Resultaten 111 - 117 van 117 resultaten

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Soms heeft u voor een bepaald beroep een bewijs van Nederlanderschap nodig. Dat is een verklaring van de gemeente dat u de Nederlandse nationaliteit heeft.

 • Asbest verwijderen

  Asbest kan zitten in golfplaten, vloerzeil, plafondplaten, afvoerbuizen, daken en schoorstenen en is een schadelijk materiaal. Als het breekt of afbrokkelt, kunnen er kankerverwekkende stoffen vrijkomen. Aan de verwijdering van asbest zitten daarom regels. Op de website van Infomil kunt u zien op...

 • Uitkering voor oudere werkloze (IOAW)

  Bent u tussen uw 50e en 60e jaar werkloos geworden en heeft u de volledige WW-uitkering ontvangen? Dan kunt u bij het Werkplein Hart van West-Brabant een IOAW-uitkering aanvragen. Dat is de afkorting voor Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers. Werkplein Hart van...

 • Hulpmiddelen verplaatsen / vervoer

  Kunt u door uw beperkingen of ziekte niet meer zelfstandig reizen. Of vindt u het moeilijk u te verplaatsen in en om uw woning, waardoor u bijvoorbeeld geen boodschappen kunt doen. Neem dan contact op met het sociaal team van de gemeente Moerdijk. De consulent van het sociaal team bekijkt samen met...

 • Persoonsgebonden budget en zorg in natura

  Als uit het keukentafelgesprek en het onderzoek door de Wmo-consulent blijkt dat u in aanmerking komt voor een individuele Wmo-voorziening, dan verstrekt de gemeente u een maatwerkvoorziening ‘in natura’ (ZIN). Dat betekent dat de gemeente voor u de ondersteuning of voorziening inkoopt. In sommige...

 • Jeugdhulp

  Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor alle jeugdhulp/jeugdzorg. Het Centrum Jeugd en Gezin Moerdijk (CJG) voert deze taken uit voor de gemeente Moerdijk. Het CJG ondersteunt zowel kinderen als ouders.  U kunt bij hen terecht met al uw vragen over opvoeden en opgroeien. Bijvoorbeeld voor problemen...

 • Bestrijding ongedierte en dierplagen

  Heeft u overlast van ongedierte, zoals ratten, kakkerlakken of wespen? In het openbare gebied zorgen wij voor de bestrijding ervan. Is het op eigen terrein, in uw woning of tuin, dan dient u het zelf te laten bestrijden. Wel adviseren wij u graag over wat u het beste kunt doen.  Meld het ons Heeft u...