Resultaten

141 - 149 van de 149 Resultaten
Toon producten van Gorinchem
 • Parkeren voor bezoekers

  Benedenstad (ten westen van de Linge)

  Parkeerplaats  Tarief per uur Max. parkeertijd Betaaltijd
  Straatparkeren € 2,00 geen maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 22.00 uur

  Groenmarkt, Achter de Kerk, Zusterhuis

  € 2,50 geen maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 22.00 uur
  Bagijnenwal € 1,00 4 uur maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 22.00 uur
  Paardenwater € 1,00 per uur (max. € 3,00) 1 dag maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 22.00 uur
  Buiten de Waterpoort € 1,00 per uur (max. € 3,00) 1 dag maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

  Bovenstad (ten oosten van de Linge)

  Parkeerplaats  Tarief per uur Max. parkeertijd Betaaltijd
  Straatparkeren € 2,00 geen

  maandag tot en met zondag van 10.00 tot 24.00 uur

  Stadhuisplein

  Parkeerplaats  Tarief per uur Max. parkeertijd Betaaltijd
  Stadhuisplein € 1,00 4 uur

  maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur

  Parkeergarages

  Betaald parkeren in de garages geldt van maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur (donderdag tot 20.00 uur). Buiten de genoemde tijden is parkeren gratis.

  Garage Tarief per uur     Max. parkeertijd
  Kweeklust € 1,20 geen
  Kazerneplein € 1,20 geen

 • Ongedierte

  Eikenprocessierups

  De eikenprocessierupsen, met name de brandharen ervan, zorgen voor gezondheidsrisico’s. Daarom brengt de gemeente locaties van nesten van deze rupsen zo snel en volledig mogelijk in kaart. Bij een grote uitbraak schakelt de gemeente gespecialiseerde bedrijven in om deze te verwijderen. Bij een kleine uitbraak verwijdert de gemeente de nesten zelf. Let op: op particulier terrein is de eigenaar hier zelf verantwoordelijk voor.

  Melden van nesten

  Ziet u een locatie in Gorinchem waar zich één of meerdere nesten van de eikenprocessierups bevinden? Meld dit dan bij de gemeente via telefoonnummer 14 0183 of via melding openbare ruimte

  Op de kaart Verspreiding eikenprocessierups kunt u zien op welke plekken nesten zijn gemeld of al bestreden zijn. Deze kaart is actueel. De kaart werkt in alle browsers behalve Internet Explorer.

  Ratten, muizen en kakkerlakken

  De gemeente bestrijdt geen ratten, muizen en kakkerlakken op particulier terrein, dus niet in uw huis. De gemeente heeft nog wel de zorg voor bijvoorbeeld de bestrijding van ratten in de openbare ruimte en wespennesten die gevaar opleveren bij speelplaatsen en bij ingangen van openbare gebouwen.

  Plaagdieren melden

  Het is belangrijk om een goed beeld te krijgen van de overlast door plaagdieren. Dus ziet u ratten, insecten of andere plaagdieren? Neem dan contact op met Stichting Kennis- en adviescentrum Dierplagen (KAD). Het KAD registreert uw melding en kan u advies geven. Het KAD geeft de melding volgens afspraken door, zodat deze afgehandeld kan worden.

  U kunt plaagdieren melden via www.kad.nl of telefonisch:

 • Subsidie Bliek in Actie

  U heeft een goed idee om uw straat of wijk gezelliger, veiliger of mooier te maken. De gemeente kan u ondersteunen met onze kennis, netwerk, materialen of met subsidie.

  Vanaf 2021 gelden er nieuwe nadere regels voor het aanvragen van subsidie voor het organiseren van een straat- of buurtactiviteit. Bekijk deze goed voor het aanvragen van uw subsidie.

  Aanvragen met DigiD

  Aanvragen zonder DigiD

 • Evenementenvergunning

  Vanwege het coronavirus is het momenteel verboden om (kleine) evenementen te organiseren. U kunt dus geen (klein) evenement melden of een aanvraag indienen voor een evenementenvergunning. Het is nog onzeker wanneer dat weer verandert. Het is uiteraard wel mogelijk om voorbereidingen voor uw evenementenaanvraag te treffen. U kunt hierover contact opnemen met de evenementencoördinator. Heeft u vragen? Neem dan contact via telefoonnummer 140183.

  Wilt u in Gorinchem een evenement organiseren? Zoals een braderie, optocht, feest of een herdenking? Vraag dan een evenementenvergunning aan.

  Organiseert u een klein evenement zoals een straat- of buurtfeest, een straatspeeldag of buurtbarbecue? Dan hoeft u hiervoor geen vergunning aan te vragen. Wel meldt u dit (melding klein evenement) bij de gemeente.

 • Klachten

  Vindt u dat u niet goed behandeld bent door de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op een brief. Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is? U kunt dan een klacht indienen.

 • Parkeervergunning bedrijven

  Bedrijven in de binnenstad kunnen een parkeervergunning aanvragen. Let op:

  • Bedrijven moeten geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel op een adres in de binnenstad.
  • De parkeervergunning is alleen bruikbaar in de binnenstad en is 1 jaar geldig.
  • U kunt maximaal 2 vergunningen per bedrijf (onder voorwaarden) aanvragen.

  Bedrijfsvergunningen zijn gesplitst in Bovenstad, Benedenstad en Benedenstad-Zuid. U kunt alleen een vergunning aanvragen voor het gebied waarin uw bedrijf gevestigd is. Lees meer bij Parkeren binnenstad ondernemers

 • Wat doet de gemeenteraad

  De gemeenteraad is het hoogste bestuur van de gemeente. De raad besluit over het beleid van de gemeente en controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd.

  Om de 4 jaar kiezen inwoners een nieuwe gemeenteraad.

  Taken

  De gemeenteraad heeft 3 belangrijke taken:

  • de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties vertegenwoordigen. Raadsleden treden op namens de inwoners,
  • de belangrijkste punten bepalen van beleid van de gemeente. De gemeenteraad besluit bijvoorbeeld hoeveel geld waaraan wordt besteed,
  • controleren of het college het afgesproken beleid goed uitvoert.

  Taakverdeling

  Er is een taakverdeling tussen de gemeenteraad en het college:

  • de gemeenteraad als volksvertegenwoordiging geeft de hoofdlijnen van beleid (kaders) aan en controleert het college van burgemeester en wethouders bij de uitvoering daarvan,
  • het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van beleid.

  Reglement van Orde voor raadsvergadering

  Dit reglement beschrijft de praktische zaken rond raadsvergaderingen van de gemeente Gorinchem. De actuele en officiële tekst van de verordening Reglement van Orde voor raadsvergadering vindt u op overheid.nl.

 • Jeugdhulp

  Jeugdhulp is hulp bij opvoeden, jeugdbescherming, jeugdreclassering, aanpak van kindermishandeling, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking.

  Heeft u vragen over jeugdhulp voor kinderen tot 18 jaar, bel dan met het jeugdteam Gorinchem, telefoon (088) 892 89 61.

  Spoed

  • Levensbedreigende situatie? Bel 112
  • Spoedeisende hulp voor jeugd nodig, of melden van huiselijk geweld of kindermishandeling ? Bel de Crisisdienst via 0800 – 1471. Zij zijn 24/7 beschikbaar.

  Informatie:

  Vertrouwenspersoon in de jeugdhulp

  Ben je niet tevreden over de hulp die je krijgt van het jeugdteam, de gemeente of een jeugdhulpaanbieder? Neem contact op met Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

  Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met jeugdhulp, hebben recht op een gratis en onafhankelijke vertrouwenspersoon.  De vertrouwenspersoon informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met het jeugdteam.

  Cliëntervaringsonderzoek Jeugd

  Jaarlijks voert gemeente Gorinchem vanuit de Jeugdwet een cliëntervaringsonderzoek uit. Het doel van dit zogenaamde continuonderzoek is te achterhalen hoe jongeren en/of hun ouders/verzorgers de dienstverlening en ontvangen zorg en/of ondersteuning hebben ervaren. Alle ouders/verzorgers en jongeren worden drie maanden na de start van de jeugdhulp, maandelijks aangeschreven. Bij jeugdigen tot en met 15 jaar worden de ouders/verzorgers aangeschreven. Jeugdigen vanaf 12 jaar worden ook zelf aangeschreven. Het onderzoek wordt uitgevoerd door ZorgfocuZ.

  Lees de resultaten over het cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2019.

 • Crisis of nood

  Bij een crisis- of noodsituatie kunt u politie, brandweer of ambulance bereiken via het Alarmnummer 112.

  • Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900 - 8844
  • Geen spoed, wel brandweer? Bel dan 0900 - 0904

  Gezondheid

  Heeft  u een (dringende) vraag heeft op het gebied van (gezondheids-)zorg , bel dan uw huisarts of buiten kantoortijden de huisartsenpost Gorinchem: (0183) 64 64 10.

  Psychische nood

  Crisislijn met 24 uurs bereikbaarheidsdienst: 0900-8440

  Crisisdienst Zuid Holland Zuid

  Ernstig en acuut hulp nodig? Veilig Thuis en anderen hebben een gezamenlijke crisisdienst bij (o.a.) relationeel gebied, huiselijk geweld, verwaarlozing, kindermishandeling en eenzaamheid.

  Deze dienst is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar onder telefoonnummer 0800-1471

  Huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis)

  Heeft u te maken met huiselijk geweld? Of kent u iemand die hieronder lijdt? Kijk wat u kunt doen op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.  of bel met het advies- en meldpunt ‘Veilig thuis’ via 0800-2000. U wordt doorverbonden met een steunpunt bij u in de buurt en krijgt advies, informatie of direct hulp.

  Huisverbod

  De burgemeester kan bewoners een tijdelijk huisverbod opleggen als er huiselijk geweld is of dreigt. Iemand die huiselijk geweld pleegt, mag dan 10 dagen zijn of haar woning niet in. Ook mag hij of zij dan geen contact opnemen met de partner of de kinderen. Een ‘afkoelperiode’ dus. In deze afkoelperiode krijgen de slachtoffers van het huiselijk geweld hulp aangeboden. Ook diegene die uit huis is geplaatst, krijgt hulp aangeboden. Is de dreiging van huiselijk geweld niet binnen deze 10 dagen afgenomen, dan kan de burgemeester het huisverbod met maximaal 18 dagen verlengen.

  Meldcode professionals

  Iedereen die werkt met kinderen of volwassenen, moet werken met een meldcode. Hierin staat wat een professional het beste kan doen als hij of zij mishandeling vermoedt. De Rijksoverheid geeft meer informatie over de meldcode.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties