Resultaten

141 - 146 van de 146 Resultaten
Toon producten van Gorinchem
 • Evenementenvergunning

  Vanwege het coronavirus is het momenteel verboden om (kleine) evenementen te organiseren. U kunt dus geen (klein) evenement melden of een aanvraag indienen voor een evenementenvergunning. Het is nog onzeker wanneer dat weer verandert. Heeft u vragen? Neem dan contact via telefoonnummer 140183.

  Wilt u in Gorinchem een evenement organiseren? Zoals een braderie, optocht, feest of een herdenking? Vraag dan een evenementenvergunning aan.

  Organiseert u een klein evenement zoals een straat- of buurtfeest, een straatspeeldag of buurtbarbecue? Dan hoeft u hiervoor geen vergunning aan te vragen. Wel meldt u dit (melding klein evenement) bij de gemeente.

 • Klachten

  Vindt u dat u niet goed behandeld bent door de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op een brief. Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is? U kunt dan een klacht indienen.

 • Parkeervergunning bedrijven

  Bedrijven in de binnenstad kunnen een parkeervergunning aanvragen. Let op:

  • Bedrijven moeten geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel op een adres in de binnenstad.
  • De parkeervergunning is alleen bruikbaar in de binnenstad en is 1 jaar geldig.
  • U kunt maximaal 2 vergunningen per bedrijf (onder voorwaarden) aanvragen.

  Bedrijfsvergunningen zijn gesplitst in Bovenstad, Benedenstad en Benedenstad-Zuid. U kunt alleen een vergunning aanvragen voor het gebied waarin uw bedrijf gevestigd is. Lees meer bij Parkeren binnenstad ondernemers

 • Wat doet de gemeenteraad

  De gemeenteraad is het hoogste bestuur van de gemeente. De raad besluit over het beleid van de gemeente en controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd.

  Om de 4 jaar kiezen inwoners een nieuwe gemeenteraad.

  Taken

  De gemeenteraad heeft 3 belangrijke taken:

  • de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties vertegenwoordigen. Raadsleden treden op namens de inwoners,
  • de belangrijkste punten bepalen van beleid van de gemeente. De gemeenteraad besluit bijvoorbeeld hoeveel geld waaraan wordt besteed,
  • controleren of het college het afgesproken beleid goed uitvoert.

  Taakverdeling

  Er is een taakverdeling tussen de gemeenteraad en het college:

  • de gemeenteraad als volksvertegenwoordiging geeft de hoofdlijnen van beleid (kaders) aan en controleert het college van burgemeester en wethouders bij de uitvoering daarvan,
  • het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van beleid.

  Reglement van Orde voor raadsvergadering

  Dit reglement beschrijft de praktische zaken rond raadsvergaderingen van de gemeente Gorinchem. De actuele en officiële tekst van de verordening Reglement van Orde voor raadsvergadering vindt u op overheid.nl.

 • Jeugdhulp

  Jeugdhulp is hulp bij opvoeden, jeugdbescherming, jeugdreclassering, aanpak van kindermishandeling, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking.

  Heeft u vragen over jeugdhulp voor kinderen tot 18 jaar, bel dan met het jeugdteam Gorinchem, telefoon (088) 892 88 93.

  Spoed

  • Levensbedreigende situatie? Bel 112
  • Spoedeisende hulp voor jeugd nodig, of melden van huiselijk geweld of kindermishandeling ? Bel de Crisisdienst via 0800 – 1471. Zij zijn 24/7 beschikbaar.

  Informatie:

  Vertrouwenspersoon in de jeugdhulp

  Ben je niet tevreden over de hulp die je krijgt van het jeugdteam, de gemeente of een jeugdhulpaanbieder? Neem contact op met Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

  Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met jeugdhulp, hebben recht op een gratis en onafhankelijke vertrouwenspersoon.  De vertrouwenspersoon informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met het jeugdteam.

  Cliëntervaringsonderzoek Jeugd

  Jaarlijks voert gemeente Gorinchem vanuit de Jeugdwet een cliëntervaringsonderzoek uit. Het doel van dit zogenaamde continuonderzoek is te achterhalen hoe jongeren en/of hun ouders/verzorgers de dienstverlening en ontvangen zorg en/of ondersteuning hebben ervaren. Alle ouders/verzorgers en jongeren worden drie maanden na de start van de jeugdhulp, maandelijks aangeschreven. Bij jeugdigen tot en met 15 jaar worden de ouders/verzorgers aangeschreven. Jeugdigen vanaf 12 jaar worden ook zelf aangeschreven. Het onderzoek wordt uitgevoerd door ZorgfocuZ.

  Lees de resultaten over het cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2019.

 • Crisis of nood

  Bij een crisis- of noodsituatie kunt u politie, brandweer of ambulance bereiken via het Alarmnummer 112.

  • Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900 - 8844
  • Geen spoed, wel brandweer? Bel dan 0900 - 0904

  Gezondheid

  Heeft  u een (dringende) vraag heeft op het gebied van (gezondheids-)zorg , bel dan uw huisarts of buiten kantoortijden de huisartsenpost Gorinchem: (0183) 64 64 10.

  Psychische nood

  Crisislijn met 24 uurs bereikbaarheidsdienst: 0900-8440

  Crisisdienst Zuid Holland Zuid

  Ernstig en acuut hulp nodig? Veilig Thuis en anderen hebben een gezamenlijke crisisdienst bij (o.a.) relationeel gebied, huiselijk geweld, verwaarlozing, kindermishandeling en eenzaamheid.

  Deze dienst is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar onder telefoonnummer 0800-1471

  Huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis)

  Heeft u te maken met huiselijk geweld? Of kent u iemand die hieronder lijdt? Kijk wat u kunt doen op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.  of bel met het advies- en meldpunt ‘Veilig thuis’ via 0800-2000. U wordt doorverbonden met een steunpunt bij u in de buurt en krijgt advies, informatie of direct hulp.

  Huisverbod

  De burgemeester kan bewoners een tijdelijk huisverbod opleggen als er huiselijk geweld is of dreigt. Iemand die huiselijk geweld pleegt, mag dan 10 dagen zijn of haar woning niet in. Ook mag hij of zij dan geen contact opnemen met de partner of de kinderen. Een ‘afkoelperiode’ dus. In deze afkoelperiode krijgen de slachtoffers van het huiselijk geweld hulp aangeboden. Ook diegene die uit huis is geplaatst, krijgt hulp aangeboden. Is de dreiging van huiselijk geweld niet binnen deze 10 dagen afgenomen, dan kan de burgemeester het huisverbod met maximaal 18 dagen verlengen.

  Meldcode professionals

  Iedereen die werkt met kinderen of volwassenen, moet werken met een meldcode. Hierin staat wat een professional het beste kan doen als hij of zij mishandeling vermoedt. De Rijksoverheid geeft meer informatie over de meldcode.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties