Resultaten

121 - 127 van de 127 Resultaten
Toon producten van Vlaardingen
 • Verhuizen vanuit het buitenland (immigratie)

  Verhuist u vanuit het buitenland naar Vlaardingen of bent u het komende half jaar minimaal 4 maanden in Nederland?  Schrijf u binnen 5 dagen na aankomst in bij de gemeente. Maak hiervoor telefonisch een afspraak. Hoe werkt het Maak telefonisch een afspraak via 010-248 4000. Zorg voor de juiste documenten. Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden? Dan moeten zij meekomen naar de afspraak. Woont u korter dan 4 maanden in Nederland? Laat uzelf dan registreren in de Registratie Niet Ingezetene (RNI). Heeft u geen Nederlandse of andere EU nationaliteit? Maak dan eerst een afspraak met de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) voor het aanvragen van een verblijfsvergunning. Zodra u een verblijfsdocument heeft, kunt u zich inschrijven. Is het adres waar u gaat wonen van Samenwerking of Waterweg Wonen? Dan moet u een schriftelijke toestemming van deze verhuurder vragen. Meenemen naar afspraak   Een geldig identiteitsbewijs van iedereen die ingeschreven wordt. Bewijs van rechtmatig verblijf (verblijfsdocument/visum langer dan 4 maanden geldig) Bewijs van uitschrijving als u uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten komt. Huur- of koopcontract van uw woning of schriftelijke instemmingsverklaring (pdf, 185 kB) van de hoofdbewoner bij wie u gaat inwonen. Schriftelijke toestemming als het adres waar u gaat wonen van Samenwerking of Waterweg Wonen is Originele documenten uit het buitenland van uzelf en uw kinderen. Bijvoorbeeld een geboorteakte of een huwelijksakte. Alleen Engelse en Duitse akten worden zonder officiële vertaling geaccepteerd. Documenten die niet in het Engels of Duits zijn opgemaakt, moeten worden vertaald door een beëdigd vertaler. Ook kan het zijn dat de documenten een legalisatie moeten hebben. Lees meer over de legalisatie van documenten op www.nederlandwereldwijd.nl. De verwerking duurt maximaal 4 weken. Kosten Geen Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Begraven, cremeren en grafrecht

  Begraven kan in een algemeen graf of een familiegraf. Cremeren kan niet in Vlaardingen. Er is wel een urnentuin, een urnenmuur en een uitstrooiplaats voor as. Als een dierbare wordt begraven in een particulier (familie)graf, moet u grafrechten aanvragen.  Direct regelen Aanvraag verlenging grafrecht (pdf, 70 kB) Aanvraag overboeking grafrecht (pdf, 72 kB) Aanvraag overboeking grafrecht bij overlijden rechthebbende (pdf, 72 kB) Begraven of cremeren   Vlaardingen heeft 2 begraafplaatsen: Emaus en Holy. Vlaardingen heeft geen crematorium. Wel kunt u een urn laten bijzetten op een begraafplaats. Op begraafplaats Holy kunt u de as van de overledene uitstrooien. Ook heeft Holy een islamitische begraafplaats.  Begraven in Vlaardingen kan: in een particulier (familie)graf: voor 20 jaar voor 2 of 3 personen (3-persoonsgraven alleen op begraafplaats Holy). De rechten kunnen altijd worden verlengd. in een algemeen graf (alleen op begraafplaats Holy). De overledene kan hier 10 jaar begraven liggen. U kunt deze periode niet verlengen. Een asbus, urn of de as van een overledene kunt u: begraven of neerzetten in een urnengraf in de urnentuin. U kunt hier stukjes grond (80 x 80 cm) huren voor een periode van 10 jaar. Deze periode kunt u met 10 jaar verlengen. neerzetten in een algemene nis of particuliere (familie)nis in de urnenmuur (alleen op begraafplaats Holy). Een algemene nis of een particuliere (familie)nis huurt u voor 10 jaar. U kunt deze periode met 10 jaar verlengen. neerzetten in of op een particulier (familie)graf. uitstrooien op het strooiveld (alleen op begraafplaats Holy). Wilt u een grafsteen, een gedenkplaat of planten neerzetten bij een (urnen)graf? Dat kan, bekijk wel de regels. Met vragen of voor overleg over de mogelijkheden kunt u de beheerder van de begraafplaats bellen via (010) 474 2189. Informatie voor uitvaartondernemers Voor uitvaartondernemers hebben we de folder Informatie voor uitvaartondernemers (pdf, 260kB). N.B. het aantal personen in de aula’s en koffiekamer wordt aangepast aan de coronamaatregelen en worden hieronder weergegeven. De aantallen in de folder zijn dus niet leidend.  Let op: rekening houdend met de coronamaatregel '1.5 meter afstand' mogen er vanaf 19 november in de aula van begraafplaats Holy maximaal 45 personen en in de aula van begraafplaats Emaus maximaal 30 personen aanwezig zijn (exclusief personeel begraafplaats, uitvaartondernemer en geestelijke medewerkers). In de koffiekamer van beide begraafplaatsen zijn 10-12 personen (afhankelijk van de grootte van huishoudens) toegestaan. Buiten mag het aantal personen met ingang van 25 januari 2021 maximaal 50 zijn.   In de aula van begraafplaats Holy bieden we tijdelijk een livestreamverbinding aan. Dit betekent dat familieleden en andere belangstellenden, die niet bij de dienst kunnen of mogen zijn, de auladienst op afstand kunnen volgen. Dit kan alleen op het tijdstip van de werkelijke dienst. Er zijn gedurende de coronacrisis geen kosten verbonden aan deze extra dienst. Opname van de dienst op usb behoort ook tot de mogelijkheden. De kosten van de usb worden, zoals gewoonlijk, wel doorberekend. Uitvaartondernemers die gebruik willen maken van de livestream kunnen dit aangeven op het aanvraagformulier voor de begrafenis. De ondernemer mag zelf een wachtwoord (maximaal 15 tekens) voor de livestream verzinnen, zodat hij dit kan vermelden op de rouwkaart. Dit wachtwoord moet vermeld worden op het aanvraagformulier voor de begrafenis, zodat de medewerkers van de begraafplaats de livestream met dit wachtwoord kunnen instellen voor het volgen van de dienst.  Tijd reserveren Digitaal begraaftijd reserveren Heeft u als uitvaartondernemer geen login, dan kunt u deze op werkdagen aanvragen via (010) 248 4000. U kunt ook een aanvraag sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier.  Heeft u geen login, dan kunt u op werkdagen een tijd laten reserveren door een medewerker van de begraafplaats via telefoonnummer (010) 474 2189. Aanvraag begrafenis of asbestemming Uitvaartondernemers zijn verplicht alle gegevens en wensen voor de uitvaart digitaal door te geven. Dat kan met of zonder eHerkenning. Aanvraag met eHerkenning Met uw eHerkenning en de door de gemeente afgegeven extra code kunt u een versnelde aanvraag doen. Bij het invullen van het burgerservicenummer (BSN) worden de andere NAW gegevens automatisch ingevuld. Aanvraag zonder eHerkenning U kunt kiezen voor een aanvraag zonder eHerkenning als u het burgerservicenummer (BSN) niet wil vragen of de familie/rechthebbende het burgerservicenummer (BSN) niet aan u wil verstrekken. Een burger is niet verplicht het burgerservicenummer (BSN) aan u te geven. Grafrechten Als een dierbare wordt begraven in een particulier (familie)graf, moet u grafrechten aanvragen. Daarmee huurt u een graf. Als uw dierbare begraven wordt in een algemeen graf hoeft u geen grafrechten aan te vragen.  Hoe werkt het Een particulier (familie)graf kunt u aanvragen via de beheerder van de begraafplaats. U kunt dit ook door uw begrafenisondernemer laten doen. U kunt op elk moment de grafrechten verlengen voor maximaal 10 jaar via het formulier ‘aanvraag verlenging grafrecht’. Voordat uw grafrechten verlopen, krijgt u bericht. Particuliere (familie)graven op begraafplaats Emaus kunt u verlengen met 1, 5 of 10 jaar. Op begraafplaats Holy kunt u de rechten verlengen met 5 of 10 jaar. De grafrechten van een particulier (familie)graf kunt u op een andere naam laten zetten met het formulier ‘aanvraag overboeking grafrecht’. Het verwerken van het verlengen of overboeken van grafrechten duurt maximaal 6 weken. U krijgt een akte van de wijziging. Overlijdt de eigenaar van het grafrecht? Schrijf het grafrecht dan binnen 1 jaar over op iemand anders. Als u dit niet doet, kan het recht op een eigen graf vervallen. Kosten Bekijk het tarievenoverzicht begraafplaatsen (pdf, 90kB) Met vragen of voor overleg over de mogelijkheden kunt u de beheerder van de begraafplaats bellen via (010) 474 2189 of vraag de brochure begraafplaatsen aan.

 • Parkeervergunning bewoners

  Woont u in een gebied met betaald parkeren, heeft u geen eigen parkeerplaats en rust er geen parkeereis op uw woning? Vraag digitaal of op afspraak een parkeervergunning aan.  Direct regelen  Parkeervergunning bewoners aanvragen of wijzigen  Maak een afspraak voor: Parkeervergunning aanvragen, wijzigen of inleveren Hoe werkt het? Aanvraag voor een auto waarvan het kentekenbewijs op uw naam staat vraag uw parkeervergunning digitaal aan met DigiD.  Parkeervergunning bewoners aanvragen of wijzigen  de gemeente stuurt de parkeervergunning per post naar u toe. maakt u liever een afspraak? Dan krijgt u de parkeervergunning direct mee. Parkeervergunning aanvragen, wijzigen of inleveren dit geldt ook voor een auto met private lease waarvan het kenteken op uw naam staat. Aanvraag voor een auto waarvan het kentekenbewijs niet op uw naam staat maak een afspraak. vul het aanvraagformulier ‘parkeervergunning bewoners' (pdf, 43 kB) en de 'houderschapsverklaring' (pdf, 31 kB) in. neem de gevraagde documenten mee naar uw afspraak. u betaalt bij de aanvraag. u krijgt de parkeervergunning direct mee. Meenemen naar de afspraak Vraagt u een parkeervergunning aan voor een auto die niet op uw naam staat of wilt u een parkeervergunning laten veranderen of inleveren? Neem deze documenten mee: ingevuld en ondertekend 'aanvraagformulier parkeervergunning bewoners’ identiteitsbewijs de oude parkeervergunning bij een leaseauto: een schriftelijke verklaring (pdf, 32 kB) van uw werkgever of leasemaatschappij dat u de auto gebruikt bij machtiging: identiteitsbewijs van u en de gemachtigde Verlies of diefstal Bent u uw parkeervergunning kwijt? Meld dit op afspraak bij de gemeente. Dit voorkomt misbruik van uw vergunning. Neem een ingevuld aangifteformulier (pdf, 16 kB) en uw identiteitsbewijs mee. U betaalt tijdens de afspraak direct voor een nieuwe vergunning en u kunt deze gelijk meenemen. Verandering van kenteken Wilt u uw kenteken laten veranderen? Maak dan een afspraak. Let op: u hoeft hier alleen een afspraak voor te maken als de auto niet op uw naam staat. Staat de auto wel op uw naam, dan kunt u de wijziging digitaal doorgeven. Dat is naast makkelijk, ook goedkoper. Neem mee: identiteitsbewijs kentekenbewijs bij een leaseauto: een schriftelijke verklaring (pdf, 32 kB) van uw werkgever of leasemaatschappij dat u de auto gebruikt. Inleveren parkeervergunning Maak een afspraak en neem naar de afspraak mee: de vergunning die u in wil leveren. uw identiteitsbewijs. De gemeente betaalt de door u betaalde parkeerbelasting over de resterende volle kalendermaanden terug. Kosten eerste vergunning: € 58,- per jaar tweede vergunning: € 190,- per jaar nieuwe parkeervergunning na verlies of diefstal: € 35,80 verandering kenteken via DigiD: € 6,05. verandering kenteken aan de balie: € 23,85 Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Verhuizen (binnen Nederland)

  Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. Staat er niemand op het nieuwe adres ingeschreven? Geef dan uw verhuizing door met DigiD. Staat er wel iemand ingeschreven? Meld uw verhuizing dan schriftelijk of op het stadskantoor. Afspraak maken voor: Doorgeven verhuizing Direct regelen: Verhuizing doorgeven Wie mag de verhuizing doorgeven U zelf, als u 16 jaar of ouder bent. Een ouder, voogd of verzorger voor een minderjarig inwonend kind. Een ouder en zijn/haar meerderjarige kind als zij verhuizen naar hetzelfde adres. Gehuwden of geregistreerde partners als zij verhuizen naar hetzelfde adres. Een gemachtigde. Meerderjarige kinderen voor inwonende ouders. De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld. Hoe werkt het Geef uw verhuizing binnen vier weken vóór of uiterlijk vijf dagen na de verhuizing door. De datum die u op de aangifte als verhuisdatum vermeldt, geldt als de datum van verhuizing. Geeft u de verhuizing pas ná vijf dagen door? Dan wordt de aangiftedatum als verhuisdatum vastgelegd. Uw aangifte van verhuizing word binnen 5 werkdagen verwerkt. Aangifte doen kan in Vlaardingen op de volgende manieren: Digitaal: Via het digitale verhuisformulier met uw DigiD. Let op: dit kan alleen als op het nieuwe adres niemand anders ingeschreven staat. Als dat wel zo is, moet u uw verhuizing schriftelijk of op het stadskantoor doorgeven. Schriftelijk: Print het verhuisformulier (pdf, 25 kB)  uit, vul het in en onderteken het. Op het verhuisformulier staat welke documenten u mee moet sturen. Is het adres waar u gaat wonen van Samenwerking of Waterweg Wonen? Dan moet u een schriftelijke toestemming van deze verhuurder vragen. Stuur het verhuisformulier en de documenten naar Gemeente Vlaardingen, t.a.v. klantcontactcentrum, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Op afspraak: Maak een afspraak. Geeft uw verhuizing zelf door of via een gemachtigde. Meenemen naar afspraak Een kopie van uw identiteitsbewijs. Een kopie van uw huur- of koopcontract. Gaat u bij iemand inwonen? Dan moet de hoofdbewoner of de verhuurder de verklaring op het verhuisformulier (pdf, 25 kB) invullen en ondertekenen. Print het verhuisformulier uit, laat het invullen en neem het mee. Een kopie van een identiteitsbewijs van de hoofdbewoner of verhuurder als u bij iemand gaat inwonen. Schriftelijke toestemming als het adres waar u gaat wonen van Samenwerking of Waterweg Wonen is Kosten Geen. Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Heeft u een geldige verblijfsvergunning, maar (nog) niet de Nederlandse nationaliteit? En krijgt u van uw land van herkomst geen reisdocument? Dan kunt u op afspraak een vreemdelingenpaspoort aanvragen. U betaalt de kosten bij de aanvraag. Uw reisdocument is na 2 tot 4 maanden klaar.  Afspraak maken voor: Aanvraag vreemdelingenpaspoort Melding vermissing reisdocument Direct regelen Formulier schriftelijke toestemming afgifte reisdocument (pdf, 49 kB)  (Voor kinderen jonger dan 18 jaar.) Formulier schriftelijke toestemming afgifte reisdocument (Engelstalig) (pdf, 668 kB)  (Voor kinderen jonger dan 18 jaar.) Digitaal melding maken van vermissing reisdocument Eisen U heeft een geldige verblijfsvergunning. U heeft (nog) niet de Nederlandse Nationaliteit. U staat ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt bewijzen dat u geen reisdocument van een ander land kunt krijgen. Hoe werkt het Maak een afspraak. Vraag uw paspoort persoonlijk aan.  Een medewerker neemt samen met u de aanvraag door. Daarna gaat de aanvraag naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na toestemming van de IND en het ministerie wordt het paspoort aangevraagd.  Als het paspoort klaar is, krijgt u het afhaalbewijs toegestuurd. Kinderen tot 18 jaar waarvoor u een reisdocument aanvraagt, moeten zelf aanwezig zijn bij het aanvragen en bij het afhalen. Meenemen naar afspraak Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn (geldig, verlopen of buitenlands). Uw geldige verblijfsvergunning. Bewijsstukken dat u geen reisdocument van een ander land kunt krijgen. 1 goede pasfoto, niet ouder dan 6 maanden. Bekijk de fotomatrix(pdf, 421 kB) van 2020 of uw pasfoto voldoet aan de eisen. Voor kinderen jonger dan 18 jaar: Formulier schriftelijke toestemming afgifte reisdocument van de ouders of gezaghouder(s). Geldig identiteitsbewijs van de ouders of gezaghouder(s). Kosten en geldigheid Een vreemdelingenpaspoort kost € 56,55. Een spoedaanvraag is niet mogelijk. Hoe lang het paspoort geldig is, hangt af van hoe lang uw verblijfsvergunning geldig is. Het maximum is 5 jaar. Verlies of diefstal Is uw document gestolen of vermist? Dan kunt u aan de balie van het stadskantoor een verklaring van vermissing invullen. Deze verklaring is nodig om misbruik van uw oude reisdocument tegen te gaan en voor de aanvraag van een nieuw reisdocument. U kunt de melding digitaal doorgeven of op afspraak op het stadskantoor. Heeft u nog vragen? Bekijk de veelgestelde vragen. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Bingo en loterij

  Een kansspel organiseren mag alleen als u een Nederlandse vereniging bent die ten minste 3 jaar bestaat en in de statuten een duidelijk omschreven doel heeft dat niet in strijd is met het algemeen belang. Voorbeelden hiervan zijn: de bouw van een nieuw clubgebouw of de aanschaf van nieuwe muziekinstrumenten voor een muziekvereniging. De vergunning is gratis en verlening duurt maximaal 5 werkdagen. Direct regelen aanvraagformulier klein kansspel (pdf, 52kB) afspraak maken voor inleveren formulier klein kansspel   Voorwaarden U moet minimaal 50% van de opbrengst van de loterij aan het goede doel besteden. Dit betekent dat van de opbrengst van de loterij maximaal 50% voor de kosten mag worden afgetrokken. Er is geen vergunning nodig als de prijzenpot kleiner is dan € 400,- per serie of € 1.550,- per loterij.  Als de prijzenpot groter is dan € 400,- per serie of € 1.550,- per loterij, moet u bij uw aanvraag voor het evenement een ingevuld 'aanvraagformulier klein kansspel' indienen. Hoe werkt het? Vul het 'aanvraagformulier klein kansspel' in. Lever het aanvraagformulier in, dit kan: digitaal: scan het formulier in en stuur het via www.vlaardingen.nl/contactformulier per post: stuur het formulier naar Gemeente Vlaardingen, t.a.v. Bijzondere Wetten, postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen aan de balie: u kunt langskomen zonder afspraak op het spreekuur horeca en evenementen. U kunt ook een afspraak maken om uw aanvraag in te leveren. Stuur uw gegevens via het digitale formulier, dan nemen we contact met u op. U ontvangt binnen 5 werkdagen het besluit. Binnen 3 weken na de loterij moet een uitgewerkte en gespecificeerde rekening en verantwoording van de opbrengst en kosten aan de gemeente worden opgestuurd. Als de totale (economische) waarde van het prijzenpakket van de loterij hoger is dan € 4.500,- heeft u een vergunning van de Kansspelautoriteit nodig. Deze vergunning moet u daar zelf aanvragen. Kosten De aanvraag is gratis. Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • De Buitenlijn (meldpunt openbare ruimte)

  Ziet u losliggende stoeptegels, kapotte verlichting, overhangend groen, een omvergereden paaltje, een kapot speeltoestel, zwerfvuil, een gat in de weg, een omgewaaide boom, een scheefstaand verkeersbord, illegale dumpingen? Of andere overlast, schades of problemen? Maak een melding! Direct regelen Melding openbare ruimte maken Melding openbare ruimte maken (inloggen met DigiD) Hoe werkt het? Maak de melding snel en makkelijk via de gratis BuitenBeterApp. U kunt ook een melding maken via het digitale formulier.  Als u een melding doorgeeft met uw DigiD, kunt u de status ervan volgen. Spoedeisende meldingen buiten kantoortijden kunt u doorgeven via (010) 248 4777. Heeft u buiten kantoortijden een melding over handhaven die niet kan wachten, neem dan contact op met de wijkagent via: 0900 - 8844 Bij spoedeisende meldingen wordt het gevaar binnen 24 uur weggehaald. Bij andere problemen wordt uw melding tussen 4 en 20 werkdagen afgehandeld. Planning Sommige werkzaamheden gaan volgens een vaste planning en hoeft u daarom niet te melden. Als u over deze werkzaamheden toch een melding maakt, dan handelen we deze af volgens de planning die er al is. Dit geldt onder andere voor onkruid en riet verwijderen, (lang) gras maaien en afvalbakken legen. Hoe lang duurt het? De meeste werkzaamheden duren maximaal 4 werkdagen. Als wij dat niet halen, dan laten we u dat weten. Soms kan het langer duren dan verwacht voordat we de melding kunnen oplossen. De gemeente is bijvoorbeeld afhankelijk van beschikbaarheid van aannemers of leveranciers en van levertijden van goederen. Ook het weer kan ervoor zorgen dat het oplossen langer duurt. Bij spoedeisende meldingen wordt het gevaar binnen 24 uur weggehaald. Meldingen met een langere servicenorm: schade aan openbare gebouwen, scholen, kerktorens of sportvelden: 10 werkdagen parkeerplaats belijnen: 20 werkdagen verkeersbord of wegbelijning:  20 werkdagen autowrak / caravans of aanhangers:  6 werkdagen ongedierte, dode of zieke dieren:  6 werkdagen achtergelaten of gedumpte fietsen, scooters of brommers:  10 werkdagen lamp of armatuur van lantaarnpaal vervangen:  7 werkdagen kabelbreuk / stroomvoorziening lantaarnpalen herstellen: een aantal weken controle zieke of dode boom: 20 werkdagen Controle en boetes Meldingen voor Toezicht en Handhaving kunt u ook doorgeven via de BuitenBeterapp, het digitale formulier of via uw buurtagent, telefoon: 0900 - 8844. Medewerkers van Toezicht en Handhaving kunnen een bekeuring geven als zij mensen die in overtreding zijn betrappen. Opgeruimd staat netjes, zo houden we Vlaardingen schoon, heel en veilig De gemeente onderhoudt de buitenruimte. Van onkruid verwijderen tot het vegen van straten. Veel van deze werkzaamheden voeren we uit volgens een vaste planning. Als we hier meldingen over ontvangen, lossen we deze op tijdens de geplande werkzaamheden. Als er een gevaarlijke situatie is, nemen we direct actie. Hieronder leest u hoe we met uw meldingen omgaan en hoe u de gemeente kunt helpen. Afval (huishoudens) Irado zamelt het huishoudelijk afval in. U kunt problemen melden bij de buitenlijn via de BuitenBeterApp of www.vlaardingen.nl/buitenlijn. U kunt ook direct bij Irado terecht voor meldingen of vragen over afvalinzameling. De kosten van de inzameling van huishoudelijk afval betaalt u via de jaarlijkse afvalstoffenheffing. Bedrijven die meer informatie over inzameling van bedrijfsafval willen, kunnen hierover contact opnemen met Irado. Kijk op www.irado.nl of bel (010) 262 1000. In alle wijken staan afvalcontainers voor gescheiden afval en restafval. Zit een container vol, dan kunt u hier een melding van maken. Uw afval kunt u in een andere container kwijt of mee naar huis nemen tot de container geleegd is.  U mag uw afval niet naast de container zetten, daar kunt u een boete voor krijgen. De boete kan varieren van 95 euro tot 380 euro.  Afvalbakken Er staan in Vlaardingen ongeveer 600 afvalbakken. Deze zijn er om zwerfafval te voorkomen en de openbare ruimte schoon te houden. Een afvalbak mag bijna vol zitten, tot 80%, dan wordt de bak geleegd. Een afvalbak mag niet overlopen. U mag in de prullenbakken geen huisvuil of bedrijfsafval weggooien. Ziet u een volle prullenbak? Maak dan een melding. Auto wassen op straat U mag uw auto op straat wassen. Auto's wassen door bedrijven Als het wassen wordt gedaan door een bedrijf zijn er regels.  Het wassen moet plaatsvinden op een gekeurde, vloeistofdichte vloer en het afvalwater moet via een slibvangput/olie-afscheider naar het riool worden geleid. Ook moet er een bodemonderzoek worden uitgevoerd. Als een bedrijf maximaal 1 keer per week een voertuig wast, gelden deze regels niet. Berenklauw De kleine inheemse berenklauw groeit in de grasbermen, deze bestrijden we niet. De uitheemse Reuzenberenklauw bestrijden we wel. De sappen en brandharen van deze plant kunnen bij mensen en dieren tot huidirritatie, blaren en zelfs brandwonden leiden. De Reuzenberenklauw is vooral te herkennen aan de witte bloemenschermen met een omvang tot wel 50 centimeter en de grote bladeren. De plant kan wel 3,5 meter hoog worden en bloeit van juni tot ver in de herfst. Ziet u de Reuzenberenklauw in het gemeentelijk groen staan? Maak dan een melding en geef de groeiplaats door. De plant wordt dan verwijderd. Als u de Reuzenberenklauw in uw eigen tuin heeft staan, moet u deze zeer voorzichtig verwijderen. U kunt dit het beste door een hovenier laten doen. Als u het zelf doet, zorgt u dan voor voldoende bescherming, zodat het sap van de plant niet met uw huid of ogen in aanraking komt. Bloesem en herfstbladeren Wij vegen bloesem op in april t/m juni volgens een vaste planning. U kunt ons helpen door bloesem in uw straat in de groencontainer te doen. Wij ruimen herfstbladeren van de 28.000 bomen en 465.000 m2 struiken volgens een vaste planning op van half oktober t/m eind december.  Ziet u veel bloesem of bladeren liggen dan hoeft u geen melding te maken omdat bloesem en bladeren opruimen al is ingepland. Bomen snoeien of kappen We kappen of snoeien geen bomen als u overlast ervaart door schaduw, bladval, hars, luizen, bloeiwijze, vruchten en insecten. Dit doen we alleen als de situatie onveilig is. Als u een zieke boom ziet, kunt u dit melden. De gemeente controleert dan de boom en zal, als dat nodig is, een vergunning aanvragen. Om de 3 jaar inspecteert de gemeente 28.000 bomen op veiligheid. Dit gebeurt met een boomveiligheidscontrole-onderzoek (BVO). Het doel is een groene woonomgeving en het behouden van een gezond en veilig bomenbestand. Het BVO geeft aan welke bomen er gesnoeid moeten worden. Dode bomen worden gekapt. Als u zelf een boom wilt kappen, moet u in sommige gevallen een omgevingsvergunning aanvragen. U kunt dit checken op www.omgevingsloket.nl.  Bosplantsoen Een bosplantsoen bestaat uit bomen en struiken met een vrij grove, natuurlijke beplanting. In een bosplantsoen vinden veel dieren beschutting en voedsel. Vlinders leven van de kruidenplanten en vogels eten de bessen, insecten en zaden. Kleine zoogdieren kunnen er schuilen onder de struiken en het afgevallen blad. Het onkruid en de beplanting maaien en snoeien we 2 keer per jaar in de eerste meter vanaf de rand volgens een vaste planning. Er wordt niet geschoffeld. Iedere 4 jaar wordt er gesnoeid. Gras maaien De gemeente maait het gras op gazons tijdens het groeiseizoen, van maart t/m november, regelmatig. Gras op gazons mag maximaal 10 centimeter lang zijn.  Lang gras in de bermen wordt 1 tot 2 keer per jaar gemaaid, in mei en juni. Op hoeken wordt gras 3 keer per jaar gemaaid, om te zorgen dat het verkeer voldoende zicht heeft. Dit gebeurt in mei/juni, juni/juli en september/oktober. Als u te lang gras in bermen of gazon ziet, dan hoeft u dit niet te melden. Er is al een planning om het te maaien. Levert te lang gras, bijvoorbeeld op straathoeken, gevaar op dan kunt u dit wel melden. Hagen knippen Hagen en blokhagen worden 2 keer per jaar geknipt, in mei/juni en in september/oktober. Heestervak schoffelen De gemeente schoffelt de vakken met heesters (struiken) 6 keer per jaar, tussen maart en november volgens een planning. Het snoeien van heesters gebeurt 1 keer in het winterseizoen en 1 keer in het zomerseizoen (verwijderen overhangende takken).  Het achtergebleven schoffelvuil wordt binnen 4 werkdagen en voor het weekend opgeruimd. U hoeft geen melding te maken want het schoffelen en het opruimen is al ingepland. Hondenbeleid en hondenpoep Er zijn zo’n 70 locaties voor het uitlaten van honden. U moet de hondenpoep overal opruimen. Behalve in de met groene borden aangegeven uitlaatgebieden. De hondenpoepzuiger rijdt een vaste route. Als u melding maakt van hondenpoep, ruimen we dit niet direct op. Als we veel klachten ontvangen over een bepaalde locatie, kunnen we daar wel extra controleren. U kunt melding doen als u klachten heeft over de (route van de) hondenpoepzuiger, het maaien van uitlaatvelden of als mensen zich niet houden aan het beleid van opruimen en aanlijnen. Riet Riet blijft staan tot 1 november. Op veel plekken broeden tot die tijd vogels. Als ergens de doorstroming in het geding komt, wordt dat in overleg met het Hoogheemraadschap weggehaald. Op zogenaamde zichtplekken wordt het riet wel weggehaald. Bijvoorbeeld bij een bankje dat uitkijkt over het water en bij steigers en plekken voor vissers. Voordat het riet wordt verwijderd, wordt een ecologische scan gedaan, om te kijken of er dieren aan het broeden zijn. Ieder jaar wordt voor 1 november 80% van het riet verwijderd. 20% blijft staan als schuilplek voor dieren. Die 20% is ieder jaar op verschillende plekken. Straatverlichting Doe de straatverlichting het niet? Maak dan een melding. Geef bij de melding het volgende door: straatnaam als het een of enkele lataarnpalen betreft, meld dan het nummer van de lichtmast, dit nummer staat aan de straatzijde op ongeveer 2,5 meter hoogte. Geef anders het dichtstbijzijnde huisnummer door. om wat voor storing het gaat: de lantaarnpaal brandt niet, staat scheef, is vernield, enzovoort. Kleine storingen worden binnen 7 werkdagen opgelost. Als er bijvoorbeeld problemen zijn met ondergrondse kabels en er moet een energiebedrijf ingeschakeld worden, kan de afhandeling langer duren en zijn we afhankelijk van de planning van het energiebedrijf. Straten vegen of repareren Straten vegen we 2 tot 4 keer per jaar volgens een vaste planning. Hoofdrijbanen vegen we 12 keer per jaar. Dit doen we om verstoppingen in putten te voorkomen. Is de straat vuil, dan hoeft u dit niet te melden, daar hebben we al een planning voor gemaakt. Ziet u schade, zoals losliggende tegels, verzakkingen in de bestrating, vervaagde belijning of gaten in de weg? Dan is dat gevaarlijk! Maak dan wel een melding. Vuurwerk afsteken en opruimen U mag vuurwerk alleen afsteken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar. U kunt een boete van € 100 krijgen als u vuurwerk afsteekt buiten deze tijden. En uw vuurwerk wordt in beslag genomen. Het afsteken van illegaal vuurwerk is verboden en wordt zwaarder bestraft of beboet.   De gemeente heeft ook vuurwerkvrije zones. U moet het vuurwerkafval zelf opruimen.  Gespecialiseerde bedrijven mogen ook buiten deze periode tijdens een evenement vuurwerk afsteken. Hiervoor moet ontheffing worden aangevraagd bij de Milieudienst Rijnmond (DCMR). Kijk voor meer info op www.dcmr.nl.  Hoort of ziet u dat iemand vuurwerk afsteekt buiten de toegestane tijden? Of op plekken waar dit niet mag? Maak dan een melding. Denkt u dat iemand illegaal vuurwerk opslaat, verkoopt of afsteekt? Dan kunt u dit melden bij de politie via 0900-8844. Zwerfafval / zwerfvuil Zwerfafval of zwerfvuil is al het afval dat rondslingert op straat. Zwerfvuil op straat wordt op beeld/op zicht door de aannemer verwijderd. U hoeft hier geen buitenlijnmelding voor aan te maken. Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties