Resultaten

151 - 157 van de 157 Resultaten
Toon producten van Bronckhorst
 • Verhuizing doorgeven

  Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat (of blijft) wonen. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven. Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van uw verhuizing. Uw verhuizing wordt op of kort na de opgegeven verhuisdatum doorgevoerd. Zodra uw verhuizing is verwerkt, ontvangt u hiervan een bevestiging. U kunt uw gegevens ook altijd inzien op mijn.overheid.nl Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering. Geef uw verhuizing door U kunt uw verhuizing online doorgeven. Na een correcte aanlevering van de benodigde informatie, nemen wij uw aangifte in behandeling.  Verhuizing doorgeven (met DigiD) Bij het doorgeven van uw verhuizing heeft u DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? U kunt uw DigiD-inlogcode aanvragen op www.digid.nl. U kunt hier ook terecht voor vragen en antwoorden. Welke stukken heeft u nodig voor het doorgeven van uw verhuizing? Uw huur- of koopcontract van uw nieuwe woning. U moet de bladzijdes uploaden waarop uw namen, adres en ingangsdatum huur- /koopcontract en handtekeningen staan. Gaat u bij iemand inwonen, dan heeft u (digitaal) een Verklaring van de hoofdbewoner. In het verhuisformulier kan de hoofdbewoner toestemming geven. Hiervoor moet de hoofdbewoner ook inloggen met DigiD. Is het voor de hoofdbewoner niet mogelijk om tijdens het doorgeven van uw verhuizing in te loggen? Dan kunt u ook het pdf-formulier 'Verklaring van inwoning' invullen. Samen met een kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner stuurt u die dan (digitaal) naar ons op. Gaat u verhuizen naar een verzorgings- of verpleeghuis? Dan kunt u een huur-/ of zorgovereenkomst uploaden. Uw verhuizing wordt op of kort na de opgegeven verhuisdatum doorgevoerd. Zodra uw verhuizing is verwerkt, ontvangt u hiervan een bevestiging. Verhuizen naar Nederland  Komt u (op)nieuw in Nederland wonen? Dan is het niet mogelijk om uw verhuizing digitaal door te geven. U moet daarvoor een afspraak maken. Lees voor meer informatie de pagina 'Verhuizen naar Nederland', zodat u voorbereid op uw afspraak komt. Afspraak maken verhuizing naar Nederland Van briefadres naar woonadres Een verhuizing van briefadres naar een woonadres kunt u niet digitaal doorgeven. Hiervoor moet u langskomen in het gemeentehuis. Afspraak maken Emigreren naar het buitenland? Informatie rondom vertrek naar het buitenland leest u op de pagina 'Emigratie doorgeven'.

 • Ramp of crisis

  De kans dat er een grote ramp of crisis uitbreekt bij u in de buurt, is klein.  Mocht er wel direct gevaar zijn door een ramp of noodsituatie, dan wordt u gewaarschuwd door de sirene. Blijf zo rustig mogelijk, ga naar binnen, sluit deuren en ramen en zet radio of tv aan op de regionale zender. Let op: elke eerste maandag van de maand worden de sirenes getest. Dit proefalarm bestaat uit een signaal dat hoorbaar is om 12.00 uur. Hoort u de sirene op dit tijdstip, dan weet u dat er niets aan de hand is. Wat u moet doen Als de sirene gaat, dreigt er gevaar. Er is dan beslist meer aan de hand dan stank of een prikkelende lucht. De sirene waarschuwt alleen mensen in het gebied waar gevaar dreigt. Dat kan in één of meer gemeenten zijn, maar ook alleen in één wijk. Hoort u de waarschuwingssirene, dan is hij dus voor u bedoeld. Het is dan belangrijk dat u weet wat u moet doen. Ga naar binnen als de sirene gaat Ga zo snel mogelijk het dichtstbijzijnde gebouw binnen. Sluit dan onmiddellijk alle deuren en ramen. Schakel ook eventuele ventilatiesystemen uit. Geef mensen die bij u aanbellen de gelegenheid om te schuilen. Waarschuw mensen die de sirene niet opmerken. Zet de radio of tv aan Luister naar de rampenzender. Op deze zender krijgt u informatie en instructies van de overheid. Voor de gemeente Bronckhorst is dit bij een regionale ramp Omroep Gelderland. Bij een nationale ramp is dit Nederland 1 of Radio 1. Soms wordt u ook via geluidwagens of sms (als u zich heeft aangemeld voor NL-Alert) op de hoogte gebracht.  Ook op internet vindt u vaak veel actuele informatie. Bijvoorbeeld op deze website of www.crisis.nl. Ten tijde van een grote(re) ramp in Bronckhorst, schakelt de gemeente deze website in. U wordt dan via onze eigen website direct doorgelinkt naar de crisiswebsite. Naar de crisiswebsite www.crisis.nl Als u huis en omgeving moet verlaten Sluit gas, water en licht af. Neem alleen de hoognodige zaken mee. Sluit uw woning af en controleer of uw buren weten dat er een evacuatie plaatsvindt. Blijf bij een grote brand laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel mogelijk. Lukt dit niet? Ga dan voor een raam staan waar de brandweer u kan zien. Vervoer Neem zoveel mogelijk anderen mee. Luister naar de verkeersinformatie via de radio. Volg de route die de politie aangeeft. Ga naar het opvangcentrum of ga naar familie of vrienden buiten het rampgebied. Voor hulpbehoevenden, bejaarden en scholieren is er speciaal vervoer tijdens een ramp of crisis. De instellingen (verzorgings- of bejaardenhuizen en/of scholen) waar deze mensen op dat moment zijn, zorgen hiervoor. Wat moet ik niet doen als de sirene gaat? Gaat de sirene, bel dan nooit met het nationale alarmnummer 1-1-2. Bel ook niet met de plaatselijke politie, brandweer of ambulancedienst. De telefooncentrales kunnen dan overbelast raken. Dat heeft ernstige gevolgen voor het op gang komen van hulp. Haal uw kinderen niet uit school. Kinderen die op school zijn, moeten daar blijven en worden opgevangen door de school. Meld u aan voor NL-Alert! Meld u aan voor NL-Alert. Via NL-Alert informeert de overheid u over een noodsituatie in uw directe omgeving. U krijgt dan een bericht op uw mobiele telefoon. In dit bericht staat wat er aan de hand is en wat u het beste kunt doen. NL-Alert is een extra alarmmiddel. Is er een grote ramp, dan hoort u ook gewoon de sirene. Meer informatie Op onderstaande websites vindt u meer informatie over rampen. www.crisis.nl/wees-voorbereid (geeft onder andere informatie over hoe u zich kan voorbereiden op rampen) www.natuurbrandrisico.nl (geeft de actuele situatie rondom brandgevaar in de natuur weer)

 • Milieu, vergunning of melding

  Als ondernemer moet u zich houden aan milieuregels. Denk hierbij aan regels over het verwerken van afval, geluidsniveaus en vervuiling van water, bodem of lucht. Voor bepaalde activiteiten moet u een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen. Start u een nieuw bedrijf of wijzigt u een bestaand bedrijf of breidt u deze uit? Bekijk dan eerst of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Dit doet u via het Omgevingsloket online met eHerkenning. U kunt de aanvraag of melding dan direct online doen. Ook via Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM) kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Direct online de vergunningcheck, vergunning aanvraag of melding doen Verloop vergunning aanvraag of melding Vul het aanvraagformulier via Omgevingsloket online volledig in en stuur deze met de gevraagde documenten naar de gemeente. De gemeente stuurt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Gewone aanvraag Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken verlengd worden. Beslist de instantie niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege). Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Ingewikkelde aanvraag Binnen 26 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken verlengd worden. Bij een ingewikkelde aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom. Bent u het niet eens met de definitieve beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend. Melding doen Doe de melding minimaal 4 weken voordat u uw activiteiten begint. De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van uw melding. Deze ontvangstbevestiging houdt niet automatisch in dat u aan alle eisen hebt voldaan. De gemeente bekijkt of de melding compleet is en vraagt u soms om aanvullende gegevens. 4 weken na uw melding kunt u uw activiteiten beginnen. Bekendmaking vergunnings-aanvragen en -verlening Ontvangen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen publiceren wij officieel op www.officielebekendmakingen.nl. De lopende procedures vindt u op het totaaloverzicht van onze digitale bekendmakingen.

 • Bijstand, verandering doorgeven

  Het recht en de hoogte van uw uitkering zijn afhankelijk van uw persoonlijke woon-, leef- en financiële omstandigheden (bezittingen, schulden, inkomen). Als deze omstandigheden wijzigen, geeft u dat dan op tijd door. Hou daarbij rekening met het volgende aan- en inleverschema: Maand Uiterste inleverdatum Verwerkingsdatum Inleverschema wijzigingen 2021 Januari 29 januari 2021 5 februari 2021 Februari 26 februari 2021 5 maart 2021 Maart 31 maart 2021 6 april 2021 April 30 april 2021 4 mei 2021 Mei 31 mei 2021 4 juni 2021 Juni 30 juni 2021 5 juli 2021 Juli 30 juli 2021 4 augustus 2021 Augustus 30 augustus 2021 3 september 2021 September 30 september 2021 5 oktober 2021 Oktober 29 oktober 2021 4 november 2021 November 29 november 2021 3 december 2021 December 30 december 2021 5 januari 2022 U krijgt elk jaar in de maand januari een schema met de aan- of inleverdata voor wijzigingen doorgeven en de betaaldata van de uitkering. Wijzigingen doorgeven U geeft wijzigingen door via 'Mijn Inkomen'. Daar kunt u al uw gegevens rondom uw uitkering bekijken en wijzigen. U moet daarvoor inloggen met DigiD. Wijziging doorgeven in 'Mijn Inkomen' (inloggen met DigiD)  Voorbeelden van wijzigingen zijn: Uw woon- of leefsituatie of die van uw partner wijzigt. Bijvoorbeeld: verhuizing, inwonende personen worden 21 jaar, personen van 21 jaar komen bij u inwonen etc. Als u met één of meerdere personen van 21 jaar of ouder woont, dan kunt u de kosten delen. Er geldt dan een lagere uitkeringsnorm. U gaat naar het buitenland voor bijvoorbeeld vakantie of familiebezoek. U of uw partner heeft inkomen uit arbeid of een WW- of ZW-uitkering ontvangen. Dan moet u elke maand uw inkomen doorgeven. Voeg kopieën van loon-/uitkeringspecificaties toe. Als u nog geen specificaties heeft, geeft u dan een schatting van de inkomsten. Zodra u de specificaties wel heeft moet u een kopie hiervan direct naar ons sturen. U of uw partner ontvangt een WAO- of WIA-uitkering. Dan moet u per 1 januari en per 1 juli de specificatie van de gewijzigde gegevens doorgeven. Uw alimentatie is gewijzigd. Voeg bewijsstukken, zoals bankafschriften en uitspraak rechter bij. Uw vermogen is gewijzigd (vermogen is bezittingen min schulden). Als er iets in het vermogen wijzigt van u, uw partner of uw kinderen tot 18 jaar, dan moet u dat doorgeven. Denkt u bijvoorbeeld aan het ontvangen van een erfenis of schenking, de aanschaf van een voertuig (auto, motor, caravan, boot), de afkoop van een pensioen, een lening, aanspraak op het kindsdeel in verband met het overlijden van één van uw ouders etc. Als u wijzigingen met bewijsstukken op tijd doorgeeft, dan voorkomt u dat wij uw recht opschorten, tijdelijke verlagen, beëindigen en terugvorderen. Bij het niet op tijd aan- of inleveren van gegevens betalen wij de uitkering niet uit. U krijgt hierover een brief. Let op: Maakt u samen met iemand anders, bijvoorbeeld uw partner, gebruik van een bepaalde regeling? U vindt dan de informatie over deze regeling terug op de persoonlijke pagina van de hoofdaanvrager. De partner moet na het opgeven van de inkomsten ook inloggen om de inkomsten mede te bevestigen. 

 • Geslachtswijziging

  Als u transgender bent, dan kunt u vanaf uw 16e jaar uw geslachtsregistratie gratis laten wijzigen. U kunt dan ook gelijktijdig uw voornamen wijzigen als u dat wilt. Maak een afspraak om een wijziging van uw geslacht op uw geboorteakte door te geven bij de gemeente waar u geboren bent. Tijdens deze afspraak geeft u direct door welke voorna(a)m(en) u voortaan wilt hebben. De wijziging van het geslacht op de geboorteakte wordt vervolgens door de gemeente waar u woont in de basisregistratie personen (BRP) verwerkt. Als dit is verwerkt, vervalt u paspoort/ identiteitskaart en rijbewijs, want deze is na de wijziging niet meer geldig. U moet bij de gemeente waar u woont een nieuw paspoort, identiteitskaart en rijbewijs aanvragen. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Geslachtsregistratie wijzigen, hoe werkt het? U bent 16 jaar of ouder. Toestemming van uw ouders is niet nodig. Het is niet mogelijk om “Onbekend” als officiële geslachtsaanduiding te hebben. Bent u in Bronckhorst of in één van de vijf voormalige gemeenten geboren? Dan maakt u telefonisch een afspraak bij cluster Burgerzaken om de wijziging van uw geslacht op uw geboorteakte te laten registreren. Bent u geboren in een andere gemeente in Nederland, dan vraagt u de wijziging bij die gemeente aan. Hebt u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u alleen een verzoek doen als u een geldige verblijfsvergunning hebt en minimaal een jaar in Nederland woont. Als uw geboorteakte niet in Nederland in de registers van de burgerlijke stand is ingeschreven, moet u aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag De ambtenaar van de burgerlijke stand plaatst een vermelding op uw geboorteakte. De wijziging van het geslacht en eventueel voornamen op de geboorteakte wordt ook in de basisregistratie personen (BRP) verwerkt.    Wat u nodig hebt Geldig identiteitsbewijs Een verklaring van een deskundige. De deskundige werkt bij een van de aangewezen instellingen. Ook heeft het CIBG een aantal deskundigen aangewezen. Deze staan geregistreerd in het BIG-register. Op de datum van de afspraak bij de gemeente, is uw deskundigenverklaring maximaal een half jaar oud. Goed om te weten Organisaties die toegang hebben tot de BRP, krijgen automatisch bericht over uw gewijzigde gegevens. Dit zijn doorgaans alle overheidsorganisaties waar u klant bij bent, zoals de belastingdienst en pensioenfondsen. Op basis van de melding passen zij hun administratie aan. Andere – commerciële - organisaties moet u zelf informeren. Op de website Transgender Info staat meer over het informeren van andere organisaties.

 • Koninklijke onderscheiding, lintje

  Personen die zich inzetten voor de samenleving kunnen een Koninklijke onderscheiding krijgen. Kent u iemand in uw omgeving die een Koninklijke onderscheiding verdient? Dan kunt u die persoon voordragen. Hoe het werkt Op lintjes.nl staat het officiële formulier waarmee u iemand kunt voordragen. Dit kunt u direct online invullen. Liever niet digitaal? Naast het online voorstelformulier bestaat de mogelijkheid om een leeg voorstelformulier te downloaden en offline in te vullen. Het ingevulde formulier kunt u vervolgens mailen naar bestuurssecretariaat@bronckhorst.nl of versturen naar Gemeente Bronckhorst, Kabinetszaken, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). Iemand voor een Koninklijke onderscheiding voordragen Goed om te weten Iedereen kan voor iemand anders een Koninklijke onderscheiding aanvragen, maar niet iedereen komt ervoor in aanmerking. Aan het krijgen van een Koninklijke onderscheiding zijn voorwaarden verbonden. Veel waarde wordt toegekend aan het uitoefenen van maatschappelijke functies die in de vrije tijd werden en nog worden vervuld en waarbij sprake is van bijzondere verdiensten. Het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding begint vaak bij een vereniging/instelling of particulier die van mening is dat iemand een onderscheiding verdient. Belangrijk is dat bij de aanvraag zoveel mogelijk informatie over de betrokkene wordt vermeld. Met andere woorden: een opsomming van de verdiensten en de duur daarvan moet de aanvraag ondersteunen. Het kost wat tijd! Als een aanvraag binnenkomt krijgt u van ons een bevestiging en start een uitgebreide procedure. Om te beginnen laat de burgemeester de aanvraag toetsen aan de gestelde criteria en zij verzamelt aanvullende informatie bij justitie en politie. Vervolgens worden de provincie, het Kapittel voor de civiele orden en het ministerie ingeschakeld om de aanvraag te beoordelen, voordat de Koning zijn handtekening onder de toekenning zet. Het is uiteindelijk een Koninklijke onderscheiding. Het zal duidelijk zijn dat een en ander veel tijd kost, zeker omdat de hele procedure strikt vertrouwelijk moet verlopen. Om voor de jaarlijkse ‘lintjesregen’ in april de complete aanvraag tijdig bij de provincie aan te kunnen leveren, moet de gemeente al vóór 1 juli het jaar ervoor uw informatie hebben ontvangen! Voor meer info over het aanvragen van Koninklijke onderscheidingen kunt u terecht bij het bestuurs- en directiesecretariaat van de gemeente, via tel. (0575) 75 02 50, of de site www.lintjes.nl raadplegen.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, zoals een woning, bedrijfspand of grond. U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand of grond gebruikt. U ontvangt de aanslag onroerendezaakbelasting eenmaal per jaar. U ontvangt de aanslag van Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente), die het heffen en innen van gemeentelijke belastingen en de WOZ voor Bronckhorst verzorgt. U betaalt dus aan GBTwente, via een betalingsopdracht of automatische incasso. Tarieven Elk jaar wordt de waarde van woningen en andere onroerende zaken getaxeerd. Dit heet de economische- of WOZ-waarde. Deze waarde wordt gebruikt om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen. Tarieven onroerendezaakbelasting in % van de WOZ-waarde: Eigenaar woning : 0,1132% Eigenaar niet-woning: 0,2074% Gebruiker niet-woning: 0,1541% Totaal voor een niet-woning: 0,3615% Bij de aanslag wordt uitgegaan van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij de verkoop verrekent de notaris dit met de koper. Voor het gebruiken en/of bezitten van een pand of perceel grond betaalt u onroerendezaakbelastingen. Er zijn twee soorten onroerendezaakbelasting: eigenarenbelasting: de eigenarenbelasting wordt opgelegd als u op 1 januari van het belastingjaar het genot heeft van een onroerende zaak krachtens eigendom, bezit of beperkt recht. Hiertoe behoren ook het recht van opstal, het recht van gebruik en bewoning, vruchtgebruik en erfpacht gebruikersbelasting: de gebruikersbelasting wordt uitsluitend opgelegd als u op 1 januari van het belastingjaar gebruiker bent van grond of een pand welke valt onder de categorie ‘niet-woningen’ Compensatie OZB Wij steunen en waarderen de vrijwillige inzet van onze inwoners en stimuleren hen zich met maatschappelijke initiatieven in te blijven zetten voor de Bronckhorster samenleving. In dat kader kunnen verenigingen met een eigen accommodatie vanaf 1 januari 2018 verzoeken tot compensatie van de OZB. Bij toekenning compenseren we het volledige OZB-bedrag voor het eigenaars- en/of gebruikersdeel. Meer informatie en de mogelijkheid om compensatie aanvragen vindt u op de pagina 'Compensatie OZB'. Vragen of bezwaar maken? Met vragen over de OZB kunt u terecht bij GBTwente. Op www.gbtwente.nl vindt u antwoord op veel gestelde vragen. U kunt er ook bezwaar maken en veel zaken digitaal regelen. Daarnaast kunt u uw vraag stellen via info@gbtwente.nl of (053) 481 58 89.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties