Resultaten

121 - 125 van de 125 Resultaten
Toon producten van Steenwijkerland
 • WOZ-waarde

  Bent u eigenaar van een huis, bedrijfsgebouw of een stuk grond? Dan betaalt u jaarlijks onroerendezaakbelasting (OZB). Hoe hoog dat bedrag is, is afhankelijk van de waarde van uw eigendom. Dit noemen we de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken). De gemeente stelt deze waarde jaarlijks vast. Bij het vaststellen van de WOZ-waarde voor 2021 kijken we naar wat de onroerende zaak waard was op 1 januari 2020. Als de onroerende zaak tussen 1 januari 2020 en het begin van het belastingjaar (1 januari 2021) veranderd is, bijvoorbeeld door bouw of sloop, wordt bij de waardering uitgegaan van de feitelijke situatie op 1 januari 2021.

 • Rijbewijs

  U kunt uw rijbewijs aanvragen of vernieuwen bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Uw rijbewijs is in de meeste gevallen 10 jaar geldig. Rijbewijzen 9 maanden langer geldig Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk om het rijbewijs tijdig te verlengen. Daarom heeft de Europese Commissie besloten om de geldigheid van EU-rijbewijzen die in de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 november 2020 verlopen, met 9 maanden te verlengen. Die 9 maanden gaan in vanaf de datum dat het rijbewijs verloopt. Meer informatie en de voorwaarden vindt u op de website van het RDW en de website van het CBR. Theorie-examens rijbewijs langer geldig Het is sinds de aangescherpte maatregelen van medio december 2020 tot 19 januari 2021 niet mogelijk om bij het CBR examen te doen. Om te voorkomen dat eerder behaalde theorie-examens straks niet meer geldig zijn, verlengt minister Van Nieuwenhuizen de geldigheid van deze examens. Ook de theorie- en praktijkexamens voor logistieke beroepen, zoals vrachtwagenchauffeurs, blijven langer geldig. Examens die tussen 1 januari 2021 en 1 mei 2021 hun geldigheid zouden verliezen, blijven nu tot 1 oktober 2021 geldig. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid en de website van het CBR.

 • Achternaam wijzigen

  Wilt u uw achternaam of die van uw kind wijzigen? Of wilt u een naam toevoegen aan uw eigen achternaam? Dan moet u daarvoor toestemming vragen aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Redenen om uw achternaam te wijzigen, kunnen zijn: De naam is, eventueel in combinatie met het beroep, maatschappelijke positie of de persoonlijke situatie, ongepast of bespottelijk; De naam komt zo vaak voor dat zij onvoldoende onderscheid biedt; De naam is in het Nederlands moeilijk uitspreekbaar; De naam is onjuist gespeld in de akten van de burgerlijke stand; De ouders zijn uit elkaar; De achternaam van het kind is anders dan die van de andere kinderen in het gezin.

 • Voornaam kind

  Heeft u al een naam bedacht voor uw ongeboren of geboren kind? In principe bent u vrij om elke naam te kiezen die u mooi vindt. In sommige gevallen moet de ambtenaar van burgerlijke stand een voornaam weigeren. Weigering van een voornaam gebeurt als de naam: Ongepast is, bijvoorbeeld omdat het ook een scheldwoord is. Gelijk is aan bestaande geslachtsnamen. Bijvoorbeeld 'Jansen'. Uitzondering: een geslachtsnaam die ook bekend is als voornaam. Bijvoorbeeld 'Roos'. Niet de aard en het karakter van een voornaam hebben. Bijvoorbeeld 'Fietsbel'. Gelijk is aan een adellijke titel of predikaat. Bijvoorbeeld 'Ridder', 'Markies', 'Hertog', 'Prins', 'Jonkheer' of 'Graaf'. Dit geldt ook voor de vrouwelijke varianten.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  Elk jaar ontvangt u aanslagen van de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen. Als u deze aanslagen niet kunt betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen. Let op: Bij uw aanvraag moet u verschillende bijlagen indienen. Een overzicht van de bijlagen vindt u op deze pagina onder 'bijlagen'. Houd deze gegevens bij de hand als u uw aanvraag indient.  Kwijtschelding is mogelijk van de volgende belastingen / heffingen: Rioolheffing Afvalstoffenheffing Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Roerende-ruimtebelastingen Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing (waterschap)  Als u een eigen bedrijf heeft of zelfstandige bent, kunt u geen kwijtschelding krijgen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties