Resultaten

131 - 138 van de 138 Resultaten
Toon producten van Tiel
 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Heeft u schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente? Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen. De gemeente is pas aansprakelijk als u kunt bewijzen dat de gemeente niet, of niet juist heeft gehandeld. En dat de schade daarvan een direct gevolg is.

 • Emigratie doorgeven

  Als u vertrekt naar het buitenland (emigratie) dan moet dit in de laatste 5 dagen vóór vertrek worden doorgegeven. U doet aangifte van vertrek naar het buitenland als u in een tijdvak van 1 jaar tenminste 8 maanden in het buitenland zult verblijven. De datum waarop u uw emigratie doorgeeft, is ook de datum waarop u wordt uitgeschreven.

 • Eenmalige activiteitensubsidie wijken en dorpen (wijkbudget)

  De gemeente Tiel wil zorgen voor een verbeterde leefbaarheid en meer vergroening in wijken en dorpen. De gemeente geeft daarom subsidie voor activiteiten die meehelpen aan het zorgen voor een verbeterde leefbaarheid en of het welbevinden van inwoners in de wijken of dorpen van Tiel.

 • Algemene informatie subsidies

  Subsidie is de aanspraak op geld van de gemeente, dat de gemeente verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager. De gemeente verstrekt subsidies voor activiteiten die bijdragen aan onze doelen. Met subsidie wil de gemeente stimuleren dat organisaties en inwoners met hun activiteiten bijdragen aan het bereiken van gemeenschappelijke doelen. Hiervoor is er subsidiebeleid.

 • Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

  Om een omgevingsvergunning voor de activiteit 'bouwen' te krijgen moet u via het Omgevingsloket online een aanvraag indienen bij de gemeente. Deze aanvraag zal onder meer een bouwplan moeten bevatten. Hierin staat beschreven wat de bouw of verbouw inhoudt. Daarnaast is een schets van de bouw of verbouw, alsmede een situatieschets in veel gevallen geboden.

 • Zorgverzekering met korting

  Iedereen heeft recht op goede zorg. Ook als u een laag inkomen heeft. Daarom biedt de gemeente Tiel samen met Menzis de zorgverzekering de Gemeentepolis aan. Een complete zorgverzekering waar de gemeente aan meebetaalt. Zo blijft de premie betaalbaar en bent u goed verzekerd.

 • Toekomstbestendig wonen lening

  Als eigenaar én bewoner van een huis in de gemeente Tiel kunt u vanaf 14 augustus een toekomstbestendig wonen lening aanvragen. U kunt dit doen voor een aantal energiebesparende maatregelen in en aan uw woning. Denk aan isolatie, dubbelglas en zonnepanelen. U kunt de lening ook gebruiken om langer in uw huis te blijven wonen. Zoals de garage verbouwen tot een slaapkamer. Maar wel altijd in combinatie met energiebesparende maatregelen. De lening bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000. Het maximum van € 50.000 euro geldt alleen als u uw huis energieneutraal maakt of asbest weghaalt. Voor alle andere maatregelen geldt een maximum van € 30.000 euro.

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen. Iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen kan bijzondere bijstand aanvragen. Ook mensen met bijvoorbeeld een minimumloon, WW uitkering of AOW. U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die bijzonder zijn en die u echt moet maken. Het gaat over kosten die niet dagelijks voorkomen en noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld kosten van een advocaat, kosten door ziekte en kosten voor een bewindvoerder. Kunt u deze kosten niet zelf betalen? En de kosten worden ook niet op een andere manier betaalt, bijvoorbeeld door uw zorgverzekering. Bijzondere bijstand is niet voor kosten die iedereen heeft, zoals huur, energielasten, telefoonkosten, kleding, medische kosten, kosten identiteitsbewijs en schade. Twijfelt u? Neem dan contact met ons op.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties