Resultaten

141 - 143 van de 143 Resultaten
Toon producten van Terneuzen
  • Wit- en bruingoed

    Wit- en bruingoed zijn nu ook bekend als huishoudelijke afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Voorbeelden hiervan zijn een koelkast of wasmachine maar ook kleinere apparatuur zoals een föhn, koffiezetapparaat, telefoon of computer.  Bij aankoop van een nieuw apparaat moet de winkel waar u het apparaat hebt aangekocht het oude apparaat op uw verzoek meenemen. Ook kunt u zelf uw afgedankte apparaten inleveren bij de Milieustraat. Scroll naar Huishoudelijk afedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) op de pagina afvalstromen voor meer informatie.  

  • Woonbeleid

    De gemeente Terneuzen heeft samen met Hulst en Sluis een Zeeuws-Vlaams woonbeleid opgesteld. Dat beleid is vastgelegd in de regionale woonvisie. Terneuzen heeft als aanvulling hierop enkele ondersteunende documenten gemaakt. Denk hierbij aan het uitvoeringsprogramma wonen en onze profielen van elf kernen. Dat te samen biedt de corporaties de gelegenheid om jaarlijks een bod te doen op ons volkshuisvestelijk beleid. Die biedingen resulteren jaarlijks in prestatieafspraken. Ook de regionale Woningmarktafspraken zijn daarbij van belang. Deze Zeeuws Vlaamse afspraken zijn met de provincie gemaakt en geeft op basis van prognoses aan wat de bouw / sloopopgaaf voor de toekomst is. Daarnaast hebben we enkele verordeningen / beleidsregels (o.a. toetsingskader nieuwe initiatieven) op basis waarvan we initiatiefnemers faciliteren. Denk hierbij aan het mogelijk maken van gewenste kwalitatief goede initiatieven. Maar ook het verstrekken van leningen en subsidies horen hierbij. Denk hierbij aan de Stimuleringslening Particuliere Duurzame Woningverbetering of onze KLUS-aanpak.   Woonprojecten Op het gebied van wonen gebeurt er nogal wat in de Gemeente Terneuzen. Momenteel zijn er enkele grotere bouwprojecten in voorbereiding of in uitvoering. Denk bijvoorbeeld aan plan Buitenweg Axel, de Scheldekade in Terneuzen of Emmabaan in Koewacht. Ook in Othene wordt volop gebouwd. Ook bijzondere woonvormen voor specifieke doelgroepen vragen onze aandacht. Denk aan huisvesten arbeidsmigranten. Wij hebben hierin een faciliterende rol.   Relevante stukken Aanpak verloederd bezit (KLUS) Prestatieafspraken uitvoering volkshuisvestingsbeleid 2019 Profiel van de elf kernen Verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering Toetsingskader nieuwe woningbouwinitiatieven Woningmarktafspraken Zeeuws-Vlaanderen 2016-2025 - De balans Woningmarktafspraken Zeeuws-Vlaanderen 2016-2015 - De spelregels Woonvisie regio Zeeuws-Vlaanderen 2020   Meer informatie Provinciale impuls wonen Duurzaam bouwloket Bouwen algemeen

  • Zakelijke parkeervergunning (werknemers/werkgevers)

    Voor een parkeervergunning voor werknemers komen bedrijven of hun werknemers in aanmerking die gevestigd zijn in het vergunningengebied. U geeft van te voren de dag(en) aan waarop de vergunning geldig moet zijn. Bij de aanvraag geeft u op bij welk bronpunt u wilt parkeren. Het aantal beschikbare plaatsen per bronpunt is beperkt. U vindt de bronpunten onder de aanduidingen I tot en met XI op het overzicht van de parkeergebieden in de binnenstad van Terneuzen.   Parkeervergunning voor bedrijven aanvragen   Voorwaarden De vergunning is alleen geldig op de aangevraagde dag(en) in de week De vergunning is alleen geldig op het aangevraagde bronpunt De vergunning is gekoppeld aan een kenteken Kosten De kosten voor een zakelijke parkeervergunning bedragen in 2020: 1 dag per week € 146,00 per jaar 2 dagen per week € 183,00 per jaar 3 dagen per week € 220,00 per jaar 4 dagen per week € 257,00 per jaar 5 dagen per week € 293,00 per jaar 6 dagen per week € 367,00 per jaar (let op: op zondag kunt u gratis parkeren bij de bronpunten) Aanvraag Gebruik de knop 'Parkeervergunning voor bedrijven aanvragen' om de vergunning online aan te vragen. De betaling verloopt via iDeal. Na betaling gaat de vergunning direct in op de aangegeven datum (na vandaag). Bedrijven mogen de parkeervergunning ook op rekening aanvragen. Dit geeft u dan aan in de aanvraag. In dit geval is de vergunning geldig binnen een maand na ontvangst van de betaling. U ondertekent de aanvraag met DigiD voor uzelf of met eHerkenning voor een bedrijf. Wijzigingen Heeft u (tijdelijk) een ander auto of wilt u het bronpunt of vaste dag wijzigen? Dan kunt u dit online regelen, gebruik hiervoor eveneens de knop 'Parkeervergunning voor bedrijven aanvragen'. Als antwoord op de vraag welke parkeervergunning u nodig heeft, kiest u voor 'wijzigen vergunning'. U ondertekent de aanvraag met DigiD voor uzelf of met eHerkenning voor een bedrijf. Het wijzigen van een vergunning is gratis, de wijzigingen worden direct verwerkt. Vergunning verlengen Bedrijven die in 2019 een zakelijke parkeervergunning hadden, krijgen automatisch een betalingsverzoek toegestuurd voor 2020. De kosten voor een zakelijke parkeervergunning bedragen in 2020: 1 dag per week € 146,00 per jaar 2 dagen per week € 183,00 per jaar 3 dagen per week € 220,00 per jaar 4 dagen per week € 257,00 per jaar 5 dagen per week € 293,00 per jaar 6 dagen per week € 367,00 per jaar (let op: op zondag kunt u gratis parkeren bij de bronpunten)  

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties