Resultaten

111 - 119 van de 119 Resultaten
Toon producten van Dinkelland
 • Gezondheidsverklaring

  Wilt u een rijbewijs voor vrachtwagen of bus aanvragen? Heeft u een beperking of bent u 75 jaar of ouder en wilt u uw rijbewijs vernieuwen? In deze gevallen heeft u een verklaring nodig dat u geschikt bent om te rijden. Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) beoordeelt of u rijgeschikt bent. U vult daarvoor een gezondheidsverklaring in op Mijn CBR. U kunt de gezondheidsverklaring ook als papieren formulier kopen in het gemeentehuis.

 • WOZ

  In de Wet WOZ is de waardering van onroerende zaken geregeld. De WOZ-waarde vormt de grondslag voor verschillende belastingen. Dit zijn de onroerendezaakbelastingen (gemeente), watersysteemheffing (waterschap), het eigenwoningforfait in het kader van de inkomstenbelasting (rijk) en de bepaling van de erfbelasting (successie). Ook derden kunnen gebruik maken van de WOZ-waarde, bijvoorbeeld bij de bepaling van de hoogte van planschade, bij de bepaling van de hoogte van een inboedelverzekering of bij de verstrekking van een hypotheek.

 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

  U hebt een Verklaring omtrent gedrag (VOG) bijvoorbeeld nodig als u gaat werken in de kinderopvang of het onderwijs, of voor het verkrijgen van een bepaalde vergunning. Als uw werkgever of de organisatie eHerkenning heeft, kunt u een VOG met DigiD aanvragen. Dat is sneller en goedkoper. Zonder eHerkenning moet u het aanvraagformulier downloaden, volledig invullen en naar het gemeentehuis komen. U kunt ook iemand machtigen om de VOG voor u aan te vragen.

 • Aanvullende bijdrage kinderopvang

  Kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst. Daarnaast kan de gemeente u tegemoet komen met een aanvullende bijdrage. Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag kunt u op basis van sociaal medische indicatie bijzondere bijstand aanvragen. Kinderopvangtoeslag vraagt u online aan bij de Belastingdienst. Voor de aanvullende bijdrage neemt u contact op met de gemeente.

 • Trouwen/geregistreerd partnerschap in Dinkelland

  De dag waarop u elkaar het ja-woord geeft, is één van de mooiste dagen van uw leven. Of u nu trouwt of uw partnerschap laat registreren. In Dinkelland kunt u de dag vieren op elke plek die u wilt en op elke dag van de week (m.u.v. zon- en feestdagen). En met de trouwambtenaar die u wilt.

 • Aankoop groen- of reststroken

  Op 29 juni 2020 heeft de gemeenteraad het Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG) vastgesteld. Hierdoor is het voor inwoners en bedrijven in bepaalde situaties mogelijk om gemeentelijke groen- of reststroken welke aan hun percelen grenzen, aan te kopen.

 • Loterij (kansspelvergunning)

  Als u een loterij wilt houden dient u een vergunning aan te vragen. Bij welke instantie u deze aan moet vragen hangt af van de waarde van het prijzenpakket (dit is inclusief de gesponsorde prijzen). U berekent de waarde van het prijzenpakket door de adviesverkoopprijs of winkelprijs van alle te winnen prijzen, ook de gesponsorde prijzen, bij elkaar op te tellen.

 • Leerplicht

  Wanneer een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Vanaf 5 jaar moet het naar school. Dan begint de leerplicht. Dit is op de eerste schooldag van de maand, die volgt op de maand waarin het kind 5 jaar wordt. Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Bij volledige leerplicht dient een kind vijf dagen in de week naar een door de wet erkende school te gaan. Daarna moeten ze onderwijs blijven volgen want ze zijn kwalificatie plichtig tot ze 18 zijn. De kwalificatieplicht eindigt zodra de jongere de leeftijd van 18 heeft bereikt of een *startkwalificatie heeft behaald. *Een startkwalificatie betreft een diploma op minimaal niveau MBO2, HAVO of VWO. Bij schoolverzuim (spijbelen) schakelt de school een leerplichtambtenaar in. De gemeente Dinkelland heeft ingaande het schooljaar 2014-2015 de leerplichthandhaving ondergebracht bij de gemeente Oldenzaal, afdeling Leerplicht. Bij deze afdeling kunnen leerlingen, ouders/verzorgers en scholen terecht voor informatie, advies, hulp en bemiddeling.

 • Contact met Sociale Zaken

  Sociale zaken is elke dag tijdens kantooruren open. Hebt u een afspraak, dan hoeft u niet lang te wachten. Een afspraak maakt u telefonisch via (0546) 54 17 89. Voor vragen over het mutatieformulier, uw aanvraag of uitkering, bijzondere bijstand en aanverwante zaken kunt u ook in de even weken van de maand op woensdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur terecht op een spreekuur dat wordt gehouden in het gemeentehuis van de gemeente Dinkelland, Nicolaasplein 5 te Denekamp. Let op! Vanwege de coronamaatregelen wordt het spreekuur telefonisch gehouden. Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur 06-25707950 (Marloes Bokkerink) 0625653775 (Suzan Brummelhuis)

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties