Resultaten

111 - 120 van de 121 Resultaten
Toon producten van Oude IJsselstreek
 • Aanslag / WOZ-beschikking

  Gemeentelijke belastingen worden geheven zodat de gemeente inkomsten krijgt waarmee voorzieningen in de gemeente worden betaald. Met het geld maakt de gemeente onder andere de (ver)bouw van scholen en onderhoud aan wegen en gebouwen mogelijk. Verder worden er bijvoorbeeld subsidies aan verenigingen en maatschappelijke organisaties van verleend.

  Er zijn verschillende gemeentelijke belastingen.
  Voorbeelden zijn: onroerende-zaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing, rioolheffing en toeristenbelasting. Ieder jaar worden de tarieven van de gemeentelijke belastingen opnieuw bepaald.

  De afkorting WOZ staat voor: Waardering Onroerende Zaken. Bij de WOZ-taxaties wordt de economische waarde vastgesteld. Dat is de prijs die een pand bij verkoop in ongebruikte staat oplevert, zonder rekening te houden met eventuele zakelijke beperkingen (bijv. vruchtgebruik) en/of persoonlijke rechten (bijv. huur). Als belanghebbende krijgt u de waardegegevens (WOZ-waarde) door middel van een beschikking. Deze beschikking staat vermeld op de aanslag gemeentelijke belastingen.

 • Steunmaatregelen voor verenigingen en stichtingen

  De huidige steunmaatregelen die genomen zijn vanuit de Rijksoverheid voor (vrijwilligers- en maatschappelijke) organisaties op het gebied van welzijn, kunst, cultuur, sport, recreatie, toerisme en buurthuizen zijn niet altijd voldoende om tot een goede oplossing te komen. Als gemeente bieden wij deze organisaties extra ondersteuning.

   

  Wat houden de steunmaatregelen in?

  Doel van de steunmaatregelen is te voorkomen dat een organisatie met een belangrijk maatschappelijk doel zijn hoofd niet boven water kan houden  ten gevolge van de coronacrisis. Hiervoor kan een financiële bijdrage worden gegeven.

  Wie komen ervoor in aanmerking?

  De steunmaatregelen zijn bedoeld voor verenigingen en stichtingen in de sectoren welzijn, cultuur, sport, recreatie en toerisme en buurthuizen die een actieve bijdrage leveren aan inwoners in onze gemeente. Door de aanhoudende crisis is de regeling verlengd tot 1 juli 2021.

  Aanvraag indienen (DigiD)

  Aanvraag indienen (eHerkenning)

 • Openingstijden

  U kunt bij onze balies de hele dag op afspraak terecht. 

  Dienstverlening vanwege coronavirus

  De dienstverlening van de gemeente gaat door. Maar we nemen wel maatregelen om onnodig risico op verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Daarvoor vragen we ook uw medewerking.

  Wij vragen u om uw contacten met de gemeente zoveel als mogelijk telefonisch en digitaal te doen. Wij zijn telefonisch bereikbaar via nummer (0315) 292 292, via WhatsApp op telefoonnummer 06 12917102 en per mail via info@oude-ijsselstreek.nl. Heeft u een afspraak en kunt of wilt u niet komen? Graag horen wij dan even van u.

  U blijft welkom in het gemeentehuis in Gendringen, maar alleen voor zaken die niet kunnen wachten en die niet digitaal kunnen worden afgehandeld. We werken alleen op afspraak.

  Komt u naar het Gemeentehuis? Dan vragen we u vriendelijk een mondkapje te dragen.

  Afspraak maken

  Wilt u een afspraak maken? Dat kunt u doen door ons te bellen. Wij plannen de afspraak dan voor u in.

  Uiteraard geldt: heeft u of één van uw gezinsleden of huisgenoten klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Kom dan niet naar het gemeentehuis en blijf thuis.

 • TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

  Heeft u financiële problemen door de coronamaatregelen? Kunt u daardoor de noodzakelijk vaste kosten zoals huur, hypotheek, elektriciteit, gas, water en zorgverzekering niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen. 

  De TONK is een tijdelijke en éénmalige tegemoetkoming voor diverse vaste lasten. U kunt TONK aanvragen tot 31 juli 2021. De TONK is een gift. U hoeft dit dus niet terug te betalen. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

 • Inwonerspanel Oude IJsselstreek Spreekt

  Wilt u bijdragen aan keuzes die de gemeente maakt? Denkt u mee over onderwerpen die spelen in Oude IJsselstreek? Heeft u ideeën hoe het beter of anders kan in Oude IJsselstreek? Doe dan mee met het digitale inwonerspanel: ‘Oude IJsselstreek Spreekt’.

  De gemeente Oude IJsselstreek heeft een inwonerspanel dat bestaat uit inwoners die een paar keer per jaar meedenken over de toekomst van Oude IJsselstreek. Met het geven van uw mening kunnen we samen de beste keuzes maken voor onze gemeente. Doet u ook mee? Iedereen kan meedoen zolang je maar in Oude IJsselstreek woont. Ben je al lid van ons inwonerspanel? Dan ontvangt u automatisch een uitnodiging om binnenkort weer deel te nemen aan een volgend onderzoek.

 • Evenement organiseren

  Onder evenementen wordt verstaan: elk voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Hieronder vallen een buurtfeest, een muziekvoorstelling, een wedstrijd op of aan de weg, een optocht, een herdenkingsplechtigheid, een spelactiviteit, een open dag en/of fiets- en wandelactiviteit, maar ook een popfestival in de open lucht, een kermis, beachvolleybal.

  Met “voor publiek toegankelijk” wordt niet altijd bedoeld dat de activiteiten openbaar zijn, dus voor iedereen toegankelijk. Een activiteit met een besloten karakter kan, afhankelijk van het effect op de openbare orde en veiligheid ook onder het begrip evenement worden geschaard. Te denken valt aan: grootschalige bedrijfsfeesten, open dagen, etc.

 • Tweede Paspoort

  De gemeente verstrekt op verzoek een tweede paspoort aan mensen die vaak in het buitenland moeten zijn.

  Het kan voorkomen dat in uw eerste paspoort stempels staan van landen die in conflict zijn met de landen die u moet bezoeken. Dat kan problemen opleveren bij de toelating tot die landen. Een tweede paspoort kan dan uitkomst bieden.

  Een tweede paspoort kan ook nodig zijn als u regelmatig dringend moet reizen naar landen waar een visum voor verplicht is. Bijvoorbeeld als uw paspoort al bij een ambassade is voor het aanvragen van een visum. U kunt dan met het tweede paspoort een visum aanvragen voor een ander land. Een tweede paspoort is 2 jaar geldig.

 • Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

  Het uittreksel basisregistratie personen is een officieel document waarop in ieder geval uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum staan. Het uittreksel vraagt u aan in de gemeente waar u woont. U kunt het uittreksel om verschillende redenen nodig hebben. Bijvoorbeeld als u zich wilt inschrijven voor een woning of een examen.

  Uittreksel basisregistratie personen (BRP) aanvragen (DigiD)

 • Vreemdelingenpaspoort

  Woont u hier zonder de Nederlandse nationaliteit? En kunt u geen paspoort uit het land van herkomst krijgen? Dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen. Het is ook een identiteitsbewijs.

  U kunt met het vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort reizen naar alle landen, behalve uw land van herkomst. Voor veel landen heeft u nog wel een visum nodig. De ambassade van het land waar u heengaat heeft daarover meer informatie.

  Wij werken op afspraak. U kunt telefonisch contact met ons opnemen om een afspraak te maken. De aanvraag van een vreemdelingenpaspoort duurt 2 tot 4 maanden. De procedure duurt lang omdat de IND en het ministerie van Buitenlandse Zaken meebeslissen over uw aanvraag.

 • Uittreksel burgerlijke stand

  De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een officieel document, een akte. Elke akte blijft in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U kunt van de volgende akten een kopie (ook wel: afschrift) bestellen: geboorteakte, huwelijksakte, akte van geregistreerd partnerschap of echtscheiding en overlijdensakte.

  Uittreksel burgerlijke stand aanvragen (DigiD)

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties