Resultaten

101 - 110 van de 111 Resultaten
Toon producten van Heerde
 • Identiteitskaart

  Een identiteitskaart is zowel een reisdocument als een identiteitsbewijs. Kinderen van alle leeftijden hebben een eigen paspoort of identiteitskaart nodig als ze naar het buitenland reizen. Kinderen vanaf 14 jaar hebben een eigen paspoort of identiteitskaart nodig vanwege de identificatieplicht. Een identiteitskaart is 10 jaar geldig voor  personen van 18 jaar en ouder. Een identiteitskaart voor personen jonger dan 18 jaar is 5 jaar geldig. U vraagt uw identiteitskaart persoonlijk aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Let op: dit kan bij de gemeente Heerde alleen op afspraak. Afspraak maken Kosten Identiteitskaart voor persoon van 18 jaar en ouder: € 64,00. Identiteitskaart voor persoon jonger dan 18 jaar: € 32,90. Extra kosten bij een spoedaanvraag: € 50,90. (prijspeil 2021) Meenemen Alle paspoorten en identiteitskaarten die u heeft, ook als ze verlopen zijn. Dit geldt ook voor buitenlandse paspoorten en identiteitskaarten. Kleurenpasfoto die voldoet aan de richtlijnen. Voldoende geld. Kijk bij ‘Kosten’ voor het bedrag. U moet uw paspoort betalen bij de aanvraag. U kunt contant of met uw pinpas betalen. Voor de aanvraag van een identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar is toestemming nodig van de gezaghouder(s): Eén van de gezaghouders moet bij de aanvraag aanwezig zijn. De andere ouder kan online toestemming geven. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Wilt u uw toestemming niet via het online formulier geven dan kunt u formulier Verklaring van toestemming eigen reisdocument minderjarige (pdf, 141Kb) gebruiken. Let op: een kind moet zelf aanwezig zijn bij het aanvragen van een paspoort.  Ophalen Na het aanvragen kunt u de identiteitskaart na 5 werkdagen ophalen. Let op: dit kan tijdelijk alleen op afspraak. Let op: een kind moet zelf aanwezig zijn bij het ophalen van een identiteitskaart. Spoedaanvraag Heeft u de identiteitskaart sneller nodig? Doe dan een spoedaanvraag. Maak hiervoor een afspraak en geef daarbij aan dat het om een spoedaanvraag gaat. Als u de identiteitskaart vóór 15.30 uur aanvraagt, kunt u het meestal de volgende werkdag ophalen. U betaalt extra kosten bij een spoedaanvraag. Reizen met minderjarig kind Reist u met een minderjarig kind naar het buitenland waarover u gezamenlijk het gezag heeft of waarover u geen gezag heeft? Op de website van de rijksoverheid staat een formulier waarmee u kunt aantonen dat u toestemming heeft van de personen die het gezag over het kind hebben om met het kind naar het buitenland te reizen. Verlies en diefstal Is uw identiteitskaart zoekgeraakt of gestolen? Doe dan een melding bij de gemeente. De gemeente neemt de melding - ook als er sprake is van een misdrijf - in behandeling. Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie. U kunt meteen een nieuw document aanvragen. Maak een afspraak voor identiteitskaart met vermissing.

 • Bezwaarschrift indienen

  Wanneer u als burger, bedrijf of instelling het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het kan gaan om een besluit dat u heeft ontvangen, maar ook om een besluit dat bijvoorbeeld uw buurman heeft ontvangen, maar dat voor u rechtstreeks nadelige gevolgen heeft. Bij het bekendmaken van een besluit staat vermeld of bezwaar kan worden gemaakt en bij wie. De gemeente maakt het besluit bekend in een brief aan betrokkene, en / of door een publicatie in de Schaapskooi en op de website van de gemeente. De Schaapskooi een gratis nieuwsblad dat iedere week op dinsdag huis aan huis wordt verspreid. Een bezwaarschrift moet u binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt indienen. Als u na die zes weken bezwaar maakt, zal de gemeente uw bezwaarschrift 'niet-ontvankelijk' moeten verklaren, tenzij er een goede reden is voor termijnoverschrijding. De termijn van zes weken begint op de dag nadat de gemeente het besluit bekend heeft gemaakt. Deze datum staat in de brief of in de publicatie. Voorwaarden Een bezwaarschrift moet voldoen aan een aantal wettelijke vereisten. Als uw bezwaarschrift niet voldoet aan één van die vereisten, kan het niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaar inhoudelijk niet wordt behandeld Het bezwaarschrift moet aan de volgende vereisten voldoen: Het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de datum van bekendmaking van het besluit. Op het bezwaarschrift moet u de datum, de handtekening (in geval van digitale indiening wordt hieronder uw DigiD verstaan), en uw naam en adres vermelden. In uw bezwaarschrift moet staan met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Beslissing op het bezwaar De beslissing op een bezwaar moet wettelijk binnen twaalf weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken, worden genomen. Deze termijn kan eventueel verlengd worden met zes weken. Als dit het geval is, dan wordt u daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld. U kunt voor iemand anders een bezwaarschrift indienen. U heeft dan wel een machtiging van deze persoon nodig. Kosten Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

 • Begraven

  Als er iemand overlijdt en op een begraafplaats in onze gemeente wordt begraven, worden de nabestaanden met regels en kosten geconfronteerd. Op deze pagina vindt u informatie over de volgende onderwerpen: Begraafplaatsen Kosten van begraven Grafrecht Afkoop onderhoud Schudden van een graf Soort graven Geen kist maar een urn Meer informatie Begraafplaatsen De gemeente Heerde heeft vier gemeentelijke begraafplaatsen: begraafplaats aan de Kamperweg te Heerde; begraafplaats aan de Meester Nijhoffstraat te Heerde; begraafplaats Engelmanskamp aan de Elburgerweg te Heerde; begraafplaats aan de Kwartelweg te Wapenveld. Alleen op de begraafplaats Engelmanskamp en de begraafplaats aan de Kwartelweg geeft de gemeente nog nieuwe graven uit. Het is ook uitsluitend op deze twee begraafplaatsen mogelijk om in nieuwe of reeds aangekochte, nog niet benutte graven drie stoffelijke overschotten te begraven. Bijzetting in een bestaand graf is mogelijk op alle begraafplaatsen. Kosten van begraven Er moet een graf worden gegraven of de overledene wordt bijgezet in een bestaand graf. Medewerkers van de begraafplaats zorgen hiervoor en zorgen ook dat het graf na afloop van de begrafenis weer dicht wordt gemaakt. Ook wijzen ze vaak de weg op de begraafplaats door voor te lopen en zorgen ze dat de kist zakt. De nabestaanden moeten deze kosten betalen. Bekijk de tarieven 2021 Grafrecht Voor het recht om een kist op een plek op de begraafplaats te begraven betalen de nabestaanden grafrecht. Het grafrecht was voor onbepaalde tijd, maar is gewijzigd naar bepaalde tijd. Dat betekent, dat het tarief recht geeft op een graf voor veertig jaar. Na veertig jaar kunnen de nabestaanden het grafrecht verlengen, telkens voor een periode van twintig jaar. Via het aanvraagformulier Recht op graf aanvragen (pdf, 45,5Kb) vraagt u recht op een graf aan. Als u voor 15 oktober 2020 onderhoud en/of grafrecht heeft afgekocht voor onbepaalde tijd, dan blijft dat gelden. Dat is ook zo als degene, waarvoor is afgekocht, nog niet begraven is. Als u voor 15 oktober 2020 jaarlijks een bedrag voor onderhoud betaalde, verandert er niets. U kunt jaarlijks blijven betalen.  Bekijk de tarieven 2021 Afkoop onderhoud De begraafplaats waar het graf is, moet onderhouden worden. Niet alleen het groen, maar ook de paden en de omheining. Er staan bankjes en er zijn waterpunten die ook onderhouden en vervangen moeten worden. Dat kost menskracht, materiaal en er is gereedschap nodig voor het onderhoud. Als nabestaande betaalt u voor dit onderhoud. Het bedrag voor de afkoop van onderhoud is hetzelfde gebleven, maar nu is dat niet meer voor onbepaalde tijd maar ook voor veertig jaar.  Bekijk de tarieven 2021 De mogelijkheid om jaarlijks een bedrag voor onderhoud te betalen, bestaat niet meer. Voor nabestaanden is er wel de mogelijkheid om het afkoopbedrag voor veertig jaar in vijf jaar betalen. Als alle nabestaanden/erfgenamen een heel laag inkomen hebben en bijna geen spaargeld, kan het zelfs in tien jaar. Ook deze afkoop van het onderhoud kunt u na veertig jaar verlengen, telkens voor een periode van twintig jaar. Als u niet kiest voor verlenging van het grafrecht en de afkoop van onderhoud, kan de gemeente besluiten om het graf te ruimen en de overblijfselen op een verzamelplek op de begraafplaats te begraven.  Er zijn ook regels wat u moet betalen wanneer iemand begraven wordt terwijl het einde van de termijn van veertig jaar binnen tien jaar wordt bereikt. Als gemeente hebben we immers de wettelijke grafrust van tien jaar te respecteren.  Schudden van een graf Het is vanaf nu mogelijk om een bestaand graf te laten schudden, waardoor er nog één overledene bij begraven kan worden. In dat geval betaalt u de kosten van het schudden naast de kosten van begraven.  Soorten graven We kennen in onze gemeente twee soorten graven: particulier en algemeen. Op een particulier graf mag een gedenkteken worden geplaatst en de nabestaanden bepalen wie er in een graf komt te liggen. Op een algemeen graf komt geen gedenkteken, omdat de overledene samen met een willekeurige andere overledene in één graf begraven kan worden. In een algemeen graf geldt de wettelijke grafrust van tien jaar en het bedrag dat voor onderhoud moet worden betaald is daarom lager.  Geen kist, maar een urn Voor het plaatsen of begraven van een urn geldt ook dat de tarieven niet langer berekend worden voor onbepaalde tijd, maar voor een periode van veertig jaar.  Meer informatie Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Heerde Verordening begrafenisrechten Nadere regels voor het beheer en gebruik van de begraafplaatsen in de gemeente Heerde (pdf, 737KB). U kunt daarnaast informatie krijgen aan de balie van het gemeentekantoor. Dit kan alleen op afspraak. Maak uw afspraak

 • Gezondheidsverklaring rijbewijs aanvragen

  De Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen Verklaring) is verkrijgbaar bij de gemeente, het CBR of uw rijschool. De verklaring levert u in bij het CBR, eventueel met een doktersverklaring. Er zijn verschillende soorten verklaringen. Afhankelijk van uw situatie is één van die verklaringen voor u van toepassing. Denk daarbij aan uw leeftijd, uw medische situatie of het moment dat uw huidige rijbewijs afloopt. Wanneer nodig? U heeft een Gezondheidsverklaring nodig in de volgende gevallen: u wilt een praktijkexamen doen voor het auto-, motor-, vrachtauto-, bus- of T-rijbewijs. u wilt uw rijbewijs verlengen met beperkte geldigheidsduur vanwege uw medische situatie. u wilt uw vrachtauto- of busrijbewijs halen of verlengen. u bent 75 jaar of ouder en u wilt uw rijbewijs verlengen. Als u zelf twijfelt over uw rijgeschiktheid kunt u het CBR vragen om een beoordeling. Dan weet u zeker of u wel of niet veilig de weg op kunt. Het CBR neemt dan een bindend besluit dat gevolgen heeft voor de geldigheid van uw rijbewijs. Waar kan ik een Gezondheidsverklaring kopen? U kunt op de volgende manieren aan een Gezondheidsverklaring komen: Mijn CBR voor het online kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring. Inloggen op Mijn CBR doet u met uw DigiD. U betaalt via iDeal. De CBR webshop voor een papieren Gezondheidsverklaring. Dit kost € 10 extra. De verklaring is zonder DigiD te bestellen. U betaalt via iDeal.  U kunt de Gezondheidsverklaring ook aanvragen bij de balie in het gemeentekantoor. Dit kan alleen op afspraak. De kosten zijn € 39,00. Lange wachttijden medische beoordelingen Het is op dit moment erg druk bij het CBR. Daarom is het verstandig om op tijd, maar niet te vroeg de Gezondheidsverklaring in te vullen. Dat betekent 4 maanden voordat uw rijbewijs verloopt. Heeft u problemen met uw gezondheid? Dan adviseert het CBR om 5 maanden van tevoren uw Gezondheidsverklaring in te vullen, omdat u dan waarschijnlijk als onderdeel van de beoordeling ook naar een arts of specialist wordt doorverwezen. Het CBR kan u helaas niet sneller helpen als u de verklaring eerder indient. Het digitaal indienen van de Gezondheidsverklaring kan het proces wel versnellen. Daarnaast kunt u digitaal op Mijn CBR de status van uw aanvraag op elk moment bekijken. Lees meer over de stand van zaken bij het CBR. Meer informatie Op de website van het CBR vindt u meer informatie over de de Gezondheidsverklaring.

 • Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

  Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (hierna het Besluit) geeft brandveiligheidsvoorschriften voor het in georganiseerd verband gebruik maken van een afgebakende locatie (in het Besluit een plaats genoemd), waarvoor vanuit andere regels (zoals Bouwbesluit 2012, Activiteitenbesluit) geen brandveiligheidseisen zijn gesteld. Denk hierbij aan bijvoorbeeld evenementen, campings en jachthavens. De voorschriften genoemd in de hoofdstukken 3 tot en met 5 in het Besluit gelden in alle gevallen, waarbij in georganiseerd verband gebruik wordt gemaakt van een afgebakende locatie. Daarnaast verplicht het Besluit dat in een aantal gevallen een gebruiksmelding moet worden ingediend bij de gemeente als een plaats of een gedeelte van een plaats in georganiseerd verband in gebruik wordt genomen. Wanneer is een melding verplicht? U moet een gebruiksmelding indienen, wanneer: een verblijfsruimte op die plaats is bestemd voor meer dan 150 personen tegelijk; in een verblijfsruimte op die plaats bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen; in een verblijfsruimte op die plaats verzorging wordt geboden aan: meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen. Wanneer is geen melding nodig? Er zijn uitzonderingen bepaald op de meldingsplicht. U hoeft geen gebruiksmelding in te dienen als: er al een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken is verleend voor de activiteit; er een evenementenvergunning noodzakelijk is en in dat kader de gegevens, die bij deze gebruiksmelding zouden moeten worden aangeleverd, al worden ingediend. Dit gaat niet op als u slechts een melding hoeft in te dienen voor het evenement. Dan moet u mogelijk, naast de melding voor het evenement, ook een gebruiksmelding indienen. Indien sprake is van een evenement, dan verwijzen wij u in alle gevallen naar de pagina Evenement organiseren. In alle andere gevallen, kunt u op deze pagina het meldingsformulier en overige informatie vinden. Wat moet ik doen? De melding moet minimaal vier weken voorafgaand aan de start van de activiteit worden ingediend. Wij beoordelen deze melding en bepalen dan of eventuele aanvullende voorschriften nog nodig zijn. Met onderstaand formulier kunt u een gebruiksmelding doen. Meldingsformulier brandveilig gebruik en basishulpverlening (pdf, 229Kb) Wat moet ik aanleveren? Bij de gebruiksmelding moet u de volgende bijlagen meesturen: een situatieschets met noordpijl; een plattegrond met een maat- of schaalaanduiding waarop de aanwezige bouwsels groter dan 25m2 zijn aangegeven. een plattegrond van iedere verblijfsruimte (bijv. tent, tribune) die is bestemd voor meer dan 150 personen. per verblijfsruimte: de hoogste bezetting personen van die verblijfsruimte; de voor personen beschikbare oppervlakte; de gebruiksbestemming; de opstelling van inventaris en van de in artikel 5.5 bedoelde inrichtingselementen (stands, kramen, schappen, podia en daarmee vergelijkbare inrichtingselementen) met aanduiding van de situering van, voor zover deze aanwezig zijn: brand- en rookwerende scheidingsconstructies; vluchtroutes; draairichting van doorgangen als bedoeld in artikel 4.16; nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan; vluchtrouteaanduidingen als bedoeld in artikel 4.15; noodverlichting als bedoeld in artikel 4.3; brandblusvoorzieningen als bedoeld in artikel 4.20 en brandweeringang als bedoeld in artikel 4.24. Bovengenoemde artikelen zijn artikelen van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. De aanduidingen zijn conform NEN 1413, indien deze norm daarin voorziet. U heeft in ieder geval te voldoen aan de voorschriften genoemd in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. Wat kost het? De gebruiksmelding is legesvrij. Dit betekent dat geen legeskosten in rekening worden gebracht. Gerelateerde informatie Evenement organiseren

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen, verbouwen of op een andere manier iets aan uw omgeving veranderen? Dan kan het zijn dat u daarvoor een vergunning nodig heeft. Controleer of u een vergunning nodig heeft Niet alle activiteiten zijn vergunningplichtig. U kunt dit controleren met de vergunningcheck van het omgevingsloket. Als blijkt dat u voor uw (bouw)plan geen vergunning nodig heeft, dan kunt u uw plannen realiseren zonder hiervoor contact op te nemen met de gemeente. De gemeente is een pilot gestart met BLITTS. Hiermee kunt u ook controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Als u geen vergunning nodig heeft, kunt u tegen betaling een verklaring krijgen waarin staat dat uw bouwwerk vergunningvrij is. Als u wel een vergunning nodig hebt dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen via BLITTS. BLITTS is geschikt voor kleine bouwwerkzaamheden bij woningen. Denk hierbij aan een dakkapel, erfafscheiding, aanbouw, bijgebouw of het plaatsen van zonnepanelen. Via de postcodecheck in BLITTS kunt u kijken of uw adres binnen de pilot valt en of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Lees de aanvullende informatie of ga direct naar BLITTS. BLITTS starten Als u bouwactiviteit wel vergunningplichtig is en uw bouwplan en/of adres valt niet binnen de pilot, dan heeft u drie opties: Plan een informatiegesprek U kunt een informatiegesprek aanvragen als u nog geen uitgewerkt plan of alleen algemene vragen heeft. U wilt bijvoorbeeld informatie inwinnen over: •    welke welstandscriteria gelden voor uw bouwplan; •    wat de regels zijn van het bestemmingsplan; •    de omgevingsvergunningprocedure. Voor het maken van een afspraak voor een informatiegesprek kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0578) 69 94 94. Een informatiegesprek duurt maximaal een uur en er zijn geen kosten aan verbonden. Vanwege de coronacrisis vindt een gesprek (in eerste instantie) telefonisch plaats. Let op: in de periode tot en met 4 januari 2021 worden geen informatiegesprekken gehouden. U kunt wel een informatiegesprek inplannen op een moment na 4 januari 2021. Dien een conceptaanvraag in Het doorlopen van de formele procedure kost tijd en geld en brengt onzekerheden met zich mee. Het gebeurt nogal eens dat een (bouw)plan tijdens de rit gewijzigd moet worden, omdat de vergunning niet verleend kan worden of omdat de aanvrager bij nader inzien toch een ander plan wil. Omdat de gemeente Heerde vaak is gebonden aan strakke beslistermijnen moet de vergunning dan soms ‘noodgedwongen’ geweigerd worden. Het indienen van een conceptaanvraag doet u ook als u verwacht dat voor uw plan een bestemmingsplanherziening, -wijziging of –uitwerking nodig is. Bekijk in dat geval dan ook eens de informatie over uitnodigingsplanologie. Het indienen van een conceptaanvraag voorkomt onnodige tijd- en geldverspilling en ergernis: •    u krijgt zo snel de nodige zekerheid over de haalbaarheid van het (bouw)plan, al voordat het plan volledig is uitgewerkt; •    het voorkomt achteraf onverwachte problemen en/of teleurstellingen. Wat een conceptaanvraag kost is afhankelijk van de ingediende aanvraag. Voor informatie hierover kunt u kijken in de tarieventabel van de legesverordening. Dit bedrag wordt bij het indienen van de omgevingsvergunningaanvraag verrekend. Een conceptaanvraag heeft dan geen directe financiële consequenties voor u. Het resultaat van de conceptaanvraag (pdf, 50,8KB) is een voorlopig oordeel en een indicatie van de mogelijke onderzoeksaspecten. Dit voorlopige oordeel is geen ‘in rechte aanvechtbaar besluit’. U kunt er ook geen keiharde verwachting aan ontlenen dat de omgevingsvergunning of de bestemmingsplan herziening, -wijziging of –uitwerking daadwerkelijk zal worden verleend. Het voorlopige oordeel geeft aan op welke wijze de gemeente Heerde denkt te kunnen besluiten bij de genoemde formele procedures. Wilt u weten hoe u een conceptaanvraag indient? Lees dan de informatie over het indienen van een conceptaanvraag. Vraag de omgevingsvergunning aan U vraagt de vergunning aan bij het omgevingsloket. U heeft hiervoor DigiD nodig. Bijlagen, zoals tekeningen, kunt u digitaal bijsluiten.

 • Rijbewijs

  Een rijbewijs is een document waarmee een bestuurder kan aantonen dat hij of zij een motorvoertuig van een bepaalde categorie mag besturen. U vraagt een rijbewijs persoonlijk aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Let op: dit kan bij de gemeente Heerde alleen op afspraak. Afspraak maken U moet een nieuw rijbewijs aanvragen voordat het oude verloopt. Heeft u net uw rijexamen gehaald, dan kan aanvragen pas de volgende werkdag. Een rijbewijs is maximaal 10 jaar geldig. Dit geldt voor een aanvrager die de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt. Een aanvrager die tussen de 65 en de 70 jaar oud is, ontvangt een rijbewijs dat geldig is tot zijn 75ste verjaardag. Een aanvrager die 70 jaar of ouder is ontvangt een rijbewijs met een geldigheidsduur van maximaal 5 jaar. Kosten Rijbewijs: € 41,00 Extra kosten bij spoedaanvraag: € 34,10 (prijspeil 2021) Meenemen Een geldig identiteitsbewijs (alleen bij een nieuwe aanvraag of aanvraag na vermissing). Uw oude rijbewijs, als u het rijbewijs wilt verlengen of omwisselen. Een kleurenpasfoto die voldoet aan de richtlijnen. Voldoende geld. Kijk bij ‘Kosten’ voor het bedrag. U moet uw rijbewijs betalen bij de aanvraag. U kunt contant of met uw pinpas betalen. Ophalen Na het aanvragen kunt u uw rijbewijs na 5 werkdagen ophalen. Let op: dit kan tijdelijk alleen op afspraak. Let op: wanneer u uw rijbewijs heeft aangevraagd moet u uiterlijk binnen 3 maanden na de aanvraag uw rijbewijs ophalen. Na deze 3 maanden is de gemeente wettelijk verplicht het rijbewijs terug te sturen naar de RDW waar het ongeldig wordt verklaard. U kunt dan een nieuw rijbewijs aanvragen, de aanvraagkosten moet u opnieuw betalen. Spoedaanvraag rijbewijs Heeft u snel een rijbewijs nodig? Doe dan een spoedaanvraag. Maak hiervoor een afspraak en geef daarbij aan dat het om een spoedaanvraag gaat. Als u het rijbewijs vóór 14.30 uur aanvraagt, kunt u het meestal de volgende werkdag ophalen. U betaalt extra kosten bij een spoedaanvraag. Verlies of diefstal Is uw rijbewijs vermist of gestolen? Maak dan een afspraak om dit te melden bij de gemeente. De vermissing of diefstal van een rijbewijs kunt u niet online melden. De gemeente neemt de melding en de aanvraag - ook als er sprake is van een misdrijf - in behandeling. Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie. Is uw paspoort of identiteitskaart zoekgeraakt of gestolen? Doe dan een online melding bij de gemeente. Gerelateerde informatie Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen Verklaring) Rijbewijs, jongeren vanaf 16,5 jaar Rijbewijs, medische keuring Rijbewijs, categorie T Rijbewijs, code 95  Bromfietsrijbewijs

 • Huisnummer - aanvragen, intrekken of wijzigen

  In een aantal gevallen moet u als burger of bedrijf de gemeente verzoeken om een huis- of pandnummer uit te geven, te wijzigen of in te trekken. U kunt uw verzoek online doen. Huisnummer aanvragen, intrekken of wijzigen Hiervoor heeft u eHerkenning of DigiD nodig. Wilt u uw verzoek niet online doen? Neem dan telefonisch contact op om uw verzoek door te geven. Wanneer vraagt u zelf een huis- of pandnummer aan? u heeft uw vastgoedobject vergunningsvrij gesplitst. Hierdoor ontstaat één nieuw vastgoedobject; u bent de eigenaar van een vastgoedobject waarbij het huisnummer ontbreekt; u bent de eigenaar van een vastgoedobject met één huisnummer en dit vastgoedobject bestaat uit meerdere zelfstandige delen; in enkele gevallen kunt u naast een uitgegeven adres een extra zogeheten nevenadres* aanvragen. * Er wordt in principe aan elk adresseerbaar vastgoedobject slechts één adres toegekend. Alleen in het geval dat een vastgoedobject meerdere toegangen heeft aan verschillende straten én deze toegangen een wezenlijke betekenis hebben bij het aanduiden van het vastgoedobject (zoals een distributie-ingang aan de achterzijde van een winkelstraat) kunnen nevenadressen worden toegekend. Voor nieuwbouw of niet vergunningsvrije aan-/verbouw hoeft u geen verzoek te doen. Hiervoor dient u namelijk een omgevingsvergunning met de activiteit "bouwen" aan te vragen. Uw omgevingsvergunningsaanvraag wordt door de gemeente automatisch gebruikt voor de toekenning van een huis- of pandnummer. De uitgifte van huis- of pandnummers gebeurt in alle gevallen conform de richtlijnen van de wet BAG. Het aanvragen is, in bovenstaande situaties, noodzakelijk omdat u zich zonder geldige nummeraanduiding niet kunt inschrijven bij de gemeente en u geen voorzieningen zoals gas, elektra kunt aanvragen. Wanneer doet u een verzoek om het intrekken van een huis- of pandnummer? Als u uw vastgoedobject vergunningsvrij heeft samengevoegd waardoor één vastgoedobject ontstaat. Wettelijk is bepaald dat het samenvoegen van twee vastgoedobjecten tot één vastgoedobject de aanleiding is om een huis- of pandnummer in te trekken. Wanneer doet u een verzoek om het wijzigen van een huis- of pandnummer? Hierover is wettelijk niets bepaald. U kunt zelf wel een reden hebben om een verzoek tot het wijzigen van uw huis- of pandnummer in te dienen. Voorwaarden De voorwaarden voor het toekennen van een nummeraanduiding aan een ruimte zijn (de lig- en standplaatsen vormen hierop een uitzondering):     de ruimte moet gelegen zijn binnen één of meerdere panden;     de ruimte moet geschikt zijn voor:           woondoeleinden, en/ of;           bedrijfsmatige doeleinden, en/ of;           recreatieve doeleinden.     de ruimte moet betreedbaar zijn via:           een toegang vanaf de openbare weg, of;           een eigen toegang vanaf een erf, of;           een eigen toegang vanaf een gedeelde verkeersruimte.     de ruimte dient dusdanig groot te zijn dat een persoon er duurzaam kan verblijven;     de ruimte dient een afsluitbare toegang te hebben;     de ruimte kan onderdeel zijn van rechtshandelingen;     de ruimte dient de kleinste afsluitbare eenheid te zijn die aan de bovenstaande voorwaarden voldoet. Een adres wordt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen opgenomen, nadat de gemeente: een bouwvergunning (Omgevingsvergunning) heeft verleend, of heeft vastgesteld dat er een vergissing is gemaakt.

 • Paspoort

  Een paspoort is zowel een reisdocument als een identiteitsbewijs. Kinderen van alle leeftijden hebben een eigen paspoort of identiteitskaart nodig als ze naar het buitenland reizen. Kinderen vanaf 14 jaar hebben een eigen paspoort of identiteitskaart nodig vanwege de identificatieplicht. Een paspoort is 10 jaar geldig voor personen van 18 jaar of ouder. Een paspoort voor personen jonger dan 18 jaar is 5 jaar geldig. U kunt een paspoort aanvragen als u de Nederlandse nationaliteit heeft. U vraagt uw paspoort persoonlijk aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Let op: dit kan bij de gemeente Heerde alleen op afspraak. Afspraak maken Kosten Paspoort voor persoon van 18 jaar en ouder: € 74,75. Paspoort voor persoon jonger dan 18 jaar: € 56,55. Extra kosten bij spoedaanvraag: € 50,90. (prijspeil 2021) Meenemen Alle paspoorten en identiteitskaarten die u heeft, ook als ze verlopen zijn. Dit geldt ook voor buitenlandse paspoorten en identiteitskaarten. Een kleurenpasfoto die voldoet aan de richtlijnen. Voldoende geld. Kijk bij ‘Kosten’ voor het bedrag. U moet uw paspoort betalen bij de aanvraag. U kunt contant of met uw pinpas betalen. Voor de aanvraag van een paspoort voor een kind jonger dan 18 jaar is toestemming nodig van de gezaghouder(s): Eén van de gezaghouders moet bij de aanvraag aanwezig zijn. De andere ouder kan online toestemming geven. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Wilt u niet online uw toestemming geven dan kunt u formulier Verklaring van toestemming eigen reisdocument minderjarige (pdf, 141Kb) gebruiken. Let op: een kind moet zelf aanwezig zijn bij het aanvragen van een paspoort.  Ophalen Na het aanvragen kunt u het paspoort na 5 werkdagen ophalen. Let op: dit kan tijdelijk alleen op afspraak. Let op: een kind moet zelf aanwezig zijn bij het ophalen van een paspoort. Verlies en diefstal Is uw paspoort zoekgeraakt of gestolen? Doe dan een melding bij de gemeente. De gemeente neemt de melding - ook als er sprake is van een misdrijf - in behandeling. Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie. U kunt meteen een nieuw document aanvragen. Maak hiervoor een afspraak. Spoedaanvraag Heeft u het paspoort sneller nodig? Doe dan een spoedaanvraag. Maak hiervoor een afspraak en geef daarbij aan dat het om een spoedaanvraag gaat. Als u het paspoort vóór 15.30 uur aanvraagt, kunt u het meestal de volgende werkdag ophalen. U betaalt extra kosten bij een spoedaanvraag. Kijk bij 'Kosten' voor het bedrag. Reizen met minderjarig kind Reist u met een minderjarig kind naar het buitenland waarover u gezamenlijk het gezag heeft of waarover u geen gezag heeft? Op de website van de rijksoverheid staat een formulier waarmee u kunt aantonen dat u toestemming heeft van de personen die het gezag over het kind hebben om met het kind naar het buitenland te reizen. Meer informatie Tweede paspoort

 • Aangifte van overlijden doen

  Als iemand in uw omgeving is overleden, moet u aangifte doen bij de gemeente. U doet de aangifte bij de gemeente waarin de persoon is overleden. Kunt u zelf geen aangifte doen? Vraag of de begrafenisondernemer het voor u doet. Als u aangifte heeft gedaan, krijgt u toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. De gemeente zorgt er ook voor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast. De gemeente maakt een overlijdensakte op. Aangifte U doet aangifte bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Kunt u zelf geen aangifte doen? Vraag of de begrafenisondernemer het voor u doet. Met het formulier kunt u ook een begrafenis / crematie doorgeven. Doet u voor de eerste keer online aangifte als uitvaartondernemer? Dan moet u zich eerst registreren via het formulier Registratie uitvaartondernemer (hiervoor heeft u eHerkenning nodig). Wij voegen uw gegevens dan zo snel mogelijk toe, zodat u online aangifte kunt doen. U ontvangt een e-mail als uw gegevens zijn toegevoegd. Aangifte van overlijden doen Hiervoor heeft u eHerkenning nodig. U kunt betalen via iDEAL of een creditcard (Visa of Mastercard). Wilt u de aangifte niet online doen? Maak dan gebruik van het pdf-formulier Aangifte van overlijden doen (pdf, 51Kb). U kunt de aangifte van overlijden ook aan de balie van het gemeentekantoor doen. Dit kan alleen op afspraak. Voorwaarden U moet de aangifte van overlijden doen voor de begrafenis of crematie plaatsvindt. U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig.  Kosten De aangifte van overlijden kost niets. Op basis van de aangifte maakt de gemeente een akte van overlijden op. Hiervan wordt een uittreksel afgegeven. De kosten van het uittreksel zijn € 14,00 (prijspeil 2021). Overig Woont er na het overlijden niemand meer op het adres? Dan worden de afvalcontainers automatisch geblokkeerd. De containers worden dan niet geleegd. Wilt u toch dat het huishoudelijk afval wordt ingezameld? Neem dan telefonisch contact op.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties