Resultaten

111 - 118 van de 118 Resultaten
Toon producten van Oudewater
 • Wob-verzoek indienen

  De Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. U kunt bij de gemeente een Wob-verzoek indienen.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Als u van mening bent dat de gemeente verantwoordelijk is voor schade, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen.

 • Bouwdossier bekijken

  Bent u uw bouwtekeningen kwijt of wilt u een vergunningaanvraag inzien? De gemeente kan u helpen.

 • Bouwen en verbouwen

  Gaat u bouwen of verbouwen? Vaak heeft u een omgevingsvergunning nodig. De duur van uw aanvraag hangt af van de te volgen procedure.

 • Precariobelasting

  Bij het plaatsen van bijvoorbeeld een container op of boven gemeentegrond heeft u een vergunning nodig. U betaalt hiervoor precariobelasting.

 • Onroerendezaakbelasting (ozb)

  Elk jaar wordt de WOZ-waarde van uw woning of uw bedrijfspand vastgesteld. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van de Onroerende Zaak Belastingen (OZB).

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  U kunt kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen aanvragen. Deze aanvraag wordt behandeld door het externe bureau Cannock Chase Public BV.

 • Bezwaar maken gemeentelijke belastingen

  Bent u het oneens met uw belastingaanslag/WOZ-beschikking? Voordat u bezwaar maakt adviseren wij u telefonisch contact op te nemen met de gemeente.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties