Resultaten

141 - 147 van de 147 Resultaten
Toon producten van Terneuzen
 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) en Bewijs van in leven zijn

  Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring dat u in de gemeente Terneuzen woont. Hierop staan uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum. Een Bewijs van in leven zijn is een soort uittreksel. Een Bewijs van in leven zijn vraagt u op dezelfde manier aan als een uittreksel BRP. Online aanvragen en per post thuis ontvangen Voor het online aanvragen van een uittreksel moet u inloggen met DigiD. Als u het uittreksel op werkdagen vóór 12.00 uur aanvraagt, verzenden wij het uittreksel dezelfde dag per post. Wij geven geen garantie wanneer het postbedrijf de post bij u thuis bezorgt. Aanvragen van vrijdag ná 12.00 uur of in het weekend verzenden wij op maandag (behalve als maandag een feestdag is). Het uittreksel is online goedkoper dan aan de balie. U kunt online geen uittreksel/bewijs van in leven voor uw partner aanvragen. Hij/zij moet hiervoor zelf inloggen met DigiD. .grijsvlak {border:1px solid #cccccc; background-color:#e5e7e6; padding:6px;}   Uittreksel aanvragen   Uittreksel aanvragen aan de balie Als u een uittreksel wilt aanvragen aan de balie, maak dan een afspraak.  Op de afspraak neemt u mee: een geldig legitimatiebewijs van uzelf geld, u betaalt het uittreksel met pin of contant Voor wie kunt u een uittreksel aanvragen aan de balie? voor uzelf. voor uw kind. Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan moet hij/zij zelf een aanvraag doen. als curator voor degene die bij u onder curatele staat. In alle andere gevallen kunt u geen uittreksel opvragen voor iemand anders, ook niet met een machtiging. Kosten Voor een online aanvraag van een uittreksel zijn de kosten € 10,20. Aan onze publieksbalie kost een uittreksel € 12,20-. Een bewijs van in leven kost aan de balie € 14,-. Het bewijs van in leven zijn is gratis voor pensioenuitkering. Soorten online uittreksels Als u online een uittreksel aanvraagt, dan krijgt u tijdens de aanvraag de keuze voor de volgende soorten uittreksels: Standaard uittreksel (bevat naam, adres en geboortedatum): bijv. voor opleiding of vaarbewijs; Uittreksel met Burgerservicenummer: bijv. voor werkgever; Uittreksel met nationaliteit en burgerlijke staat: bijv. voor vernieuwen buitenlands reisdocument of echtscheiding; Uittreksel met datum inschrijving gemeente Terneuzen; Uittreksel met woonhistorie: bijv. voor inschrijving woningbouw; Bewijs van in leven zijn (bevat naam, adres, geboortedatum en verklaring van in leven zijn): bijv. voor pensioen; Uittreksel voor het aanvragen van gezag (bevat nationaliteit en burgerlijke staat); Internationaal uittreksel Nederlands/Frans/Duits/Engels (bevat naam, adres, geb.datum, burg.staat, nationaliteit en namen ouders); Internationaal uittreksel Nederlands/Spaans/Italiaans/Turks (bevat naam, adres, geb.datum, burg.staat, nationaliteit en namen ouders). Meer informatie •    Basisregistratie Personen (BRP)    

 • Verhuizen binnen Nederland

  Verhuist u binnen de gemeente Terneuzen? Of komt u in de gemeente Terneuzen wonen? Geef uw verhuizing dan aan ons door vanaf 4 weken (28 dagen) voor de verhuizing, tot 5 dagen erna. Geeft u de verhuizing later door? Dan is de datum waarop u de verhuizing doorgeeft, ook uw officiële verhuisdatum. .grijsvlak {border:1px solid #cccccc; background-color:#e5e7e6; padding:6px;} Verhuizing melden   Lukt het u niet om uw verhuizing online door te geven? Maak dan een afspraak om naar de balie te komen. Bij een afspraak neemt u een geldig legitmatiebewijs mee (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning). Wie kan de verhuizing doorgeven? Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf; Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar, als u op hetzelfde adres woont; Ouder voor een inwonend kind; Meerderjarig kind voor ouder(s), als u op hetzelfde adres woont; Een meerderjarig persoon die schriftelijk is gemachtigd via een machtigingsformulier. U kunt geen verhuizing doorgeven van bijvoorbeeld een vriend of vriendin met wie u samenwoont zonder geregistreerd partnerschap. Dat kan alleen deze persoon zelf doorgeven. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens, kunnen wij u vragen om aanvullende informatie. Zoals een verklaring van toestemming bij inwoning of een kopie van uw huur- of koopcontract. Dit geldt zowel voor een verhuizing die u online of aan de balie doorgeeft. Verzorgingstehuis / verpleegafdeling Verhuist u naar een verzorgingstehuis? Schrijf u dan in op het adres van het verzorgingstehuis. Verhuist u naar een verpleegafdeling? Dan kunt u kiezen tussen een woonadres of een briefadres. Kiest u voor een briefadres? Dan kunt u zich inschrijven op het adres van degene die uw administratie regelt. Post van overheidsinstanties gaat vanaf dat moment naar het briefadres. Als u niet zelf de verhuizing kunt doorgeven dan kunt u iemand machtigen door een machtigingsformulier in te vullen. Degene die u machtigt moet wel een geldig legitimatiebewijs meenemen van hemzelf/haarzelf en een kopie van uw legitimatiebewijs. Is de persoon die verhuist niet in staat om iemand te machtigen? Dan kan de instelling een verklaring afgeven waarin staat dat deze persoon in de instelling woont. Met die verklaring kunt u als familielid de verhuizing doorgeven aan onze balie. Verhuizen naar een andere gemeente Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u naartoe verhuist. U hoeft zich niet uit te schrijven bij de gemeente Terneuzen. Meer informatie Vertrek naar het buitenland. Verhuizen naar Nederland.

 • Raadplegen archieven

  De archieven van Gemeente Terneuzen zijn geplaatst bij het Zeeuws Archief. U kunt hier op maandag en woensdag terecht. Het historisch informatiepunt (HIP) is gehuisvest in het Waterschapskantoor. De stukken die wilt bekijken, vraagt u van te voren aan bij het Zeeuws Archief. Adres en bezoekuren Lees hier de actuele openingstijden vanwege het coronavirus: Zeeuws Archief neemt maatregelen tegen coronavirus Het HIP is twee dagen per week open: op maandag en woensdag van 10.00 tot 16.00 uur. Er zijn een archivaris en een archiefassistent aanwezig om u bij uw onderzoek te helpen. Het adres is: Kennedylaan 1, 4538 AE Terneuzen  (Begane grond in het Waterschapskantoor) Reserveren kan per e-mail of via de website van het HIP (maximaal 4 bezoekers) Website Zeeuws Archief: www.zeeuwsarchief.nl Reserveer vooraf Vooraf reserveren van een werkplek is noodzakelijk. U kunt in het HIP digitaal onderzoek doen. Als u originele stukken wilt raadplegen uit het gemeentearchief van Terneuzen, dan moet u deze vooraf reserveren. Stuur voor het reserveren van een werkplek of een stuk uit het gemeentearchief een e-mail aan: reserverenHIP@zeeuwsarchief.nl. Reserveren voor een bezoek op maandag kan tot vrijdag 15.00 uur. Reserveren voor de woensdag kan tot dinsdag 15.00 uur. U kunt maximaal 4 inventarisnummers per bezoekdag reserveren. Ook kunt u in het HIP stukken uit de Zeeuws-Vlaamse collectie van het waterschap raadplegen. Deze hoeft u niet vooraf te reserveren. Bouwtekeningen en bouw- en milieuvergunningen Bouwtekeningen en bouw- en milieuvergunningen blijven in het stadhuis van Terneuzen. U kunt deze aanvragen via ons online formulier: Tekening / vergunning opvragen Studiezaal Middelburg U kunt stukken uit het archief van de gemeente Terneuzen ook raadplegen in Middelburg. Het Zeeuws Archief heeft hiervoor een studiezaal. Het Zeeuws Archief is open van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. Het Zeeuws Archief is ook open op de eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 17.00 uur. Vooraf stukken reserveren is niet noodzakelijk. Tarieven Een bezoek aan de studiezaal en het raadplegen van archieven en collecties is gratis. Voor het (laten) maken van kopieën en scans brengen we kosten in rekening. Voor een compleet overzicht van de tarieven kijkt u op de website van het Zeeuws Archief. Zeeuwengezocht Op de website www.zeeuwengezocht.nl kunt u alle openbare akten van de burgerlijke stand van de gemeente Terneuzen bekijken. Het gaat om de akten van alle voormalige gemeenten die nu onderdeel zijn van de gemeente Terneuzen. Dat zijn de voormalige gemeenten Axel, Biervliet, Hoek, Koewacht, Overslag, Philippine, Sas van Gent, Terneuzen, Westdorpe en Zuiddorpe. Ook van Waterdijk, een zelfstandige gemeente in de periode 1796-1814, zijn de scans beschikbaar. Van de huidige gemeente Terneuzen zijn er in totaal 185.254 akten, verdeeld over 76.368 scans. De akten van geboorte, huwelijk en overlijden zijn openbaar vanaf respectievelijk 100, 75 en 50 jaar. De burgerlijke stand begon in Zeeuws-Vlaanderen, in tegenstelling tot de rest van Nederland, al per 22 september 1796. Krantenverzamelingen Gemeente Terneuzen heeft haar krantenverzamelingen overgedragen aan de Zeeuwse Bibliotheek. Deze worden nog ingescand en komen dan via de Zeeuwse Bibliotheek online beschikbaar. Geschiedenis van Terneuzen en omgeving Wist u dat de naam Terneuzen is afgeleid van het woord ‘nesse’ (nisse), dat landtong betekent? Vermoedelijk is de naam Terneuzen zo ontstaan omdat deze landtong de vorm van een neus had. Wilt u meer weten over het ontstaan van Terneuzen en de omliggende plaatsen? Bekijk de geschiedenispagina.  

 • Vreemdelingenpaspoort

  Bent u een niet-Nederlander met een verblijfsvergunning? En kunt u in het land van herkomst geen reisdocument krijgen? Dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen. Een vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus. Het vreemdelingenpaspoort is een reisdocument en een legitimatiebewijs. U kunt het vreemdelingenpaspoort niet gebruiken om naar het land van herkomst te reizen. Voor het aanvragen van een vreemdelingenpaspoort maakt u een afspraak. U moet persoonlijk aanwezig zijn bij het aanvragen en het ophalen van het vreemdelingenpaspoort, ook uw (jonge) kinderen. Het duurt 2 maanden voordat u het vreemdelingenpaspoort krijgt. Zodra het paspoort klaar is, krijgt u daarvan bericht.   Afspraak maken vreemdelingenpaspoort   Meenemen Alle reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart) die u heeft, ook als deze verlopen zijn. Uw geldige verblijfsvergunning. Een kleurenpasfoto die niet ouder is dan 6 maanden. De vakfotograaf kent de vereisten voor een pasfoto. Indien jonger dan 18 jaar: ingevulde toestemmingsverklaring reisdocument minderjarige en legitimatiebewijs van beide ouders (of van degene die het gezag heeft over het kind). Als de ouders meekomen naar de gemeente, kunnen ze het formulier ter plekke invullen. Geld: u betaalt het paspoort bij de aanvraag met pin of contant. Voorwaarden U krijgt een vreemdelingenpaspoort als: u kunt aantonen dat u van uw eigen land geen paspoort kunt krijgen. Of dat het voor u niet mogelijk is om een reisdocument in een ander land aan te vragen; u een geldige verblijfsvergunning heeft; u bent ingeschreven bij de gemeente; uw identiteit en nationaliteit vaststaat. Kinderen Kinderen moeten een eigen reisdocument hebben (paspoort). Iedereen die medische zorg ontvangt, moet zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Dit geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen. De identificatieplicht geldt in de gehele zorgsector. Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs Organisaties vragen soms om een kopie van uw identiteitsbewijs. Die kopieën worden vaak goed bewaard, maar niet altijd. Met een kopie van uw identiteitsbewijs kunnen oplichters een online bankrekening openen of een telefoonabonnement afsluiten. Maak kopieën van uw ID-bewijs onbruikbaar voor oplichters. Of gebruik hiervoor de KopieID app. Meer informatie Vingerafdrukken

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  h3 { font-size: 1.2em; } Bent u gehandicapt en kunt u daardoor moeilijk lopen? Dan kunt u bij de gemeente een Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met deze kaart kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen in de meeste Europese landen. De parkeerkaart is minimaal 6 maanden en maximaal 5 jaar geldig. Zowel bestuurders als passagiers kunnen deze parkeerkaart aanvragen.   Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen   Voorwaarden U heeft een chronische loop- of andere beperking, of u zit permanent in een rolstoel. Onder een loopbeperking verstaan we een beperking waardoor u niet zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet kunt afleggen. U heeft onafgebroken ondersteuning nodig van de bestuurder (alleen bij passagierskaart). Een gehandicaptenparkeerkaart kan gebruikt worden in verschillende voertuigen, waaronder ook een brommobiel. Kosten Het in behandeling nemen van een aanvraag kost € 19,60. Meenemen naar de balie Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart doet u aan de balie. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. U neemt mee: het ingevulde aanvraagformulier; één pasfoto; geld, u betaalt bij de aanvraag (bij voorkeur met pinpas). Bij een eerste aanvraag krijgt u bezoek van een externe keuringsinstantie. Deze instantie maakt een afspraak om bij u langs te komen en geeft daarna aan de gemeente een advies. Bij een volgende aanvraag is niet altijd een bezoek van een externe keuringsinstantie nodig. Geldigheidsduur De gehandicaptenparkeerkaart is meestal vijf jaar geldig. Het kan gebeuren dat de keuringsarts, gezien de aard van de handicap, een kortere periode adviseert. Na vijf jaar of na afloop van de door de arts aangegeven periode, moet u de kaart verlengen. Een gehandicaptenparkeerkaart is geldig in alle landen van de Europese Unie. Elk land heeft zijn eigen regels. Bij de kaart ontvangt u een folder met de regelgeving van de betreffende landen. Verlies, diefstal of beschadiging Bent u uw gehandicaptenparkeerkaart verloren, is deze gestolen of is hij beschadigd geraakt? Dan kunt u aan de balie een vervangende kaart aanvragen. Hiervoor moet u weer het aanvraagformulier invullen, een pasfoto meenemen en de kosten betalen voor een nieuwe aanvraag. De vervangende kaart heeft dezelfde geldigheidsduur als uw oude kaart. In geval van verlies of diefstal moet u een officiele melding maken van het verloren voorwerp. Deze melding kunt u doorgeven via www.verlorenofgevonden.nl of aan de balie van het stadhuis. Waar kunt u gratis parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart? Blauwe zone (in de gemeente Terneuzen) Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u uw voertuig binnen een blauwe zone overal met onbeperkte duur parkeren. De voorwaarde is dat u het overige (voet)verkeer daardoor niet mag hinderen. Betaald parkeren (in de gemeente Terneuzen) Als u op een bovengrondse parkeerplaats voor betaald parkeren staat hoeft u niet te betalen. Vergunninghouderszone (in de gemeente Terneuzen) Op parkeerplaatsen voor vergunninghouders mag u niet parkeren zonder bewonersparkeervergunning. Er is ook de mogelijkheid om een voor u gereserveerde parkeerplaats in de buurt van uw woning aan te vragen. Zie gehandicaptenparkeerplaats voor de voorwaarden en andere informatie. Markt Terneuzen De Markt is definitief afgesloten voor parkeren en verkeer. In de Zandstraat is een gehandicaptenparkeerplaats. Op deze parkeerplaats kunt u een uur gratis parkeren. U moet hiervoor de blauwezoneschijf instellen en naast de gehandicaptenparkeerkaart achter de voorruit leggen.

 • Huwelijk / partnerschap regelen

  .grijsvlak {border:1px solid #cccccc; background-color:#e5e7e6; padding:6px;} Maatregelen corona U mag met maximaal 20 personen deelnemen aan de bijeenkomst. We tellen deze 20 personen als volgt: bruidspaar (2), getuigen (maximaal 4), trouwambtenaar en bode (2) en gasten (maximaal 12). Als u in de gemeente Terneuzen wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, moet u dit bij ons melden. Vanaf 2 weken na de melding kunt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. De melding is 1 jaar geldig. Als u beiden al heel uw leven in Nederland woont, dan kunt u uw melding doen aan de hand van onze digitale huwelijkskalender. Werkwijze digitale huwelijkskalender Datum en plaats vastleggen (te betalen via ideal). Tijdens het vastleggen van een datum en een plaats krijgt u vragen over onderstaande onderwerpen: Getuigen U heeft een foto of scan nodig van het legitimatiebewijs van uw getuigen. Uiterlijk twee weken voor de ceremoniedatum moet u de getuigen aan ons doorgeven. Trouwboekje U kiest een trouwboekje en betaalt dit tegelijkertijd met het boeken van de datum en plaats. Gebruik andere achternaam U kiest welke aanspreeknaam u wenst nadat uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft plaatsgevonden. Melding voorgenomen huwelijk digitaal ondertekenen. Nadat u uw dag bij ons heeft geboekt, ontvangt u een bevestigingsmail met een link. Via deze link gaat u naar een formulier met vragen die u aan het einde digitaal moet ondertekenen. Zowel u als uw partner moeten digitaal ondertekenen. Muziek inleveren. U kunt aan de publieksbalie een cd inleveren. Heeft u niet altijd in Nederland gewoond, maar wilt u graag online uw melding doen? Neem dan telefonisch contact met ons op om uw situatie te bespreken. Lukt het niet om via onze digitale huwelijkskalender uw wensen door te geven? Maakt dan een afspraak om aan de balie langs te komen.   Huwelijkskalender gebruiken   Heeft u niet altijd in Nederland gewoond? In dit geval moeten wij beoordelen of er nog aanvullende documenten nodig zijn voordat wij uw huwelijk of geregistreerd partnerschap kunnen inplannen. Neem telefonisch contact met ons op of maak direct een afspraak om langs te komen aan onze publieksbalie. Financiële gevolgen huwelijk / partnerschap Hieronder vindt u een overzicht van de financiële gevolgen als u trouwt of een partnerschap registreert. Sinds 1 januari 2018 zijn deze gevolgen geldig voor alle huwelijken en partnerschappen die op of na 1 januari 2018 hebben plaatsgevonden. Privévermogen, erfenissen en giften tijdens het huwelijk blijven van uzelf. De volgende bezittingen of schulden deelt u met uw partner: spullen die u afzonderlijk of samen tijdens het huwelijk koopt spullen die u samen koopt nog vóór het huwelijk gezamenlijke schulden vóór het huwelijk schulden tijdens het huwelijk Wilt u niet in beperkte gemeenschap van goederen trouwen, ga dan naar een notaris. Trouwen op huwelijkse voorwaarden Trouwen op huwelijkse voorwaarden is bedoeld om elkaar financiële risico’s te besparen. Vooral wanneer een van beiden zelfstandig ondernemer is. Het beste moment voor het regelen van de huwelijksvoorwaarden is vóór het huwelijk. Meer informatie kunt u opvragen bij een notaris. Trouwlocaties en kosten In de gemeente Terneuzen kunt u kiezen uit verschillende trouwlocaties. De prijs en foto's van onze locaties vindt u op de webpagina Trouwlocaties. Huwelijken en geregistreerde partnerschappen voltrekken wij tussen 9.00 en 16.00 uur. Op zondagen en officiële feestdagen kunt u niet trouwen of uw partnerschap registreren. Gratis huwelijk of geregistreerd partnerschap Dinsdagmorgen kunt u om 9.00 uur en 9.45 uur, gratis trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in het stadhuis van Terneuzen. Bij de ceremonie is geen toespraak, maar alleen de standaard formaliteiten. Voor de ceremonie wijst de gemeente een ambtenaar toe. Muziek is niet toegestaan. De ceremonie duurt ongeveer 5 minuten. Getuigen U moet minimaal twee en maximaal vier getuigen per huwelijk of partnerschap opgeven. Als u geen getuigen heeft of deze niet zelf wilt aandragen (bijvoorbeeld in verband met privacy), dan kan de gemeente hiervoor zorgen. Getuigen van de gemeente kosten € 36,40 per getuige. Het doorgeven van uw getuigen doet u via onze digitale Huwelijkskalender op het moment dat u uw ceremoniedatum boekt. U heeft een foto of scan nodig van het legitimatiebewijs van uw getuigen. Als de getuigen in het buitenland wonen en niet eerder in Nederland hebben gewoond, hebben wij ook een geboorteakte van deze getuigen nodig. Uiterlijk twee weken voor de ceremoniedatum moet u de getuigen aan ons doorgeven. Heeft u uw ceremoniedatum al bij ons vast gelegd en wilt u apart de getuigen doorgeven? Dan kan dat via het formulier 'Getuigen'. Hiervoor heeft u uw digid nodig. Muziek U kunt tijdens de huwelijksplechtigheid muziek (laten) afspelen. Dit kan bij binnenkomst in de trouwzaal, bij het ondertekenen van de akten en/of bij het vertrek uit de trouwzaal. U kunt dus maximaal drie verschillende nummers laten afspelen. Als u kiest voor een gratis ceremonie, dan mag u geen muziek afspelen. Aan de publieksbalie kunt u een cd inleveren, zodat wij de cd vooraf kunnen testen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Graag de volgende gegevens noteren op het cd-hoesje: Uw naam; Uw ceremoniedatum; Uw telefoonnummer; Welk nummer wij bij welk moment moeten afspelen. Parkeren U ontvangt het gewenste aantal parkeerontheffingen op de dag van de ceremonie op het moment dat u op de locatie aankomt. Hiermee kunnen uw gasten bij de huwelijkslocatie parkeren. Bij het boeken van de datum en locatie kunt u aangeven hoeveel parkeerontheffingen u wilt hebben. Trouwboekje De keuze voor een trouwboekje kunt u aan ons doorgeven via de digitale Huwelijkskalender. Het trouwboekje betaalt u aan het einde via ideal. Trouwboekje (normale uitvoering, wit plastic omslag): € 21,30 Trouwboekje (luxe uitvoering, bruin lederen omslag): € 42,70 Heeft u uw ceremoniedatum al bij ons vast gelegd en wilt u apart een trouwboekje bestellen? Dan kan dat via het formulier 'Trouwboekje bestellen'. Hiervoor heeft u uw digid nodig. U betaalt aan het einde via ideal.   Achternaam in trouwboekje Als u gehuwd bent dan staat in het trouwboekje enkel uw eigen achternaam. De gekozen achternaam na huwelijk staat niet in het trouwboekje vermeld. Dit kan niet worden aangepast.  Het trouwboekje is een officieel document met daarin uw officiële naam. Voor meer informatie zie gebruik andere achternaam. Trouwambtenaar Een trouwambtenaar voltrekt de ceremonie. Er zijn in onze gemeente vier trouwambtenaren waaruit u kunt kiezen. Op de pagina Trouwambtenaren stellen zij zich aan u voor. Het is ook mogelijk om de ceremonie te laten voltrekken door iemand die u zelf kiest. Bijvoorbeeld familie of vrienden. Hier zijn extra kosten aan verbonden, omdat deze persoon hiervoor beëdigd moet worden. De kosten voor de beëdiging zijn € 246,-. Bij het vastleggen van de trouwdatum kunt u aangeven welke wensen u heeft met betrekking tot de trouwambtenaar. Als u kiest voor een eigen trouwambtenaar dan nemen wij contact met u op voor de beëdiging en betaling. Verblijfsvergunning Bezit u niet de Nederlandse nationaliteit of bent u geen gemeenschapsonderdaan? Dan is het van belang dat u een geldige verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd heeft. Heeft u dit niet, neem dan telefonisch contact met ons op. U kunt ons bereiken via tel. 14 0115. (Dit telefoonnummer heeft maar 6 posities.) Wonend buiten Nederland Bent u Nederlander en woont u beide in het buitenland? En wilt u in Nederland trouwen of uw partnerschap laten registreren? Dan moet u contact opnemen met de gemeente Den Haag. Zij regelen de melding als u beiden buiten Nederland woont. De aanvraagprocedure is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Als een van de echtgenoten wel in Nederland woont, dan hoeft u niet naar Den Haag. U kunt uw voorgenomen huwelijk / partnerschap dan melden bij de gemeente waar u de ceremonie wilt voltrekken. Maak een afspraak om bij ons aan de balie langs te komen. Trouwen in het buitenland Als u in Nederland woont en u wilt trouwen in het buitenland, dan moet u een aantal zaken regelen. In ieder geval hoeft u geen melding voorgenomen huwelijk te doen in Nederland. Waar u wel allemaal aan moet denken kunt u nalezen op de website van de rijksoverheid. Daarnaast kunt u op onze website meer informatie vinden over de onderwerpen verklaring van huwelijksbevoegdheid en buitenlands huwelijk registreren.

 • Subsidie voor verenigingen

  Een subsidie is een financiële bijdrage van de gemeente voor de organisatie van bepaalde activiteiten.   Subsidie aanvragen of verantwoorden    Corona-steunfonds voor buurt- en dorpshuizen Corona-steunfonds voor buurt- en dorpshuizen in de gemeente Terneuzen Buurt- en dorpshuizen in de gemeente Terneuzen kunnen een beroep doen op het gemeentelijk Corona-steunfonds dat de gemeente voor dit doel heeft ingesteld. De gemeente wil met dat fonds voorkomen dat continuïteits- of liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis leiden tot faillissement of beëindiging van de activiteiten. Het gaat in het bijzonder om financiële problemen die zijn ontstaan door het wegvallen van inkomsten uit zaalverhuur en baropbrengsten als gevolg van de Corona-pandemie.  Deze regeling is van tijdelijke aard, bedoeld voor de aanpak van acute probleemsituaties in de periode maart tot en met december 2020. Aanvragen moeten uiterlijk 31 januari 2021 zijn ingediend. Het gaat om voorlopig beschikbaar te stellen eenmalige bijdragen op basis van maatwerk. Aan de hand van een verantwoording achteraf stellen we de bijdrage definitief vast. Waar toetsen we een aanvraag aan? 1.    De aanvrager is een beheerorgaan van een buurt- of dorpshuis, die als gevolg van de Corona-pandemie inkomsten weg ziet vallen en daardoor een continuïteits- of liquiditeitsprobleem heeft. 2.    De aanvragende organisatie draagt bij aan het realiseren van de beleidsdoelen van de gemeente; het versterken van de sociale samenhang in en leefbaarheid van wijken en kernen en het bevorderen van maatschappelijke participatie. 3.    Voorafgaand aan de aanvraag voor steun bij de gemeente Terneuzen heeft de aanvragende organisatie gebruik gemaakt van vangnetregelingen, die door bijvoorbeeld het Rijk of koepelorganisaties in het leven zijn geroepen. 4.    De aanvragende organisatie heeft niet-noodzakelijke uitgaven en/of variabele kosten maximaal teruggebracht en heeft waar mogelijk getracht inkomsten te vermeerderen. 5.    De aanvragende organisatie is (ook na de Corona-pandemie) levensvatbaar. 6.    De hoogte van het aangevraagde bedrag staat in verhouding tot het financiële probleem dat door de Corona-pandemie is ontstaan. 7.    Indien de aanvragende organisatie ook zonder bijdrage uit het steunfonds over voldoende eigen geld kan beschikken om uit de financiële problemen te komen, kan dat een reden zijn om een verzoek om een bijdrage uit het steunfonds te weigeren. Hierbij houdt de gemeente rekening met het eigen vermogen van de aanvragende organisatie. De aanvraag 1.    In de aanvraag neemt de aanvragende organisatie de hoogte van het gevraagde bedrag op. 2.    Bij de aanvraag moeten zijn gevoegd: a.    De jaarrekening 2019 van de aanvragende organisatie. b.    Een nieuwe/aangepaste begroting 2020, waarin ten opzichte van de originele begroting 2020 zichtbaar is gemaakt: -       Welke inkomsten in welke periode en in welke mate wegvallen. -       Welke kosten de aanvrager heeft weten te verminderen of uit te stellen. -       Aan welke verplichtingen op welke termijn uiterlijk voldaan moet worden. -       Welke inkomsten van andere vangnetregelingen aanvrager heeft ontvangen of verwacht te ontvangen. c.    Een saldo-opgave van alle bankrekeningen op het moment van de aanvraag. 3.    Als geen gebruik is gemaakt van andere vangnetregelingen, dan licht de aanvragende organisatie in de aanvraag toe waarom niet. Is wel gebruik gemaakt van andere vangnetregelingen, dan levert de aanvrager bewijsstukken hiervoor aan (toekenningen en afwijzingen). Beslissingsbevoegdheid De beslissingen op verzoeken om een bijdrage uit het Corona-steunfonds voor buurt- en dorpshuizen, zijn een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Subsidieplafond Voor het Corona-steunfonds voor buurt-en dorpshuizen is maximaal € 47.000 beschikbaar. De aanvragen over de periode maart tot en met december 2020 kunnen tot en met 31 januari 2021 worden ingediend. Beoordeling aanvragen Zo spoedig mogelijk na 31 januari 2021 maken we een verzameladvies voor het college van burgemeester en wethouders  aan de hand van de ontvangen aanvragen die voldoende gegevens bevatten om tot een goed oordeel te komen. Wanneer een aanvraag onvoldoende gegevens bevat vragen we de aanvragende organisatie die gegevens uiterlijk 31 janauri 2021 alsnog te doen toekomen. Bevoorschotting De beschikbaar gestelde eenmalige bijdragen zullen zo spoedig mogelijk geheel bij wijze van voorschot worden overgemaakt. Verantwoording De organisatie die een bijdrage uit het steunfonds heeft ontvangen stuurt na afloop (uiterlijk voor 1 juli 2021) een verantwoording naar de gemeente, om aan te tonen hoe de voorlopige bijdrage is besteed. Aan de hand daarvan stellen we de bijdrage definitief vast. Toelichting Gebruik van andere vangnetregelingen en verantwoordelijkheid aanvrager Organisaties zijn op de eerste plaats zelf aan zet om maatregelen te nemen om de gevolgen van de Corona-pandemie op te vangen. Onze gemeente verwacht dan ook dat organisaties in de gemeente een eventueel gemis aan inkomsten primair vanuit hun eigen buffers opvangen, waarbij ze bijvoorbeeld gebruik maken van de regelingen die het Rijk en andere (koepel)organisaties of fondsen als generieke steunmaatregelen hebben opgetuigd. Van de organisaties verwachten we dat ze gedurende de Corona-pandemie niet-noodzakelijke uitgaven uitstellen, variabele kosten maximaal terugbrengen en proberen op andere manieren hun inkomsten te behouden en zo mogelijk te vermeerderen. Een aanvrager moet aantonen dat het maximale is gedaan om met het schrappen/verschuiven van alle beïnvloedbare uitgaven alles in het werk is gesteld om de financiële vitaliteit van de organisatie te waarborgen. Levensvaaarheid aanvragende organisatie De gemeente onderzoekt of de aanvragende organisatie ook voor de Corona-pandemie levensvatbaar was. Het steunfonds is niet bedoeld om financiële problemen van voor maart 2020 op te vangen. Het college zal vooralsnog terughoudend zijn in het nemen van maatregelen die samenhangen met renteloze leningen, zekerheden en garantstellingen bij banken. Corona-steunfonds voor lokale culturele voorzieningen Culturele voorzieningen in de gemeente Terneuzen kunnen een beroep doen op het gemeentelijk Corona-steunfonds dat de gemeente voor dit doel heeft ingesteld. De gemeente wil met dat fonds voorkomen dat continuïteits- of liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis leiden tot faillissement of beëindiging van de activiteiten. Het gaat in het bijzonder om financiële problemen die zijn ontstaan door het wegvallen van inkomsten uit kaartverkoop en horeca als gevolg van de Corona-pandemie.  Deze regeling is van tijdelijke aard, bedoeld voor de aanpak van acute probleemsituaties in de periode maart tot en met december 2020. Aanvragen moeten uiterlijk 31 december 2020 zijn ingediend. Het gaat om voorlopig beschikbaar te stellen eenmalige bijdragen op basis van maatwerk. Aan de hand van een verantwoording achteraf stellen we de bijdrage definitief vast. Waar toetsen we een aanvraag aan? 1.    De aanvrager is een lokale culturele organisatie, die als gevolg van de Corona-pandemie inkomsten weg ziet vallen en daardoor een continuïteits- of liquiditeitsprobleem heeft. 2.    De aanvragende organisatie draagt bij aan het realiseren van de beleidsdoelen van de gemeente en/of is van grote maatschappelijke waarde voor de culturele infrastructuur binnen de gemeente. 3.    Voorafgaand aan de aanvraag voor steun bij de gemeente Terneuzen heeft de aanvragende organisatie gebruik gemaakt van vangnetregelingen, die door bijvoorbeeld het Rijk of koepelorganisaties in het leven zijn geroepen. 4.    De aanvragende organisatie heeft niet-noodzakelijke uitgaven en/of variabele kosten maximaal teruggebracht en heeft waar mogelijk getracht inkomsten te vermeerderen. 5.    De aanvragende organisatie is (ook na de Corona-pandemie) levensvatbaar. 6.    De hoogte van het aangevraagde bedrag staat in verhouding tot het financiële probleem dat door de Corona-pandemie is ontstaan. 7.    Indien de aanvragende organisatie ook zonder bijdrage uit het steunfonds over voldoende eigen geld kan beschikken om uit de financiële problemen te komen, kan dat een reden zijn om een verzoek om een bijdrage uit het steunfonds te weigeren. Hierbij houdt de gemeente rekening met het eigen vermogen van de aanvragende organisatie. 8.    Als de aanvragende organisatie naast de vestiging in de gemeente Terneuzen meerdere vestigingen heeft, kan het alleen gaan om een aanvraag voor de in Terneuzen gevestigde voorziening. De aanvraag 1.    In de aanvraag neemt de aanvragende organisatie de hoogte van het gevraagde bedrag op. 2.    Bij de aanvraag moeten zijn gevoegd: a.    De jaarrekening 2019 van de aanvragende organisatie. b.    Een nieuwe/aangepaste begroting 2020, waarin ten opzichte van de originele begroting 2020 zichtbaar is gemaakt: -       Welke inkomsten in welke periode en in welke mate wegvallen. -       Welke kosten de aanvrager heeft weten te verminderen of uit te stellen. -       Aan welke verplichtingen op welke termijn uiterlijk voldaan moet worden. -       Welke inkomsten van andere vangnetregelingen aanvrager heeft ontvangen of verwacht te ontvangen. c.    Een saldo-opgave van alle bankrekeningen op het moment van de aanvraag. 3.    Als geen gebruik is gemaakt van andere vangnetregelingen, dan licht de aanvragende organisatie in de aanvraag toe waarom niet. Is wel gebruik gemaakt van andere vangnetregelingen, dan levert de aanvrager bewijsstukken hiervoor aan (toekenningen en afwijzingen). Beslissingsbevoegdheid De beslissingen op verzoeken om een bijdrage uit het Corona-steunfonds voor lokale culturele voorzieningen zijn een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Subsidieplafond Voor het Corona-steunfonds voor lokale culturele voorzieningen is maximaal € 367.260 beschikbaar. De aanvragen over de periode maart tot en met december 2020 kunnen tot en met 31 december 2020 worden ingediend. Beoordeling aanvragen Zo spoedig mogelijk na 31 december 2020  maken we een verzameladvies voor het college van burgemeester en wethouders  aan de hand van de ontvangen aanvragen die voldoende gegevens bevatten om tot een goed oordeel te komen. Wanneer een aanvraag onvoldoende gegevens bevat vragen we de aanvragende organisatie die gegevens uiterlijk 31 december 2020 alsnog te doen toekomen. Bevoorschotting De beschikbaar gestelde eenmalige bijdragen zullen zo spoedig mogelijk geheel bij wijze van voorschot worden overgemaakt. Verantwoording De organisatie die een bijdrage uit het steunfonds heeft ontvangen stuurt na afloop (uiterlijk voor 1 juli 2021) een verantwoording naar de gemeente, om aan te tonen hoe de voorlopige bijdrage is besteed. Aan de hand daarvan stellen we de bijdrage definitief vast. Toelichting Gebruik van andere vangnetregelingen en verantwoordelijkheid aanvrager Organisaties zijn op de eerste plaats zelf aan zet om maatregelen te nemen om de gevolgen van de Corona-pandemie op te vangen. Onze gemeente verwacht dan ook dat organisaties in de gemeente een eventueel gemis aan inkomsten primair vanuit hun eigen buffers opvangen, waarbij ze bijvoorbeeld gebruik maken van de regelingen die het Rijk en andere (koepel)organisaties of fondsen als generieke steunmaatregelen hebben opgetuigd. Van de organisaties verwachten we dat ze gedurende de Corona-pandemie niet-noodzakelijke uitgaven uitstellen, variabele kosten maximaal terugbrengen en proberen op andere manieren hun inkomsten te behouden en zo mogelijk te vermeerderen. Een aanvrager moet aantonen dat het maximale is gedaan om met het schrappen/verschuiven van alle beïnvloedbare uitgaven alles in het werk is gesteld om de financiële vitaliteit van de organisatie te waarborgen. Levensvatbaarheid aanvragende organisatie De gemeente onderzoekt of de aanvragende organisatie ook voor de Corona-pandemie levensvatbaar was. Het steunfonds is niet bedoeld om financiële problemen van voor maart 2020 op te vangen. Het college zal vooralsnog terughoudend zijn in het nemen van maatregelen die samenhangen met renteloze leningen, zekerheden en garantstellingen bij banken. Soorten subsidies We maken onderscheid tussen: eenmalige subsidies subsidies die we een aantal jaren achter elkaar beschikbaar stellen (de zogenaamde periodieke subsidies). Wanneer aanvragen? Eenmalige subsidies moet u uiterlijk drie maanden voordat de activiteit plaatsvindt aanvragen. De zogenaamde periodieke subsidies moet u vóór 1 september van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar aanvragen. Welke stukken moeten er bij de subsidieaanvraag? Bij de een eerste/nieuwe subsidieaanvraag moet u toevoegen: activiteitenplan begroting van uitgaven en inkomsten Als we nog meer gegevens nodig hebben voor de beoordeling van de aanvraag, dan vragen we die bij u op Hoe aanvragen? Een subsidieaanvraag of verantwoording kunt u digitaal indienen via het formulier 'Subsidie aanvragen of verantwoorden >'. Vergeet niet bij de subsidieaanvraag de gevraagde en bijbehorende stukken als bijlage toe te voegen. Het formulier is namelijk geen subsidieaanvraagformulier, maar kunt u beschouwen als een (lege) digitale envelop. U kunt subsidie aanvragen met uw Digid of door middel van e-herkenning. In het volgende filmpje staat informatie over e-herkenning en hoe u dit aanvraagt. 10 december 2020, YouTube filmpje, 2:23 Subsidiegrondslag jeugdsport Voor jeugdsportsubsidie geldt voor de periode 2017 tot en met 2021 de volgende grondslag: Buitensportverenigingen bedrag van € 4,75 per jeugdlid per jaar  Binnensportverenigingen die gebruik maken van een accommodatie van onze gemeente basisbedrag van € 100,00 per jaar bedrag van € 3,50 per jeugdlid per jaar 25 % subsidie in de kosten voor zaalhuur voor jeugdleden Binnensportverenigingen die geen gebruik maken van een accommodatie van onze gemeente basisbedrag van € 95,00 per jaar bedrag van € 3,30 per jeugdlid per jaar 23,75 % subsidie in de kosten voor zaalhuur voor jeugdleden Zwemverenigingen die gebruik maken van een accommodatie van onze gemeente basisbedrag van € 500,00 per jaar bedrag van € 5,00 per jeugdlid per jaar 15 % subsidie in de kosten voor zwembadhuur voor jeugdleden Zwemverenigingen die geen gebruik maken van een accommodatie van onze gemeente basisbedrag van €  475,00 euro per jaar bedrag van € 4,75 per jeugdlid per jaar 14,25 % subsidie in de kosten voor zwembadhuur voor jeugdleden Bij het subsidiebedrag in de kosten voor zaalhuur/zwembadhuur maken we onderscheid tussen verenigingen die een accommodatie huren van onze gemeente en verenigingen die geen gebruik maken van een accommodatie van onze gemeente. Voor een vereniging die gebruik maakt van een accommodatie van onze gemeente geldt als uitgangspunt het bedrag dat in 2014 aan huurkosten is betaald door die vereniging. Dat bedrag indexeren we in de periode 2017 tot en met 2020 jaarlijks met hetzelfde percentage als waarmee we de tarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties verhogen. Voor een vereniging die geen gebruik maakt van een accommodatie van onze gemeente hanteren we het bedrag aan werkelijke kosten aan zaal- of zwembadhuur over 2014 en stellen dat vast voor de periode 2017 tot en met 2020. Dat bedrag passen we dus niet jaarlijks aan. Een sport omschrijven we in dit kader als: een fysiek- (bijvoorbeeld voetbal) of denkspel (bijvoorbeeld schaken) dat op reglementaire wijze, in individueel- of in teamverband gespeeld kan worden. Sporten zijn meestal, activiteiten gebaseerd op fysieke beweging, gebruikmakend van karakteristieken als kracht, snelheid en behendigheid. Sporten als bijvoorbeeld duivensport vallen niet onder die begripsomschrijving.   Subsidiegrondslag gehandicaptensport Voor de periode 2017 tot en met 2021 hanteren we voor de categorie G-sport een bedrag van € 54,00 per lid per jaar. Het aantal leden per 1 januari 2015 hebben we voor die periode bevroren. We passen dat dus niet jaarlijks aan. Subsidiegrondslag scouting Voor activiteiten op het terrein van scouting geldt voor de periode 2017 tot en met 2021 de volgende grondslag: Scouting een basisbedrag van € 1.900,00 een bedrag van € 9,50 per lid een bijdrage in de huisvestingskosten van 14,25 procent Subsidiegrondslag jeugdgroepen (organisatie jeugdactiviteiten) Organisaties die wekelijks in ieder geval één activiteit organiseren                         € 3.000 Organisaties die iedere twee weken in ieder geval één activiteit organiseren          € 2.500 Organisaties die maandelijks in ieder geval één activiteit organiseren                     € 2.000 Bij organisaties die alleen een jeugdsoos openhouden geldt een bedrag van respectievelijk € 1.000 (wekelijks), € 750 (iedere twee weken) of € 500 (maandelijks). In het geval van een 100 procent vergoeding in de huisvestingskosten gelden de volgende bedragen: Organisaties die wekelijks in ieder geval één activiteit organiseren                         € 1.500 Organisaties die iedere twee weken in ieder geval één activiteit organiseren          € 1.250 Organisaties die maandelijks in ieder geval één activiteit organiseren                     € 1.000 De subsidiemogelijkheid bestaat alleen voor (vrijwilligers)organisaties die zich specifiek richten op de organisatie van activiteiten voor jongeren (waaronder kinderen). Subisidiegrondslag kinderactiviteiten (waaronder speelweken) Organisaties die wekelijks in ieder geval één activiteit organiseren: € 3.000 Organisaties die iedere twee weken in ieder geval één activiteit organiseren: € 2.500 Organisaties die maandelijks in ieder geval één activiteit organiseren: € 2.000 Organisaties die jaarlijks pakket van minimaal 5 incidentele activiteiten organiseren: € 1.250 In het geval van een 100 procent vergoeding in de huisvestingskosten of wanneer er door de organisatie al een ander subsidiebedrag van onze gemeente wordt verkregen gelden de volgende bedragen: Organisaties die wekelijks in ieder geval één activiteit organiseren: € 1.500 Organisaties die iedere twee weken in ieder geval één activiteit organiseren: € 1.250 Organisaties die maandelijks in ieder geval één activiteit organiseren: € 1.000 Organisaties die jaarlijks pakket van minimaal 5 incidentele activiteiten organiseren: € 750         De subsidiemogelijkheid bestaat alleen voor (vrijwilligers)organisaties die zich specifiek richten op de organisatie van activiteiten voor kinderen (en jongeren). Subsidiegrondslag kunstbevordering Voor activiteiten op het terrein van ‘Kunstbevordering’ geldt voor de periode 2017 tot en met 2021 de volgende grondslag: Muziekgezelschappen Basisbedrag per zelfstandige eenheid A B Vereniging met één zelfstandige eenheid € 833 € 916 Vereniging met twee zelfstandige eenheden € 1.243 € 1.367 Vereniging met drie zelfstandige eenheden € 1.560 € 1.716 Bedrag per bespeeld instrument ter dekking van de afschrijvingskosten voor jeugdleden (*) € 150 € 150 Bedrag per bespeeld instrument ter dekking van de afschrijvingskosten voor niet-jeugdleden €  76 €  76 (*) Een jeugdlid is een lid dat op de peildatum 1 januari jonger is dan 19 jaar. We hanteren in dit geval de ledenaantallen zoals die golden op 1 januari 2015. Dit aantal bevriezen we voor de periode 2017 tot en met 2021. We passen dat dus niet jaarlijks aan. Als een muziekgezelschap voor haar (wekelijkse) repetities gebruik maakt van een multifunctionele welzijnsaccommodatie geldt het in kolom B vermelde basisbedrag. Wanneer een muziekgezelschap gebruik maakt van een andere accommodatie dan een multi-functionele welzijnsaccommodatie geldt het in kolom A vermelde basisbedrag. Onder multifunctionele welzijnsaccommodatie verstaan we een accommodatie die voor dat doel met financiële steun van onze gemeente is gerealiseerd en/of als zodanig door onze gemeente wordt gesubsidieerd. We doen dit om het gebruik van de multifunctionele welzijnsaccommodaties zo veel mogelijk te stimuleren. Als een vereniging die nu gebruikt maakt van een andere accommodatie dan een multifunctionele welzijnsaccommodatie, in de periode 2017 t/m 2020 besluit om, voor zo ver mogelijk, alsnog gebruik te maken van een multifunctionele welzijnsaccommodatie, verhogen we het basisbedrag alsnog met 10% voor de duur van de resterende (subsidie)periode. Met ingang van het jaar 2017 maken we bij muziekgezelschapen bij het bedrag per bespeeld instrument (= actief lid) onderscheid tussen jeugdleden en niet-jeugdleden. Voor jeugdleden hanteren we een hoger bedrag, te weten € 150,00. Dit, omdat de kosten die een muziekgezelschap voor jeugdleden maakt, hoger zijn in verband met de opleiding van jeugdleden. Koren en zangverenigingen We heffen de subsidiemogelijkheid voor koren- en zangverenigingen met ingang van 2017 op. De subsidierelatie met de huidige koren, bouwen we af door middel van een afbouwregeling met een looptijd van drie jaar. Dans- en toneelverenigingen basisbedrag                            €     238,00 bedrag per lid                          €       24,00 We hanteren ook hier het ledenaantal per 1 januari 2015. En dit aantal bevriezen we voor de periode 2017 tot en met 2020. We passen dat aantal dus niet jaarlijks aan. Verenigingen / organisaties werkzaam op het gebied van fotografie, tekenkunst, beeldende kunst, film /video en multimedia, behoren niet tot het terrein van amateurkunstbeoefening, zoals boven omschreven. Dit vanwege het individuele karakter van deze kunstuitingen. Aanvragen voor het verzorgen van eenmalige en/of jaarlijkse uitvoeringen, concerten en optredens, komen niet voor subsidie aanmerking. Bij de subsidiëring van muziekgezelschappen geldt de voorwaarde dat zij jaarlijks, indien gevraagd, minimaal twee openbare optredens in het kader van volksfeesten en herdenkingen gratis dienen te verzorgen. Bijvoorbeeld bij de viering van Koningsdag, Sinterklaas, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Organisaties met een Zeeuws-Vlaams karakter Organisaties met een Zeeuws-Vlaams karakter ontvangen een basisbedrag naar rato van het aantal Terneuzense leden dat lid is van de organisatie. Het aantal leden per 1 januari 2015 bevriezen we voor de periode 2017 tot en met 2021. We passen dat dus niet jaarlijks aan. Subsidiegrondslag podiumprogrammering Voorwaarden: Subsidie wordt enkel verstrekt voor de organisatie van jaarlijks terugkerende podium-programmeringen waar met enige regelmaat (bijvoorbeeld maandelijks) podiumactiviteiten uit voortkomen op het gebied van muziek, theater, dans of literatuur. Aanbieders van podiumkunsten in de gemeente Terneuzen waar momenteel andere afspraken op het gebied van subsidiëring/ondersteuning voor gelden kunnen geen aanspraak maken op subsidie uit dit deelterrein. Er dient een concreet bedrag aangevraagd te worden. De activiteiten worden op vrijwillige basis georganiseerd. Criteria: Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen worden de onderstaande aspecten beoordeeld: De aard, variëteit en kwaliteit van de activiteit(en). Voor nieuwe aanvragen is er speciale aandacht voor moderne en vernieuwende kunst- en cultuurvormen. Soortgelijk aanbod in de regio (dit criterium geldt enkel voor nieuwe aanvragen). De noodzaak tot subsidiëring voor het plaatsvinden van de activiteit. Subsidie wordt enkel toegekend aan activiteiten met een realistische begroting en activiteiten die ondanks het verwerven van de mogelijke andere financieringsbronnen geen sluitende begroting hebben. Subsidiegrondslag culturele evenementen Voorwaarden: We verstrekken alleen subsidie aan meerjarige publieksgerichte evenementen met een hoofdzakelijk lokale of regionale uitstraling die zich geheel of voor het subsidie aangevraagde deel richten op kunst en cultuur (muziek, toneel, theater, beeldende kunsten, podiumkunsten, dans). U moet een concreet bedrag aanvragen. U moet de activiteiten op vrijwillige basis organiseren. Criteria: Bij de subsidieaanvragen beoordelen we de volgende aspecten: De aard en kwaliteit van de activiteit(en). Voor nieuwe aanvragen is er speciale aandacht voor moderne en vernieuwende cultuurvormen. Soortgelijk aanbod in de regio (dit criterium geldt enkel voor nieuwe aanvragen). De noodzaak tot subsidiëring voor het plaatsvinden van de activiteit. We kennen alleen subsidie toe aan activiteiten met een realistische begroting. En aan activiteiten die ondanks het verwerven van mogelijke andere financieringsbronnen geen sluitende begroting hebben. Sudsidiegrondslag incidentele culturele activiteiten Voorwaarden: We verstrekken alleen subsidie voor incidentele activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. U moet een concreet bedrag aanvragen. U moet de activiteiten op vrijwillige basis organiseren. De maximale bijdrage uit het deelterrein incidentele culturele activiteiten bedraagt € 3.000,00. Organisaties waar de gemeente Terneuzen al een subsidierelatie mee heeft op het terrein van kunstbevordering komen niet in aanmerking voor subsidie. Algemene criteria: De aard en kwaliteit van de activiteit(en). Er is speciale aandacht voor moderne en vernieuwende kunst- en cultuurvormen. Soortgelijk aanbod in de regio. De noodzaak tot subsidiëring voor het plaatsvinden van de activiteit. We kennen alleen subsidie toe aan activiteiten met een realistische begroting. En aan activiteiten die ondanks het verwerven van mogelijke andere financieringsbronnen geen sluitende begroting hebben. Subsidiegrondslag culturele activiteiten dorps- en gemeenschapshuizen Alleen dorps- of gemeenschapscentra met een podiumfunctie komen in aanmerking voor een subsidie op dit deelterrein. Wijkcentra komen niet in aanmerking voor een subsidie op dit terrein. We stellen alleen subsidie beschikbaar voor de organisatie van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur door het dorps- of gemeenschapshuis in dat dorps- of gemeenschapshuis. Het gratis beschikbaar stellen van de zaal of faciliteiten voor door anderen te organiseren activiteiten is in dit kader niet subsidiabel. Voor het aanvragen van een subsidie in dit kader moet u een activiteitenplan plus begroting van de desbetreffende activiteiten indienen. Uit het activiteitenplan moet blijken welke specifieke culturele activiteiten u gaat organiseren. De begroting laat de verschillende kosten- en inkomstenposten per activiteit zien. Het jaarlijkse daartoe vastgestelde budget geldt als subsidieplafond. Aanvragen die volledig zijn behandelen in volgorde van ontvangst door de gemeente. We kennen alleen subsidie toe voor de organisatie van activiteiten die ondanks het verwerven van mogelijke andere financieringsbronnen geen sluitende begroting hebben. Subsidiebedragen worden incidenteel en als maximaal bedrag beschikbaar gesteld. Ter verantwoording van het subsidie moet u een activiteitenverslag en een financieel verslag van de georganiseerde culturele activiteiten indienen. Uit het activiteitenverslag moet blijken welke culturele activiteiten u heeft georganiseerd. Uit het financieel verslag moeten de verschillende kosten- en inkomstenposten per activiteit blijken. Regeling jubilieumbijdragen Voor het beschikbaar stellen van bijdragen voor jubilea van organisaties hanteren we de volgende Regeling jubileumbijdragen: a. een interne viering door de jubilerende organisatie (waaronder ook begrepen een receptie) 10-jarig jubileum                         €       75,00 25-jarig jubileum                         €     100,00 50-jarig jubileum                         €     150,00 75-jarig jubileum                         €     200,00 100-jarig jubileum en meer       €    250,00 b. organisatie van een op de bevolking gerichte extra activiteit of wat uitgebreidere reguliere activiteit in het kader van het jubileum 10-jarig jubileum                         €      750,00 25-jarig jubileum                         €   1.000,00 50-jarig jubileum                         €   1.500,00 75-jarig jubileum                         €   2.000,00 100-jarig jubileum en meer       €   2.500,00 c. jubileum meerdaagse evenementen op het terrein van cultuur en sport 10-jarig jubileum                         €   1.500,00 25-jarig jubileum                         €   2.000,00 50-jarig jubileum                         €   3.000,00 75-jarig jubileum                         €   4.000,00 100-jarig jubileum en meer      €   5.000,00 De aanvragende jubilerende organisatie moet gevestigd zijn in de gemeente Terneuzen. Én de activiteiten van de organisatie dienen voornamelijk gericht te zijn op de inwoners van de gemeente Terneuzen. Organisaties komen in aanmerking voor een eenmalige bijdrage voor de viering van een jubileum van 10 jaar, 25 jaar en veelvouden van 25 jaar. De bijdrage heeft de vorm van een vast bedrag. We stellen jubilerende organisaties uit slechts één van de hiervoor genoemde categorieën een bijdrage beschikbaar. De beschikbaarstelling van een bijdrage uit categorie c is alleen van toepassing in het geval van een jubileum van een evenement dat plaatsvindt in de gemeente Terneuzen. Het gaat om wat grotere (niet-commerciële) evenementen op het terrein van cultuur en sport. Hierbij is het criterium dat het gaat om meerdaagse evenementen. Hiertoe rekenen we wel de zogenaamde dorpsfeesten, maar niet de activiteiten die vallen onder de noemer volksfeesten. Van een jubileumbijdrage kan alleen sprake zijn als het gaat om een aanvullend jubileumprogramma boven op het reguliere programma van het evenement. Een eenmalig evenement dat in het kader van een jubileum van een organisatie wordt georganiseerd komt niet in aanmerking voor een bijdrage uit categorie c; in dat geval is de beschikbaarstelling van een bijdrage uit categorie b aan de orde. De regeling is alleen bestemd voor organisaties uit het zogenaamde maatschappelijk middenveld. Een organisatie met een commercieel belang komt niet in aanmerking voor een bijdrage. Regeling deskundigheidsbevordering en kadervorming vrijwilligers Voor een (incidenteel) subsidie op grond van deze regeling komen in principe alleen vrijwilligersorganisaties in aanmerking die gevestigd zijn in de gemeente Terneuzen. Én die activiteiten organiseren met een algemeen maatschappelijk belang en daarvoor een subsidierelatie met de gemeente Terneuzen hebben of zouden kunnen hebben. Het subsidie bestaat uit een vergoeding van 100 procent van de cursuskosten en boekengeld/materiaalkosten. Door de deelnemers te maken reiskosten zijn niet subsidiabel. Beroepsopleidingen of opleidingen die gericht zijn op of kunnen leiden tot een betaalde functie zijn uitgesloten van subsidiëring op grond van deze regeling. De subsidieaanvraag moet worden ingediend door de vrijwilligersorganisatie waartoe de vrijwilliger(s) behoort/behoren. In de aanvraag moet de relatie worden aangegeven tussen de deskundigheidsbevordering en de verbetering van de vaardigheden bij het door de vrijwilliger(s) verrichten van werkzaamheden voor die vrijwilligersorganisatie. Op de aanvraag is de algemene subsidieverordening van de gemeente van toepassing. De verantwoording van het subsidie dient te bestaan uit een bewijs dat de deskundigheids-bevordering (dan wel kadervorming) daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Meer informatie Meer informatie vindt u in de Notitie subsidiegrondslagen 2017 tot en met 2020 , die met een jaar is verlengd, en in de Algemene subsidieverordening Terneuzen 2017.    

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties