Resultaten

151 - 157 van de 157 Resultaten
Toon producten van Montferland
 • Planschade

  Planschade is schade die veroorzaakt wordt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken. Krijgt een gebied door een bestemmingsplan een andere bestemming? Dan kan dat schade voor u opleveren. Bijvoorbeeld als een plan bepaalt dat er een woonbestemming komt op een stuk grasland. Dit kan schade opleveren voor de omliggende huizen. Is dit bij u het geval? Dan kunt u aan de gemeente een vergoeding vragen voor deze planschade.

 • Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

  De burgerlijke stand maakt en bewaart officiële documenten van belangrijke gebeurtenissen. Deze documenten worden akten genoemd. Voorbeelden van akten zijn een geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte en een overlijdensakte.

 • Vuur stoken

  U mag niet zomaar vuur stoken in de open lucht (zoals bijvoorbeeld een paasvuur, vreugdevuur of hout of groenafval verbranden). Wilt u dit toch doen? Kijk eerst of u een ontheffing nodig heeft. Zo ja, vraag deze dan aan bij de gemeente.

 • Huur gemeentelijke (sport)accommodaties in Montferland

  Wilt u een gemeentelijke (sport)accommodatie huren? Dat kan. Leest u de informatie op deze pagina goed door en klik vervolgens op onderstaande knop 'Aanvragen'.

 • Bouwwerk, gereedmelding

  In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan u zich moet houden. Als u klaar bent met de werkzaamheden, dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of u gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning. Als u volgens de regels gebouwd hebt, dan mag u het bouwwerk gaan gebruiken.

 • Brandveiligheid, melding of vergunning

  Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, café of hotel) hebt u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig (vroeger de ‘gebruiksvergunning’). De gemeente stelt dan extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is. Deze eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand.

 • Grond afgraven en verplaatsen

  Alle werkzaamheden waarbij grond, zand of aarde wordt aangevoerd, afgevoerd, toegepast of opgeslagen noemen we 'grondverzet'. Dit kan variëren van het uitgraven van een vijver, afgraven van de toplaag ten behoeve van natuurontwikkeling, het ophogen van een weiland tot het uitvoeren van een bodemsanering. In veel gevallen is voor het grondverzet een melding op grond van het besluit bodemkwaliteit noodzakelijk. Wanneer aan de regels van de nota bodembeheer wordt voldaan mag grond en bagger zonder bodemonderzoek worden hergebruikt.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties