Resultaten 141 - 150 van 150 resultaten

 • Naamswijziging, (voor- of achternaam)

  Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een andere voor- of achternaam (geslachtsnaam) of een wijziging te krijgen. Het gaat hier om de wijziging bij Koninklijk Besluit, dus niet om een naamswijziging als gevolg van erkenning of adoptie. Voor meer informatie en de kosten, zie: Website Rijksoverheid:...

 • Nederlander worden door optie

  Wilt u als immigrant of kind van een immigrant Nederlander worden? Misschien is de optieprocedure voor u de beste methode om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. Uitgebreide informatie leest u op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Kosten Optie Optieverzoek 1 persoon €...

 • Inburgeren

  Als u gaat inburgeren, leert u Nederlands. U leert ook hoe Nederlanders wonen en werken. Daarna doet u inburgeringsexamen. Haalt u het examen, dan bent u ingeburgerd. Soms is inburgeren verplicht, maar u kunt ook vrijwillig inburgeren. Bent u al voldoende ingeburgerd? Dan hoeft u misschien geen examen...

 • Waarmerken kopie of afschrift

  Kosten Het waarmerken kost € 6,30 per kopie. Wat waarmerkt de gemeente wel Reisdocumenten Rijbewijzen Contracten Verklaringen Wat waarmerkt de gemeente niet Diploma's Getuigschriften Documenten met een kerkelijke inslag Voor het waarmerken van een diploma kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar...

 • Beeldende kunst in openbare ruimte

  Beeldende kunst die in gemeentelijk eigendom is of door de gemeente in overdracht is aanvaard en in de openbare ruimte staat, wordt beheerd door de gemeente. Deze kunst is gemeentelijk cultureel erfgoed en kunstbezit. Ziet u dat een kunstwerk beschadigd is? Of is er een kunstwerk gestolen? Graag...

 • Kinderopvang, handhaving en toezicht

  Kinderen vormen een kwetsbare groep die extra aandacht verdient. Vandaar dat de Rijksoverheid en gemeenten streng toezicht houdt op de kinderopvang in ons land. Heeft u klachten over de kinderopvang? U kunt uw klachten melden bij de gemeente. Klachten melden Heeft u klachten over de kinderopvang? U...

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Er zijn momenten waarop u aan moet tonen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als: u naar het buitenland verhuist; u gaat trouwen; u voor bepaalde beroepen in aanmerking wilt komen. Bijvoorbeeld bij functies in het openbaar bestuur. U heeft dan een bewijs van...

 • Verhuizing naar Nederland

  Kosten Het doorgeven van een verhuizing is gratis. Wat moet u doen? U kunt uitsluitend terecht op afspraak. Via de knop hierboven kunt u een afspraak inplannen bij de gemeente. U moet binnen 5 dagen na aankomst in Nederland in persoon verschijnen bij de gemeente waar u verblijft, om aangifte 'eerste...

 • Bijstand (inkomstenbriefje)

  Wat moet u doen? U levert uw Info in op de aangegeven datum. Uw wijzigingsformulier levert u in als er iets wijzigt wat van belang is of wanneer de gemeente daarom vraagt. Als u uw formulier niet of niet tijdig inlevert kan het recht op bijstand niet worden vastgesteld en zal uw uitkering niet...

 • Bestemmingsplan wijzigen

  Als u gaat (ver)bouwen binnen de gemeentegrenzen, dan is het raadzaam om vooraf het betreffende bestemmingsplan in te zien. Hierin staat de bestemming van een gebied beschreven en de regels waaraan men zich moet houden. U kunt een verzoek indienen het plan te wijzigen als u (bepaalde) bebouwing wenst te...