Resultaten

111 - 120 van de 127 Resultaten
Toon producten van Vlaardingen
 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een verklaring dat u staat ingeschreven in de BRP. Er zijn verschillende typen uittreksels. U kunt een uittrekstel digitaal aanvragen met DigiD, maar ook op afspraak op het stadskantoor of via een brief. Direct regelen  Aanvraag uittreksel BRP Maak een afspraak voor: aanvraag uittreksel BRP Standaarduittreksel BRP Op een uittreksel BRP staan uw burgerservicenummer (BSN), naam, geboortedatum, geboorteplaats en het land waar u woont. Meer gegevens nodig, zoals burgerlijke staat of adreshistorie? Geef dit dan aan bij de aanvraag. Bewijs van in leven zijn, attestatie de vita U vraagt een bewijs van in leven zijn aan voor een pensioen, een andere uitkeringsinstantie of een levensverzekering. U bewijst ermee dat u op het moment van afgifte als levend staat ingeschreven.  Attestatie de vita Een attestatie de vita is een internationale verklaring waaruit blijkt dat u nog in leven bent. Deze verklaring kunt u alleen zelf aanvragen.  Bewijs van Nederlanderschap Met een bewijs van Nederlanderschap toont u dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Hierop staan uw naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit. U kunt dit document nodig hebben voor bijvoorbeeld een verhuizing naar het buitenland of een huwelijk in het buitenland. Of voor bepaalde beroepen zoals een functie in het openbaar bestuur. Hoe werkt het Digitaal aanvragen Gebruik uw DigiD om in te loggen en vul het aanvraagformulier in.  U rekent direct af Wij doen het afschrift of bewijs binnen 3 werkdagen op de post. Digitaal verstrekken is niet mogelijk.  Let op: Heeft u een verzoekschrift van een pensioenfonds ontvangen voor een bewijs van in leven zijn? Stuur deze dan mee als bijlage.​​​ Op afspraak aanvragen maak een afspraak. vraag het uittreksel of bewijs persoonlijk aan. U kunt hier ook iemand voor machtigen via het machtigingsformulier. u krijgt het uittreksel of bewijs direct mee. Schriftelijk aanvragen stuur een brief aan de gemeente Vlaardingen, t.a.v. Klantcontactcentrum, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. vermeld in uw brief waarom u het uittreksel of bewijs nodig heeft. onderteken de brief. stuur een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee. u krijgt het uittreksel of bewijs met de factuur binnen 3 werkdagen opgestuurd. Let op: door de maatregelen vanwege het coronavirus, kan het gebeuren dat u uw uittreksel of bewijs later ontvangt. Meenemen naar afspraak een geldig identiteitsbewijs. eventueel de brief van de instantie waarin om het uittreksel of bewijs wordt gevraagd. Neem een verzoek van een pensioenfonds altijd mee. Een gemachtigde die het uittreksel of het bewijs voor u aanvraagt, moet meenemen: uw geldige identiteitsbewijs of een kopie ervan. een geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde . een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier (pdf, 70 kB). Kosten en geldigheid uittreksel, bewijs van in leven zijn of bewijs van Nederlanderschap: € 14,00 Attestatie de vita: € 14,00 digitaal aangevraagd uittreksel of bewijs: € 8,40 bewijs van in leven zijn / attestatie de vita  voor pensioenfonds: gratis als u een verzoekschrift van het pensioenfonds laat zien. Alle uittreksels en bewijzen zijn 3 maanden geldig.  Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.  

 • Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

  U kunt 4 soorten Europese gehandicaptenkaarten aanvragen. De passagierskaart, bestuurderskaart, gecombineerde parkeerkaart en instellingenkaart.  Maak een afspraak voor Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart   Hoe werkt het Vul het aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart (pdf, 151 kB) in. Verzamel de gevraagde documenten. Maak een afspraak en lever het aanvraagformulier en de documenten op het stadskantoor in.  U betaalt tijdens de afspraak. Binnen 2 weken krijgt u een ontvangstbevestiging. Binnen 4 weken krijgt u een oproep van Argonaut Advies B.V. voor een medische keuring. Binnen 8 weken, na advies van Argonaut Advies B.V., neemt de gemeente een besluit. Bij een positief besluit sturen wij de gehandicaptenparkeerkaart naar u op. U krijgt de rekening via de Regionale Belasting Groep (RBG). Bent u niet in staat het aanvraagformulier persoonlijk in te leveren? Machtig iemand om dit voor u te doen. Vul daarvoor het formulier machtigingsformulier aanvraag gehandicaptenparkeerkaart (pdf, 29 kB) in. Verlies of diefstal Bent u uw parkeerkaart kwijt? Meld dit bij de gemeente om misbruik te voorkomen. Vul het aanvraagformulier duplicaat gehandicaptenparkeerkaart (pdf, 137kB) in. Stuur dit met de genoemde documenten op. De gemeente stuurt u een nieuwe parkeerkaart. U krijgt een rekening via de Regionale Belasting Groep (RBG). Verlenging gehandicaptenparkeerkaart Vul het aanvraagformulier verlenging gehandicaptenparkeerkaart (pdf, 158 kB) in. Verzamel de gevraagde documenten. Stuur het aanvraagformulier en de documenten op naar Gemeente Vlaardingen, t.a.v. parkeren, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen Binnen 2 weken ontvangt u het besluit van de gemeente en, bij een positief besluit, een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart. Binnen 4 weken ontvangt u per post de rekening via de Regionale Belasting Groep (RBG). Regels parkeren U kunt parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen en op normale parkeerplaatsen. De kaart is geldig in alle landen binnen de Europese Unie. U parkeert maximaal 3 uur gratis als u naast uw parkeerkaart de blauwe parkeerschijf goed zichtbaar achter uw voorruit legt. Let op: in de parkeergarage moet u wel parkeergeld betalen. Voor de overige parkeerregels kunt u de informatiefolder ’Hoe, wanneer en waar te gebruiken’ lezen, die u bij uw gehandicaptenparkeerkaart krijgt. Kosten Aanvraag parkeerkaart: € 103,25 Toeslag huisbezoek bij aanvraag parkeerkaart: € 77,40 Toeslag bij niet aanwezig zijn bij huisbezoek: € 92,90 Toeslag opvragen medische informatie: € 88,10 Aanvraag parkeerkaart instellingen: € 72,75 Afgifte parkeerkaart bij eerste aanvraag, verlies of diefstal of een verlenging: € 26,65 Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Verhuizing naar het buitenland (emigratie)

  Verhuist u in een jaar voor langer dan 8 maanden naar het buitenland? Dan bent u verplicht dit te melden. Dit doet u vanaf 5 dagen voor vertrek. De gemeente verwerkt uw verhuizing en geeft uw vertrek door aan andere overheidsorganisaties. Verhuizen niet alle gezinsleden van het adres? Dan moet u de aangifte van vertrek persoonlijk doen. Maak hiervoor een afspraak. Afspraak maken voor: Verhuizen naar het buitenland/emigratie Wie mag de verhuizing doorgeven Iedereen boven de 16 jaar. Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners (als zij samen naar het buitenland verhuizen). De ouder of voogd voor minderjarige kinderen (als ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen). De ouder voor meerderjarige kinderen (als ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen). Meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (als de meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen naar het buitenland verhuizen). De curator, als u onder curatele gesteld bent. Hoe werkt het Verhuizen niet alle gezinsleden van het adres naar het buitenland? Dan moet u de aangifte van vertrek persoonlijk doen. Maak hiervoor een afspraak. Tijdens de afspraak moeten alle personen (ook minderjarigen) die vertrekken aanwezig zijn. Op afspraak Maak een afspraak. Tijdens uw afspraak verwerkt de gemeente uw aangifte van vertrek direct. Digitaal Download het formulier ‘aangifte van vertrek’ (pdf, 23 kb), vul het in en onderteken het. Zorg voor kopieën van identiteitsbewijzen van de meerderjarige personen die vertrekken. Scan het formulier ‘aangifte van vertrek’ en de kopieën van de identiteitsbewijzen of maak er foto’s van. Vul het contactformulier in. Vul daarbij ‘vertrekformulier emigratie’ als onderwerp in. Stuur het formulier ‘aangifte van vertrek’ en de kopieën van de identiteitsbewijzen mee. Na ontvangst van het formulier verwerken wij uw verhuizing binnen 5 werkdagen. Schriftelijk Download het formulier ‘aangifte van vertrek’ (pdf, 23 kB). Print het formulier uit, vul het in en onderteken het. Zorg voor kopieën van de identiteitsbewijzen van de meerderjarige personen die vertrekken. Stuur het formulier en de kopieën van de identiteitsbewijzen naar Gemeente Vlaardingen, t.a.v. klantcontactcentrum, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Na ontvangst van het formulier verwerken wij uw verhuizing binnen 5 werkdagen. Meenemen naar afspraak Uw geldige identiteitsbewijs en de identiteitsbewijzen van de meerderjarige personen die vertrekken. Verhuizen niet alle bewoners van het adres naar het buitenland? Dan moeten alle personen meekomen die wel met u naar het buitenland verhuizen. Kosten Aangifte doen van vertrek is gratis. Een uitschrijfbewijs kost € 12,10. Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Vergoeding leerlingenvervoer

  De vergoeding leerlingenvervoer is een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de vervoerskosten naar school. Dit kan ook vervoer per taxi of schoolbus zijn dat door de gemeente wordt verzorgd. U kunt deze vergoeding aanvragen bij de gemeente. Doe uw aanvraag vóór 22 juni 2020.  U kunt de vervoerskosten (gedeeltelijk) vergoed krijgen als:  uw kind door een beperking niet (alleen) kan reizen. u meer dan 6 kilometer van de dichtstbijzijnde, voor uw kind toegankelijke school woont. Afhankelijk van uw situatie kan de gemeente een eigen bijdrage vragen of een financiële drempel hanteren. Direct regelen Aanvraag leerlingenvervoer Aanvraag leerlingenvervoer (inloggen met DigiD) Hoe werkt het? Lees eerst de toelichting voordat u uw aanvraag doet. Vraag de vergoeding leerlingenvervoer digitaal aan, met of zonder DigiD. Aanvraag leerlingenvervoer Aanvraag leerlingenvervoer (inloggen met DigiD) Doe uw aanvraag voor het schooljaar 2020-2021 voor 22 juni 2020.  Verzamel deze gegevens om het digitale formulier vergoeding leerlingenvervoer in te vullen: Gegevens van de aanvrager (ouders, voogden of verzorgers). Is uw kind meerderjarig en kan uw kind zelfstandig beslissingen nemen? Dan mag uw kind de aanvraag zelf doen. Gegevens van uw kind. Gegevens van de school. Een door de school ingevulde en ondertekende verklaring. Hiervoor print u de verklaring(pdf, 19,3 kB) uit en laat u deze invullen. Scan daarna de verklaring in of maak er een foto van. Kosten Afhankelijk van uw situatie vraagt de gemeente een eigen bijdrage. Waar kunt u terecht? Heeft u hulp nodig bij het invullen van het digitale formulier ‘Aanvraag leerlingenvervoer’? Dan kunt u hiervoor terecht bij de formulierenbrigade. Heeft u vragen? Dan kunt u een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000. Hoe lang duurt het? De gemeente is verplicht binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag te nemen. Deze termijn mogen wij met maximaal 4 weken verlengen. Soms is dit nodig als bijvoorbeeld een leerling gekeurd moet worden of als er meer informatie noodzakelijk is. U ontvangt hierover bericht.

 • Rijbewijs

  Coronamaatregelen: EU-rijbewijzen opnieuw langer geldig Door de coronamaatregelen is het voor een burger nog steeds niet altijd mogelijk om het rijbewijs op tijd te verlengen. Vanuit de Europese Unie is opnieuw een coulanceregeling getroffen. Voor EU-rijbewijzen en code 95 gelden vanaf 6 maart de volgende regels: EU-rijbewijs verlopen tussen 01-09-2020 tot en met 30-06-2021 Is de geldigheid van het rijbewijs (+ code 95) verlopen in de periode van 01-09-2020 tot en met 30-06-2021, dan mag de burger 10 maanden blijven rijden vanaf de einddatum van het rijbewijs. Voorbeelden: Het rijbewijs is geldig tot 01-12-2020, de burger mag hiermee rijden tot 01-10-2021. Het rijbewijs is geldig tot 01-05-2021, de burger mag hiermee rijden tot 01-03-2022. Lees het hele bericht op de website van de RDW. Wilt u een rijbewijs aanvragen, vernieuwen of laten uitbreiden? Maak een afspraak. Dit kan vanwege de coronamaatregelen tijdelijk alleen telefonisch via (010) 248 4000. U betaalt de kosten bij de aanvraag. Uw rijbewijs ligt na 5 werkdagen klaar. Eisen U woont in Vlaardingen. U heeft de Nederlandse nationaliteit, een nationaliteit uit de Europese Unie of een geldige verblijfsvergunning.  U heeft uw rijbewijs gehaald en u bent rijbevoegd. U bent 16 jaar of ouder voor een brommerrijbewijs. U bent 17 jaar voor een autorijbewijs met een begeleiderspas. U bent 18 jaar of ouder voor alle andere rijbewijzen. Hoe werkt het Maak een afspraak. Vraag uw rijbewijs zelf aan. Uw rijbewijs ligt na 5 werkdagen klaar op het stadskantoor. Haal uw rijbewijs zelf op. Spoed Heeft u uw rijbewijs snel nodig? Doe een spoedaanvraag vóór 14:00 uur. Uw rijbewijs is de volgende werkdag klaar. U betaalt hiervoor een toeslag. Meenemen naar afspraak een identiteitsbewijs. uw huidige rijbewijs, als u er al een heeft. 1 goede pasfoto, niet ouder dan 6 maanden. Bekijk de fotomatrix(pdf, 421 kB) van 2020 of uw pasfoto voldoet aan de eisen. Bent u onder 18 jaar? Een geregistreerde begeleiderspas. Gezondheidsverklaring en medische keuring U moet een gezondheidsverklaring invullen: bij behalen eerste rijbewijs  bij behalen groot rijbewijs bij bepaalde medische situaties als u 75 jaar of ouder bent en u uw rijbewijs wilt verlengen als u een buitenlands rijbewijs wilt omwisselen Vraag een gezondheidsverklaring online aan met DigiD via www.cbr.nl. Als u een medische keuring nodig heeft, informeert het CBR u hierover. Verklaring van vakbekwaamheid: code 95 Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs, die achter een voertuigcategorie is geplaatst . Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. De code is vijf jaar geldig en kan verlengd worden door het volgen van nascholing. Code 95 is verplicht voor alle beroepschauffeurs uit de EU en beroepschauffeurs die in de EU werken. Dit is geregeld in de Richtlijn vakbekwaamheid. Alle houders van een rijbewijs D, afgegeven vóór 10 september 2008 en rijbewijs C, afgegeven vóór 10 september 2009, zijn vrijgesteld van het behalen van de basiskwalificatie vakbekwaamheid. Zij hoeven vanaf die data nog géén geldige code vakbekwaamheid op het rijbewijs te hebben. Als zij beroepsmatig als chauffeur werken, dan moeten zij wel nascholing gaan volgen. Hiervoor geldt een aangepaste termijn. Per 1 juni 2015 geldt de vrijstelling van code 95 voor beroepschauffeurs die geboren zijn voor 1 juli 1955 niet meer. Heeft u code 95 al op uw rijbewijs en wilt u deze houden, dan gelden voor u dezelfde regels als voor andere chauffeurs. Kijk voor meer informatie op de website van het CBR: www.cbr.nl. Rijbewijs voor jongeren tot 18 jaar Jongeren tot 18 jaar mogen na het behalen van het rijbewijs alleen rijden onder begeleiding van een coach. U moet minimaal 1 en mag maximaal 5 coaches laten registreren. Vraag de begeleiderspas aan bij de RDW voordat u uw rijbewijs aanvraagt. Kijk voor meer informatie op www.rdw.nl of www.2todrive.nl. Brommerrijbewijs Vraag uw rijbewijs aan bij de gemeente waar u woont. Heeft u al een geldig motorrijbewijs of een autorijbewijs? Dan hoeft u het brommerrijbewijs niet apart aan te vragen. Het wordt daarop bijgeschreven. Kosten en geldigheid Rijbewijs A, AM, B en BE: € 41,00 (10 jaar geldig) Rijbewijs C en D: € 41,00 (5 jaar geldig) Spoedtoeslag rijbewijs: € 34,10 Gezondheidsverklaring: € 34,80 / € 39,30 zolang de voorraad strekt Inwisselen buitenlands rijbewijs voor Nederlands rijbewijs: €41,00 Uitzonderingen geldigheid Tussen 65 en 70 jaar? Uw rijbewijs wordt verlengd tot u 75 jaar wordt. Tussen 70 en 75  jaar? Uw rijbewijs wordt met 5 jaar verlengd. 75 jaar of ouder? Uw rijbewijs wordt maximaal met 5 jaar verlengd, afhankelijk van het medisch onderzoek. Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Starterslening aanvragen

  Is uw inkomen te laag om een eerste woning te kopen en bent u niet ouder dan 35 jaar? Dan kunt u een starterslening aanvragen. Hiermee vult u uw hypotheek aan zodat u toch een woning kunt kopen. U krijgt de starterslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De SVn werkt in opdracht van de gemeente. Voorwaarden U bent jonger dan 35 jaar. Bij 2 aanvragers geldt deze voorwaarde voor 1 van de aanvragers. U koopt een woning in Vlaardingen waarin u zelf gaat wonen. De aankoopsom van de woning mag niet hoger zijn dan € 225.000,-. U heeft niet eerder een eigen koopwoning gehad. U woont in Vlaardingen en op het moment dat u de aanvraag doet: woont u minimaal een jaar zelfstandig in een huurwoning of minimaal een jaar bij iemand in óf heeft u van afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar aansluitend in Vlaardingen gewoond. werkt u in Vlaardingen en heeft u een arbeidscontract van minimaal 18 uur per week met een duur van minstens een jaar. U werkt dan bij een werkgever in Vlaardingen of bij een bedrijf of instelling van buiten Vlaardingen waarbij de werkzaamheden in Vlaardingen plaatsvinden. Let op: voor bovenstaande 2 punten geldt: óf u woont in Vlaardingen óf u kunt aantonen dat u in Vlaardingen werkt (u hoeft niet aan beiden voorwaarden te voldoen). De hoogte van de starterslening is maximaal 20% van de koopprijs van de woning met een maximum van € 25.000. De hypotheek die u afsluit bij uw bank moet de Nationale Hypotheek Garantie hebben. Hoe werkt het? Voldoet u aan de voorwaarden? Bel dan met (010) 248 4000 of stuur een bericht via www.vlaardingen.nl/contactformulier om uw aanvraag voor een starterslening te bespreken. U geeft uw persoonsgegevens en de gegevens van de woning door die u wilt kopen. De gemeente stuurt binnen 3 tot 5 werkdagen een officiële brief (reactie) waarin staat dat u de starterslening krijgt of niet. Uw makelaar of tussenpersoon stuurt vervolgens uw aanvraag naar het SVn. De gemeente ontvangt een kopie van het aanvraagformulier en een beoordeling van de aanvraag van het SVn. De eerste 3 jaar dat u de starterslening krijgt, betaalt u geen rente of aflossing. Na 3 jaar beoordeelt de gemeente (via SVn) uw inkomen om de hoogte van uw aflossing (en rente) te bepalen. Uw makelaar of tussenpersoon met wie u uw aanvraag regelt, geeft door welke documenten u nodig heeft. Kosten De aanvraag is gratis. Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000. U kunt ook contact opnemen met uw financiële tussenpersoon of makelaar. Meer informatie vindt u op www.svn.nl.

 • Ontheffing rijverbod

  Op sommige plekken geldt een rijverbod. Op andere plekken mag u alleen overdag rijden of als uw lading onder een bepaald gewicht blijft. U kunt schriftelijk een ontheffing voor deze regels aanvragen. U betaalt de kosten via de Regionale Belasting Groep (RBG). Voorwaarden De RVV-ontheffing geldt alleen voor verkeersregels en verkeerstekens die voorkomen in artikel 87 van het RVV 1990. Alle andere verkeersregels en verkeerstekens vallen buiten de ontheffing. U kunt bijvoorbeeld geen ontheffing van de betaalplicht voor parkeren krijgen. U moet de noodzaak voor een ontheffing aantonen. U kunt de ontheffing aanvragen voor een dag, dagdeel of op jaarbasis voor alle locaties binnen de gemeente Vlaardingen. Hoe werkt het? Vraag uw ontheffing minimaal 4 weken van te voren aan. Vul het ‘Aanvraagformulier verkeersontheffing (pdf, 143 kB) in. Stuur het aanvraagformulier en de gevraagde documenten op. U ontvangt binnen 15 werkdagen een reactie op uw verzoek. Bij een positief besluit stuurt de gemeente u het ontheffingsbesluit en een ontheffingskaart. De rekening van de ontheffingskaart krijgt u van de RBG. Wilt u een ontheffing aanvragen voor de Westhavenplaats of het Veerplein? Kijk in welke periode en op welke tijdstippen hier een rijverbod geldt. Transporten over de Holyweg, de Breeweg en de Woudweg: Het gewicht op de as van uw vrachtwagen mag niet meer dan 4,8 ton zijn. Voor de Breeweg kunt u een ontheffing tot maximaal 6,7 ton krijgen. Voor de Holyweg en de Woudweg tot maximaal 9,6 ton. Heeft u een vrachtwagen met meer dan 2 assen? Dan daalt de maximale aslast die is toegestaan. Daarbij is het voertuiggewicht leidend. Bekijk de tabel voor de waarden. Holyweg aslast / gewicht (ton) Maximale aslast (ton) 9,6 Maximale voertuiggewicht: 2-asser 19,1 Maximale voertuiggewicht: 3-asser 26,0 Maximale voertuiggewicht: 4-asser 32,6 Maximale voertuiggewicht: 5-asser 38,5 Breeweg aslast / gewicht (ton) Maximale aslast (ton) 6,7 Maximale voertuiggewicht: 2-asser 13,3 Maximale voertuiggewicht: 3-asser 18,1 Maximale voertuiggewicht: 4-asser 22,8 Maximale voertuiggewicht: 5-asser 26,9   Kosten € 8,30 per kenteken € 25,- borg voor een toegangspas, sleutel of een elektronisch apparaat waarmee u verkeerspaaltjes omhoog en omlaag kunt doen. Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Vluchtelingenpaspoort

  Bent u een vluchteling en heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u op afspraak een paspoort voor vluchtelingen aanvragen. U betaalt de kosten bij de aanvraag. Uw reisdocument is binnen 5 werkdagen klaar.  Afspraak maken voor: Aanvraag vluchtelingenpaspoort Melding vermissing reisdocument Direct regelen Formulier schriftelijke toestemming afgifte reisdocument (pdf, 49 kB)  (Voor kinderen jonger dan 18 jaar.) Formulier schriftelijke toestemming afgifte reisdocument (Engelstalig) (668 kB)  (Voor kinderen jonger dan 18 jaar.) Digitaal melding maken van vermissing reisdocument Eisen U bent als vluchteling erkend door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).  U heeft een geldige verblijfsvergunning waaruit uw toelating als vluchteling blijkt. U heeft (nog) niet de Nederlandse Nationaliteit. U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).  Hoe werkt het Maak een afspraak. Vraag uw reisdocument persoonlijk aan.  Uw paspoort is binnen 5 werkdagen klaar.  Haal uw paspoort binnen 3 maanden na aanvraag persoonlijk op.  Kinderen tot 18 jaar waarvoor u een reisdocument aanvraagt, moeten zelf aanwezig zijn bij het aanvragen en bij het afhalen. Spoed Heeft u uw reisdocument snel nodig? Doe dan een spoedaanvraag vóór 14:00 uur. Dan is het reisdocument de volgende werkdag klaar. U betaalt hiervoor een toeslag. Meenemen naar afspraak Alle reisdocumenten die u heeft (geldig, verlopen of buitenlands). Uw geldige verblijfsvergunning. 1 goede pasfoto, niet ouder dan 6 maanden. Bekijk de fotomatrix(pdf, 421 kB) van 2020 of uw pasfoto voldoet aan de eisen. Voor kinderen jonger dan 18 jaar: Formulier schriftelijke toestemming afgifte reisdocument van de ouders of gezaghouder(s). Identiteitsbewijs van de ouders of gezaghouder(s). Kosten en geldigheid € 56,55. Spoedtoeslag: € 50,90. Hoe lang het paspoort geldig is, hangt af van hoe lang uw verblijfsvergunning geldig is. Het maximum is 5 jaar. Verlies of diefstal Is uw document gestolen of vermist? Dan kunt u aan de balie van het stadskantoor een verklaring van vermissing invullen. Deze verklaring is nodig om misbruik van uw oude reisdocument tegen te gaan en voor de aanvraag van een nieuw reisdocument. U kunt de melding digitaal doorgeven of op afspraak op het stadskantoor. Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Begraafplaatsen

  Vlaardingen heeft twee begraafplaatsen. Het oude Emaus en het moderne Holy. De gemeente beheert beide begraafplaatsen. Voor meer informatie kunt u de brochure begraafplaatsen aanvragen, Ook kunt u terecht bij de beheerder van de begraafplaatsen via telefoonnummer (010) 474 2189. Begraafplaats Emaus In 1823 werd begraafplaats Emaus in gebruik genomen. Het was een van de eerste begraafplaatsen met een rooms-katholiek deel ten noorden van de grote rivieren. Mooie oude bomen en monumentale grafstenen bepalen de sfeer van het oude kerkhof. De historische gebouwen zijn gerenoveerd en aangepast aan de moderne tijd. Adres Begraafplaats Emaus Emaus 6 3135 JC Vlaardingen Openingstijden zomertijd 08.00 – 21.00 uur wintertijd 08.00 – 19.00 uur Begraafplaats Holy Begraafplaats in Holy is sinds de jaren zeventig in gebruik. Manshoge beukenhagen en berken bepalen het groene beeld en natuur en park lopen er naadloos in elkaar over. De aula biedt plaats aan circa 100 bezoekers. De condoleanceruimte is geschikt voor een wat kleinere groep van maximaal 40 personen. Adres Begraafplaats Holy Olmendreef 150 3137 CR Vlaardingen Openingstijden zomertijd 08.00 – 21.00 uur wintertijd 08.00 – 19.00 uur Voorschriften en mogelijkheden begraafplaatsen Grafstenen en grafmonumenten Voor begraafplaats Holy gelden de volgende regels: Grafstenen op familiegraven moeten passen binnen een denkbeeldige kubus van  60 x 60 x 110 cm (diepte x breedte x hoogte). Grafstenen op algemene graven mogen maximaal 40 cm lang, 40 cm breed en 6 cm dik zijn. Een schuin oplopende roef voor onder de grafsteen wordt geleverd door de begraafplaats. Grafstenen bij urnengraven moeten passen binnen een denkbeeldige kubus van 50 x 50 x 50 cm (diepte x breedte x hoogte). Op begraafplaats Emaus mogen grafmonumenten niet buiten de bodemmaten van het graf komen. Als u wilt, kunt u het monument tegen een vastgesteld tarief eenmaal per jaar laten schoonspuiten. U kunt bij de begraafplaats hiervoor een formulier invullen. Planten en bloemen U moet zelf zorgen voor het onderhoud van het graf, de steen en eventuele beplanting. Regels voor beplanting zijn: Familiegraven: beplanting tot maximaal 50 cm vanaf de voorkant van de steen. Algemene graven: op algemene graven mogen bloemen in steekvazen en planten in potten worden geplaatst. Er mag geen zand of grond op het grind gestort worden. Urnentuin: hier is beplanting toegestaan binnen de afmetingen van het urnengraf. Bekijk voor meer informatie de vragen en antwoorden. U kunt daarnaast ook voor informatie terecht bij de beheerder van de begraafplaatsen via telefoonnummer (010) 474 2189.

 • Erkenning kind

  Met de erkenning neemt u wettelijk (juridisch) het ouderschap op u. Daarvoor hoeft u niet de biologische ouder te zijn. U kunt uw kind erkennen voor de geboorte, tijdens de geboorteaangifte of op een later tijdstip. Maak hiervoor een afspraak. Ouderlijk gezag regelt u ná de geboorte bij de Rechtbank. U moet uw kind officieel erkennen als u niet getrouwd bent / geen geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van uw kind. Erkenning houdt in dat: uw kind erfrecht krijgt. er een plicht tot onderhouden is tussen ouder en kind. uw kind uw achternaam kan krijgen. u nog geen ouderlijk gezag heeft over het kind. Ouderlijk gezag en voogdij moet u apart regelen via de Rechtbank. Direct regelen Formulier toestemming tot erkenning voor geboorte (pdf 47 kB) Formulier toestemming tot erkenning na geboorte (pdf, 47 kB) Maak een afspraak voor: Erkenning kind Erkenning van een kind voor de geboorte Maak een afspraak. De biologische moeder moet schriftelijk toestemming geven of bij de erkenning aanwezig zijn. Wilt u dat uw kind de achternaam van de erkenner krijgt? Dan moet de biologische moeder bij de erkenning van het eerste kind aanwezig zijn.  De gemeente maakt de erkenningsakte direct. Erkenning van een kind bij of na de geboorte Maak een afspraak. Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan moet de moeder schriftelijk toestemming geven. Is uw kind tussen 12 en 16 jaar? Dan is toestemming nodig van moeder en kind. Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan is alleen toestemming nodig van uw kind. Uw kind moet bij de erkenning aanwezig zijn.  Wilt u dat uw kind de achternaam van de erkenner krijgt? Dan moet de moeder bij de erkenning van het eerste kind persoonlijk aanwezig zijn.  Wilt u een volgend kind dat uit dezelfde relatie geboren is, erkennen? Dan heeft u alleen schriftelijk toestemming van de moeder nodig. De gemeente maakt de erkenningsakte direct. Meenemen naar de afspraak Een identiteitsbewijs van de moeder en de erkenner.  Het formulier toestemming tot erkenning voor geboorte of het formulier toestemming tot erkenning na geboorte ingevuld en ondertekend door de biologische moeder. Bij erkenning na de geboorte: een identiteitsbewijs van uw kind als u dit heeft ; een geboorteakte van het kind als het niet in Vlaardingen is geboren. Kosten Geen Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties