Resultaten

101 - 110 van de 115 Resultaten
Toon producten van Nuenen, Gerwen en Nederwetten
 • Uittreksel persoonsgegevens BRP

  De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Soms hebt u een uittreksel van deze persoonsgegevens nodig. In het uittreksel staan in ieder geval uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum. Afschrift van een akte uit de burgerlijke stand Hebt u een bewijs nodig van bijvoorbeeld uw geboorte, huwelijk of echtscheiding? Dan heeft u een ander document nodig. Vraag dan een afschrift van de akte aan: afschrift burgerlijke stand. Welke gegevens er van u en uw minderjarige kinderen in de BRP staan, vindt u door in te loggen op MijnOverheid.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand. Onroerende zaken zijn alle gebouwen en de grond waarop ze staan. Ook onbebouwde stukken grond en panden in aanbouw zijn onroerende zaken. U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt. Bent u aangemeld bij MijnOverheid? Dan krijgt u het aanslagbiljet en het taxatieverslag, een eventuele herinnering en aanmaning alleen nog digitaal via de Berichtenbox bij MijnOverheid. Bent u niet aangemeld bij MijnOverheid? Dan krijgt u het aanslagbiljet per post. Taxatieverslagen kunt u hier raadplegen.

 • Waarmerken kopie of afschrift

  De gemeente kan van bepaalde documenten een gewaarmerkte kopie afgeven. Bijvoorbeeld van uw paspoort of rijbewijs. De ambtenaar verklaart met het waarmerken dat de kopie er precies zo uitziet als het origineel. Een gewaarmerkte kopie of gewaarmerkt afschrift kunt u nodig hebben voor: formele transacties, zoals het kopen van een huis; gevallen waarin u het originele document niet uit handen wilt geven, bijvoorbeeld bij een kopie van een identiteitsdocument. Let op Kopieën van diploma’s en getuigschriften worden niet gewaarmerkt door de gemeente. Hiervoor kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift heeft behaald. Ook documenten met een kerkelijke inslag worden niet gewaarmerkt door de gemeente.

 • Identiteitskaart

  Met een identiteitskaart kunt u laten zien wie u bent (identificatie). U kunt er ook mee reizen naar de meeste landen in Europa. U kunt geen visum laten toevoegen aan een identiteitskaart. Dit kan alleen bij een paspoort. Een identiteitskaart is 10 jaar geldig voor personen die 18 jaar of ouder zijn. Een identiteitskaart is 5 jaar geldig voor personen jonger dan 18. Een Nederlandse identiteitskaart vraagt u aan bij de gemeente. Spoedaanvraag Identiteitskaart snel nodig? Doe dan een spoedaanvraag. Als u tijdens uw afspraak het paspoort vóór 15.00 uur aanvraagt, kan het document de volgende werkdag worden geleverd. Voor een spoedaanvraag betaalt u meer dan voor een gewone aanvraag. Heeft u uw oude paspoort of identiteitskaart niet meer?  Dan is een spoedprocedure niet altijd mogelijk. Neem telefonisch contact op met de gemeente. Vertrekt u vandaag al? Ga dan naar de Marechaussee voor een nooddocument. Identiteitskaart kwijt of gestolen Bij verlies of diefstal van uw identiteitskaart ondertekent u een vermissingsverklaring bij de gemeente. De normale levertijd van 5 werkdagen kan niet gegarandeerd worden. Bij verlies of diefstal in Nederland is aangifte doen niet nodig. Is uw document in het buitenland verdwenen, dan moet u voor uw reisverzekering bij de politie in het buitenland aangifte doen. Bekijk ook: Alles over identiteitskaarten Identiteitsfraude

 • Standplaats aanvragen

  Wilt u goederen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of wagen, zoals een viskraam, een bloemenstalletje of een ijskraam? Dan meldt u dit bij de gemeente. U mag dan met uw kraam op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg. Vrije plaatsen De volgende locaties zijn nog vrij  (versie 20- 11-2019) Locatie standplaats Vrije dagen Hoekstraat Nederwetten  Op alle dagen m.u.v. woensdagmiddag  Kernkwartier  Op alle dagen (i.o.m. winkeliersvereniging)  Heuvelplein Op alle dagen Vincent van Goghplein  Op alle dagen m.u.v. vrijdag  Diensten aanbieden via een standplaats is iets anders dan een marktplaatsvergunning of venten. Een marktplaatsvergunning hebt u nodig als u een plaats wilt op een dagmarkt, weekmarkt of jaarmarkt. Is de gemeente niet de eigenaar van de grond waar u uw standplaats wilt? Dan hebt u ook toestemming nodig van de grondeigenaar.

 • Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

  De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Als uw persoonsgegevens niet goed geregistreerd staan, kunt u de gemeente vragen om dit aan te passen. U kunt uw gegevens controleren op MijnOverheid. In de BRP staan naast uw voornamen, achternaam, geslacht en burgerservicenummer (BSN) gegevens over uw: ouders; nationaliteit; huwelijk of geregistreerd partnerschap; overlijden; inschrijving in de BRP; verblijfplaats (adres); kinderen; verblijfstitel (als u uit een ander land komt); gezagsverhouding en curatele; reisdocument (paspoort en/of identiteitskaart); kiesrecht.

 • Bestemmingsplan bekijken

  Het kan belangrijk zijn dat u weet welke bestemming een gebied heeft. Bijvoorbeeld als u een huis gaat kopen of huren. Het bestemmingsplan biedt u antwoord op vragen zoals: Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden? Hoe mag een stuk grond gebruikt worden? Mogen wegen worden aangelegd? Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied? Als u (ver)bouwplannen heeft welke bouwregels er ingevolge het bestemmingsplan voor u gelden. De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast. In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Bijvoorbeeld of een gebied een bedrijvenfunctie of een woonfunctie heeft. Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is? Dan kunt u de bestemmingsplannen bekijken bij de gemeente.

 • Nederlander worden door optie

  Er zijn 2 manieren om de Nederlandse nationaliteit te krijgen: Naturalisatie Optie Optie is de eenvoudigste en snelste manier om Nederlander te worden. U hoeft bij optie geen afstand te doen van uw eigen nationaliteit. U moet wel informeren bij de autoriteiten van uw land of een tweede nationaliteit wordt toegestaan. Als de wetgeving van uw land van herkomst dit niet toestaat, zult u alsnog uw oorspronkelijke nationaliteit verliezen. Let op, er is één uitzondering: u moet wel afstand doen als u behoort tot de optiecategorie "u bent meerderjarig en u woont vanaf het bereiken van de leeftijd van 4 jaar met een geldige verblijfsvergunning in Nederland". U hoeft bij optie niet aan te tonen dat u voldoende ingeburgerd bent in Nederland. Bij de optieprocedure wordt er dus niet gekeken naar uw kennis van de Nederlandse taal. De kosten zijn lager dan bij naturalisatie. Bekijk eerst bij Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aan welke voorwaarden u moet voldoen. Als u aan de voorwaarden voldoet voor "Nederlander worden door optie", maakt u een  telefonische afspraak (040) 2631 631 om een aanvraag in te dienen. Als u aan de voorwaarden voldoet voor "Nederlander door naturalisatie", verwijzen wij u naar Nederlander worden door naturalisatie.

 • Rioolverstopping

  Als het afvalwater niet meer goed wegloopt, kan er sprake zijn van een rioolverstopping. Veel verstoppingen worden veroorzaakt door verkeerd rioolgebruik. Kijk op wat mag wel en wat mag niet wat u wel en wat u niet door gootsteen, toilet en afvoerputje mag spoelen. Meer informatie over het riool vindt u op de website van stichting Rioned. Onderhoud Elk jaar wordt het gemeentelijke rioolstelsel gereinigd en geïnspecteerd. Zo nodig worden daarna reparaties uitgevoerd. In de planning reiniging riolering 2017 - 2019 kunt u zien welk deel van de riolering de komende jaren aan de beurt is.

 • Groenstroken en reststroken

  Reststrook kopen of huren van de gemeente? Ligt er een gemeentelijke groenstrook grenzend aan uw woonperceel die u graag wilt gebruiken? Gebruikt u al een strook grond van de gemeente, maar wilt u die kopen? Misschien kan dat heel gemakkelijk. De gemeente biedt inwoners de mogelijkheid om, als het kan, gemeentegrond (Reststroken) te kopen. Stroken gelegen achter de voorgevel kunnen worden aangekocht voor  €150 per m2. Voor stroken voor de voorgevel kosten maximaal €75 per m2. Wat is een reststrook? Reststroken zijn stroken grond die aan de voor-, zij- of achterkant van een woonperceel liggen en deel uitmaken van het openbaar gebied. Soms liggen daar bijvoorbeeld leidingen in de grond, waar de gemeente of  het nutsbedrijf eens in de zoveel tijd of in geval van storingen bij moet kunnen. Maar soms hebben we het over echte rest-stroken grond. Deze stroken zijn niet meer nodig voor de openbare ruimte. En die kunnen verkocht worden. Wilt u een stukje gemeentegrond kopen, dan kijken we eerst of er sprake is van een reststrook en de grond dus verkocht kan worden. Bij die toets wordt bijvoorbeeld gekeken of er nog ontwikkelingen zijn te verwachten waarvoor de grond nodig is en of er kabels of leidingen liggen. Huren van de reststrook Is het niet mogelijk om een reststrook te kopen? Dan is er soms wel de mogelijkheid om een reststrook (enkele jaren) van de gemeente te huren. Hiervoor gelden uiteraard andere voorwaarden dan bij het kopen van een reststrook. Onrechtmatig gebruik van grond Uit een inventarisatie blijkt dat er ook stroken grond van de gemeente (bewust of onbewust) al bij privépercelen zijn getrokken. Tegelijk met de verkoop van reststroken grond gaat de gemeente dit onrechtmatig grondgebruik wijkgericht afhandelen. Onder voorwaarden kunnen deze gronden mogelijk ook gekocht worden.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties