Resultaten

121 - 130 van de 135 Resultaten
Toon producten van Tiel
 • Bijzondere bijstand, witgoed en woninginrichting

  Heeft u een kapotte wasmachine of koelkast? Het vervangen of repareren kost vaak veel geld. Hiervoor moet u zelf sparen. Ook de inrichting van uw woning, zoals verf, vloerbedekking en een bank, zijn kosten waar u zelf voor moet sparen. Soms heeft u door bijzondere omstandigheden niet kunnen sparen voor deze kosten. Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand is voor bijzondere en noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen van uw inkomen of individuele inkomenstoeslag. Een andere regeling vergoed deze kosten ook niet.

 • Kind erkennen

  Als u niet getrouwd bent en u geen geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft uw kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Wilt u de wettelijke vader of duomoeder zijn? Dan moet u het kind erkennen. Wat u moet regelen, hangt af van het moment waarop u het kind erkent: vóór de geboorte, bij de aangifte van de geboorte of ná de aangifte van de geboorte.

 • Fietsen en bromfietsen gevonden of verloren

  Als u een (brom)fiets vindt, moet u hiervan melding maken bij de gemeente. Bent u uw fiets of bromfiets kwijt, dan kunt u op dinsdagen tussen 15.00 en 16.00 uur komen kijken of uw fiets op de Avri-werf (Industrieweg 4-6) in Tiel staat.

 • Zelfstandig ondernemer en schulden

  Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u moeite om maandelijks al uw betalingen te doen? Of zijn er al schulden en kunt u deze niet meer betalen? Wij zoeken graag samen met u naar een passende oplossing. Vraag de medewerkers van het team schuldhulpverlening naar de mogelijkheden.

 • Vrijwilligersverzekering

  Als u vrijwilligerswerk doet, bent u niet altijd goed verzekerd. Daarom heeft de gemeente een vrijwilligersverzekering afgesloten. Als vrijwilliger bent u automatisch verzekerd bij deze verzekering. Dit betekent dat u verzekerd bent als u een ongeluk krijgt of schade veroorzaakt. De vrijwilligersverzekering is een tweede (secundaire) dekking. Dit betekent dat de eigen aansprakelijkheidsverzekering van de vrijwilliger, of die van de instelling waarvoor hij of zij de activiteiten verricht, altijd voorgaat op de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Het wordt ook wel een 'vangnet' verzekering genoemd. Het is aan te raden om de eigen verzekering niet op te zeggen.

 • Rioolheffing

  U betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente. U krijgt een aanslag rioolheffing als u een woning of bedrijfspand hebt in de gemeente. Ook als uw woning of bedrijfspand niet aangesloten is op de riolering (dit komt weinig voor). U krijgt een aanslag voor de rioolheffing van de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) als u (als gebruiker van een pand) afvalwater loost op de gemeentelijke riolering of in het openbaar water.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Heeft u schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente? Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen. De gemeente is pas aansprakelijk als u kunt bewijzen dat de gemeente niet, of niet juist heeft gehandeld. En dat de schade daarvan een direct gevolg is.

 • Emigratie doorgeven

  Als u vertrekt naar het buitenland (emigratie) dan moet dit in de laatste 5 dagen vóór vertrek worden doorgegeven. U doet aangifte van vertrek naar het buitenland als u in een tijdvak van 1 jaar tenminste 8 maanden in het buitenland zult verblijven. De datum waarop u uw emigratie doorgeeft, is ook de datum waarop u wordt uitgeschreven.

 • Eenmalige activiteitensubsidie wijken en dorpen (wijkbudget)

  De gemeente Tiel wil zorgen voor een verbeterde leefbaarheid en meer vergroening in wijken en dorpen. De gemeente geeft daarom subsidie voor activiteiten die meehelpen aan het zorgen voor een verbeterde leefbaarheid en of het welbevinden van inwoners in de wijken of dorpen van Tiel.

 • Algemene informatie subsidies

  Subsidie is de aanspraak op geld van de gemeente, dat de gemeente verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager. De gemeente verstrekt subsidies voor activiteiten die bijdragen aan onze doelen. Met subsidie wil de gemeente stimuleren dat organisaties en inwoners met hun activiteiten bijdragen aan het bereiken van gemeenschappelijke doelen. Hiervoor is er subsidiebeleid.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties