Resultaten

151 - 155 van de 155 Resultaten
Toon producten van Veere
 • Grond, bagger en bouwstoffen gebruiken

  Bij (ver)bouw moet u kunnen aantonen dat de door u toegepaste bouwstoffen voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bodemkwaliteit stelt voorschriften over het toepassen van primaire en secundaire bouwstoffen en grond op een werk. Het Besluit bodemkwaliteit is opgesteld om de kwaliteit van bodem en water te beschermen tegen verontreiniging. Alleen bedrijven moeten melden dat zij bouwmaterialen gaan gebruiken. U moet in ieder geval melden waar de materialen vandaan komen en hoe u bouwafval afvoert. Ook het opnieuw gebruiken van sloopmateriaal moet u melden. Als u gaat bouwen of verbouwen moet u zorgen dat de bouwmaterialen die gebruikt gaan worden, zoals grond, baggerspecie en bouwstoffen, van goede kwaliteit zijn. Denk bij bouwstoffen aan: beton; asfalt; dakpannen; bakstenen. In het Besluit bodemkwaliteit staat welke bouwmaterialen u moet melden.

 • Kind erkennen vóór de geboorte

  Erkenning, toestemming moeder Als u uw kind erkent, wordt u juridisch ouder. Dit betekent dat u dan de wettelijke ouder van uw kind bent. Dit hoeft niet altijd de biologische ouder te zijn. Als juridisch ouder hebt u rechten en plichten. Zo hebt u er recht op om uw kind te zien en bent u verplicht om voor het kind te zorgen.  Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris. U kunt dit al doen voordat uw kind is geboren. Erkenning niet nodig U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder bent. Dit is zo als: u de biologische moeder bent; u getrouwd bent met de moeder; u een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder. Let op! Als duomoeder moet u wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Als u dit niet doet, kunt u uw kind alsnog erkennen en juridisch ouder worden.

 • Tweede woningen

  Een tweede woning in de gemeente Veere Een tweede woning, wat is dat eigenlijk? Wat mag er wel en wat niet? Een tweede woning is een woning waarin de eigenaar niet permanent woont. De eigenaar woont ergens anders. Tweede woningen worden vooral gebruikt in de zomerperiode en tijdens vakanties. Doel van het tweede woningbeleid De vraag naar tweede woningen is groot; Veere is een aantrekkelijke gemeente om te recreëren. De gemeente wil er met het tweede woningbeleid voor zorgen dat er voldoende woningen beschikbaar blijven voor permanente bewoning. Door woningen te blijven behouden, zorgen we er voor dat  de basisvoorzieningen en leefbaarheid in de dorpskernen behouden blijft en verbetert. Tweede woningbeleid, de regels Als er toestemming is voor een tweede woning door een vergunning of het bestemmingsplan, dan mag een tweede woning alleen door de eigenaar zelf gebruikt worden. Het is niet toegestaan een tweede woning recreatief te verhuren of beschikbaar te stellen aan derden. De regels van het tweede woningbeleid staan in de Huisvestingsverordening tweede woningen Veere 20 19. Werkingsgebied huisvestingsverordening Wilt u weten of een tweede woning mogelijk is op een bepaald adres? Onderaan deze pagina staat een link naar kaarten met het werkingsgebied per dorpskern. Het werkingsgebied is het gebied waarvoor de Huisvestingsverordening tweede woningen geldt. Valt een adres binnen het werkingsgebied? Dan is het meestal niet mogelijk om hier een tweede woning te hebben. Let op Het is de eigenaar van een woonruimte binnen het werkingsgebied van de huisvestingsverordening verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders deze woonruimte te gebruiken, in gebruik te geven of te laten gebruiken als tweede woning. Tijdelijke vergunning gebruik tweede woning aanvragen Valt een adres buiten het werkingsgebied? Dan is het belangrijk dat u nakijkt wat het geldende bestemmingsplan is op dat adres. Op een bestemming ‘Agrarisch’ mag u over het algemeen niet wonen als u geen agrarisch bedrijf uitoefent. Bestemmingplannen staan op de website www.ruimtelijkeplannen.nl Tot slot Een tweede woning is iets anders dan een recreatiewoning of een zomerwoning. U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft over het gebruik van een woning. Wij helpen u graag.

 • Verklaring onder ede of belofte

  De gemeente houdt gegevens van haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens moeten kloppen. Daarom neemt de gemeente deze gegevens over uit officiële documenten, zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. U kunt een verklaring onder ede afleggen of een belofte doen bij de gemeente als: uw gegevens in de BRP niet kloppen of ontbreken en; u hebt geen ander document om uw juiste gegevens aan te tonen. Verschil verklaring onder ede en belofte De verklaring onder ede legt u af als u gelovig bent. U eindigt dan met de woorden: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.” In alle andere gevallen doet u een belofte. U eindigt met de woorden: “Dat beloof ik.”

 • Verenigingsgebouwen huren

  In de gemeente zijn twaalf verenigingsgebouwen. Verhuur via de gemeente De verhuur van de hieronder genoemde gebouwen loopt via de gemeente: Amicitia in Aagtekerke De Couburg in Koudekerke De Halve Maan in Oostkapelle Verhuur via de beheerder: Verenigingsgebouwen, die rechtstreeks via de beheerder worden verhuurd Kern Gebouw Beheerder telefoonnummer email-adres Gymzaal Biggekerke MFA Biggekerke Jan Vink 06 46 26 57 50 mfabiggekerke@gmail.com Domburg Het Schuttershof Erwin Lous 06 23 58 50 60 Schuttershof30@zeelandnet.nl huren via gemeente Gapinge De Spil Hendrikje en Maarten Sonius (0118) 591 949 / 06 25 22 50 35 info@spilgapinge.nl Grijpskerke Dorpshuis Grijpskerke Bea de Landmeter (0118) 591 754 / 06 83 70 21 41 boukjew@outlook.com Meliskerke Ons Huis Hans en Ellen Moll 06 51 18 72 35 dorpshuismeliskerke@gmail.com Serooskerke De Zandput Jan Breedijk (0118) 592 648 / 592 963 bhv@zeelandnet.nl Vrouwenpolder Verenigingsgebouw Vrouwenpolder Hendrikje en Maarten Sonius (0118) 591 243 / 06 52 01 27 36 info@soniusexploitatie.nl Westkapelle Westkapelle Herrijst Pascal de Witte (0118) 571 375 / 571 330 / 06 49 97 20 06 fontein73@zeelandnet.nl Zoutelande De Soute Schakel Jolanda Stroo 06 43 41 75 27 dorpshuis@desouteschakel.nl U kunt gratis gebruik maken van mobiele podiumelementen. Voorwaarden vindt u onder Openbare Documenten.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties