Resultaten

121 - 130 van de 134 Resultaten
Toon producten van Noardeast-Fryslân
 • Volmacht

  Als een kiezer niet in de gelegenheid is zelf te gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie - kan hij een andere kiezer machtigen dit voor hem te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. Werkgevers zijn verplicht om kiezers de gelegenheid te geven om hun stem uit te brengen, als dit niet buiten werktijd kan.

 • Boom kappen

  Als u een boom wilt kappen, kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. Ook als u zeer fors wilt snoeien, heeft u soms deze vergunning nodig. 

 • Melden verloren en gevonden voorwerpen

  Bent u iets verloren of hebt u iets gevonden? Meld het ons meteen. Dit kan online of neem contact op met de gemeente.

 • Individuele studietoeslag

  Studiefinanciering is voor een student meestal niet voldoende om alle kosten van te betalen. Veel studenten werken daarom naast hun studie. Maar studenten met een beperking kunnen vaak niet of nauwelijks bijverdienen. Voor hen is er de individuele studietoeslag. Dit is bijzondere bijstand.

 • Compensatie coronaschade voor culturele organisaties en jongerenwerk

  Culturele organisaties en vrijwilligersorganisaties op het gebied van jeugd die schade hebben geleden door de maatregelen rond het coronavirus, kunnen een financiële tegemoetkoming vragen bij de gemeente Noardeast-Fryslân.

 • AV Frieso

  Méér zorgverzekering voor minder geld. Een uitgebreide zorgverzekering is belangrijk. De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen, een collectieve zorgverzekering afgesloten met zorgverzekeraar De Friesland. U bent dan beter verzekerd voor minder geld.

  Voordelen

  • De gemeente betaalt mee aan de premie
  • Uitgebreide vergoeding voor onder andere brillen, fysiotherapie, tandartskosten en Wmo eigen bijdragen
  • De zorgverzekeraar accepteert de aanvraag, ongeacht uw gezondheid

  Advies

  Op www.gezondverzekerd.nl leest u wat het aanbod van de gemeente is en De Friesland precies inhoudt. U ziet hier welke kosten er vergoed worden.

 • Grof huishoudelijk afval

  Alles wat niet in de grijze sortibak past is grof huishoudelijk afval.

  Grof huishoudelijk afval en grof tuinafval kunt u naar de milieustraat brengen. Bijna al het afval is gratis. Alleen voor Bouw- en sloopafval moet u betalen.

  Grof tuinafval is al het plantaardige en organische materiaal dat te groot is voor het GFT. Denk hierbij aan afval dat ontstaat bij het aanleggen, het onderhouden of verwijderen van onderdelen van de tuin

 • Schouwsloot

  Eens in de 12 jaar controleert Wetterskip Fryslân het waterpeil in de schouwsloten. Schouwsloten waarin minder dan 50 centimeter water staat moeten gebaggerd worden. Eigenaren van de schouwsloten hebben daarover in 2018 een brief van het Wetterskip gekregen.

  Hierin staat het verzoek de sloot voor 1 november 2018 te baggeren. Mocht de sloot niet voor 1 november 2018 gebaggerd zijn, dan wordt de termijn met één jaar verlengd. Dan moet uiterlijk 1 november 2019 de sloot gebaggerd zijn. Het uitbaggeren is een gezamenlijke verplichting voor de gemeente en de eigenaar. De gemeente is namelijk voor de helft eigenaar van de sloot.

 • Bijstand

  Bijstand is een uitkering van de gemeente voor mensen die te weinig geld hebben om van te leven. Deze uitkering is geregeld in de Participatiewet. Bijstand is bedoeld voor de noodzakelijke kosten, zoals huur, eten, kleding en een zorgverzekering.

  U kunt ook hulp krijgen bij het vinden van een baan, zodat u weer een eigen inkomen krijgt. Wilt u zich inschrijven als werkzoekende en/of een uitkering aanvragen? Kijk dan eerst op www.werk.nl en maak gebruik van de digitale inschrijfmogelijkheid. Als u geen mogelijkheden heeft om gebruik te maken van de digitale inschrijfmogelijkheid kunt u zich tijdens openingstijden melden in het gemeentehuis van de gemeente Dantumadiel.

 • Subsidie vanaf € 5.000,-

  Voor het aanvragen van een eenmalige subsidie vanaf € 5.000,- wordt de Subsidieregeling Versnellingsagenda ieder jaar in de maanden januari, mei en september door de gemeente Noardeast-Fryslân opengesteld.

  De beoordeling van alle subsidieaanvragen die tijdens zo’n periode zijn ingediend, wordt na afloop van een periode gedaan door de Regioboard. In de Regioboard zitten vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid. De Regioboard kent alle ingediende subsidieaanvragen op basis van een beoordelingskader punten toe, zodat een rangschikking ontstaat. 


  Het beoordelingskader vindt u hier. 

  Aan de hand van deze rangschikking ontvangt de beste beoordeelde subsidieaanvraag als eerste subsidie, daarna de volgende in de rangschikking en zo verder totdat het beschikbare budget voor de betreffende periode op is. Als de Regioboard onvoldoende punten aan een subsidieaanvraag toekent, wordt sowieso geen subsidie beschikbaar gesteld.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties