Resultaten

121 - 127 van de 127 Resultaten
Toon producten van Achtkarspelen
 • Snoeiafval laten ophalen

  Heeft u snoeiafval? U kunt het wegbrengen naar het gemeentelijke composteerterrein in Sumar. Dit kost niets. Het brengen van een boomstronk (stobbe) varieert in kosten van € 25,- tot € 35,-. Dit is afhankelijk van het formaat van de boomstronk.  Lukt wegbrengen niet? U kunt het snoeiafval ook laten ophalen door de gemeente. Iedere dinsdag rijden we door de gemeente om snoeihout op te halen. Hier zijn kosten aan verbonden. Bij drukte kan het ook woensdag of donderdag worden.  Vóór maandagmiddag 15.00 uur kunt u tot maximaal 2 m3 afval aanmelden. Dit kan met het online formulier of door te bellen naar telefoonnummer 14 0511. Let op: in de week van 26 april tot en met 30 april wordt er geen snoeiafval opgehaald. De eerstvolgende datum is dinsdag 4 mei. De gemeente haalt en verwerkt alleen snoeiafval van particulieren. De gemeente zamelt geen bedrijfsafval in. Hiervoor kunt u een erkende inzamelaar inschakelen.  Meld snoeiafval online aan

 • Werkgeversdienstverlening

  Van uitkering naar werk: Werkgeversdienstverlening Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel Momenteel lopen de aanvragen voor een bijstandsuitkering in Nederland sterk op. Zo ook in Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Het aantal bijstandsuitkeringen in beide gemeenten is gestegen van 1.100 in 2012 naar 1.350 begin 2016. Een zorgelijke ontwikkeling, met grote maatschappelijke en financiële gevolgen. Dat vraagt om actie van de mensen die in de bijstand terecht zijn gekomen, de overheid én de ondernemers. Beide gemeenten hebben daarom een speciaal team samengesteld, om met werkgevers en uitkeringsgerechtigden werk te vinden. Werkgeversteam Door de toenemende problematiek werken alle Friese gemeenten, UWV, SW-bedrijven, werkgevers, vakbonden en onderwijs samen om zoveel mogelijk mensen met afstand tot arbeid naar werk te helpen. Deze gezamenlijke aanpak noemen we het Regionale Werkbedrijf Fryslân Werkt! Werkgevers in zowel de publieke als de private sector stellen zich daarbij garant voor een toenemend aantal extra banen voor mensen met een beperking. Werkbedrijf Fryslân Werkt! biedt werkgevers in de regio gezamenlijk één pakket aan dienstverlening. Zij kunnen voortaan op één plek terecht met hun vraag naar arbeidskrachten en deskundig advies over personeelsvraagstukken. Binnen deze samenwerking is het belangrijk om een goede aansluiting te houden bij de lokale en regionale omstandigheden. Het gezamenlijke Werkgeversteam van gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel is aanspreekpunt voor ondernemers in beide gemeenten. Meedoen Bent u een ondernemer die maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hoog in het vaandel heeft staan en kansen wil bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dan zullen wij als werkgeversteam u daar goed in begeleiden. Deze begeleiding bestaat o.a. uit kosteloos ontzorgen om voor u de juiste kandidaat te vinden voor een vacature of werkervaringsplek. De juiste match staat voorop! Verder zijn diverse “instrumenten” beschikbaar: Proefplaatsing (duur is afhankelijk van afstand tot arbeidsmarkt) Jobcoaching Wettelijke No Risk Polis voor de kandidaten uit het doelgroepenregister Loonkostensubsidie (maatwerk na loonwaardemeting) Loondispensatie (UWV) Loonwaardebepaling Werkplekaanpassingen Beschut werk Ook voor het kosteloos inzetten van bedrijfsadvies “inclusieve arbeidsorganisatie” (kortgezegd: de bedrijfsscan), kunnen wij onze partner het UWV inzetten om mogelijkheden te creëren zodat uw organisatie duurzaam toegankelijk is voor mensen met een arbeidsbeperking. Denk daarbij bijvoorbeeld aan taken die routinematig zijn en geen opleidingsvereisten hebben. Social Return Het kan zijn dat u een opdracht is gegund is door de gemeente Achtkarspelen of Tytsjerksteradiel, waarin een Social Return (SROI) verplichting is opgenomen. Voor geschikte kandidaten kunt u contact opnemen met het Werkgeversteam. Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden om te voldoen aan de SROI verplichting. U kunt contact opnemen met één van de accountmanagers. Afspraken maken Het werkgeversteam maakt zoveel mogelijk afspraken met ondernemers. We willen graag met u in gesprek en onderzoeken waar mogelijkheden zijn. We beseffen dat dit van beide kanten maximale creativiteit vraagt. Misschien zijn arrangementen mogelijk of kunnen we samen werkgelegenheidsprojecten opstarten. Daarom maken we graag gebruik van uw expertise, om zo kansen te creëren voor werkzoekenden op de lokale arbeidsmarkt. Die uitdaging gaan wij graag met u aan. Contactgegevens Werkgeversteam Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel Hilda de Lang, accountmanager, tel 06 - 15073691 Jenna Bottema, accountmanager, tel 06 - 51323829 Jan Sijtsma, economische zaken Tytsjerksteradiel, tel 06 -15073693

 • Identiteitskaart

  Wilt u langskomen? Stel het uit als dat kan Vanwege de coronamaatregelen vragen we u om een bezoek aan het gemeentehuis zo lang mogelijk uit te stellen. Identiteitskaart Wilt u een nieuwe identiteitskaart? Vanwege het coronavirus willen wij uw afspraak op het gemeentehuis zo kort mogelijk houden. Daarom kunt u nu online een deel van uw aanvraag doen. U vult dan online uw gegevens in en op het gemeentehuis geeft u uw pasfoto af en zet u uw handtekening. Online een nieuwe identiteitskaart aanvragen Het werkt zo: Vraag online uw identiteitskaart aan. Dat kan alléén voor uzelf. Vul uw gegevens in met DigiD en betaal met iDeal. U komt langs op de afgesproken datum en tijdstip om uw aanvraag af te ronden. Neem een geldige pasfoto mee. Uw identiteitskaart ligt na 5 werkdagen voor u klaar op het gemeentehuis. Ophalen kan zonder afspraak. Wilt u online een identiteitskaart voor uw kind aanvragen? Dat kan alleen als uw kind zélf een DigiD heeft. Heeft uw kind dat nog niet? Dan kunt u een afspraak maken om de identiteitskaart op het gemeentehuis aan te vragen. Mondkapje in gemeentehuis Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, vragen wij u vriendelijk om een mondkapje te dragen tijdens uw bezoek aan het gemeentehuis. Heeft u zelf geen mondkapje? Dan ligt er 1 voor u klaar. Identiteitskaart vermist? Online vermissing melden (DigiD nodig) Spoedaanvraag Als u uw identiteitskaart snel nodig hebt, doet u een spoedaanvraag. Als u de identiteitskaart voor 14.00 uur aanvraagt, kunt u hem binnen 48 uur ophalen. U moet hiervoor wel extra betalen. Hebt u met spoed een identiteitskaart nodig? Bel dan met ons via 14 0511 (zonder netnummer) Reizen met kinderen Kinderen moeten een eigen reisdocument hebben en mogen niet meer bijgeschreven staan in het paspoort van de ouders. Wilt u online een identiteitskaart voor uw kind aanvragen? Dat kan alleen als uw kind zélf een DigiD heeft. Heeft uw kind dat nog niet? Dan kunt u een afspraak maken om de identiteitskaart op het gemeentehuis aan te vragen. Als u met uw kind naar het buitenland reist en u hebt een andere achternaam dan uw kind, dan hebt u een bewijs nodig dat u de vader of moeder bent of het ouderlijk gezag hebt. Lees meer over reizen met kinderen op de website van de Rijksoverheid. Inloggen op digid.nl met uw identiteitskaart Vanaf 1 januari 2021 wordt de Nederlandse identiteitskaart uitgegeven met een inlogfunctie. Dit betekent dat burgers straks kunnen inloggen met hun identiteitskaart via de DigiD app. Door op deze manier in te loggen, kunnen zij gegevens inzien of wijzigen die extra gevoelig zijn. Zoals medische gegevens. Lees hier meer over op de site van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

 • Achternaam kind kiezen

  Bij uw eerste kind kunt u de achternaam zelf kiezen. U kunt uw kind uw eigen achternaam geven of die van uw partner. Alle volgende kinderen van u en uw partner samen krijgen dan automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind. Wanneer u de achternaam kiest Voor de geboorte of bij de geboorteaangifte legt u de achternaam vast bij de gemeente. U en uw partner gaan samen naar de gemeente om de achternaam van uw kind vast te laten leggen. Bel met 14 0511 voor een afspraak op het gemeentehuis. Vaak kan de moeder niet aanwezig zijn bij de geboorteaangifte. U kunt daarom het beste al vóór de geboorte samen naar de gemeente gaan. Keuze achternaam Welke achternaam u voor uw kind kunt kiezen, hangt af van uw gezinssituatie: Gezinssituatie Keuze achternaam U bent getrouwd met de vader. Uw kind krijgt de achternaam van de vader. U bent getrouwd met de vader en u wilt dat uw kind uw achternaam krijgt (van de moeder dus). Vader en moeder moeten dan een verklaring afleggen bij de gemeente. U hebt een geregistreerd partnerschap met de vader. Uw kind krijgt de achternaam van de vader. U hebt een geregistreerd partnerschap met de vader en u wilt dat uw kind uw achternaam krijgt (van de moeder dus). Vader en moeder moeten dan een verklaring afleggen bij de gemeente. U hebt een andere relatie met de moeder. Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder. U hebt een andere relatie met de moeder en wilt u dat uw kind uw achternaam krijgt (van de vader dus). Dan moet u het kind erkennen. Vader en moeder leggen samen een verklaring af bij de gemeente. Man en een vrouw adopteren samen een kind. Dan kiezen zij één van hun achternamen. Dit kan alleen als het adoptiekind uw eerste kind is. 2 vrouwen krijgen samen een kind en bij de geboorte ontstaat automatisch het juridisch ouderschap. Uw kind krijgt de achternaam van de duomoeder. Wilt u dat uw kind de achternaam van de biologische moeder krijgt? Beide moeders leggen samen een verklaring af bij de gemeente. 2 vrouwen krijgen samen een kind en de duomoeder heeft het kind erkend. Uw kind krijgt de achternaam van de biologische moeder. Wilt u dat uw kind de achternaam van de duomoeder krijgt? Beide moeders leggen samen een verklaring af bij de gemeente. 2 mannen adopteren samen een kind of hebben gezamenlijk het gezag. Dan kiezen zij één van hun achternamen. Kind kiest zelf de achternaam Een kind dat bij erkenning of adoptie 16 jaar of ouder is, kiest zelf de achternaam. Een kind van 18, 19 of 20 jaar kan 1 keer de keuze van de ouders veranderen. Het kind kan de naam van de andere ouder kiezen door een naamswijziging aan te vragen. Achternaam wijzigen bij stiefkinderen of pleegkinderen Wilt u als opvoeder uw stiefkinderen of pleegkinderen uw achternaam geven? Dan vraagt u een naamswijziging aan. U kunt het aanvraagformulier naamswijziging downloaden.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Bent u eigenaar van een koopwoning, bedrijfsgebouw of stuk grond? Jaarlijks betaalt u hiervoor onroerende zaakbelasting (ozb) aan de gemeente. Huurt u een woning? Dan hoeft u geen ozb te betalen. Huurt u een bedrijfsgebouw? Dan moet u wel ozb betalen. De ozb die u moet betalen is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfsgebouw of land. Dit percentage is voor iedereen in de gemeente gelijk en wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad. Wat is de WOZ-waarde? De WOZ-waarde wordt gebruikt om te bepalen hoe hoog uw ozb is. De WOZ-waarde is de waarde van uw huis op 1 januari van vorig jaar. Deze waardepeildatum is vastgelegd in de Wet WOZ. Heeft u dit jaar verbouwd of nieuw gebouwd? Dan kijkt de gemeente naar de feitelijke situatie van uw woning op 1 januari van dit jaar. Dit is de toestandsdatum. De gemeente stelt de WOZ-waarde van uw huis, gebouw of perceel grond elk jaar vast. De waarde is gelijk aan het bedrag dat uw huis opbrengt als het wordt verkocht. Om de waarde te bepalen kijkt de gemeente onder andere naar soortgelijke huizen die zijn verkocht rond 1 januari van het vorige jaar. Wanneer woning en wanneer niet-woning? Een pand valt onder de categorie woning als ten minste 70 procent als woning wordt gebruikt. Garages vallen ook onder het begrip woning. Panden waarvan de waarde niet voor minimaal 70 procent aan de woning is toegekend vallen onder niet-woningen. Tarieven 2021 Woning of niet-woning Percentage belasting Voor woningen eigenarenbelasting:  0,1875% gebruikersbelasting: 0% Voor niet-woningen eigenarenbelasting: 0,3359%  gebruikersbelasting: 0,2889% Rekenvoorbeeld: De WOZ-waarde van uw woning is vastgesteld op € 200.000,-. U vermenigvuldigt dan de WOZ-waarde met het percentage voor eigenaren van woningen (0,1875%). De ozb is dan : € 200.000,- x 0,1875% = € 375,00. Eigenarendeel ozb Bent u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar van: een woning; een woning in aanbouw; een niet-woning (bijvoorbeeld kantoren, winkels en bedrijfspanden); een perceel grond of water? Dan ontvangt u een aanslag ozb eigenarendeel. Om te bepalen wie de eigenaar is, raadpleegt de gemeente het Kadaster. Gebruikersdeel ozb Bent u op 1 januari van het belastingjaar: gebruiker van een niet-woning; gebruiker van een perceel grond of water? Dan ontvangt u een aanslag ozb gebruikersdeel. Bezwaar maken? Heeft u bezwaar tegen de aanslag onroerende zaakbelasting? Dan kunt u bezwaar maken. Kwijtschelding aanvragen De gemeente Tytsjerksteradiel heeft een kwijtscheldingsbeleid voor gemeentelijke belastingen. In sommige gevallen is hele of gedeeltelijke kwijtschelding van de onroerende zaakbelastingen mogelijk. Verordening De gemeenteraad heeft de verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2021 op 12 november 2020 vastgesteld.

 • Afval, oud papier

  In verband met de aangescherpte corona maatregelen lukt het niet om in alle dorpen de inzameling van oud papier en karton (OPK) op de gebruikelijke manier in te zamelen. Staat uw dorp niet in het overzicht hieronder? Dan kunt u ervan uitgaan dat de inzameling doorgaat op de datum zoals is aangegeven op de afvalkalender. Wilt u uw papier zelf wegbrengen? U kunt het papier gratis inleveren bij de milieustraat. Dorp Opmerking Oentsjerk Het OPK kan iedere donderdag van 's ochtends vroeg tot 19.00 uur worden gebracht naar de container op het parkeerterrein bij de sportvelden (van Haersmasingel). Noardburgum Vanwege de winterse weersomstandigheden wordt de inzameling verplaatst. De inzameling vindt plaats op 20 februari. Heeft u vragen of wilt u wat melden over het ophalen van het oud papier? Neem dan contact op met de contactpersoon van het betreffende dorp. Dorp Contactpersoon Telefoonnummer Aldtsjerk  W. Annema 06 - 10 60 54 58 Burgum M. Veenstra (OPA) 0511 - 46 23 82 / 06 - 52 84 87 26 S. Postma (Wetterwille) 0511 - 46 48 66 / 06 - 83 54 04 63 Earnewâld J. de Haan 0511 - 53 95 44 / 06 - 23 54 42 05 Eastermar W. Hogendorp 06 - 25 04 18 31 Feanwâldsterwâl  S. de Haan 06 - 41 57 34 32 Garyp F. Koornstra 06 - 24 61 97 23 Gytsjerk A. Kieft (CBS Ichthusschool) 06 - 27 50 08 55 mevr. A. de Jong (OBS Thrimwaldaschool) 06 - 13 77 70 83 Hurdegaryp/Feanwâldsterwal S. de Haan 06 - 41 57 34 32 Jistrum E. Terpstra 06 - 30 65 82 72 Mûnein/Readtsjerk J. Geerdink 06 - 10 59 86 93 Noardburgum E. Homan (De Klimstien) 06 - 28 32 80 86  H. Sikkema (VV Noordbergum) 06 - 48 97 43 77  Oentsjerk J. Holwerda (OBS De Opstap) 06 - 22 20 31 72 A. van der Veen (CBS De Paadwizer) 06 - 13 71 51 71 Ryptsjerk E. Helder 0511 - 46 92 09 Sumar B. van der Vliet 0511 - 52 12 18 Suwâld S.J. Algra 0511 - 43 17 80 Tytsjerk A. Landman 06 - 20 00 62 38

 • Bladkorven

  Evenals voorgaande jaren zal de gemeente als service naar de inwoners ook in 2020 op meerdere plaatsen binnen haar dorpen bladkorven neerzetten. De korven worden in de week 42 (12 -16 oktober) geplaatst. Er zijn geen mogelijkheden om de locaties van de bladkorven uit te breiden. We gaan ervan uit dat de bladkorven gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn. De bladkorven zijn niet bedoeld voor snoeihout of andere materialen. Snoeihout wordt namelijk anders verwerkt dan blad. Het scheiden brengt hogere kosten met zich mee. De gemeente zal zorgen dat de korven worden leeggehaald. De bladkorven blijven staan tot er geen sprake meer is van overlast als gevolg van bladval. Inzet veegauto Bladafval op gemeentelijke grond wordt door de gemeente verwijderd door middel van de veegauto. De veegauto rijdt tijdens het herfstseizoen, op plekken waar veel bomen op gemeentegrond staan, wat vaker door de straat. De veegauto kunt u verwachten op vaste dagen in een dorp. Uiteraard kan de auto niet alle straten vegen maar zal vegen daar waar het meeste blad ligt.  We merken dat inwoners vaak een handje willen helpen om de bladeren uit de straat te krijgen, bijvoorbeeld door de bladeren op een hoop te vegen. De veegwagen kan echter zo'n grote berg niet in een keer verwerken. Daarom een paar tips om het bladvegen zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen: veeg de bladeren op straat zorg dat de bladeren verspreid liggen en niet op een grote hoop haal takken er uit, want die komen klem te zitten in de zuiger van de veegauto Wanneer komt de veegauto? Op maandag in Earnewâld, Garyp, Sumar en Burgum-west Op dinsdag in de Trynwâlden Op woensdag in Hurdegaryp Op donderdag in Tytsjerk, Suwâld, Noardburgum, Jistrum en Eastermar Op vrijdag in Burgum We hopen hiermee de hinder en overlast zoveel mogelijk te beperken. Overzicht locaties De bladkorven staan op de hieronder genoemde plaatsen. Plaats Straatnaam Aantal Aldtsjerk Van Sminiaweg, hoek Jonkerspaed 1 Aldtsjerk Van Sminiaweg, hoek Klaas Douweswei 1 Burgum Burg. Panhuyslaan, tegenover nummer 11 1 Burgum Burg. Steenhuizenlaan, tegenover nummer 74 1 Burgum Burg. Van Sytzamalaan, hoek Burg. Steenhuizenlaan 1 Burgum Johan Falkenastraat, hoek Harmen Sytstrasingel (nummer 8) 1 Burgum Harmen Sytstrasingel, tegenover nummer 47 (halve bak!) 1 Burgum Dr. B. Hornstrasingel, ter hoogte van de nummers 12, 30 en 46 3 Burgum Iikmounewei, nummer 61, bij de Reinbôge 1 Burgum J.D. de Vriesstraat, nummers 63, 33 en 13, halve bakken  3 Burgum Kolfbaan, nummers 51 en 74 2 Burgum Kolfbaan, hoek Tussendijken 1 Burgum Kwekersstrjitte, hoek Ds. Talmasingel 41 1 Burgum Burg. B. Lohmanlaan, hoek Westersingel 1 Burgum Molenweg, hoek Schoolstraat 1 Burgum G.W. Navislaan, tegenover nummer 35 1 Burgum Noordersingel, tegenover nummer 9 1 Burgum Tjalling Haismastraat, tegenover nummers 2 en 4 1 Burgum Tuorrebout, ter hoogte van Roggegers 1 Burgum Ymkersstrjitte, hoek Klompmakkersstrjitte 1 Eastermar Blauwhûskamp, tegenover nummer 9 1 Eastermar B.R. Veltmanwei, hoek 't Hôf 1 Eastermar Grote Hornstweg, tegenover voormalige school 1 Eastermar 't Hôf, tegenover nummer 78 1 Eastermar Teije Tolstraat, tegenover nummer 60 1 Eastermar Teije Tolstraat, naast glasbak in berm 1 Garyp Brandsmaloane, tegenover nummer 15 1 Garyp Ljippenstâl, nummer 37, op grasveldje 1 Gytsjerk Dr. O. Postmastrjitte, naast nummer 25 1 Gytsjerk Suderspaerlân, naast nummer 19 1 Hurdegaryp Burg. Drijberweg, hoek Reitsmaweg 1 Hurdegaryp Burg. Drijberweg, hoek Kobbeflecht 1 Hurdegaryp Easteromwei, nummer 33 1 Hurdegaryp Gaelekamp, bij de tennisbaan 1 Hurdegaryp Koaikamp, nummer 18 1 Hurdegaryp Kobbeflecht, tegenover nummer 120 (naast dokter Straat) 1 Hurdegaryp Swagermanstraat, hoek Anth. Fokkerstraat) 1 Hurdegaryp Van Helsdingenstraat, tegenover nummer 9 (overzijde van de straat) 1 Hurdegaryp Vossenburcht (hoek Douwetille) 1 Mûnein Mounewei, tegenover nummer 31 1 Noardburgum S.K. Feitsmastraat, tegenover nummer 13 1 Oentsjerk Douweloane, hoek De Dobbe 1 Oentsjerk Heemstrasingel, tegenover nummer 14 en 16 1 Oentsjerk Van Haersmasingel, tegenover nummer 66 1 Oentsjerk Staniasingel, hoek Uniasingel, tegenover nummer 15 1 Ryptsjerk Binnendijk, hoek Heermawei 1 Sumar De Jister, tegenover nummer 19 1 Sumar S.P. Hoekstraweg, tegenover nummer 36 1 Suwâld Kerkbuurt, nabij nummers 36 en 59 2 Tytsjerk Boskleane, naast nummer 45 1 Tytsjerk Hanenburg, tegenover nummer 1 1

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties