Resultaten

121 - 123 van de 123 Resultaten
Toon producten van Valkenswaard
  • Bezwaar maken

    Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning heeft gevraagd, maar niet gekregen. Of uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. Of u bent het niet eens met een belastingaanslag van de gemeente. Vaak kunt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen. In het bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. De gemeente moet dan opnieuw beslissen. Bent u het ook niet eens met dit tweede besluit? Dan kunt u meestal beroep indienen bij de rechter. Indienen van een bezwaarschrift Klacht indienen Als u vindt dat u bent benadeeld door het optreden van een bestuurder of een medewerker van de gemeente, kunt u een klacht indienen. De gemeente handelt de klacht volgens een vastgestelde procedure (klachtenregeling) af. Klacht digitaal indienen

  • Koninklijke onderscheiding, lintje

    Als u iemand kent in uw omgeving die een lintje verdient, dan kunt u die persoon voordragen.Heeft u alle informatie over de kandidaat? Dan kunt u een aanvraag indienen. Dat moet u doen in de woonplaats van de kandidaat, minimaal 6 maanden voor de datum van uitreiking. Aanvragen voor Valkenswaardse inwoners dient u dus -bij voorkeur digitaal- in bij de gemeente Valkenswaard. Let op! Voor de Lintjesregen 2022 moet uw voorstel vóór 1 juli 2021 binnen zijn bij de gemeente. Alleen complete, volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen. Aanvraagformulier Koninklijke onderscheiding Contact over Koninklijke onderscheiding U kunt het aanvraagformulier ook opvragen bij mevrouw L. Smets van de gemeente Valkenswaard. Ook met vragen over de procedure kunt u bij haar terecht. Bel voor telefonisch overleg naar (040) 2083453 van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur. Het ingevulde formulier met bijlagen kunt u vervolgens rechtstreeks naar haar mailen. Op Lintjes.nl leest u meer over hoe de persoon de onderscheiding kan krijgen.

  • Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

    De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) voorziet in het inkomen van zelfstandigen die na hun 55e levensjaar hun bedrijf of beroep hebben beëindigd. De IOAZ wordt uitgevoerd door uw gemeente en moet voorkomen dat u een beroep moet doen op de bijstand. Op grond van de IOAZ kunt u recht hebben op een uitkering op het niveau van het sociaal minimum. U moet uw aanvraag indienen vóór de beëindiging van het zelfstandige beroep of bedrijf. Online IOAZ aanvragen

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties