting, laten we aan iedereen weten: Dronten geeft je de ruimte . Met de komst van de Hanzelijn en de nieuwe provinciale weg N307 (Overijsselseweg) van en naar Lelystad en Kampen werd deze ruimte nog interessanter. Volop ruimte is er voor recreatie. Dronten heeft een kustlijn van het IJsselmeer tot het puntje van het Veluwemeer. Aan onze oostkust liggen bekende attracties als Walibi Holland, Flevoboulevard, FlevOnice en Dorhout Mees. We bieden u er graag de ruimte om lekker uit te waaien. Er zijn veel mogelijkheden om te wandelen of te fietsen. Aan de stranden van de meren, in de bossen van Roggebotzand of het Spijkbos. Centraal ligt het moderne stadscentrum Suydersee van Dronten en Theater en congrescentrum De Meerpaal. U bent bijzonder welkom in het gastvrije Dronten.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties