Resultaten

151 - 154 van de 154 Resultaten
Toon producten van Terneuzen
 • Winkelweekactie

  Een winkelweekactie is een loterij van tenminste 10 gezamenlijke ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Hierbij geven de ondernemers de loten gratis aan de klanten. Deze loterij mag niet langer duren dan vier weken en mag maximaal twee maal per jaar plaatsvinden. Ook mag de waarde van het prijzenpakket niet hoger zijn dan € 11.950,-. Ondernemers mogen geen instantloten uitgeven. Instantloten zijn loten waar u direct na het verkrijgen van het lot kunt zien of u een prijs heeft gewonnen. Bijvoorbeeld door het afkrassen van een afdeklaagje. Waar vraag ik een vergunning aan? Voor een winkelweekactie is een vergunning nodig van de Kamer van Koophandel. Kijk op de website van de Kamer van Koophandel voor meer informatie.

 • Wit- en bruingoed

  Wit- en bruingoed zijn nu ook bekend als huishoudelijke afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Voorbeelden hiervan zijn een koelkast of wasmachine maar ook kleinere apparatuur zoals een föhn, koffiezetapparaat, telefoon of computer.  Bij aankoop van een nieuw apparaat moet de winkel waar u het apparaat hebt aangekocht het oude apparaat op uw verzoek meenemen. Ook kunt u zelf uw afgedankte apparaten inleveren bij de Milieustraat. Scroll naar Huishoudelijk afedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) op de pagina afvalstromen voor meer informatie.  

 • Woonbeleid

  De gemeente Terneuzen heeft samen met Hulst en Sluis een Zeeuws-Vlaams woonbeleid opgesteld. Dat beleid is vastgelegd in de regionale woonvisie. Terneuzen heeft als aanvulling hierop enkele ondersteunende documenten gemaakt. Denk hierbij aan het uitvoeringsprogramma wonen en onze profielen van elf kernen. Dat te samen biedt de corporaties de gelegenheid om jaarlijks een bod te doen op ons volkshuisvestelijk beleid. Die biedingen resulteren jaarlijks in prestatieafspraken. Ook de regionale Woningmarktafspraken zijn daarbij van belang. Deze Zeeuws Vlaamse afspraken zijn met de provincie gemaakt en geeft op basis van prognoses aan wat de bouw / sloopopgaaf voor de toekomst is. Daarnaast hebben we enkele verordeningen / beleidsregels (o.a. toetsingskader nieuwe initiatieven) op basis waarvan we initiatiefnemers faciliteren. Denk hierbij aan het mogelijk maken van gewenste kwalitatief goede initiatieven. Maar ook het verstrekken van leningen en subsidies horen hierbij. Denk hierbij aan de Stimuleringslening Particuliere Duurzame Woningverbetering of onze KLUS-aanpak.   Woonprojecten Op het gebied van wonen gebeurt er nogal wat in de Gemeente Terneuzen. Momenteel zijn er enkele grotere bouwprojecten in voorbereiding of in uitvoering. Denk bijvoorbeeld aan plan Buitenweg Axel, de Scheldekade in Terneuzen of Emmabaan in Koewacht. Ook in Othene wordt volop gebouwd. Ook bijzondere woonvormen voor specifieke doelgroepen vragen onze aandacht. Denk aan huisvesten arbeidsmigranten. Wij hebben hierin een faciliterende rol.   Relevante stukken Aanpak verloederd bezit (KLUS) Prestatieafspraken uitvoering volkshuisvestingsbeleid 2019 Profiel van de elf kernen Verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering Toetsingskader nieuwe woningbouwinitiatieven Woningmarktafspraken Zeeuws-Vlaanderen 2016-2025 - De balans Woningmarktafspraken Zeeuws-Vlaanderen 2016-2015 - De spelregels Woonvisie regio Zeeuws-Vlaanderen 2020   Meer informatie Provinciale impuls wonen Duurzaam bouwloket Bouwen algemeen

 • Zakelijke parkeervergunning (werknemers/werkgevers)

  Voor een parkeervergunning voor werknemers komen bedrijven of hun werknemers in aanmerking die gevestigd zijn in het vergunningengebied. U geeft van te voren de dag(en) aan waarop de vergunning geldig moet zijn. Bij de aanvraag geeft u op bij welk bronpunt u wilt parkeren. Het aantal beschikbare plaatsen per bronpunt is beperkt. U vindt de bronpunten onder de aanduidingen I tot en met XI op het overzicht van de parkeergebieden in de binnenstad van Terneuzen. Let op: voor de bronpunten Steenkamplaan (IV), Steenkamplaan-Schoollaan (X) en Oostelijk Bolwerk (III) zijn alle beschikbare vergunningen reeds uitgegeven.  Parkeervergunning voor bedrijven aanvragen >   Voorwaarden De vergunning is alleen geldig op de aangevraagde dag(en) in de week De vergunning is alleen geldig op het aangevraagde bronpunt De vergunning is gekoppeld aan een kenteken Kosten De kosten voor een zakelijke parkeervergunning bedragen in 2019: 1 dag per week € 145,00 per jaar 2 dagen per week € 182,00 per jaar 3 dagen per week € 218,00 per jaar 4 dagen per week € 255,00 per jaar 5 dagen per week € 291,00 per jaar 6 dagen per week € 364,00 per jaar (let op: op zondag kunt u gratis parkeren bij de bronpunten) Aanvraag Via de link bovenaan deze pagina kunt u de vergunning online aanvragen en betalen via Ideal. Na betaling gaat uw vergunning direct in. Bedrijven mogen de parkeervergunning ook op rekening aanvragen. Dit geeft u dan aan in de aanvraag. Binnen een maand na ontvangst van de betaling is de vergunning geldig. Wijzigingen Heeft u (tijdelijk) een ander auto of wilt u het bronpunt of vaste dag wijzigen? Dan kunt u dit online regelen via hetzelfde digitale formulier als waarmee u de aanvraag zelf gedaan heeft. U logt in en kiest vervolgens voor de optie wijzigen. Na betaling via Ideal is het nieuwe kenteken direct verwerkt. De zakelijke parkeervergunning wordt niet automatisch verlengd. Deze vergunning moet ieder jaar opnieuw aangevraagd worden.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties