Resultaten

121 - 125 van de 125 Resultaten
Toon producten van Son en Breugel
 • Bestemmingsplan aanpassen

  In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Het gaat altijd over een bepaald gebied. Het bestemmingsplan biedt u antwoord op vragen zoals: Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden? Hoe mag een stuk grond gebruikt worden? Mogen wegen worden aangelegd? Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied? Welke bouwregels gelden er, voor bijvoorbeeld de (ver)bouw van een pand? Als u grond of gebouwen anders wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan toegestaan is, dan kan de gemeente daar in sommige gevallen aan meewerken. Dat kan door een afwijking toe te staan met een afwijkingsprocedure of met het wijzigen van het bestemmingsplan. De gemeente is niet verplicht om mee te werken aan een afwijking of wijziging van een bestemmingsplan.

 • Luchtruim gebruiken

  In de regel is het verboden met een luchtvaartuig, zoals bijvoorbeeld een luchtballon, op te stijgen of te landen buiten een luchthaven. Wilt u toch met een luchtvaartuig opstijgen of landen buiten een luchthaven? Vraag dan een TUG-ontheffing (Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik) aan. Dit kunt u sinds 2009 niet meer doen bij de gemeente, maar alleen nog maar bij de provincie.   Wilt u meer informatie? Ga dan naar de website van de provincie Brabant. Ballonnen oplaten Wilt u (helium)ballonnen oplaten voor bijvoorbeeld een ballonnenwedstrijd? Dan moet u dit melden bij de verkeersleiding van Eindhoven Airport. Let op: de ballonnen mogen niet aan elkaar geknoopt worden. Ook mogen er geen ijzeren delen aan de ballonnen zitten. Kaartjes mogen dus niet met paperclips of haakjes aan de ballonnen worden vastgemaakt, maar moeten aan het touwtje zelf vast zitten. Vlieggebieden met een drone Vanwege de veiligheid, mag u niet overal vliegen met een drone. In gebieden rondom vliegvelden is dit bijvoorbeeld verboden. U mag wel vliegen in het vrije deel van het luchtruim. Dit deel wordt niet gecontroleerd door de luchtverkeersleiding. Op de website van de Rijksoverheid vindt u de regels voor vliegen met een drone.

 • Vuur stoken

  Het is verboden in de open lucht (afval)stoffen te verbranden, tenzij hiertoe een omgevingsvergunning, als bedoeld in art. 2.1 lid e Wabo is verleend. Art. 5.34 Algemene Plaatselijke Verordening Het verbod geldt niet voorzover het betreft het op (eigen) privéterrein hebben van: verlichting door middel van kaarsen, fakkels e.d. sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen worden verbrand, vuur voor koken, bakken en braden, voorzover dat geen gevaar, overlast of hinder oplevert voor de omgeving. Het college verleent geen ontheffingen voor het stoken van snoeihout. Snoeihout dient voortaan of te worden versnipperd, of te worden afgevoerd naar de milieustraat of er kunnen houtwallen van gemaakt worden. Voor het stoken van kampvuren bij bijvoorbeeld de scouting kan onder oplegging van voorwaarden ontheffing worden aangevraagd en verleend. Het college heeft ook besloten zelf geen kerstboomverbrandingen meer te organiseren, maar over te gaan tot versnipperen van de bomen..

 • Sociale huurwoning, urgentieverklaring

  Met spoed woonruimte nodig? Heeft u met spoed woonruimte nodig? Is er een noodsituatie ontstaan, waardoor u niet meer in uw woning kunt blijven wonen? Is het écht dringend en zijn er geen andere oplossingen? Dan komt u misschien met voorrang in aanmerking voor een huurwoning.   Om dit te krijgen moet u urgentie aanvragen.   Eén urgentieregeling in de regio (Stedelijk Gebied Eindhoven)  Er is één urgentieregeling voor sociale huurwoningen in Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. De woningcorporaties Bergopwaarts, Compaen, Helpt Elkander, ’thuis, Sint Trudo, Volksbelang, woCom, Woonbedrijf, Wooninc. en Woonpartners werken samen om deze urgentieregeling uit te voeren.  Komt u in aanmerking voor urgentie? De voorwaarden zijn: U bent minimaal 18 jaar. U bent dakloos of u dreigt dakloos te worden buiten uw eigen schuld. Als u in deze situatie zelf een tijdelijk onderkomen heeft geregeld ter overbrugging, maar hier niet langdurig kan blijven wonen, dan komt u mogelijk ook in aanmerking voor urgentie. U heeft een woning nodig, maar u kunt zelf geen woning kopen of huren via een particuliere verhuurder of makelaar. Het inkomen van u en uw eventuele partner samen is lager dan € 39.055,- (prijspeil 2020). U staat ingeschreven als woningzoekende bij Wooniezie en/of bij Woonbedrijf. U heeft zelf actief naar woonruimte gezocht en u heeft geen woningaanbod van een corporatie geweigerd. U of uw eventuele partner heeft niet eerder urgentie gekregen die vervallen of ingetrokken is. U of uw eventuele partner staat niet geregistreerd op de Kansen- en Sanctielijst. Ook gelden er voorwaarden voor uw persoonlijke situatie. In het bestand Voorbeelden situaties aanvragen urgentieregeling staat wanneer u mogelijk wel of niet in aanmerking komt voor urgentie. Uw situatie bepaalt waar u uw urgentieaanvraag moet indienen. Wordt uw aanvraag op de juiste plek ingediend, dan kan deze ook sneller in behandeling genomen worden. Hieronder leest u waar u urgentie kunt aanvragen.  Situatie: Urgentiecategorie:  Aan te vragen bij: U verleent of ontvangt mantelzorg die voldoet aan de voorwaarden van de regeling. Maatschappelijke urgentie Een van de woningcorporaties in het SGE  U heeft kinderen die voor huisvesting aangewezen zijn op uw woning. Alleen kunt u door omstandigheden niet meer in de woning blijven (echtscheiding, relationeel geweld, verkoop etc). Maatschappelijke urgentie Een van de woningcorporaties in het SGE  U kunt vanwege psychische problemen, waarvoor u in behandeling bent, niet goed functioneren in uw woonomgeving. Medische urgentie Een van de woningcorporaties in het SGE  U heeft een acuut medisch probleem waarvoor u aangepaste woonruimte nodig heeft Medische urgentie WMO Een van de gemeenten in het SGE U zoekt een andere woning als gevolg van een sociaal plan bij herstructurering. Volkshuisvestelijke urgentie Een van de woningcorporaties in het SGE  Uw woning is opgekocht door de gemeente voor openbare werken Volkshuisvestelijke urgentie Een van de gemeenten in het SGE U stroomt uit een instelling met intramurale setting naar een zelfstandige woning met begeleiding Sociale urgentie Een van de gemeenten in het SGE U stroomt uit een blijf-van-mijn-lijf huis Sociale urgentie Een van de gemeenten in het SGE U heeft te hoge woonlasten en kunt uw huur of hypotheek niet meer betalen Maatschappelijke urgentie Een van de woningcorporaties in het SGE 

 • Vuurwerk afsteken

  Door het coronavirus is de werkdruk in ziekenhuizen en bij hulpverleners erg hoog. Om te voorkomen dat die rond de jaarwisseling nog hoger wordt door de jaarlijks terugkerende stroom aan vuurwerkgewonden, heeft het kabinet besloten dat tijdens deze jaarwisseling 2020-2021 geen vuurwerk afgestoken mag worden. Het mag daarom ook niet verkocht of vervoerd worden. Vuurwerkverbod Het verbod op het verkopen, vervoeren en afsteken van vuurwerk geldt voor al het oudejaarsvuurwerk (waar op het label categorie F2 of F3 staat). Fop- en schertsvuurwerk afsteken (categorie F1-vuurwerk) zoals trektouwtjes, knalerwten en sterretjes mag wel. Dit vuurwerk is het hele jaar te koop en mag vanaf 12 jaar worden gekocht en gebruikt. Meer informatie over fop- en schertsvuurwerk leest u op de website van de rijksoverheid. Straffen afsteken verboden vuurwerk Politie en boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) handhaven de vuurwerkregels. Houdt u zich niet aan deze regels, dan kunt u een boete of zelfs een strafblad krijgen. Meer informatie over de vuurwerkstraffen leest u op de website van de rijksoverheid. Meld vuurwerk(overlast) bij de politie Wordt er vuurwerk bij u in de buurt afgestoken of vermoedt u dat iemand in het bezit is van zwaar en illegaal vuurwerk? Bel dan de politie: 0900-8844. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Wat kunt u als inwoner doen? Naast het melden van overlast en vernielingen, kunt u ook helpen om de schade te beperken: Zorg dat er geen brandbaar materiaal beschikbaar is. Zorg dat kerstbomen tijdig en op de juiste manier worden afgevoerd. Dit geldt natuurlijk voor alles wat brandbaar is. Wat kunt u als ondernemer doen? Ook vanuit uw bedrijf kunt u helpen om de schade te beperken: Zorg dat er geen brandbaar materiaal beschikbaar is, denk aan vlaggenstokken, vlaggen, containers, pallets etc. Sluit afvalcontainers af of plaats ze binnen tijdens de jaarwisseling of op een afgesloten terrein buiten het bereik van anderen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties