Resultaten

131 - 140 van de 141 Resultaten
Toon producten van Wierden
 • Spandoek ophangen

  Spandoek, aankondigingborden, sandwichborden voor evenement of collecte Wie een spandoek, aankondigingbord, sandwichsborden of driehoekssbord wil ophangen of plaatsen voor een evenement of collecte, moet daarvoor een melding bij de gemeente doen. Permanent reclamebord Wie een permanente reclame wil plaatsen, moet dat doen door middel van een reclamebord. Daarvoor is een vergunning noodzakelijk en in de meeste gevallen een omgevingsvergunning. Tijdelijk reclamebord De gemeente Wierden geeft geen vergunningen voor tijdelijke commerciële reclame-uitingen. Het doen van tijdelijke commerciële reclame-uitingen is niet toegestaan.

 • Opvang (Wmo)

  Het kan zijn dat u in verband met huiselijk geweld uw thuissituatie hebt verlaten en dat u daarom opvang zoekt. Huiselijk geweld houdt in dat er geweld wordt gebruikt door familieleden, gezinsleden, partners of mantelzorgers. Het kan ook zijn dat u met een andere reden thuis bent weggegaan. De gemeente kan u helpen wanneer u opvang nodig heeft. Er wordt onderdak en begeleiding geboden aan mensen die de thuissituatie hebben verlaten en die zich niet alleen kunnen redden in de samenleving. Het is de bedoeling dat u zich weer zo snel mogelijk kunt redden in de samenleving. Hier wordt u mee geholpen.

 • Gladheid bestrijden

  De gemeente moet ervoor zorgen dat de wegen zo goed mogelijk begaanbaar worden gehouden. Ook als het glad is doen we daar ons uiterste best voor. Als het glad wordt, zijn er ruim tien medewerkers constant bezig met strooien. Strooien helpt niet altijd Hoewel we ons uiterste best doen, kunnen we niet garanderen dat het nergens in onze gemeente glad is. De strooiwagens kunnen immers niet overal tegelijk zijn. Bovendien zorgt alleen strooien er niet voor dat de gladheid verdwijnt. Hoe meer verkeer er over het zout rijdt, hoe sneller de sneeuw- / ijslaag verdwijnt. Verder werkt strooien ook niet goed als de temperatuur te laag wordt. Als het meer dan acht graden vriest, werkt het zout/pekel niet meer optimaal. Het is dus zaak voorzichtig te zijn als er gewaarschuwd wordt voor gladheid. Ook als er gestrooid is. En natuurlijk zorgt u ervoor dat uw auto klaar is voor de winter. Winterbanden met de juiste spanning en een goed profiel verhogen de veiligheid aanzienlijk. Net als goed zicht. Zorg er dus voor dat uw ruitenwissers goed werken en dat u voldoende vloeistof heeft. Zelf de stoep schoonhouden Wij strooien wel, maar komen niet overal. We strooien bijvoorbeeld niet op de stoep. Als het gaat sneeuwen, zult u rondom u eigen huis zelf de sneeuw moeten ruimen. Ook bij ijzel, e.d. moet u uw eigen stoep ijsvrij houden. Wie bepaalt of er gestrooid wordt? De gladheidbestrijding wordt uitgevoerd volgens een vooraf vastgesteld uitvoeringsplan. Zodra er een melding van de provincie binnenkomt dat het glad wordt, onderneemt de gemeente actie. De gemeente beoordeelt of er in onze gemeente gestrooid moet worden (eventueel na bezoek van kritische locaties) en roept de strooiploegen op. De drie strooiauto's en de trekker beginnen uiterlijk dertig minuten na deze oproep tegelijkertijd met de strooiwerkzaamheden.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats voor mensen met een lichamelijke beperking. Andere bestuurders mogen hun auto hier niet parkeren. U kunt een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen als u een gehandicaptenparkeerkaart hebt. Hebt u die niet? Dan moet een medische instantie eerst uw beperking onderzoeken. U vraagt een gehandicaptenparkeerplaats aan bij de gemeente. U krijgt dan een gereserveerde plaats bij uw woning of werkplek. Bij uw parkeerplaats komt een speciaal verkeersbord en een bord met uw kenteken erop.Gehandicaptenparkeerplaatsen zijn er in twee soorten: gehandicaptenparkeerplaatsen 'voor algemeen gebruik' en gehandicaptenparkeerplaats 'op kenteken'. Gehandicaptenparkeerplaatsen voor algemeen gebruik Gehandicaptenparkeerplaatsen voor algemeen gebruik zijn te vinden in het centrum, bij openbare gebouwen en bij sport- of gezondheidscentra. In principe bepaalt de gemeente waar deze gehandicaptenparkeerplaatsen moeten komen. Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Als u een gehandicaptenparkeerkaart (bestuurderskaart) heeft, kunt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Dat houdt in dat u in de buurt van uw woning gebruik kunt maken van een parkeerplaats. Bij die parkeerplaats wordt een verkeersbord geplaatst. Op het onderbord staat uw kenteken.

 • WOZ-waarde

  Bent u eigenaar van een stuk grond of een pand, zoals een woning of een bedrijfspand? Dan krijgt u ieder jaar een Waardering Onroerende Zaken (WOZ) beschikking. Hierin staat de waarde van uw grond of pand zoals de gemeente die heeft vastgesteld. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om te bepalen hoeveel onroerend zaak belasting (OZB) u moet betalen. Huurt u een woning? Dan wordt de WOZ-waarde gebruikt om de maximale huurprijs van een woning te bepalen. Voor meer informatie: raadpleeg uw verhuurde of www.huurcommissie.nl. Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning? Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning? Bekijk dan eerst het taxatieverslag. Bent u het er dan nog steeds niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken. Dit is gratis. Informatie over bezwaar maken vindt u op de achterkant van het aanslagbiljet. U kunt ook digitaal bezwaar maken. Taxatieverslag eigen woning inzien met DigiD Digitaal bezwaar maken met DigiD Wilt u de WOZ-waarde van een (andere) woning weten? In het WOZ-waardeloket vindt u de woz-waarde elke willekeurige woning in Nederland. woz-waarde bekijken

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dit zijn extra kosten bij ziekte, een beperking of een andere reden. Bijvoorbeeld kosten voor brillen, rechtsbijstand of tandartskosten. Het moet gaan om kosten die niet tot de normale kosten van het bestaan horen, die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt (bijvoorbeeld van de zorgverzekering). Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente. Eigen verantwoordelijkheid Wij gaan er vanuit dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en zoveel als mogelijk probeert om bijzondere kosten te voorkomen. Bij het al dan niet toekennen van bijzondere bijstand wordt altijd beoordeeld of en in hoeverre de kosten voorkomen hadden kunnen worden. Ook wordt beoordeeld of er sprake is van bijzondere omstandigheden op grond waarvan niet voorkomen had kunnen worden dat er bijzondere kosten worden gemaakt (er is bijvoorbeeld een geldige reden om niet verzekerd te zijn bij Menzis GarantVerzorgd Zorg dat u voldoende verzekerd bent tegen ziektekosten Wij gaan er vanuit dat u zich goed heeft verzekerd tegen ziektekosten. Daarbij hoort in ieder geval de goedkoopste aanvullende verzekering. Als u weinig geld hebt kunt u met korting een collectieve zorgverzekering voor minima afsluiten bij Menzis. Deze verzekering heet Menzis GarantVerzorgd. Kunt u deelnemen aan de Menzis GarantVerzorgd, maar kiest u voor een andere verzekering? De verlening van de bijzondere bijstand wordt dan wel afgestemd op de vergoedingsmogelijkheden bij de Menzis GarantVerzorgd. Heeft u voor uw basisverzekering gekozen voor een hoog eigen risico, zodat u minder premie hoeft te betalen? Ook dan wordt het bespaarde bedrag afgetrokken van de berekende bijzondere bijstand. Bij de Menzis GarantVerzorgd hoeft u het verplicht eigen risico en bepaalde eigen bijdragen niet te betalen. Hiervoor krijgt u dan ook geen bijzondere bijstand. De zorgverzekering Menzis GarantVerzorgd U heeft recht op goede zorg. Ook als u een lager inkomen heeft of een uitkering krijgt. Zéker als u vanwege een chronische ziekte of beperking hoge zorgkosten heeft. Daarom betaalt de gemeente Wierden mee aan de kosten voor de premie van een goede zorgverzekering. Zo blijft de premie betaalbaar, bent u goed verzekerd en verkleint u de kans op onverwachte kosten. Voor deze zorgverzekering werken we samen met zorgverzekeraar Menzis. Uw voordeel: De gemeente Wierden betaalt mee aan uw premie. U krijgt kortingen op de basisverzekering en op de aanvullende zorgverzekering en tandartsverzekering. Menzis GarantVerzorgd accepteert iedereen, zonder medische keuring. Uw volledige eigen risico voor zorgkosten wordt vergoed (maximaal € 385,- per persoon). Als u gebruikt maakt van een voorziening uit de Wmo (bijv. een scootmobiel of huishoudelijke ondersteuning), krijgt u de eigen bijdrage vergoed (maximaal € 300,- per persoon). U heeft toegang tot extra vergoedingen voor onder andere brillen/lenzen, tandartskosten, ziekenvervoer. Is de zorgverzekering Menzis GarantVerzorgd er ook voor u? Het maakt niet uit of u ziek of gezond bent. Als u een laag inkomen en/of hoge zorgkosten heeft, bent u van harte welkom. Wel kijken we naar uw financiële situatie. U komt in aanmerking voor de verzekering als: u niet meer inkomen heeft dan 110% van het wettelijk minimum (bijstandsnorm) en uw vermogen niet boven een bepaald bedrag uitkomt. Inkomensgrens (enkele voorbeeld-normen (110%) per maand exclusief vakantietoeslag (bedragen die gelden per 1 januari 2020): 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd                             alleenstaande: € 1.076,79 alleenstaande met jonge kinderen (kindgebonden budget van de Belastingdienst wordt niet meegeteld): € 1.076,79 echtpaar: € 1.538,27 pensioengerechtigde leeftijd en ouderen alleenstaande: € 1.205,96 echtpaar: € 1.642,21 Vermogensgrens (bedragen die gelden per 1 januari 2019):*) Bent u een echtpaar of een alleenstaande met jonge kinderen? Uw spaargeld is maximaal                     € 12.240,- Bent u een alleenstaande? Uw spaargeld is maximaal €   6.120,- *) Heeft u een koopwoning? Dan telt die niet mee. Vragen over de Menzis GarantVerzorgd? Heeft u een vraag over vergoedingen van Menzis GarantVerzorgd, neem dan contact op met de Menzis Klantenservice (telefoonnummer 088 222 40 40).

 • Bijstand voor zelfstandigen

  Bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ) Doel van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ) is het bieden van financiële ondersteuning en begeleiding aan (startende) ondernemers en bedrijven. De gemeente heeft op grond van het Bbz de mogelijkheid om gedurende een bepaalde periode een periodieke uitkering te verstrekken en/of een voorbereidings- of bedrijfskrediet. De hoogte van de uitkering en/of het krediet is afhankelijk van de persoonlijke en/of bedrijfssituatie. Afhankelijk van de situatie, waaronder de hoogte van het vermogen, kan de bijstand worden verleend als een lening (renteloos of rentedragend) of in de vorm van een schenking (ook wel een bedrag om niet genoemd).Het kan zijn dat de bijstand wordt verstrekt in de vorm van een lening, die moet worden terugbetaald en waarover in sommige gevallen ook rente is verschuldigd.  Voorwaarden U bent Nederlander of woont in Nederland met een geldige vergunning; U bent 18 jaar en ouder; U heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt; U heeft een bedrijf of bent van plan een bedrijf te starten. Als u al een bedrijf hebt: U werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf; Uw bedrijf is volgens de wettelijke eisen gevestigd; U bent wettelijk ondernemer met zeggenschap; U loopt financieel risico met uw bedrijf. Als u een bedrijf wilt starten: U gaat minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf werken; U heeft een inkomen op bijstandsniveau of gaat dat binnenkort krijgen en u bent werkloos of dreigt werkloos te worden. Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte (IOAZ) De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) is bedoeld voor ondernemers van 55 jaar of ouder die door omstandigheden genoodzaakt zijn hun bedrijf of zelfstandig beroep te beëindigen. De Ioaz-uitkering kan worden verstrekt vanaf het moment dat het bedrijf is beëindigd of overgedragen tot de pensioengerechtigde leeftijd. Voorwaarden U hebt de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt; U bent direct voorafgaand aan de Ioaz-aanvraag 3 jaar zelfstandige geweest en hebt daaraan voorafgaand 7 jaren in loondienst hebt gewerkt of als zelfstandige; Uw bedrijf is in Nederland gevestigd volgens de wettelijke eisen; U werkt minstens 1.225 uur per jaar in uw bedrijf; Uw bedrijf is op het moment van aanvraag nog operationeel en wordt binnen 1,5 jaar beëindigd of overgedragen; U gaat na het bereiken van de 55-jarige leeftijd uw bedrijf of zelfstandig beroep beëindigen; Uw gemiddelde jaarinkomen van de laatste drie jaren bedroeg minder dan € 23.444,-- per jaar (norm per 1-1-2017). Inkomen en vermogen De IOAZ vult het inkomen aan tot het bijstandsniveau. Bij het vaststellen van de hoogte van de IOAZ-uitkering geldt een minder strenge inkomens- en vermogenstoets dan bij de Participatiewet (Pw). Er wordt alleen rekening gehouden met de inkomsten uit werk of andere uitkering van aanvrager en zijn of haar partner. Alimentatie en inkomen van thuisinwonende kinderen tellen niet mee. Het vermogen blijft tot € 130.549,-- (norm 1-1-2017) buiten beschouwing. Als het vermogen hoger is dan wordt 3% van het meerdere als inkomen beschouwd. Dit wordt ingehouden op de uitkering. Voor aanvullende pensioenvoorziening kan een bedrag van € 121.474,- (norm 1-1-2017) buiten beschouwing worden gelaten. Voorwaarde is dan wel dat er nog geen voorziening getroffen is. Wanneer aanvragen? De uitkering moet worden aangevraagd voordat het bedrijf wordt beëindigd. Uiterlijk anderhalf jaar na het tijdstip van de aanvraag dienen de ondernemersactiviteiten te worden gestaakt en dient het bedrijf te worden beëindigd.

 • Begraven of cremeren

  Overlijden is een onderwerp waar niet dage­lijks over gesproken wordt. Toch zal ieder­een, vroeg of laat, wel eens betrokken ra­ken bij de voorbereidingen van een begra­fenis of een crematie. De beslissingen met betrekking tot de uit­vaart moeten nabestaanden dan nemen. Dit is geen eenvoudige zaak, vooral niet als u er plotseling mee geconfronteerd wordt. Wanneer een uitvaart moet worden geregeld, staan de eventuele wensen van de overledene centraal. Meestal regelt een begrafenisondernemer een uitvaart of wordt door de uitvaartverzekering een plaatselijke uitvaartleider aangewezen. Deze regelt de uitvaart, aangifte van overlijden bij de gemeente, enz. U kunt dit ook allemaal zelf doen. Begraven Begraafplaatsen Wierden telt vier gemeentelijke begraafplaat­sen, namelijk in Wierden aan de Appelhof­straat en de Vriezenveenseweg en in Enter aan de Julianastraat en de Weitakkersweg. Op de begraafplaatsen aan de Appelhofstraat en Julianastraat worden geen graven meer uitge­geven. Daarnaast zijn er in de gemeente Wierden begraaf­plaatsen die beheerd worden door kerkbestu­ren (de zogenaamde bijzondere begraafplaat­sen). Daarover heeft de gemeente geen zeg­genschap. Foto's van de begraafplaatsen vindt u in de brochure 'begraven in de gemeente Wierden'. Er bestaan verschillende soorten graven. Meer informatie daarover leest u onder 'overige info'. Begraven in eigen grond Wettelijk is het in Nederland mogelijk te begraven in eigen grond. In Wierden heeft de gemeenteraad aangegeven dat dat niet zo maar kan. Hiervoor is een "beleidskader bijzondere begraafplaatsen" opgesteld. Cremeren Ook inwoners van de gemeente Wierden kunnen vanzelfsprekend kiezen voor cremeren. Er is alleen geen crematorium in onze gemeente. Hiervoor kunt u naar Almelo, Borne of naar Usselo (bij Enschede). Deze crematoria werken onder de naam 'Crematoria Twente'. Voor meer informatie kunt u terecht op www.crematoriatwente.nl. Informatie over het crematorium in Nijverdal vindt u op www.uitvaartnijverdal.nl/.

 • Planschade

  Planschade is schade die veroorzaakt wordt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken.Krijgt een gebied door een bestemmingsplan een andere bestemming? Dan kan dat schade voor u opleveren. Bijvoorbeeld als een plan bepaalt dat er een woonbestemming komt op een stuk grasland. Dit kan schade opleveren voor de omliggende huizen.Is dit bij u het geval? Dan kunt u aan de gemeente een vergoeding vragen voor deze planschade.De ruimtelijke plannen In de Wet ruimtelijke ordening zijn de ruimtelijke plannen vastgelegd waarbij planschade kan ontstaan. Het kan gaan om de volgende ‘schadeoorzaken’: Een bepaling uit een bestemmingsplan of inpassingsplan Een bepaling uit een beheersverordening Een bepaling uit een wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan of inpassingsplan Een omgevingsvergunning voor het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan Het aanhouden van een besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning Een bepaling uit een provinciale verordening op grond waarvan een omgevingsvergunning kan worden geweigerd Een bepaling uit een exploitatieplan op grond waarvan een omgevingsvergunning kan worden geweigerd Een koninklijk besluit dat de Wro buiten toepassing laat wegens landsverdediging Wanneer is er sprake van plan­schade? Er is sprake van planschade als de gevolgen van het nieuwe bestemmingsplan zich niet onder het oude bestemmingsplan konden voordoen. Bij planschade gaat het niet om wat er feitelijk ver­andert, maar om wat er planologisch vóór en na de planwijziging mogelijk was. Factoren van planschade kunnen zijn: Het vervallen van een eigen bouwmogelijk­heid Een onevenredige inbreuk op de privacy door inkijk vanuit nabije nieuwbouw Het vervallen van een waardebepalend vrij uit­zicht Een onevenredige schaduwwerking door be­bouwing Een onevenredige verslechtering van de be­reikbaarheid / parkeermogelijkheden Verslechtering van milieuomstandigheden (geur, geluid, enz.) Beperking van de mogelijkheden van be­drijfs- of beroepsuitoefening Voorbeeld Een woning met vrij uitzicht en met een besloten tuin zonder inkijk, kan een waardevermindering ondergaan als een nieuw bestemmingsplan het mogelijk maakt om dicht bij deze woning bijvoor­beeld appartementen te bouwen. Hierdoor ver­valt bijvoorbeeld dat vrije uitzicht of is er inkijk vanuit de appartementen in de tuin waardoor de privacy van de bewoners wordt aangetast. De voorwaarde is dan wel dat de bouw van die ap­partementen in het oude bestemmingsplan niet mogelijk was. Hierbij wordt rekening gehouden met de maximale mogelijkheden van dat oude plan, maar ook met de daarin opgenomen vrijstellingsmogelijkheden Huurders en verhuurders In het algemeen komt een huurder van een wo­ning of een pand niet in aanmerking voor plan­schade omdat hij geen ‘vermogensschade’ lijdt. Wel is het onder bepaalde omstandigheden mo­gelijk om bij de verhuurder een huurverlaging te claimen. De verhuurder kan op zijn plaats dan weer een tegemoetkoming in planschade aan­vragen omdat het rendement van zijn wo­ning/pand vermindert. Inkomensschade Bij inkomensschade moet worden gedacht aan de gevolgen van het nieuwe bestemmingsplan voor een bestaande beroeps- of bedrijfsuitoefe­ning. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat er mili­eubeperkingen (geluid, geur) uit het nieuwe be­stemmingsplan voortvloeien of omdat het be­drijfspand niet meer goed bereikbaar zal zijn.

 • Basisonderwijs

  Misschien heeft uw kind al enige ervaring met naar 'school' gaan, bijvoorbeeld  via kinderdagverblijf en/of peuterspeelzaal. Op 4-jarige leeftijd mag uw kind naar de basisschool. En vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Dit  eindigt aan het einde van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar wordt. Dan gaat de leerplicht over in kwalificatieplicht. De startkwalificatie is een diploma op het niveau MBO-2, HAVO of VWO. Een school kiezen Voordat uw kind vijf jaar wordt, moet u uw kind inschrijven voor een basisschool (dit mag overigens ook vanaf het moment dat uw kind vier jaar is). Soms is dat geen probleem en weet u precies wat u wilt. Maar er zijn ook ouders die nog vragen hebben. Kies ik voor de dichtstbijzijnde school? Kies ik voor een school van mijn geloofsrichting? Kies ik voor een school in een andere plaats waar bijvoorbeeld Dalton-onderwijs wordt gegeven of een Montessorischool staat? Welke basisscholen zijn er in de gemeente Wierden? In de gemeente Wierden staan veel scholen voor bijzonder onderwijs: protestants-christelijke en rooms-katholieke basisscholen. Protestants-christelijk onderwijs Wierden Chr. basisschool het Laar, Eikenlaan 3 Website: www.hetlaarwierden.nl School met de Bijbel Kluinveenschool, Kupersweg 13 Website: www.kluinveenschool.nl School met de Bijbel De Morgenster, Kruizemunthof 10 Website: www.demorgensterwierden.nl School met de Bijbel Sjaloom, De Savornin Lohmanstraat 2 Website: www.sjaloomschool.com Enter Christelijke basisschool De Wegwijzer, Rijssenseweg 20 Website: www.wegwijzerenter.nl Hervormde basisschool De Roerganger, Voormors 2 Website: www.bsderoerganger.nl Hoge hexel School met de Bijbel “De Driesprong”, Nieuwe Schoolweg 1 Website: www.smdbde3sprong.nl Notter-Zuna Basisschool met de Bijbel Notter-Zuna, Klokkendijk 16 Website: www.notter-zuna.nl Rectum-Ypelo Christelijke basisschool De Akkerwal, Ypeloschoolweg 2a Website: www.deakkerwal.nl Rooms-katholiek onderwijs Wierden Het Galjoen, Kruizemunthof 4 Website: www.het-galjoen.nl Mariaschool, De Bongerd 1 Website: www.mariaschoolwierden.nl Enter De Talenter, Margrietlaan 1 (onderbouw) en Dorpsstraat 120 (bovenbouw) Website: www.detalenter.nl Openbaar Onderwijs Wierden OBS Widerode, Marjoleinlaan 41 Website: www.widerode.nl

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties